لغو ممنوعیت صادرات سیب زمینی

شماره: 314/1250679   تاریخ : 1397/10/12

گمرکات اجرایی

پیرو بخشنامه شماره 858494‏/97 مورخ 17‏/7‏/970 ،به پیوست تصویر نامه شماره 262069‏/60 مورخ 11‏/10‏/97وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت ارسال و اعلام میدارد: صادرات سیب زمینی تا اطلاع ثانوی بلامانع می باشد.

لذا شایسته است ضمن اقدام لازم مراتب را به کلیه واحدهای تابعه نیز ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند.

دفتر صادرات گمرک ایران

متن بخشنامه وزارت صنعت معدن و تجارت

جناب آقای میراشرفی
رئیس کل محترم گمرک ایران

با سلام

با عنایت به ناه شماره 19173/020 مورخ 1397/10/1 وزیر محترم جهاد کشاورزی، بدینوسیله صادرات سیب زمینی از تاریخ ابلاغ نامه تا اطلاع ثانوی بلامانع می باشد

رضا رحمانی