درج نرخ ارز ثانویه (نیما) برای صادرات کالاها

شماره: 265/979073 تاریخ 97.08.13

گمرکات اجرایی
باسلام

به پیوست تصویر نامه شماره 975352‏/97 مورخ 13‏/08‏/97 دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات ارسال و اعلام میدارد:

در اجرای بند 2 مصوبات ششمین صورتجلسه کمیته سیاستگذاری یکپارچه و هماهنگ در امور ارزی کشور، از این پس نرخ برابری ریالی ارز برای ارزش کالای صادراتی در پنجره واحد تجارت فرامرزی ؛ نرخ بازار ثانویه ارز (نیما) تعیین و بدین منظور نوع ارز «دلار آمریکا صادرات» با نام سه حرفی «EGP» با قابلیت درج میانگین هفتگی نرخ مذکور ایجاد گردیده است .

لذا شایسته است ضمن اطلاع رسانی موضوع به کلیه همکاران و کارشناسان بخش صادرات آن گمرک، دستور فرمایید مراتب را به نحو مقتضی به کلیه خدمت گیرندگان بخش صادرات آن گمرک نیز اطلاع رسانی نمایند تا در هنگام تکمیل اظهارنامه های صادراتی در پنجره واحد تجارت فرامرزی، در فیلد نوع ارز، «دلار آمریکا صادرات» را انتخاب نمایند .

دستور فرمایید ضمن اقدام لازم بر اساس نامه دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات، مراتب را به کلیه واحدهای تابعه نیز ابلاغ و بر حسن اجرای امر نظارت مستمر معمول دارند.

دفتر صادرات گمرک ایران