بررسی عملکرد سامانه گمرک – پشتیبانی ضعیف برای سامانه چند ده میلیاردی

به گزارش ایبفون راه اندازی سامانه تجارت فرامرزی گمرک ( دوراظهاری ) به همراه مزایایی که ایجاد کرده به علت پشتیبانی ضعیف و عدم جوابگویی به مشکلات همان مزایا به معایب تبدیل شده اند.

راه اندازی این سامانه که به صورت غیرقابل باور و هزینه زا برای بازرگانان، از گمرک بوشهر و شهید رجایی شروع شد در طی این چند سال هنوز نتوانسته است ایرادات فنی خود را به صورت مطلوب رصد و نسبت به رفع معایب اقدام کند.

پشتیبانی ضعیف در گمرکات، بدتر از آن در مرکز

پشتیبانی این سامانه همراه با روند رو به گسترش زیاد آن و توسعه در تمام گمرک های زیر مجموعه بسیار ضعیف عمل می کند به طوریکه افراد مورد نظر پشتیبانی کننده در گمرکات خود نیز از تغییرات سیستمی یا خبردار نمی شوند و یا توانایی رفع نواقص را ندارند و اقدام به تماس با پشتبانی مرکز می کنند و گاه رفع مشکل یک اظهارنامه به روزها می انجامد ک باعث افزایش هزینه های تجارت خارجی و البته افزایش قیمت تمام شده و تورم داخلی می شود.

اما وضعیت مرکزاز شهرستان ها نیز بدتر است.

پشتیبانی مرکزی سامانه حساس گمرک با سه شماره تلفن 88805386، 88805387، 88805388 انجام می شود. که تنها در وقت اداری جوابگوی مشکلات می باشد. البته برای ارتباط با کارشناسان می بایستی یک روز کاری خود را از دست بدهید. چون یا به تماس شما پاسخ داده نخواهد و یا اینکه شماره تلفن ها مشغول خواهند بود.

در صورتیکه می بایستی یک خط تلفن 4 رقمی با قابلیت انتظار که هزینه 100 میلیون تومانی دارد برای این منظور اختصاص می یافت

اگر بخواهیم پشتیبانی این سامانه را با پشتیبانی ارائه کننده خدمات اینترنت پر سرعت درجه دوم که به صورت شبانه روزی پاسخگو هستند مقایسه کنیم خواهیم دید که پشتیبانی سامانه که توسط یک پژوهشکده خصوصی انجام می شود چقدر ضعیف می باشد.

یکی از واحد های پشتیبانی اینترنت پر سرعت

سوال اینجاست چرا پشتیبانی این سامانه با نفرات بسیار کم و با شماره تماس های محدود و تنها در وقت اداری انجام می پذیرد؟!

احساس مسئولیت کمتر از مسئول پاکت پستی !

اما این پایان کار نیست بلکه بعد از مدت ها وقتی موفق به تماس با کارشناسان می شوید با رفتار نامناسب کارشناس مواجه می شوید.

صاحب کالا و یا ترخیص کاری که در استرس کاری قرار دارد با یک کارشناسی مواجه می شود که حس مسئولیت آن کمتر از کارمند ارسال پاکت پستی در اداره پست می باشد.

حال سوال این است چرا علیرغم توسعه و فراگیر کردن این سامانه پشتیبانی آن نیز توسعه نیافته است ؟

چه عاملی باعث شده است پژوهشکده سامانه‌های هوشمند کاربردی دانشگاه تهران به عنوان تولید کننده و پشتیبانی کننده سامانه به همراه نفرات مستقر در فناوری اطلاعات پاسخگوی انتقادات و رفع مشکلات را نداشته باشند؟

چه عاملی باعث می شود که پشتیبانی سامانه های خصوصی بسیار بهتر و کار آمدتر از پشتیبانی سامانه تجارت فرامرزی گمرک باشد؟

آیا گمرک ایران علیرغم ریخت و پاش 17 میلیارد تومانی بیت المال برای طراحی اولیه و خرید تجهیزات سرور هم اکنون بودجه لازم برای پشتیبانی را اختصاص نمی دهد و یا اینکه با پرداخت هزینه پشتیبانی طرفین قرارداد با اخذ مبلغ مناسب خدمات بی کیفیت را به مردم ارائه می دهند؟