خارج شدن لاستیک از فهرست تعرفه های تایید خودکار ثبت سفارش

94/210/41827 ---------- تاریخ 94/07/04

سازمان صنعت معدن و تجارت استانها

به اطلاع می رساند کلیه شماره ردیف تعرفه های 4011، 4012 و 4013 از فصل 40 موضوع ( انواع لاستیک) از فهرست تعرفه های خودکار خارج و ثبت سفارش آنها توسط کارشناسان استان و با رعایت بخشنامه های ابلاغی و سایر ضوابط و مقررات مربوطه صورت گیرد.

سید عباس حسینی
مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات
سازمان توسعه تجارت ایران