لزوم اخذ اسناد دوراظهاری صادرات به صورت الکترونیکی

67473/134

ناظرین محترم گمرکات استان ها
مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرائی مستقل

خدمات ثبت سفارش  و ترخیص کالا از گمرکات تهران و بندرعباس و بازرگان  توسط کارگزار رسمی گمرک ایران تماس 09144617161 

باسلام و احترام
پیرو بخشنامه شماره 51204 مورخ 22/3/95 این دفتر با عنایت به مفاد بخشنامه شماره 47112/95/1 مورخ 16/3/95 ریاست کل محترم ، به منظور دسترسی به گمرک دیجیتال و راه اندازی و توسعه سامانه یکپارچه الکترونیکی گمرکی و استقرار کامل پنجره واحد تجارت فرامرزی، دستور فرمایید ضمن اجرای مفاد بخشنامه شماره 9024/95 مورخ 23/1 /95 نسبت به پذیریش کلیه فرآیندهای مرتبط با انجام تشریفات صادرات کالا و ترخیص آن به صورت مکانیزه و نیز اخذ اسناد مرتبط به نحوه الکترونیکی و در خصوص حذف فیزیکی اسناد به قید فوریت اقدام نمایند . همچنین لازم به ذکر است دقت شود تا اسناد لازم جهت انجام تشریفات گمرکی ( مذکوردر ماده 58 آ.ا.ق.ا.گ) درسیستم پنجره واحد تجارت فرامرزی به درستی اسکن ومنضم به اظهارنامه الکترونیکی شده و هرگونه ظهر نویسی و یادداشت های مرتبط بصورت سیستمی در اظهارنامه های الکترونیکی ثبت گردد به نحوی که در سامانه جامع امور گمرکی قابل رویت باشد.


منتشرشده توسط

IBfon.Org

IBfon.Org

مدیریت اصلی انجمن تجارت بین الملل