آزاد شدن ثبت سفارش و واردات تایرهای TBR و OTR بدون نمایندگی

شماره : 60/267428
تاریخ : 1397/10/17

سازمان صنعت، معدن وتجارت 31 استان و جنوب استان کرمان

با سلام

پیور نامه شماره 60/173334 مورخ 1397/07/02، به پیوست تصویر نامه شماره 188724/60 مورخ 1397/07/17 مرکز اصناف و بازرگانان ایران در خصوص ثبت سفارش و واردات تایر ارسال و به اطلاع می رساند :

ثبت سفارش و واردات تایرهای TBR و OTR ( مطابق تعرفه های مندرج در نامه شماره 60/170366 مورخ 1397/06/27 دفتر امور خدمات و بازرگانی وزارت متبوع توسط تمام اشخاص حقیقی و حقوقی دارای کارت بازرگانی مجاز، به جز فهرست شرکت های دارای نمایندگی رسمی (فایل پیوست) بدون اخذ گواهی فعالیت نمایندگی بلامانع است.
خواهشمند است مراتب را یادداشت و به متقاضیان اطلاع رسانی گردد

دفتر مقررات صادرات و واردات

سازمان توسعه تجارت ایران