مانور آقای طیب نیا با گزارش غلط آمار واردات در مجلس

واردات سال 93 براساس آمارها 53 میلیارد دلار و درآمد گمرک 13 هزار میلیارد تومان بوده در حالی که وزیر اقتصاد در صحن علنی مجلس به نمایندگان مجلس گزارش غلط ارائه کرد.

ادامه خواندن “مانور آقای طیب نیا با گزارش غلط آمار واردات در مجلس”

کالاهای صادراتی ایران تا دی ماه 95 / افزایش 35 درصد صادرات پسته و کاهش 44 درصدی قیر نفت

به گزارش ایبفون آمار ارائه شده گمرک ایران نشان می دهد که صادرات 10 ماهه غیر نفتی ایران نسبت به سال قبل کاهش داشته اما صادرات 10 ماهه ایران در مجموع نسبت به سال قبل افزایش یافته است که بیشترین این افزایش مربوط به افزایش صادرات میعانات گازی می باشد.

براساس آمارها، میعانات گازی با بیش از 6 میلیارد و 25 میلیون دلار و سهم ارزشی 17.8 درصد رتبه نخست صادراتی را به خود اختصاص داده که نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از 59 درصد افزایش نشان می‌دهد.

ادامه خواندن “کالاهای صادراتی ایران تا دی ماه 95 / افزایش 35 درصد صادرات پسته و کاهش 44 درصدی قیر نفت”

بررسی آمار صادرات و واردات ایران نه ماه منتهی به آذر ماه سال 95

مبادلات بازرگانی کشور در نه ماهه سال 1395

میزان صادرات قطعی کالاهای غیرنفتی کشور (به استثنای نفت خام، نفت کـوره و نفـت سفید و همچنین بدون صادرات از محل تجارت چمدانی)، بالغ بر 91,262 هزار تـن و بـه ارزش 31,593 میلیـون دلار ( 31 میلیارد و 593 میلیون دلار ) بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، افزایشـی 32.6 درصـدی در وزن و افزایش 9.05 درصـدی در ارزش دلاری داشته است. ادامه خواندن “بررسی آمار صادرات و واردات ایران نه ماه منتهی به آذر ماه سال 95”

آمار صادرات ایران در سال 94 به تفکیک کشور

جدول زیر آمار صادرات ایران به کشورهای مختلف در سال 94 با احتساب میعانات گازی را نشان می دهد .

آمار ارائه شده توسط گمرک ایران نشان می دهد که کشور چین ، امارات و عراق بزرگترین مشتریان کالاهای ایرانی هستد و چنین با واردات 7 میلیاد و 677 میلیون دلار کالا از ایران در مکان اول قرار دارد .  ادامه خواندن “آمار صادرات ایران در سال 94 به تفکیک کشور”