معافیت مالیات ارزش افزوده و عوارض کپسول Milkthistle

بخشنامه گمرک ایران در خصوص معافیت ارزش افزوده و عوارض کپسول Milkthistle
شماره: ۱۵۸۸۱۹/۹۳/۱۵۶۲۴۰/۱۱۳/۷۳/۳۷۸ تاریخ : ۲۸/۰۸/۱۳۹۳
گمرک.......
با سلام و احترام -به پیوست تصویر نامه شماره ۸۹۸/۲۶۰/ص مورخ ۲۶/۸/۹۳ معاونت مالیات ارزش افزوده به انضمام تصویر نامه شماره ۸۸۷۵۸/۶۶۵ مورخ ۳/۸/۹۳ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موضوع معافیت مالیات ارزش افزوده و عوارض کپسول Milkthistle (حاوی عصاره گیاه خار مریم) ارسال می گردد.خواهشمند است دستور فرمایید بر اساس مفاد مندرج در نامه مورد اشاره و پس از تعیین ماهیت کالا با ارائه اسناد معتبر و کسب نظریه آزمایشگاه و رعایت کامل مقررات اقدام لازم معمول نمایند.
فرود عسگری - مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
________________________________________
*متن نامه شماره ۸۸۷۵۸/۶۶۵ مورخ ۳/۸/۹۳ وزارت بهداشت به شرح زیر است:
جناب پاقای علیرضا طاری بخش -معاون محترم مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور
سلام علیکم-با توجه به نامه شماره ۴۰۱۵۸/م مورخ ۲۷/۷/۹۳ در مورد معافیت بر ارزش افزوده محصولات وارداتی شرکت گنجینه سلامت پاسارگاد به اطلاع می رساند کپسول Milkthistle (حاوی عصاره گیاه خار مریم) ساخت شرکت Nutralub کشور کانادا صراحتاً داروی طبیعی و سنتی محسوب شده و طبق بند ۹ ماده ۱۲ مالیات بر ارزش افزوده همانند انواع داروها معاف از مالیات بر ارزش افزوده می باشند.
امیرحسین جمشیدی-مدیر کل نظارت و ارزیابی