مرحله تعیین مسیر اظهارنامه در گمرک بندرعباس

قابل توجه صاحبان کالا ، حق العملکاران و نمایندگان محترم شاغل در گمرک منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی: از تاریخ ۳۰/۲/۹۴ مرحله تعیین مسیر اظهارنامه غیر حضوری بوده و شماره کارشناس مربوطه بعد از دریافتِ نوبتِ مرحله ی بررسی نهایی اعلام و به شماره موبایل موجود در پروفایل شما پیامک خواهد شد.همچنین می توانید نتیجه تعیین مسیر را از طریق سامانه پنجره واحد دنبال کنید.

خدمات ثبت سفارش  و ترخیص کالا از گمرکات تهران و بندرعباس و بازرگان  توسط کارگزار رسمی گمرک ایران تماس 09144617161 

منتشرشده توسط

IBfon.Org

IBfon.Org

مدیریت اصلی انجمن تجارت بین الملل