واردات کالاها به مناطق آزاد و ویژه بدون ثبت سفارش + لیست کالاها

60/257427
1397/10/05

جناب آقای بانک

مشاور محترم رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
موضوع : ابلاغ ردیف تعرفه های موضوع مصوبه 118875 مورخ 1397/9/11

با سلام

پیرو مصوبه شماره 11875 مورخ 1397/9/11 هیات محترم وزیران به پیوت فهرست 3243 ردیف تعرفه های تعیین شده که برای واردات مواد اولیه و قطعات مورد نیاز تولید به مناطق، نیاز به ثبت سفارش در وزارت صنعت، معدن و تجارت ندارند برای اجرا بر اساس ضوابط و مقررات این مناطق ابلاغ می گردد.

رضا رحمانی

فهرست کالاهای قابل ورود به مناطق آزاد بدون نیاز به ثبت سفارش