لیست کامل اولویت گروه کالایی 1 تا 9 و گروه کالایی 10

دولت ایران در زمان احمدی نژاد جهت تنظیم بازار و اختصاص ارز با کالاهای با درجه اهمیت های مختلف تصمیم گرفت که کالاهای وارداتی را اولویت بندی کند.

خدمات ثبت سفارش  و ترخیص کالا از گمرکات تهران و بندرعباس و بازرگان  توسط کارگزار رسمی گمرک ایران تماس 09144617161 

در این اولویت بندی کالاها به 10 گروه تقسیم شده اند که درجه اهمیت گروه کالایی یک از همه بیشتر و کالاهای لوکس تجملی در گروه ده قرار گرفتند. البته این اولویت بندی به مرور دست خوش تغییرات شد و دولت نیز به صورت قدم به قدم شروع به اختصاص ارز به کالاها از گروه یک به بالا کرد.

هم اکنون به جزء گروه 10 بقیه کالاهای گروه 1 تا 9 می توانند ارز دولتی اخذ کنند. البته در داخل همین گروهها کالاهایی هستند که دولت آنها را مشمول ارز متقاضی کرده است. همچون بعضی از میوه جات

شما می توانید از طریق لینک های زیر فهرست کالاهای اولویت کالایی یک تا نه و گروه ده را دانلود کنید.

اولویت کالاها از گروه 1 تا 9 + دانلود / گروه کالایی 10


منتشرشده توسط

IBfon.Org

IBfon.Org

مدیریت اصلی انجمن تجارت بین الملل