لیست خودروهای مجاز وارداتی سال 96

لیست زیر خودروهایی که نشان می دهد که موفق به کسب مجوز سه گانه استاندارد، محیط زیست و نمایندگی شده اند و ثبت سفارش واردات آنها به ایران بلامانع است. ادامه خواندن لیست خودروهای مجاز وارداتی سال 96

لیست ماشین آلات سنگین راهسازی و معدنی مجاز وارداتی

مهلت اعتبارثبت سفارش خودرو کلاس خودرو نام نمایندگی سازنده مدل موتور مدل خودرو نام خودرو ردیف
 تا اطلاع ثانوی اشمیت کرانتس منطقه آزاد چابهار MINE MASTER LTD DEUTZ DIESEL FACE MASTER (JOMBO DRILL)2.3-1B FACE MASTER (JOMBO DRILL) 1
 تا اطلاع ثانوی اشمیت کرانتس منطقه آزاد چابهار MINE MASTER LTD DEUTZ DIESEL FACE MASTER (JOMBO DRILL)2.3-2B FACE MASTER (JOMBO DRILL) 2
 تا اطلاع ثانوی اشمیت کرانتس منطقه آزاد چابهار MINE MASTER LTD DEUTZ DIESEL FACE MASTER (JOMBO DRILL)2.5 NVDR FACE MASTER (JOMBO DRILL) 3
 تا اطلاع ثانوی اشمیت کرانتس منطقه آزاد چابهار MINE MASTER LTD DEUTZ DIESEL FACE MASTER (JOMBO DRILL)2.8CC FACE MASTER (JOMBO DRILL) 4
 تا اطلاع ثانوی اشمیت کرانتس منطقه آزاد چابهار MINE MASTER LTD DEUTZ DIESEL FACE MASTER (JOMBO DRILL)3.0 MK3 FACE MASTER (JOMBO DRILL) 5
 تا اطلاع ثانوی اشمیت کرانتس منطقه آزاد چابهار MINE MASTER LTD DEUTZ DIESEL ROOF MASTER(ROOF BOLTER)2.0AR-D/E ROOF MASTER(ROOF BOLTER) 6
 تا اطلاع ثانوی زاگرس ماشین BELAZ CUMMINS KTA19-C 76473 آب پاش معدنی 7
 تا اطلاع ثانوی آرپان ماشین الوند SANY HEAVY INDUSTRY CO,LTD SANY D07S3T2 SAP 120C-6 آسفالت پیور 8
 تا اطلاع ثانوی توران تو XUZHOU CONSTRUCTION MACHINERY CO SHANGHAI DIESEL SC4H RP603 آسفالت تراش 9
 تا اطلاع ثانوی توران تو XUZHOU CONSTRUCTION MACHINERY CO SHANGHAI DIESEL SC4H RP603L آسفالت تراش 10
 تا اطلاع ثانوی توران تو XUZHOU CONSTRUCTION MACHINERY CO SHANGHAI DIESEL SC7H190 RP803 آسفالت تراش 11
 تا اطلاع ثانوی ویرتگن قشم WIRTGEN GROUP HOLDING GMBH CUMMINS QSX15 W200 آسفالت تراش 12
 تا اطلاع ثانوی ویرتگن قشم WIRTGEN GROUP HOLDING GMBH CAT C15 W2000 آسفالت تراش 13
 تا اطلاع ثانوی ویرتگن قشم WIRTGEN GROUP HOLDING GMBH CUMMINS QSL8.9 QSC8.3 W210 آسفالت تراش 14
 تا اطلاع ثانوی ویرتگن قشم WIRTGEN GROUP HOLDING GMBH CATC18ATAAC W2100 آسفالت تراش 15
 تا اطلاع ثانوی ویرتگن قشم WIRTGEN GROUP HOLDING GMBH CATERPILLAR C18 ATAAC W220 آسفالت تراش 16
 تا اطلاع ثانوی ویرتگن قشم WIRTGEN GROUP HOLDING GMBH CAT3412E(1-199) W2200/2200CR/2200SM آسفالت تراش 17
 تا اطلاع ثانوی ویرتگن قشم WIRTGEN GROUP HOLDING GMBH DEUTZ D2011 L04W W35DC آسفالت تراش 18
 تا اطلاع ثانوی حفار ماشین شیراز GUANGXI LIUGONG MACHINERY CO.LTD YANMAR 4NV98-ZPLYS CLG365A اسکید استیر لودر 19
 تا اطلاع ثانوی حفار ماشین شیراز GUANGXI LIUGONG MACHINERY CO.LTD YANMAR 4NV98T-ZNLYS CLG375A اسکید استیر لودر 20
 تا اطلاع ثانوی حفار ماشین شیراز GUANGXI LIUGONG MACHINERY CO.LTD PERKINS 404D-22T CLG375B اسکید استیر لودر 21
 تا اطلاع ثانوی حفار ماشین شیراز GUANGXI LIUGONG MACHINERY CO.LTD YANMAR 4TNV98T-ZNLYS CLG385B اسکید استیر لودر 22
 تا اطلاع ثانوی چین ران ماشین SUNWARD INTELLIGENT EQUIPMENT CO KUBOTA V3300 SWL3210 اسکید استیر لودر 23
 تا اطلاع ثانوی ویرتگن قشم WIRTGEN GROUP HOLDING GMBH DEUTZ 912BF KMA150 بازیافت سرد و تثبیت خاک 24
 تا اطلاع ثانوی ویرتگن قشم WIRTGEN GROUP HOLDING GMBH DEUTZ TCD 2012 L06 27 KMA220 بازیافت سرد و تثبیت خاک 25
 تا اطلاع ثانوی ویرتگن قشم WIRTGEN GROUP HOLDING GMBH CUMMINS QST30 WM1000 بازیافت سرد و تثبیت خاک 26
 تا اطلاع ثانوی ویرتگن قشم WIRTGEN GROUP HOLDING GMBH IVECO 8041 SI25 WM400 بازیافت سرد و تثبیت خاک 27
 تا اطلاع ثانوی ویرتگن قشم WIRTGEN GROUP HOLDING GMBH BENZ OM444LA WR2500/WR2500K بازیافت سرد و تثبیت خاک 28
 تا اطلاع ثانوی محور ماشین KOMATSU LTD SAA6D140E-5 D155A-6R بلدورز 29
 تا اطلاع ثانوی محور ماشین KOMATSU LTD SAA6D140E-5 D275A-5R بلدورز 30
 تا اطلاع ثانوی محور ماشین KOMATSU LTD SAA6D170E-5 D375A-6R بلدورز 31
 تا اطلاع ثانوی محور ماشین KOMATSU LTD SAA6D125E-5 D85EX-15 بلدورز 32
 تا اطلاع ثانوی واژه ماشین زاگرس SHANDONG SHANTUI CUMMINS NTA855-C280S10 SD23 بلدوزر 33
 تا اطلاع ثانوی واژه ماشین زاگرس SHANDONG SHANTUI CUMMINS NTA855-C360S10 SD32W بلدوزر 34
 تا اطلاع ثانوی واژه ماشین زاگرس SHANDONG SHANTUI CUMMINS KTA19-C525 SD42 بلدوزر 35
 تا اطلاع ثانوی معدن ماشین پیشرو نوآور SHANGHAI PENG PU MACHINE BUILDING PLANT SC11CB184G2B1 TY165 بلدوزر 36
 تا اطلاع ثانوی معدن ماشین پیشرو نوآور SHANGHAI PENG PU MACHINE BUILDING PLANT CUMMINS NT855-C280 TY230 بلدوزر 37
 تا اطلاع ثانوی توران تو XUZHOU CONSTRUCTION MACHINERY CO CUMMINS QSNT-C235 TY230 بلدوزر 38
 تا اطلاع ثانوی توران تو XUZHOU CONSTRUCTION MACHINERY CO CUMMINS NTA855-C360S10 TY320 بلدوزر 39
 تا اطلاع ثانوی توران تو XUZHOU CONSTRUCTION MACHINERY CO CUMMINS QSNT-C345 TY320 بلدوزر 40
 تا اطلاع ثانوی معدن ماشین پیشرو نوآور SHANGHAI PENG PU MACHINE BUILDING PLANT NTA855-C360CUMMINS TY350 بلدوزر 41
 تا اطلاع ثانوی معدن ماشین پیشرو نوآور SHANGHAI PENG PU MACHINE BUILDING PLANT KTA19-C525 CUMMUNS TY410 بلدوزر 42
 تا اطلاع ثانوی اسان خودرو ZOOMLION HEAVY INDUSTRY SCIENCE AND TECHNOLOGY CO CUMMINS NTA-855-C360S10 ZD320-3 بلدوزر 43
 تا اطلاع ثانوی حفار ماشین شیراز LIUGONG DRESSTA MACHINERY CO.LTD CUMMINS QSC8.3 TD-15M EX بلدوزر چرخ زنجیری 44
 تا اطلاع ثانوی حفار ماشین شیراز LIUGONG DRESSTA MACHINERY CO.LTD CUMMINS QSX15 TD25M EX بلدوزر چرخ زنجیری 45
 تا اطلاع ثانوی حفار ماشین شیراز LIUGONG DRESSTA MACHINERY CO.LTD CUMMINS QSK19 TD40E EX بلدوزر چرخ زنجیری 46
