نمونه فرم گواهی خرید ازرینگ صادراتی بورس کالای ایران

۱۵۸۱۹۳/۳۷۲
ناظرین /مدیران کل / مدیران محترم گمرکات اجرایی مستقل

باسلام و احترام
پیرو بخشنامه ردیف ۱۴۹ مورخ ۱۶/۴/۸۹ موضوع نمونه فرم گواهی خرید از رینگ صادراتی بورس کالای ایران و بخشنامه ردیف ۱۲۱مورخ ۱۹/۳/۹۳ درخصوص مواد اولیه (محموله های نفتی ) عرضه شده در رینگ داخلی بورس ، بپیوست تصویر نامه شماره ۴۴۷۹۹/۲۱۰/۹۳ مورخ ۱۹/۸/۹۳ دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران به همراه دو نمونه فرم گواهی معاملات رینگ داخلی بورس کالا و بورس انرژی منقوش به مهر و نمونه امضاء تائید شده جهت اقدام با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه ارسال میگردد.
خواهشمند است دستور فرمائید ضمن اقدام لازم مراتب را به کلیه واحدهای و گمرکات تابعه نیز ابلاغ نموده و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند.

حسن علیدوستی
مدیرکل دفتر صادرات