شماره تعرفه گمرکی

وجود کالاهای زیاد باعث شد تا سازمان جهانی گمرک که قبلا شورای همکاری گمرکی نام داشت در سال ۱۹۸۸ اقدام به کد یا شماره گذاری کالاها بکند.

این کدها باعث می شدند تا یک طبقه بندی در کالاها بوجود آید تا بر اساس آن این شماره کدها در تجارت خارجی و مکاتبات خریداران و فروشندگان استفاده شود و همچنین دولتها یا طبقه بندی کالاها در این شماره ها عوارض گمرکی خود را بر کالاهای ورودی یا صدوری خود وضع نمایند.
این شماره گذاری با نام سامانه هماهنگ‌ شده شماره‌ گذاری کالا (به انگلیسی: Harmonized Commodity Description and Coding System) که به عنوان سامانه هماهنگ شده (به انگلیسی: Harmonized System ) که با اختصار H.S شناخته می شود.
این شماره گذاری به ۲۱ قسمت تقسیم شده است که هر یک از این قسمتها به فصلها تقسم شده است. مجموع کل فصول این شماره گذاری ۹۷ فصل می باشد.
شما می توانید در این لینک شماره تعرفه های ایران را مشاهده کنید.

۶ رقم اول این شماره گذاری در دنیا یکسان می باشد و کشورها می توانند بنا به اقتصاد خود برای این رقم زیر مجموعه تعیین کنند که رقم کد کالا به ۸ الی ۱۰ رقم نیز می رسد.

مثال زیر مربوط به کشور کانادا است.

۰۱٫۰۲ Live bovine animals.
۰۱۰۲٫۲۱٫۰۰ Live bovine animals. - Cattle: - Pure-bred breeding animals NMB Free CCCT, LDCT, GPT, UST, MT, CT, CRT, PT, COLT, JT, PAT: Free
۰۱۰۲٫۲۱٫۰۰ ۱۰ Live bovine animals. - Cattle: - Pure-bred breeding animals - Dairy NMB Free CCCT, LDCT, GPT, UST, MT, CT, CRT, PT, COLT, JT, PAT: Free
۰۱۰۲٫۲۱٫۰۰ ۹۰ Live bovine animals. - Cattle: - Pure-bred breeding animals - Other NMB Free CCCT, LDCT, GPT, UST, MT, CT, CRT, PT, COLT, JT, PAT: Free


منتشرشده توسط

IBfon.Org

IBfon.Org

مدیریت اصلی انجمن تجارت بین الملل