 تا اطلاع ثانوی پاسارگاد ماشین پرشیا جنوب HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO YANMAR 4TNV94L-XHYB2 R60-9S بیل مکانیکی چرخ زنجیری 47
 تا اطلاع ثانوی آسان راه البرز HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO YANMAR 4TNV94L-XHYB2 R60-9S بیل مکانیکی چرخ زنجیری 48
 تا اطلاع ثانوی آسان راه البرز HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO MITSUBISHI S3L2 R27Z-9 بیل مکانیکی چرخ زنجیری 49
 تا اطلاع ثانوی آرین ماشین راهبرد HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY CORPORATION FZE ISUZU CC-6BG1T ZX220LC-GI بیل مکانیکی چرخ زنجیری 50
 تا اطلاع ثانوی آرین ماشین راهبرد HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY CORPORATION FZE ISUZU CC-6BG1T ZX240-5G بیل مکانیکی چرخ زنجیری 51
 تا اطلاع ثانوی آرین ماشین راهبرد HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY CORPORATION FZE ISUZU CC-6BG1T ZX240LC-5G بیل مکانیکی چرخ زنجیری 52
 تا اطلاع ثانوی آرین ماشین راهبرد HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY CORPORATION FZE ISUZU AH-6HK1X ZX350H-5G بیل مکانیکی چرخ زنجیری 53
 تا اطلاع ثانوی آرین ماشین راهبرد HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY CORPORATION FZE ISUZU AH-6HK1X ZX350LCH-5G بیل مکانیکی چرخ زنجیری 54
 تا اطلاع ثانوی آرین ماشین راهبرد HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY CORPORATION FZE ISUZU AA-6WG1TQA ZX470-5G بیل مکانیکی چرخ زنجیری 55
 تا اطلاع ثانوی آرین ماشین راهبرد HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY CORPORATION FZE ISUZU AA-6WG1TQA ZX470H-5G بیل مکانیکی چرخ زنجیری 56
 تا اطلاع ثانوی آرین ماشین راهبرد HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY CORPORATION FZE ISUZU AA-6WG1TQA ZX470LC-5G بیل مکانیکی چرخ زنجیری 57
 تا اطلاع ثانوی آرین ماشین راهبرد HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY CORPORATION FZE ISUZU AA-6WG1TQA ZX470LCH-5G بیل مکانیکی چرخ زنجیری 58
 تا اطلاع ثانوی آرین ماشین راهبرد HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY CORPORATION FZE YANMAR 4TNV94L-ZWHB ZX65USB-5A بیل مکانیکی چرخ زنجیری 59
 تا اطلاع ثانوی آرین ماشین راهبرد HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY CORPORATION FZE ISUZU BB-6WG1XQA-05 ZX670LC-5G بیل مکانیکی چرخ زنجیری 60
 تا اطلاع ثانوی آرین ماشین راهبرد HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY CORPORATION FZE ISUZU BB-6WG1XQA-05 ZX670LCH-5G بیل مکانیکی چرخ زنجیری 61
 تا اطلاع ثانوی آرین ماشین راهبرد HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY CORPORATION FZE YANMAR 4TNV98-AVGBW ZX70-5G بیل مکانیکی چرخ زنجیری 62
 تا اطلاع ثانوی آرین ماشین راهبرد HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY CORPORATION FZE YANMAR 4TNV98-AVGBW ZX70LC-5G بیل مکانیکی چرخ زنجیری 63
 تا اطلاع ثانوی آرین ماشین راهبرد HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY CORPORATION FZE ISUZU BB-6WG1XQA-04 ZX870-5G بیل مکانیکی چرخ زنجیری 64
 تا اطلاع ثانوی آرین ماشین راهبرد HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY CORPORATION FZE ISUZU BB-6WG1XQA-04 ZX870H-5G بیل مکانیکی چرخ زنجیری 65
 تا اطلاع ثانوی آرین ماشین راهبرد HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY CORPORATION FZE ISUZU BB-6WG1XQA-04 ZX870LC-5G بیل مکانیکی چرخ زنجیری 66
 تا اطلاع ثانوی آرین ماشین راهبرد HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY ISUZU BB-6WG1XQA-04 ZX870LCH-5G بیل مکانیکی چرخ زنجیری 67
 تا اطلاع ثانوی آرین ماشین راهبرد HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY CORPORATION FZE ISUZU BB-6WG1XQA-04 ZX870LCR-5G بیل مکانیکی چرخ زنجیری 68
 تا اطلاع ثانوی همیارماشین آسیا SHANDONG LINGONG CONSTRUCTION MACHINERY WEICHAI DEUTZ WP 4G95E221 B877 بکهو لودر 69
 تا اطلاع ثانوی سنو پارس HIDROMEK HIDROLIK MEKANIK MAKINA IMALAT SAN VE TIC AS PERKINS 1104D-44TA HMK102B بکهو لودر 70
 تا اطلاع ثانوی سنو پارس HIDROMEK HIDROLIK MEKANIK MAKINA IMALAT SAN VE TIC AS KUBOTA V2403M-T-EU4D HMK62SS بکهو لودر 71
 تا اطلاع ثانوی پاسارگاد ماشین پرشیا جنوب HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO PERKINS 1104C-44T HYUNDAI H940S بکهو لودر 72
 تا اطلاع ثانوی هم آوند چکاد CNH INTERNATIONAL S.A 8040.45/TCA 570T بکهولودر 73
 تا اطلاع ثانوی هم آوند چکاد CNH INTERNATIONAL S.A CNH445TA/EGH 695ST بکهولودر 74
 تا اطلاع ثانوی سنوپارس HIDROMEK HIDROLIK MEKANIK MAKINA IMALAT SAN VE TIC AS PERKINS 1104D-44TA HMK102S بکهولودر 75
 تا اطلاع ثانوی یگانه پارسه کویر PI MAKINA PERKINS1104D-44T PI1022 بکهولودر 76
 تا اطلاع ثانوی یگانه پارسه کویر PI MAKINA PERKINS1104D-44T PI1022(4WS) بکهولودر 77
 تا اطلاع ثانوی تیراژه ماشین LONKING(FUJIAN)INTERNATIONAL TRADE CO LTD YANMAR 4TNV94L-PLY CDM6065 بیل مکانیکی 78
 تا اطلاع ثانوی تیراژه ماشین LONKING(FUJIAN)INTERNATIONAL TRADE CO LTD CUMMINS 4BTAA3.9-C CDM6150 بیل مکانیکی 79
 تا اطلاع ثانوی تیراژه ماشین LONKING(FUJIAN)INTERNATIONAL TRADE CO LTD CUMMINS 6BTAA5.9-C CDM6240 بیل مکانیکی 80
 تا اطلاع ثانوی تیراژه ماشین LONKING(FUJIAN)INTERNATIONAL TRADE CO LTD CUMMINS 6C8 CDM6365H بیل مکانیکی 81
 تا اطلاع ثانوی حفار ماشین شیراز GUANGXI LIUGONG MACHINERY CO.LTD CUMMINS B3.3 CLG908D بیل مکانیکی 82
 تا اطلاع ثانوی حفار ماشین شیراز GUANGXI LIUGONG MACHINERY CO.LTD CUMMINS B3.9-C CLG915D بیل مکانیکی 83
