فهرست جدید گمرکات تخصصی صادرات

بسمه تعالي

14448/31
ناظرين / مديران كل / مديران محترم گمركات اجرايي مستقل

باسلام و احترام،
پيرومفادبخشنامه رديف 86سال 88مبني برتعيين گمركات تخصصي دررويه صادرات بمنظورارائه تسهيلات وتسريع درانجام تشريفات صادراتي به پيوست فهرست گمركات تخصصي بازنگري شده در رويه صادرات جهت بهره برداي لازم ارسال ميگردد.
رديف نوع كالا نام گمركات مجاز
1 فرآورده ها ومشتقات مايع نفت وگاز جلفا،بازرگان،بندرامام خميني (ره) ، شهيدرجايي ،دوغارون ، باشماق ،آستارا، خسروي،آبادان ،خرمشهر،مهران، بوشهر،نوردوز، سرخس، ميرجاوه، ازي (براي خروج قطار به تركيه) زاهدان ( براي اظهار محموله هاي ريلي كه از ميرجاوه خارج ميشود)، خارك(صرفأبراي توليدات پتروشيمي خارك)، مناطق آزادوويژه اقتصادي( جهت صدور محصولات توليدي مناطق مذكور) ،موضوع دستورالعمل ستادمركزي مبارزه باقاچاق كالاوارز

2 فرش دستباف مهراباد،تهران(معاونت صادارت ) ،فرودگاه امام خميني(ره)، آبادان، خرمشهر،كرمان،تبريز،شهيدرجايي، قم ،همدان، شيراز، مشهد ،اصفهان،سهلان، يزد،زنجان، اراك ،امانات پستي ،اروميه (منوط به داشتن حداقل دو نفركارشناس فرش)

3 پسته كرمان،شيراز،تهران(معاونت صادرات)،مهراباد،فرودگاه امام خميني (ره) ،آبادان،خرمشهر،سيرجان ،رفسنجان، نوشهر، تبريز ،شهيدرجايي ، قزوين ،مشهد، اصفهان ،يزد ،اروميه ،بيرجند ،استان گيلان(انزلي)، ساوه

4 زعفران شيراز، تهران(معاونت صادرات) ،مهراباد،فرودگاه امام خميني (ره) ،آبادان ،خرمشهر، مشهد،يزد،اصفهان،بيرجند ،تبريز

5 پوست ،چرم وسالامبور تهران(معاونت صادرات ) ،سهلان، مشهد،همدان ،تبريز ،سمنان ،لرستان ،ابادان ،خرمشهر، زاهدان

6 طلا ،نقره وجواهرات مهراباد،فرودگاه امام (ره) ، آبادن،خرمشهر ، اصفهان ،مشهد ،يزد ، تبريز

7 عطريات ، اسانس طبيعي گل محمدي تهران (معاونت صادرات)، مهراباد،فرودگاه امام (ره) ،ابادان ،خرمشهر ،كرمان،اصفهان

8 تجهيزات مخابراتي تهران (معاونت صادرات)، مهراباد،فرودگاه امام (ره) ،ابادان، خرمشهر ،تبريز ،قزوين،مشهد،شيراز،يزد،شهيدرجايي

9 تابلوهاي برق ،بردهاي الكترونيكي،انواع ترانسفورماتور تهران(معاونت صادرات)،فرودگاه امام (ره) ،ابادان،خرمشهر ،قزوين ،مشهد ،شيراز،يزد،شهيدرجايي ،كرمان،اروميه ، نوشهر ، بندرانزلي ، زنجان ، اصفهان ، منطقه ويژه سلفچگان ، ساوه

10 محصولات دخاني توليد داخل يا مشاركتي شهيدرجايي ، بندرانزلي ، خسروي ، فرودگاه امام (ره) ، آبادن ، خرمشهر، شيراز، مهراباد

11 صنايع دستي مينياتوري ،خاتم كاري شده ، منبت كاري يا معرق كاري شده ،سفال و سراميك دست ساز فرودگاه امام خميني (ره ، وكليه گمركات فعال مراكزاستانها

12 فروموليبدن وفراورده هاي آن تبريز ،قزوين ، تهران (معاونت صادارت ) ، شهيدرجايي ،فرودگاه امام (ره) ،ابادان ، خرمشهر ، شيراز،يزد ، كرمان ،رفسنجان ، مشهد

13 پيش سازموادمخدر تهران (معاونت صادرات ) ،شهيدرجايي ، بازرگان ، ، ،فرودگاه امام (ره) ، بوشهر(صرفأتولوئن)

1. بديهي است صادرات كالاهايي كه درفهرست ارسالي نامي ازآنها برده نشده است ازطريق تمامي گمركات مجازدررويه صادرات بارعايت سايرمقررات بلامانع است .
2. درخصوص كالاهايي كه صادرات آنها بمنظورتعيين ارزش صادراتي ،تسويه ورودموقت براي پردازش ،استرداد حقوق ورودي و فراورده هاي مايع نفتي و.. منوط به مشخص شدن نوع مواد متشكله وتعيين ماهيت مي باشد بارعايت كليه مقررات مربوطه نمونه برداري و اظهارنامه موصوف بهمراه نمونه به آزمايشگاه معتبرارسال ونسبت به اخذنظريه آزمايشگاه دقت لازم بعمل آيد.
شايسته است با رعايت ساير تشريفات و ضوابط مربوطه اقدام لازم معمول و وفق دستور العمل 322795/822/4/51 مورخ 28/11/85مراتب را به كليه واحدها و گمركات اجرايي تابعه ابلاغ و بر حسن اجراي آن نظارت مستمر معمول دارند.

حسن عليدوستي
مدير كل دفترصادرات


منتشرشده توسط

IBfon.Org

IBfon.Org

مدیریت اصلی انجمن تجارت بین الملل