ساخت چین – wingle 2012 – ارزش خوردوی وارداتی

شماره بخشنامه : 277/24/206/8392/158872

تاریخ : 1391/08/26

موضوع: اعلام ارزش خودروهای وانت Wingle چین سال 2012
با سلام و احترام
دراجرای تبصره 6 قانون خودرو و براساس مفاد صورتجلسه شماره 478 مورخ 20/6/91 کمیته مشترک گمرک و وزارت صنعت ، معدن و تجارت ارزش انواع وانت Wingle به شرح جدول زیر سال 2012 ساخت چین به نمایندگی شرکت همکاریهای انتقال و توسعه فن آور هاتف ارسال می گردد . مقتضی است دستور فرمایند ارزشگذاری خودروهای وانت وارداتی مربوطه باتوجه به ارزشهای اعلام شده با در نظر گرفتن کرایه حمل و بیمه انجام گیرد.

1 -Wingle 3/ description Model NO 8000 Double Cabin 4×4 , Supper Luxury

ارزش فوب : 8000 یورو

2 –  wingle 3/ Double Cabin 4×2 , Supper Luxury

ارزش فوب : 6600 یورو

3-  wingle 5  / Double Cabin 4×2 , Supper Luxury

ارزش فوب : 7270 یورو

4-  wingle 5 / Single Cabin 4×2 , Luxury

ارزش فوب : 6950 یورو

5- wingle 5  / Double Cabin 4×4 , Supper Luxury

ارزش فوب : 8430 یورو

6- Single Cabin 4×4 , Luxury / wingle 5

ارزش فوب : 7950 یورو

 

ارزش خودروهای وانت Wingle چین سال 2012 – لیست قیمت

 

 

 

 


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.