 تا اطلاع ثانوی حفار ماشین شیراز GUANGXI LIUGONG MACHINERY CO.LTD CUMMINS B5.9-C CLG922D بیل مکانیکی 84
 تا اطلاع ثانوی حفار ماشین شیراز GUNAXI LIUGONG MACHINERY CO CUMMINS B5.9-C CLG925D بیل مکانیکی 85
 تا اطلاع ثانوی حفار ماشین شیراز GUANGXI LIUGONG MACHINERY CO.LTD CUMMINS 6C8,3 CLG936D بیل مکانیکی 86
 تا اطلاع ثانوی حفار ماشین شیراز GUANGXI LIUGONG MACHINERY CO.LTD CUMMINS QSM11 CLG945E بیل مکانیکی 87
 تا اطلاع ثانوی حفار ماشین شیراز GUANGXI LIUGONG MACHINERY CO.LTD CUMMINS QSM11 CLG950E بیل مکانیکی 88
 تا اطلاع ثانوی حفار ماشین شیراز GUANGXI LIUGONG MACHINERY CO.LTD CUMMINS QSX15 CLG970E بیل مکانیکی 89
 تا اطلاع ثانوی پارسیان پیشرو صنعت VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT AB VOLVO D3.8F EC140DL بیل مکانیکی 90
 تا اطلاع ثانوی پارسیان پیشرو صنعت VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT AB VOLVO D6E EC210BLC بیل مکانیکی 91
 تا اطلاع ثانوی پارسیان پیشرو صنعت VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT AB VOLVO D6E EC220DL بیل مکانیکی 92
 تا اطلاع ثانوی پارسیان پیشرو صنعت VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT AB VOLVO D7E EC250DL بیل مکانیکی 93
 تا اطلاع ثانوی پارسیان پیشرو صنعت VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT AB VOLVO D7E EC300DL بیل مکانیکی 94
 تا اطلاع ثانوی پارسیان پیشرو صنعت VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT AB VOLVO D8F EC350DL بیل مکانیکی 95
 تا اطلاع ثانوی پارسیان پیشرو صنعت VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT AB VOLVO D13F EC380DL بیل مکانیکی 96
 تا اطلاع ثانوی پارسیان پیشرو صنعت VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT AB VOLVO D13F EC480DL بیل مکانیکی 97
 تا اطلاع ثانوی پارسیان پیشرو صنعت VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT AB VOLVO D3.1D EC55C بیل مکانیکی 98
 تا اطلاع ثانوی پارسیان پیشرو صنعت VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT AB VOLVO D16E EC750DL بیل مکانیکی 99
 تا اطلاع ثانوی پارسیان پیشرو صنعت VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT AB VOLVO D4J ECR145E بیل مکانیکی 100
 تا اطلاع ثانوی پارسیان پیشرو صنعت VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT AB VOLVO D6J ECR235E بیل مکانیکی 101
 تا اطلاع ثانوی پارسیان پیشرو صنعت VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT AB VOLVO D6E EW205D بیل مکانیکی 102
 تا اطلاع ثانوی سنو پارس HIDROMEK HIDROLIK MEKANIK MAKINA IMALAT SAN VE TIC AS ISUZU AJ-4JJ1X97/68EC HMK140LC3 بیل مکانیکی 103
 تا اطلاع ثانوی سنو پارس HIDROMEK HIDROLIK MEKANIK MAKINA IMALAT SAN VE TIC AS ISUZU AJ-4JJ1X97/68EC HMK140W3 بیل مکانیکی 104
 تا اطلاع ثانوی سنوپارس HIDROMEK LTD ISUZU AI-4HK1X HMK200W3 بیل مکانیکی 105
 تا اطلاع ثانوی سنو پارس HIDROMEK HIDROLIK MEKANIK MAKINA IMALAT SAN VE TIC AS ISUZU AI-4HK1X HMK200WMH بیل مکانیکی 106
 تا اطلاع ثانوی سنوپارس HIDROMEK LTD ISUZU AI-4HK1X HMK220 LC3 بیل مکانیکی 107
 تا اطلاع ثانوی سنو پارس HIDROMEK HIDROLIK MEKANIK MAKINA IMALAT SAN VE TIC AS ISUZU AI-4HK1X HMK220LCLR بیل مکانیکی 108
 تا اطلاع ثانوی سنو پارس HIDROMEK LTD ISUZU AH-6HK1X HMK300 LC3 بیل مکانیکی 109
 تا اطلاع ثانوی سنو پارس HIDROMEK ISUZU AH-6HK1X HMK300LCLR بیل مکانیکی 110
 تا اطلاع ثانوی سنو پارس HIDROMEK LTD ISUZU AH-6HK1X HMK370 LC3 بیل مکانیکی 111
 تا اطلاع ثانوی همیارماشین آسیا SHANDONG LINGONG CONSTRUCTION MACHINERY BF6M2012C LG6210E بیل مکانیکی 112
 تا اطلاع ثانوی همیارماشین آسیا SHANDONC LINGONG CONSTRUCTION MACHINERY DDE(DALIANDEUTZ)BF6M2012C LG6235E بیل مکانیکی 113
 تا اطلاع ثانوی همیارماشین آسیا SHANDONC LINGONG CONSTRUCTION MACHINERY DDE(DALIANDEUTZ)BF6M1013EC LG6300E بیل مکانیکی 114
 تا اطلاع ثانوی همیارماشین آسیا SHANDONC LINGONG CONSTRUCTION MACHINERY SDLG SD130A LG6360E بیل مکانیکی 115
 تا اطلاع ثانوی همیارماشین آسیا SHANDONC LINGONG CONSTRUCTION MACHINERY SDLG SD130A LG6400E بیل مکانیکی 116
 تا اطلاع ثانوی همیارماشین آسیا SHANDONG LINGONG CONSTRUCTION MACHINERY YANMAR 4TNV94L LG665F بیل مکانیکی 117
 تا اطلاع ثانوی آرپان ماشین الوند SANY HEAVY INDUSTRY CO,LTD ISUZU BB-4BG1TRP SY135C بیل مکانیکی 118
 تا اطلاع ثانوی آرپان ماشین الوند SANY HEAVY INDUSTRY CO,LTD ISUZU 4HK1 SY155W بیل مکانیکی 119
 تا اطلاع ثانوی آرپان ماشین الوند SANY HEAVY INDUSTRY CO,LTD MITSUBISHI 6D34-TL SY215C بیل مکانیکی 120
 تا اطلاع ثانوی آرپان ماشین الوند SANY HEAVY INDUSTRY CO,LTD ISUZU CC-6BG1-XABEC-03-C2 SY235C بیل مکانیکی 121
 تا اطلاع ثانوی آرپان ماشین الوند SANY HEAVY INDUSTRY CO,LTD ISUZU 6HK1-XABEA-08-C2 SY335C بیل مکانیکی 122
 تا اطلاع ثانوی آرپان ماشین الوند SANY HEAVY INDUSTRY CO,LTD YANMAR 3TNV88-BDSA SY35U بیل مکانیکی 123
 تا اطلاع ثانوی آرپان ماشین الوند SANY HEAVY INDUSTRY CO,LTD ISUZU 6HK1-XABEA-08-C2 SY365C بیل مکانیکی 124
 تا اطلاع ثانوی آرپان ماشین الوند SANY HEAVY INDUSTRY CO,LTD MITSUBISHI 6D24-TLC1B SY465H بیل مکانیکی 125
 تا اطلاع ثانوی آرپان ماشین الوند SANY HEAVY INDUSTRY CO,LTD ISUZU 6WG1XKSC-01 SY500H بیل مکانیکی 126
 تا اطلاع ثانوی آرپان ماشین الوند SANY HEAVY INDUSTRY CO,LTD ISUZU 4JG1-NABGB SY55C بیل مکانیکی 127
 تا اطلاع ثانوی آرپان ماشین الوند SANY HEAVY INDUSTRY CO,LTD KUBOTA V2607-DI SY65W بیل مکانیکی 128
 تا اطلاع ثانوی آرپان ماشین الوند SANY HEAVY INDUSTRY CO,LTD ISUZU BB-6WG1XQA-03 SY700H بیل مکانیکی 129
 تا اطلاع ثانوی آرپان ماشین الوند SANY HEAVY INDUSTRY CO,LTD ISUZU 4JG1-NABGB-04-C2 SY75C بیل مکانیکی 130
 تا اطلاع ثانوی توران تو XUZHOU CONSTRUCTION MACHINERY CO CUMMINS QSB4.5 XE150W بیل مکانیکی 131
 تا اطلاع ثانوی توران تو XUZHOU CONSTRUCTION MACHINERY CO ISUZU QSK23-C760 XE210W بیل مکانیکی 132
 تا اطلاع ثانوی توران تو XUZHOU CONSTRUCTION MACHINERY CO ISUZU BB-6BG1TRP XE215C بیل مکانیکی 133
 تا اطلاع ثانوی توران تو XUZHOU CONSTRUCTION MACHINERY CO ISUZU CC-6BG1TRP XE235C بیل مکانیکی 134
 تا اطلاع ثانوی توران تو XUZHOU CONSTRUCTION MACHINERY CO YANMAR TNV88-B XE35U بیل مکانیکی 135
 تا اطلاع ثانوی توران تو XUZHOU CONSTRUCTION MACHINERY CO ISUZU AA-6HK1XQP XE370CA بیل مکانیکی 136
 تا اطلاع ثانوی توران تو XUZHOU CONSTRUCTION MACHINERY CO CUMMINS QSM11 XE470C بیل مکانیکی 137
 تا اطلاع ثانوی توران تو XUZHOU CONSTRUCTION MACHINERY CO CUMMINS QSM11 XE470D بیل مکانیکی 138
 تا اطلاع ثانوی توران تو XUZHOU CONSTRUCTION MACHINERY CO YANMAR 4TNV94L-BVXG XE60D بیل مکانیکی 139
 تا اطلاع ثانوی توران تو XUZHOU CONSTRUCTION MACHINERY CO CUMMINS QSM15 XE700 بیل مکانیکی 140
 تا اطلاع ثانوی توران تو XUZHOU CONSTRUCTION MACHINERY CO CUMMINS QSM15 XE900D بیل مکانیکی 141
 تا اطلاع ثانوی اسان خودرو ZOOMLION HEAVY INDUSTRY SCIENCE AND TECHNOLOGY CO CUMMINS QSK23 ZE1250 بیل مکانیکی 142
 تا اطلاع ثانوی اسان خودرو ZOOMLION HEAVY INDUSTRY SCIENCE AND TECHNOLOGY CO CUMMINS 6BTAA5.9-C178 ZE230E بیل مکانیکی 143
 تا اطلاع ثانوی اسان خودرو ZOOMLION HEAVY INDUSTRY SCIENCE AND TECHNOLOGY CO CUMMINS 6C8.3 ZE360E بیل مکانیکی 144
 تا اطلاع ثانوی اسان خودرو ZOOMLION HEAVY INDUSTRY SCIENCE AND TECHNOLOGY CO CUMMINS QSX15 ZE700 بیل مکانیکی 145
 تا اطلاع ثانوی سنگین ماشین ایستا CHANGLIN COMPANY LIMITED CUMMINS 6BTAA5.9-C150 ZG3225LC-9 بیل مکانیکی 146
 تا اطلاع ثانوی سنگین ماشین ایستا CHANGLIN COMPANY LIMITED CUMMINS 6BTAA5.9-C150 ZG3225LC-9C بیل مکانیکی 147
 تا اطلاع ثانوی سنگین ماشین ایستا CHANGLIN COMPANY LIMITED CUMMINS 6BTAA5.9-C178 ZG3235-9 بیل مکانیکی 148
 تا اطلاع ثانوی سنگین ماشین ایستا CHANGLIN COMPANY LIMITED CUMMINS 6BTAA5.9-C178 ZG3235-9C بیل مکانیکی 149
 تا اطلاع ثانوی سنگین ماشین ایستا CHANGLIN COMPANY CUMMINS 6CTAA8.3-C250 ZG3365LC-9C بیل مکانیکی 150
 تا اطلاع ثانوی حفار ماشین شیراز GUANGXI LIUGONG MACHINERY CO.LTD YANMAR 4TNV94L-SLYC CLG906D بیل مکانیکی چرخ زنجیری 151
 تا اطلاع ثانوی حفار ماشین شیراز GUANGXI LIUGONG MACHINERY CO.LTD CUMMINS B5.9-C CLG920D بیل مکانیکی چرخ زنجیری 152
 تا اطلاع ثانوی حفار ماشین شیراز GUANGXI LIUGONG MACHINERY CO.LTD CUMMINS QSB7 CLG922D بیل مکانیکی چرخ زنجیری 153
 تا اطلاع ثانوی حفار ماشین شیراز GUANGXI LIUGONG MACHINERY CO.LTD CUMMINS 6C-8,3 CLG933E بیل مکانیکی چرخ زنجیری 154
 تا اطلاع ثانوی هم آوند چکاد CNH INTERNATIONAL S.A ISUZU AI-4HK1X CX210B بیل مکانیکی چرخ زنجیری 155
 تا اطلاع ثانوی هم آوند چکاد CNH INTERNATIONAL S.A ISUZU AH-6HK1XYSS CX350B بیل مکانیکی چرخ زنجیری 156
 تا اطلاع ثانوی هم آوند چکاد CNH INTERNATIONAL S.A ISUZU AH-6HK1XYSS CX370B بیل مکانیکی چرخ زنجیری 157
 تا اطلاع ثانوی هم آوند چکاد CNH INTERNATIONAL S.A ISUZU AH-6UZ1XYSS CX470B بیل مکانیکی چرخ زنجیری 158
 تا اطلاع ثانوی هم آوند چکاد CNH INTERNATIONAL S.A ISUZU AH-6WG1XYSS-02 CX800B بیل مکانیکی چرخ زنجیری 159
 تا اطلاع ثانوی آسان راه البرز HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO CUMMINS QSK23 -C R1200-9 بیل مکانیکی چرخ زنجیری 160
 تا اطلاع ثانوی پاسارگاد ماشین پرشیا جنوب HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO CUMMINS 6BTAA-5.9-C R220LC-7 بیل مکانیکی چرخ زنجیری 161
 تا اطلاع ثانوی آسان راه البرز HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO CUMMINS 6BTAA-5.9-C R220LC-7 بیل مکانیکی چرخ زنجیری 162
 تا اطلاع ثانوی آسان راه البرز HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO HYUNDAI HM5.9 R220LC-9S بیل مکانیکی چرخ زنجیری 163
 تا اطلاع ثانوی پاسارگاد ماشین پرشیا جنوب HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO HYUNDAI HM5.9 R220LC-9S بیل مکانیکی چرخ زنجیری 164
 تا اطلاع ثانوی آسان راه البرز HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO HYUNDAI HM5.9 R220LC-9S LR بیل مکانیکی چرخ زنجیری 165
 تا اطلاع ثانوی آسان راه البرز HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO CUMMINS QSB6.7 R290LC-9MH بیل مکانیکی چرخ زنجیری 166
 تا اطلاع ثانوی آسان راه البرز HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO HYUNDAI HM8.3 R300LC-9S بیل مکانیکی چرخ زنجیری 167
 تا اطلاع ثانوی آسان راه البرز HYUNDAI HYUNDAI D6AC-C R300LC-9SH بیل مکانیکی چرخ زنجیری 168
 تا اطلاع ثانوی آسان راه البرز HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO HYUNDAI HM8.3 R330LC-9S بیل مکانیکی چرخ زنجیری 169
 تا اطلاع ثانوی پاسارگاد ماشین پرشیا جنوب HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO HYUNDAI HM8.3 R330LC-9S بیل مکانیکی چرخ زنجیری 170
 تا اطلاع ثانوی آسان راه البرز HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO CUMMINS QSL R380LC-9MH بیل مکانیکی چرخ زنجیری 171
 تا اطلاع ثانوی آسان راه البرز HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO HYUNDAI D6AC-C R380LC-9SH بیل مکانیکی چرخ زنجیری 172
 تا اطلاع ثانوی پاسارگاد ماشین پرشیا جنوب HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO HYUNDAI D6AC-C R430LC9SH بیل مکانیکی چرخ زنجیری 173
