انجام تشریفات گمرکی صادرات کالاهای سریع الفساد

بسمه تعالی
۲۱۵۵۴۱/۴۰۰
ناظرین محترم گمرکات استانها
مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرایی مستقل

باسلام و احترام،
پیرو بخشنامه های ۲۰۰۹۷۱/۹۱/۳۶۵ مورخ ۲۶/۱۰/۹۱ ، ۱۸۰۱۶۶/۹۱/۳۱۷ مورخ ۲۸/۹/۹۱ موضوع لزوم اظهار کالاهای صادراتی در استانهای محل تولید آنها اعلام میدارد: انجام تشریفات گمرکی صادرات کالاهای سریع الفساد ( میوه، سبزیجات، صیفی جات ،گل و گیاه ولبنیات ) و نیز کالاهایی که با واگن حمل می گردند فارغ از استان تولید آن ،از کلیه گمرکات ( اعم از داخلی و مرزی ) با رعایت کلیه مقررات و ضوابط مربوطه بلامانع می باشد .ضمنا مجددا تاکید می گردد صادرات محصولات صادراتی استانهای مرزی در گمرکات مرزی آن استان امکانپذیر می باشد. مقتضی است ضمن اقدام لازم مراتب را به کلیه گمرکات و واحدهای تابعه نیز ابلاغ نموده و بر حسن اجرای امر نظارت مستمر معمول دارند.

حسن علیدوستی
مدیر کل دفترصادرات