فروش ارز نمایشگاههای بین المللی

فروش و انتقال ارز جهت برپایی و شرکت درنمایشگاههای خارج از کشور با تاییـد سازمان توسعه تجارت ایران به نرخ مبادله ای بلامانع می باشد.