 تا اطلاع ثانوی آسان راه البرز HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO HYUNDAI D6AC-C R430LC-9SH بیل مکانیکی چرخ زنجیری 174
 تا اطلاع ثانوی آسان راه البرز HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO CUMMINS QSM11 R480LC-9MH بیل مکانیکی چرخ زنجیری 175
 تا اطلاع ثانوی آسان راه البرز HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO CUMMINS QSM11-C R480LC-9S بیل مکانیکی چرخ زنجیری 176
 تا اطلاع ثانوی پاسارگاد ماشین پرشیا جنوب HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO CUMMINS QSM11-C R520LC-9S بیل مکانیکی چرخ زنجیری 177
 تا اطلاع ثانوی آسان راه البرز HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO CUMMINS QSM11-C R520LC-9S بیل مکانیکی چرخ زنجیری 178
 تا اطلاع ثانوی آسان راه البرز HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO CUMMINS QSX15 R800LC-9 بیل مکانیکی چرخ زنجیری 179
 تا اطلاع ثانوی پاسارگاد ماشین پرشیا جنوب HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO CUMMINS QSX15 R850LC-9 بیل مکانیکی چرخ زنجیری 180
 تا اطلاع ثانوی سنو پارس HIDROMEK HIDROLIK MEKANIK MAKINA IMALAT ISUZU AI-4JJ1X97/68EC HMK140W3 بیل مکانیکی چرخ لاستیکی 181
 تا اطلاع ثانوی آسان راه البرز HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO CUMMINS B3.9-C R140W-9S بیل مکانیکی چرخ لاستیکی 182
 تا اطلاع ثانوی پاسارگاد ماشین پرشیا جنوب HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO MITSUBISHI S6S-DT R180W-9S بیل مکانیکی چرخ لاستیکی 183
 تا اطلاع ثانوی آسان راه البرز HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO MITSUBISHI S6S-DT R180W-9S بیل مکانیکی چرخ لاستیکی 184
 تا اطلاع ثانوی آسان راه البرز HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO CUMMINS QSB6.7 R210W-9MH بیل مکانیکی چرخ لاستیکی 185
 تا اطلاع ثانوی پاسارگاد ماشین پرشیا جنوب HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO HYUNDAI HM5.9 R210W-9S بیل مکانیکی چرخ لاستیکی 186
 تا اطلاع ثانوی آسان راه البرز HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO HYUNDAI HM5.9 R210W-9S بیل مکانیکی چرخ لاستیکی 187
 تا اطلاع ثانوی آسان راه البرز HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO YANMAR 4TNV94L-PHYBY R60W-9S بیل مکانیکی چرخ لاستیکی 188
 تا اطلاع ثانوی پاسارگاد ماشین پرشیا جنوب HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO YANMAR 4TNV94L-PHYBY R60W-9S بیل مکانیکی چرخ لاستیکی 189
 تا اطلاع ثانوی معدن ماشین پیشرو نوآور SHANGHAI PENG PU MACHINE BUILDING PLANT B5.9-C(6BTAA5.9-C150)CUMMINS SW210E-1 بیل مکانیکی هیدرولیکی 190
 تا اطلاع ثانوی معدن ماشین پیشرو نوآور SHANGHAI PENG PU MACHINE BUILDING PLANT B5.9-C(6BTAA5.9-C178)CUMMINS SW240E-1 بیل مکانیکی هیدرولیکی 191
 تا اطلاع ثانوی معدن ماشین پیشرو نوآور SHANGHAI PENG PU MACHINE BUILDING PLANT C8.3(6CTAA)CUMMINS SW330E بیل مکانیکی هیدرولیکی 192
 تا اطلاع ثانوی چین ران ماشین SUNWARD INTELIGEENT EQUIPMENT CO ISUZU AA-6BG1TRP-10 SWE210 بیل مکانیکی هیدرولیکی 193
 تا اطلاع ثانوی چین ران ماشین SUNWARD INTELIGEENT EQUIPMENT CO ISUZU CC-6BG1TRP SWE230LC بیل مکانیکی هیدرولیکی 194
 تا اطلاع ثانوی چین ران ماشین SUNWARD ISUZU AA-6HK1XQP-03 SWE360LC بیل مکانیکی هیدرولیکی 195
 تا اطلاع ثانوی چین ران ماشین SUNWARD INTELIGENT EQUIPMENT CO CUMMINS QSM11 SWE470 بیل مکانیکی هیدرولیکی 196
 تا اطلاع ثانوی محور ماشین KOMATSU LTD SAA6D170E-5 PC1250-8R بیل هیدرولیکی 197
 تا اطلاع ثانوی محور ماشین KOMATSU LTD SAA12V140E-3 PC2000-8 بیل هیدرولیکی 198
 تا اطلاع ثانوی محور ماشین KOMATSU LTD SAA6D107E-1 PC200-8M0 بیل هیدرولیکی 199
 تا اطلاع ثانوی محور ماشین KOMATSU LTD SAA6D107E-1 PC220-8M0 بیل هیدرولیکی 200
 تا اطلاع ثانوی محور ماشین KOMATSU LTD SAA6D114E-3 PC300-8M0 بیل هیدرولیکی 201
 تا اطلاع ثانوی محور ماشین KOMATSU LTD SAA6D125E-5 PC400-8R بیل هیدرولیکی 202
 تا اطلاع ثانوی محور ماشین KOMATSU LTD SAA6D140E-5 PC800-8R1 بیل هیدرولیکی 203
 تا اطلاع ثانوی محور ماشین KOMATSU LTD SAA6D140E-5 PC850-8R11 بیل هیدرولیکی 204
 تا اطلاع ثانوی واژه ماشین زاگرس KOBELCO CONSTRUCTION MACHINERY CO HINOJ.5E-TA SK210HDLC-8 بیل هیدرولیکی 205
 تا اطلاع ثانوی واژه ماشین زاگرس KOBELCO CONSTRUCTION MACHINERY CO HINOJ.5E-TA SK210LC-8 بیل هیدرولیکی 206
 تا اطلاع ثانوی واژه ماشین زاگرس KOBELCO CONSTRUCTION MACHINERY CO HINOJ.8E-UN SK350LC-8 بیل هیدرولیکی 207
 تا اطلاع ثانوی واژه ماشین زاگرس KOBELCO CONSTRUCTION MACHINERY CO HINOJ.8E-UN SK380HDLC-8 بیل هیدرولیکی 208
 تا اطلاع ثانوی واژه ماشین زاگرس KOBELCO CONSTRUCTION MACHINERY CO HINOP11C-UP SK500HDLC-8 بیل هیدرولیکی 209
 تا اطلاع ثانوی واژه ماشین زاگرس KOBELCO CONSTRUCTION MACHINERY CO YANMAR4TNV88-B SK55SRX-6 بیل هیدرولیکی 210
 تا اطلاع ثانوی واژه ماشین زاگرس KOBELCO CONSTRUCTION MACHINERY CO KOMATSU SAA6D140E-5 SK850LC-8 بیل هیدرولیکی 211
 تا اطلاع ثانوی صباماشین TESMEC S.P.A CAT C-13 TRS1150 ترنچر 212
 تا اطلاع ثانوی صباماشین TESMEC S.P.A CAT C-13 ACERT TRS1150 ترنچر 213
 تا اطلاع ثانوی صباماشین TESMEC S.P.A CATERPILLAR C18 ACERT TRS1475 ترنچر 214
 تا اطلاع ثانوی صباماشین TESMEC S.P.A CUMMINS QSK-19 TRS1675 ترنچر 215
 تا اطلاع ثانوی صباماشین TESMEC S.P.A PERKINS 1104D-44T TRS300 ترنچر 216
 تا اطلاع ثانوی صباماشین TESMEC S.P.A CATERPILAR C6.6 ACERT TRS775DT ترنچر 217
 تا اطلاع ثانوی صباماشین TESMEC S.P.A CATERPILLAR C6.6 TRS-775DT ترنچر 218
