لزوم ارائه گواهی از سازمان غذا و دارو جهت محموله های گندم وارداتی

گروه بخشنامه واردات
عنوان بخشنامه لزوم ارائه گواهی از سازمان غذا و دارو جهت محموله های گندم وارداتی ( آذر ماه)
تاریخ 1393/9/25
شماره بخشنامه 93/210/52641
مرجع صدور دفتر مقررات صادرات و واردات
تصویر بخشنامه دانلود فايل

گمرک ایران - دفتر امور واردات و مناطق آزاد و ویژه
با سلام
با احترام بازگشت به نامه شماره 93/160436 مورخ 1393/09/01 به پیوست تصویر نامه شماره 675/109891 مورخ 1393/09/18 سازمان غذا و دارو - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر لزوم ارائه گواهی از سازمان غذا و دارو جهت محموله های گندم وارداتی به شرح مندرج در نامه فوق الذکر جهت اطلاع و اقدام لازم با رعایت ضوابط مقررات مربوطه ارسال می گردد.

سید عباس حسینی
مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات