معافیت انواع ست های افرزیس دارای کاربرد مصرفی درمانی از مالیات بر ارزش افزوده

تاریخ: ۰۸/۱۰/۱۳۹۳

خدمات ثبت سفارش  و ترخیص کالا از گمرکات تهران و بندرعباس و بازرگان  توسط کارگزار رسمی گمرک ایران تماس 09144617161 

شماره بخشنامه: ۱۷۹۵۰۳/۹۳/۱۷۷۳۰۱/۱۱۳/۷۳/۴۱۸

بخشنامه گمرک ایران در خصوص معافیت انواع ست های افرزیس دارای کاربرد مصرفی درمانی از مالیات بر ارزش افزوده

با سلام و احترام - به پیوست تصویر نامه ۹۹۲/۲۶۰/ص مورخ ۱۶/۹/۹۳ معاونت مالیات بر ارزش افزوده به انضمام نامه ۱۰۲۷۳۲/۶۶۴ مورخ ۴/۹/۹۳ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موضوع معافیت مالیات بر ارزش افزوده انواع ست های افرزیس دارای کاربرد مصرفی درمانی ارسال می گردد.خواهشمند است دستور فرمایید بر اساس مفاد نامه های


منتشرشده توسط

IBfon.Org

IBfon.Org

مدیریت اصلی انجمن تجارت بین الملل