 تا اطلاع ثانوی صباماشین TESMEC S.P.A CAT.C7.1 TRS885 ترنچر 219
 تا اطلاع ثانوی صباماشین TESMEC S.P.A CAT.C9 TRS975 ترنچر 220
 تا اطلاع ثانوی صباماشین TESMEC S.P.A CAT.C9 ACERT TRS975 ترنچر 221
 تا اطلاع ثانوی زاگرس ماشین BELAZ CUMMINS KTA-50C 75131 دامپتراک 222
 تا اطلاع ثانوی زاگرس ماشین BELAZ CUMMINS QSK60-C 75307 دامپتراک 223
 تا اطلاع ثانوی زاگرس ماشین BELAZ YAMZ 240-PM2 7540 دامپتراک 224
 تا اطلاع ثانوی زاگرس ماشین BELAZ CUMMINS KTA-19C 75453 دامپتراک 225
 تا اطلاع ثانوی زاگرس ماشین BELAZ CUMMINS KTA-19C 75473 دامپتراک 226
 تا اطلاع ثانوی زاگرس ماشین BELAZ CUMMINS KTTA19-C 7555 دامپتراک 227
 تا اطلاع ثانوی محور ماشین KOMATSU LTD SAA6D140E-5 HD325-7R دامپتراک 228
 تا اطلاع ثانوی محور ماشین KOMATSU LTD SAA6D170E-5 HD465-7R دامپتراک 229
 تا اطلاع ثانوی محور ماشین KOMATSU LTD SAA12V140E-3 HD785–7 دامپتراک 230
 تا اطلاع ثانوی آرپان ماشین الوند SANY HEAVY INDUSTRY CO,LTD CUMMINS QSX15 SRT45 دامپتراک 231
 تا اطلاع ثانوی آرپان ماشین الوند SANY HEAVY INDUSTRY CO,LTD CUMMINS QSK19 SRT55D دامپتراک 232
 تا اطلاع ثانوی آرپان ماشین الوند SANY HEAVY INDUSTRY CO,LTD CUMMINS QST30 SRT95C دامپتراک 233
 تا اطلاع ثانوی صباماشین SINOMACH CHANGLIN COMPANY LIMITED WEICHAI WD12G420E211 TL855 دامپتراک 234
 تا اطلاع ثانوی صباماشین SINOMACH CHANGLIN COMPANY LIMITED WEICHAI WD12G420E211 TL875 دامپتراک 235
 تا اطلاع ثانوی حفار ماشین شیراز ZHENGZHOU YUTONG HEAVY INDUSTRIES CO.LTD CUMMINS M11-C380 YT3623 دامپتراک 236
 تا اطلاع ثانوی حفار ماشین شیراز ZHENGZHOU YUTONG HEAVY INDUSTRIES CO.LTD CUMMINS ISME38530 YT3623 دامپتراک 237
 تا اطلاع ثانوی اشمیت کرانتس منطقه آزاد چابهار GHH FAHRZEUGE GMBH DEUTZ F10L413FW MK-A20AC دامپتراک (DUMPER) 238
 تا اطلاع ثانوی اشمیت کرانتس منطقه آزاد چابهار GHH FAHRZEUGE GMBH CUMMINS QSB6.7 MK-A20-WC دامپتراک (DUMPER) 239
 تا اطلاع ثانوی اشمیت کرانتس منطقه آزاد چابهار GHH FAHRZEUGE GMBH DEUTZ F12L413FW MK-A30 دامپتراک (DUMPER) 240
 تا اطلاع ثانوی اشمیت کرانتس منطقه آزاد چابهار GHH FAHRZEUGE GMBH DEUTZ TCD2015 V06 MK-A35 دامپتراک (DUMPER) 241
 تا اطلاع ثانوی همیار تجارت فرتاک BBURG INTERNATIONAL GMBH DEUTZ TCD2013 HD1200 دریل واگن 242
 تا اطلاع ثانوی همیار تجارت فرتاک BBURG INTERNATIONAL GMBH VOLVO TAD 1170VE HD1210 دریل واگن 243
 تا اطلاع ثانوی همیار تجارت فرتاک BBURG INTERNATIONAL GMBH VOLVO TAD 1171VE HD1400D دریل واگن 244
 تا اطلاع ثانوی همیار تجارت فرتاک BBURG INTERNATIONAL GMBH DEUTZ TCD 2013/TCL 7.8 HD1450 دریل واگن 245
 تا اطلاع ثانوی همیار تجارت فرتاک BBURG INTERNATIONAL GMBH VOLVO TAD 1171VE HD1460 دریل واگن 246
 تا اطلاع ثانوی همیار تجارت فرتاک BBURG INTERNATIONAL GMBH DEUTZ TCD2015 HD1500D دریل واگن 247
 تا اطلاع ثانوی همیار تجارت فرتاک BBURG INTERNATIONAL GMBH DEUTZ TCD2015 HD1600D دریل واگن 248
 تا اطلاع ثانوی همیار تجارت فرتاک BBURG INTERNATIONAL GMBH VOLVO TAD 57XVE HD710 دریل واگن 249
 تا اطلاع ثانوی همیار تجارت فرتاک BBURG INTERNATIONAL GMBH VOLVO TAD 57XVE HD715 دریل واگن 250
 تا اطلاع ثانوی همیار تجارت فرتاک BBURG INTERNATIONAL GMBH DEUTZ TCD2013 HD910 دریل واگن 251
 تا اطلاع ثانوی نصر ماشین FURUKAWA ROCK DRILL CO CATERPILLAR MODEL C7 HCR1200-DSIII دریل واگن هیدرولیکی 252
 تا اطلاع ثانوی بین المللی نصرماشین FURUKAWA ROCK DRILL CO CATERPILLAR MODEL C7 HCR910-DS دریل واگن هیدرولیکی 253
 تا اطلاع ثانوی ویرتگن قشم WIRTGEN GROUP HOLDING GMBH KHD F4L 1011F HM4500 دستگاه بازیافت گرم 254
 تا اطلاع ثانوی ویرتگن قشم WIRTGEN GROUP HOLDING GMBH KHD BF 6M 1015C RX4500 دستگاه بازیافت گرم 255
 تا اطلاع ثانوی آرپان ماشین الوند SANY HEAVY INDUSTRY CO,LTD VOLVO TAD851VE SDCY90K7H1 دستگاه حمل مکانیزه 256
 تا اطلاع ثانوی آرپان ماشین الوند SANY HEAVY INDUSTRY CO,LTD VOLVO TAD851VE SDCY90K8H1 دستگاه حمل مکانیزه 257
 تا اطلاع ثانوی چین ران ماشین SUNWARD INTELIGEENT EQUIPMENT CO CUMMINS 4BT3.9 SWDE120 دکل حفاری (DTH) 258
 تا اطلاع ثانوی چین ران ماشین SUNWARD INTELIGEENT EQUIPMENT CO CUMMINS 6BT5.9 SWDE200 دکل حفاری (DTH) 259
 تا اطلاع ثانوی آرپان ماشین الوند SANY HEAVY INDUSTRY CO,LTD CAT C9 HHP SR 280R II دکل حفاری 260
 تا اطلاع ثانوی آرپان ماشین الوند SANY HEAVY INDUSTRY CO,LTD ISUZU CC-6BG1TRP SR150 C دکل حفاری 261
 تا اطلاع ثانوی آرپان ماشین الوند SANY HEAVY INDUSTRY CO,LTD ISUZU AA-6HK1XQP SR200 C دکل حفاری 262
 تا اطلاع ثانوی آرپان ماشین الوند SANY HEAVY INDUSTRY CO,LTD MITSUBISHI 6D24-TLC1B SR220C دکل حفاری 263
 تا اطلاع ثانوی آرپان ماشین الوند SANY HEAVY INDUSTRY CO,LTD MITSUBISHI 6D24-TLC1B SR250 دکل حفاری 264
 تا اطلاع ثانوی آرپان ماشین الوند SANY HEAVY INDUSTRY CO,LTD MITSUBISHI 6D24-TLC1B SR280 R دکل حفاری 265
 تا اطلاع ثانوی آرپان ماشین الوند SANY HEAVY INDUSTRY CO,LTD MITSUBISHI 6D24-TLC1B SR285 RC8 دکل حفاری 266
 تا اطلاع ثانوی آرپان ماشین الوند SANY HEAVY INDUSTRY CO,LTD VOLVO TAD 1151 SRSC45H1 ریچستاکر 267
 تا اطلاع ثانوی تیراژه ماشین LONKING(FUJIAN)INTERNATIONAL TRADE CO LTD DF CUMMINS 6BTA5.9-C150 CDM512D غلتک 268
 تا اطلاع ثانوی تیراژه ماشین LONKING(FUJIAN)INTERNATIONAL TRADE CO LTD DF CUMMINS 6BTA5.9-C150 CDM514D(QX514) غلتک 269
 تا اطلاع ثانوی تیراژه ماشین LONKING(FUJIAN)INTERNATIONAL TRADE CO LTD SC8D175.1G2B1 CDM520A6(QX520) غلتک 270
 تا اطلاع ثانوی سنگین ماشین ایستا CHANGLIN COMPANY LIMITED CUMMINS 6BTA5.9-C155 YZ12H غلتک 271
