فروش ارز هزینه ثبت نام جهت شرکت در آزمونهای بین المللی

– هزینه ثبت نام جهت شرکت در آزمونهای بین المللی از جمله IELTS ، GRE،TOEFL و ... که توسط سازمان سنجش آموزش کشور در داخل کشور برگزار می گردد
فروش و انتقال ارز با درخواست کتبی متقاضی و ارائه تأییدیه از سوی سازمان سنجش آموزش کشور به نرخ مبادله ای بلامانع می باشد.

خدمات ثبت سفارش  و ترخیص کالا از گمرکات تهران و بندرعباس و بازرگان  توسط کارگزار رسمی گمرک ایران تماس 09144617161 

منتشرشده توسط

IBfon.Org

IBfon.Org

مدیریت اصلی انجمن تجارت بین الملل