وضعیت بورس استانبول ترکیه

بورس اساتبول ترکیه از سال 2007 تا سال 2017 یعنی در طی 10 سال گذشته از 40 هزار واحد به 100 هزار واحد افزایش یافته است.

به گزارش ایبفون  بورس پرنوسان ترکیه به علت مسائل پرتنش داخلی این کشور یکی از بورس های پرریسک می باشد. بطوریکه بورس این کشور از 29.10.2017 از 58000 هزار واحد به 22000 هزار واحد در تاریخ  27.10.2008 کاهش شدیدی یافت.

یعنی ارزش بورس به 2.63 برابر کاهش یافت. اما دوباره بورس استانبول روند افزایشی به خود گرفت و از آن تاریخ تا سال 2017 نزدیک به 4.54 برابر شده است که یک رشد حیرت انگیز می باشد.

به نظر می رسد شاخص بورس استانبول به مقاومت 100 هزار واحدی برخورد کرده و کار سختی در گذر از این مقاومت دارد و نزول شاخص آن پیش بینی می شود.


پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.