 تا اطلاع ثانوی سنگین ماشین ایستا CHANGLIN COMPANY LIMITED CUMMINS 6BTAA5.9-C160 YZ14H غلتک 272
 تا اطلاع ثانوی ویرتگن قشم WIRTGEN GROUP HOLDING GMBH TCD2012L 042V HD 110 غلتک دو چرخ آهنی 273
 تا اطلاع ثانوی ویرتگن قشم WIRTGEN GROUP HOLDING GMBH KUBUTA V2203-M-E3B HD 13 غلتک دو چرخ آهنی 274
 تا اطلاع ثانوی ویرتگن قشم WIRTGEN GROUP HOLDING GMBH KUBUTA V2203-M-E3B HD 14 غلتک دو چرخ آهنی 275
 تا اطلاع ثانوی ویرتگن قشم WIRTGEN GROUP HOLDING GMBH TD/TCD 2012 L04/062 V/M HD+110 غلتک دو چرخ آهنی 276
 تا اطلاع ثانوی ویرتگن قشم WIRTGEN GROUP HOLDING GMBH TD/TCD 2012 L04/062 V/M HD+90 غلتک دو چرخ آهنی 277
 تا اطلاع ثانوی ویرتگن قشم WIRTGEN GMBH TCD2012L042V HD90 غلتک دو چرخ آهنی 278
 تا اطلاع ثانوی ویرتگن قشم WIRTGEN GROUP HOLDING GROUP TCD2012 L042V GRW 280 غلتک دو چرخ لاستیکی 279
 تا اطلاع ثانوی ویرتگن قشم WIRTGEN GROUP HOLDING GROUP DEUTZ TCD 2012L 042V GRW10-24 غلتک دو چرخ لاستیکی 280
 تا اطلاع ثانوی ویرتگن قشم WIRTGEN GROUP HOLDING GMBH DEUTZ TCD 2012 L042V 3410 غلتک ویبره 281
 تا اطلاع ثانوی ویرتگن قشم WIRTGEN GROUP HOLDING GMBH DEUTZ TCD 2012 L 042V 3411 غلتک ویبره 282
 تا اطلاع ثانوی ویرتگن قشم WIRTGEN GROUP HOLDING GMBH DEUTZ TCD 2012 L042V 3412 غلتک ویبره 283
 تا اطلاع ثانوی ویرتگن قشم WIRTGEN GROUP HOLDING GMBH DEUTZ TCD 2012 L042V 3414 غلتک ویبره 284
 تا اطلاع ثانوی ویرتگن قشم WIRTGEN GROUP HOLDING GMBH DEUTZ TCD 2012 L 062V 3520 غلتک ویبره 285
 تا اطلاع ثانوی حفار ماشین شیراز GUANGXI LIUGONG MACHINERY CO.LTD CUMMINSQSB4.5 CLG612 غلطک 286
 تا اطلاع ثانوی حفار ماشین شیراز GUANGXI LIUGONG MACHINERY CO.LTD DCEC 6BTAA 5.9-C160 CLG612H غلطک 287
 تا اطلاع ثانوی حفار ماشین شیراز GUANGXI LIUOGONG MACHINERY CO.LTD CUMMINS 4B3.9 CLG612T غلطک 288
 تا اطلاع ثانوی پارسیان پیشرو صنعت VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT AB CUMMINS QSB 4,5 DD100 غلطک 289
 تا اطلاع ثانوی پارسیان پیشرو صنعت VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT AB VOLVO D1,7A DD25B غلطک 290
 تا اطلاع ثانوی پارسیان پیشرو صنعت OLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT AB CUMMINS QSB 3.3 PT240R غلطک 291
 تا اطلاع ثانوی همیارماشین آسیا SHANDONG LINGONG CONSTRUCTION MACHINERY WP6G160E201 RS8180 غلطک 292
 تا اطلاع ثانوی پارسیان پیشرو صنعت VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT AB VOLVO D5 SD110D غلطک 293
 تا اطلاع ثانوی آرپان ماشین الوند SANY HEAVY INDUSTRY CO,LTD CUMMINS QSB5.9-C180 SPR260C-6 غلطک 294
 تا اطلاع ثانوی واژه ماشین زاگرس SHANDONG SHANTUI WEICHAI WP4G110E220 SR10 غلطک 295
 تا اطلاع ثانوی آرپان ماشین الوند SANY HEAVY INDUSTRY CO,LTD CUMMINS 4BTAA3.9-C125 SSR120AC-8 غلطک 296
 تا اطلاع ثانوی آرپان ماشین الوند SANY HEAVY INDUSTRY CO,LTD CUMMINS QSB4.5-C160 SSR120C-6 غلطک 297
 تا اطلاع ثانوی آرپان ماشین الوند SANY HEAVY INDUSTRY CO,LTD SANY D07S3 SSR180C-6 غلطک 298
 تا اطلاع ثانوی آرپان ماشین الوند SANY HEAVY INDUSTRY CO,LTD WEICHAI WP6G200E331 SSR200AC-8 غلطک 299
 تا اطلاع ثانوی آرپان ماشین الوند SANY HEAVY INDUSTRY CO,LTD SANY D07S3 SSR200C-6 غلطک 300
 تا اطلاع ثانوی آرپان ماشین الوند SANY HEAVY INDUSTRY CO,LTD WEICHAI WP6G200E331 SSR220AC-8 غلطک 301
 تا اطلاع ثانوی آرپان ماشین الوند SANY HEAVY INDUSTRY CO,LTD WEICHAI WP6G200E331 SSR260AC-8 غلطک 302
 تا اطلاع ثانوی آرپان ماشین الوند SANY HEAVY INDUSTRY CO,LTD SANY D07S3 SSR260C-6 غلطک 303
 تا اطلاع ثانوی آرپان ماشین الوند SANY HEAVY INDUSTRY CO,LTD CUMMINS QSB4.5-C160 STR130C-6 غلطک 304
 تا اطلاع ثانوی ویرتگن قشم WITGEN GROUP HOLDING GMBH DEUTZ TCD2012L04 2V HD110 غلطک دو چرخ اهنی 305
 تا اطلاع ثانوی ویرتگن قشم WITGEN GROUP HOLDING GMBH DEUTZ TCD 2012 L062V 3516 غلطک ویبره 306
 تا اطلاع ثانوی پارسیان پیشرو صنعت VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT AB VOLVO D7E P7820C فینیشر 307
 تا اطلاع ثانوی ویرتگن قشم WIRTGEN GROUP HOLDING GMBH CUMMINS QSB6.7 C170 SUPER 1803-3 فینیشر آسفالت 308
 تا اطلاع ثانوی ویرتگن قشم WIRTGEN GROUP HOLDING GMBH CUMMINS QSB6.7 SUPER 2100-3 فینیشر آسفالت 309
 تا اطلاع ثانوی ویرتگن قشم WIRTGEN GROUP HOLDING GMBH CUMMINS QSB6.7 C240 SUPER 2100-3 فینیشر آسفالت 310
 تا اطلاع ثانوی ویرتگن قشم WIRTGEN GROUP HOLDING GMBH DEUTZ TCK2011L4W SUPER 1103-2 فینیشر پخش آسفالت 311
 تا اطلاع ثانوی ویرتگن قشم WIRTGEN GROUP HOLDING GMBH DEUTZ TCK2011L4W SUPER 1303-2 فینیشر پخش آسفالت 312
 تا اطلاع ثانوی ویرتگن قشم WIRTGEN GROUP HOLDING GMBH PERKINS1104D-E44TA SUPER 1600-2 فینیشر پخش آسفالت 313
 تا اطلاع ثانوی ویرتگن قشم WIRTGEN GROUP HOLDING GMBH PERKINS1104D-E44TA SUPER 1603-2 فینیشر پخش آسفالت 314
 تا اطلاع ثانوی ویرتگن قشم WIRTGEN GROUP HOLDING GMBH PERKINS1106D-E66TA SUPER 1800-2 فینیشر پخش آسفالت 315
 تا اطلاع ثانوی ویرتگن قشم WIRTGEN GROUP HOLDING GMBH CUMMINS QSB6.7 SUPER 1800-3 فینیشر پخش آسفالت 316
 تا اطلاع ثانوی ویرتگن قشم WIRTGEN GROUP HOLDING GMBH PERKINS1106D-E66TA SUPER 1803-2 فینیشر پخش آسفالت 317
 تا اطلاع ثانوی ویرتگن قشم WIRTGEN GROUP HOLDING GMBH DEUTZ 2012 L062V SUPER 1900-2 فینیشر پخش آسفالت 318
 تا اطلاع ثانوی ویرتگن قشم WIRTGEN GROUP HOLDING GMBH CUMMINS QSB 6.7 SUPER 1900-3 فینیشر پخش آسفالت 319
 تا اطلاع ثانوی ویرتگن قشم WIRTGEN GROUP HOLDING GMBH DEUTZ 2012 L062V SUPER 2100-2 فینیشر پخش آسفالت 320
 تا اطلاع ثانوی ویرتگن قشم WIRTGEN GROUP HOLDING GMBH DEUTZ TCD 2011L03O SUPER 600 فینیشر پخش آسفالت 321
