فروش ارز

فروش ارز بابت مصارف مشروحه زیر طبق ضوابط اعلام شده بلامانع است :
تبصره - تامین وجوه ارزی بابت مصارف دستگاههای اجرایی که در ذیل اعلام گردیده از محل حساب ارزی آنان نیز با رعایت سایر مقررات بلامانع است.

۱- ارز مسافرتی

۲- ارز درمانی

۳- ارز ماموریت

۴- امور دانشجویی

۵- فروش ارز بابت فرصتهای مطالعاتی و هزینه های درمانی اعضای هیئت علمی

۶- انتقال ارز بابت حق عضویت و حق ثبت نام در سازمانها و مجامع بین المللی و محافل علمی وهزینه چاپ مقالات علمی

٧- هزینه شرکت درنمایشگاههای خارج ازکشور

٨- فروش/ انتقال حق الوکاله دررابطه با دعاوی خارجی

٩- بابت اصل و سود سرمایه گذاری خارجی

۱۰- بابت کارمزدها

۱۱ - هزینه دفاتر خارج از کشور

١٢ - هزینه اجاره و اشتراک شبکه های اطلاعاتی (اینترنت، رویتر و ...)

۱۳ - هزینه برگزاری همایش های بین المللی

۱۴ - هزینه انجام آزمایشهای علمی و فنی، انتشارآگهی درخارج ازکشور و دریافت گواهی های بین المللی (استاندارد، کیفیت ..)

فروش و انتقال ارز بدرخواست وزارتخانه ها، سازمانها /مؤسسات وشرکتهای دولتی و واحدهای و ابسته و نهادهای انقلاب اسلامی و نهادهای عمومی غیردولتی با امضاء ذیحساب یا مدیرامورمالی و معاونت اداری و مالی به نرخ مبادله ای بلامانع می باشد.

١۵ - هزینه خرید امتیاز پخش فیلم و دریافتهای ماهواره ای و ارتباطی

۱۶ - فروش ارز بابت هزینه های سوخت، ناوبری، هندلینگ ، لندینگ ، حقوق خدمه خارجی وحق بیمه شرکتهای هواپیمایی ایرانی

۱۷ - فروش و انتقال ارز بابت هزینه های شرکتهای بیمه ایرانی

۱۸ – فروش ارز به شرکتهای منتخب برای اعزام زایرین به عمره مفرده و عتبات عالیات(عراق)

۱۹ – هزینه ثبت نام جهت شرکت در آزمونهای بین المللی از جمله IELTS ، GRE،TOEFL و ... که توسط سازمان سنجش آموزش کشور در داخل کشور برگزار می گردد.

۲۰ - فروش ارز جهت بازپرداخت تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی (دولتی و خصوصی )، فاینانس غیر خود گردان ، بانک توسعه و تجارت (اکو)، بانک جهانی و بانک توسعه اسلامی