 تا اطلاع ثانوی ویرتگن قشم WIRTGEN GROUP HOLDING GMBH DEUTZ TCD 2011 L03O SUPER 800 فینیشر پخش آسفالت 322
 تا اطلاع ثانوی ویرتگن قشم WIRTGEN GROUP HOLDING GMBH DEUTZ 2012 L06 2V AG3 SP82 فینیشر پخش بتن 323
 تا اطلاع ثانوی ویرتگن قشم WIRTGEN GROUP HOLDING GMBH DEUTZ 2012 L06 2V AG3 SP25 فینیشر پخش بتن وتولید جدول 324
 تا اطلاع ثانوی ویرتگن قشم WIRTGEN GROUP HOLDING GMBH IVECO N45 MNS SP250 فینیشر پخش بتن وتولید جدول 325
 تا اطلاع ثانوی ویرتگن قشم WIRTGEN GROUP HOLDING GMBH DEUTZ 2012 L06 2V AG3 SP81 فینیشر پخش بتن وتولید جدول 326
 تا اطلاع ثانوی ویرتگن قشم WIRTGEN GROUP HOLDING GMBH DEUTZ 2012 L06 2V AG3 SP84 فینیشر پخش بتن وتولید جدول 327
 تا اطلاع ثانوی حفار ماشین شیراز GUANGXI LIUGONG MACHINERY CO CUMMINS 6CTA8.3-C215 CLG418 گریدر 328
 تا اطلاع ثانوی حفار ماشین شیراز GUANGXI LIUGONG MACHINERY CO CUMMINS 6CTAA8.3-C215 CLG418 گریدر 329
 تا اطلاع ثانوی حفار ماشین شیراز GUANGXI LIUGONG MACHINERY.CO.LTD CUMMINS 6CTA8,3-C230 CLG422 گریدر 330
 تا اطلاع ثانوی حفار ماشین شیراز GUANGXI LIUOGONG MACHINERY CO.LTD CUMMINS 6LTA8,9-C240 CLG425 گریدر 331
 تا اطلاع ثانوی حفار ماشین شیراز GUANGXI LIUOGONG MACHINERY CO.LTD CUMMINS 6CTA8.3-C260 CLG425 گریدر 332
 تا اطلاع ثانوی صباماشین SINOMACH CHANGLIN COMPANY LIMITED SHANGHAI SC11CB270G2B1 270HP G675B گریدر 333
 تا اطلاع ثانوی صباماشین SINOMACH CHANGLIN COMPANY LIMITED SHANGHAI SC11CB270G2B1 270HP G705B گریدر 334
 تا اطلاع ثانوی همیارماشین آسیا SHANDONC LINGONG CONSTRUCTION MACHINERY SHANGHAI SC11CB220G2B1 G9220 گریدر 335
 تا اطلاع ثانوی همیارماشین آسیا SHANDONC LINGONG CONSTRUCTION MACHINERY DDE(DALIANDEUTZ)BF6M1013ECP G9220 گریدر 336
 تا اطلاع ثانوی محور ماشین KOMATSU LTD 6D125 GD663A-2 گریدر 337
 تا اطلاع ثانوی محور ماشین KOMATSU LTD SAA6D114E-3 GD705-5 گریدر 338
 تا اطلاع ثانوی توران تو XUZHOU CONSTRUCTION MACHINERY CO DONGFENG CUMMINS 6CTA8.3 GR215 گریدر 339
 تا اطلاع ثانوی توران تو XUZHOU CONSTRUCTION MACHINERY CO DONGFENG CUMMINS 6CTA8.3 GR215A گریدر 340
 تا اطلاع ثانوی توران تو XUZHOU CONSTRUCTION MACHINERY CO DONGFENG CUMMINS 6CTA8.3-C260 GR260 گریدر 341
 تا اطلاع ثانوی حفار ماشین شیراز MISTA SP.ZO.O CUMMINS QSB6.7 RD200-H گریدر 342
 تا اطلاع ثانوی آرپان ماشین الوند SANY HEAVY INDUSTRY CO,LTD CUMMINS QSB6.7-C220 SAG200C-6 گریدر 343
 تا اطلاع ثانوی واژه ماشین زاگرس SHANDONG SHANTUI CUMMINS 6CTAA8.3-C215 SG21-3 گریدر 344
 تا اطلاع ثانوی آرپان ماشین الوند SANY HEAVY INDUSTRY CO,LTD CUMMINS QSC8.3-C205 SMG200-6 گریدر 345
 تا اطلاع ثانوی همیارماشین آسیا SHANDONC LINGONG CONSTRUCTION MACHINERY SDLG D13-15185586-7T LG979 لودر 346
 تا اطلاع ثانوی توران تو XUZHOU CONSTRUCTION MACHINERY CO CUMMINS QSX15 LW1100KN لودر 347
 تا اطلاع ثانوی توران تو XUZHOU CONSTRUCTION MACHINERY CO CUMMINS QSM11 LW800K لودر 348
 تا اطلاع ثانوی توران تو XUZHOU CONSTRUCTION MACHINERY CO CUMMINS QSM11 LW900K لودر 349
 تا اطلاع ثانوی اشمیت کرانتس منطقه آزاد چابهار GHH FAHRZEUGE GMBH DEUTZ F6L413FW LF-5AC لودر (LHD) 350
 تا اطلاع ثانوی اشمیت کرانتس منطقه آزاد چابهار GHH FAHRZEUGE GMBH DEUTZ TCD2013L04 LF-5WC لودر (LHD) 351
 تا اطلاع ثانوی اشمیت کرانتس منطقه آزاد چابهار CHH FAHRZEUGE GMBH DEUTZ F10L413FW LF-10-AC لودر LHD 352
 تا اطلاع ثانوی اشمیت کرانتس منطقه آزاد چابهار CHH FAHRZEUGE GMBH DEUTZ TCD2013 L06 LF-10-WC لودر LHD 353
 تا اطلاع ثانوی اشمیت کرانتس منطقه آزاد چابهار CHH FAHRZEUGE GMBH CUMMINS QSL9 LF-11H لودر LHD 354
 تا اطلاع ثانوی اشمیت کرانتس منطقه آزاد چابهار CHH FAHRZEUGE GMBH DEUTZ F8 L416 FW LF-6-AC لودر LHD 355
 تا اطلاع ثانوی آسان راه البرز HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO PERKINS 1104C-44T H940S لودر بکهو 356
 تا اطلاع ثانوی آسان راه البرز HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO PERKINS 1104C-44T H940S 4WS لودر بکهو 357
 تا اطلاع ثانوی یگانه پارسه کویر PI MAKINA CUMMINS 6BTA5.9 1051 لودر چرخ دار 358
 تا اطلاع ثانوی پاسارگاد ماشین پرشیا جنوب HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO HYUNDAI HM8.3 HL760-9S لودر چرخ دار 359
 تا اطلاع ثانوی پاسارگاد ماشین پرشیا جنوب HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO CUMMINS QSM11 HL78-9S لودر چرخ دار 360
 تا اطلاع ثانوی سنگین ماشین ایستا CHANGLIN COMPANY LIMITED CUMMINS 6BT5.9-C120 937H لودر چرخ لاستیکی 361
 تا اطلاع ثانوی هم آوند چکاد CNH INTERNATIONAL S.A FPT CURSOR9 1021F لودر چرخ لاستیکی 362
 تا اطلاع ثانوی هم آوند چکاد CNH INTERNATIONAL S.A FPT CURSOR9 1121F لودر چرخ لاستیکی 363
 تا اطلاع ثانوی هم آوند چکاد CNH INTERNATIONAL S.A FPT N45 521F لودر چرخ لاستیکی 364
 تا اطلاع ثانوی حفار ماشین شیراز LIUGONG DRESSTA MACHINERY CO.LTD CUMMINS QSX15 560E EX لودر چرخ لاستیکی 365
 تا اطلاع ثانوی هم آوند چکاد CNH INTERNATIONAL S.A FPT N67 621F لودر چرخ لاستیکی 366
 تا اطلاع ثانوی هم آوند چکاد CNH INTERNATIONAL S.A FPT N67 721F لودر چرخ لاستیکی 367
 تا اطلاع ثانوی هم آوند چکاد CNH INTERNATIONAL S.A FPT N67 821F لودر چرخ لاستیکی 368
 تا اطلاع ثانوی هم آوند چکاد CNH INTERNATIONAL S.A FPT N67 921F لودر چرخ لاستیکی 369
 تا اطلاع ثانوی سنگین ماشین ایستا CHANGLIN COMPANY LIMITED CUMMINS 6BTA5.9-C175 947H لودر چرخ لاستیکی 370
 تا اطلاع ثانوی سنگین ماشین ایستا CHANGLIN COMPANY LIMITED CUMMINS 6C-8.3 957S لودر چرخ لاستیکی 371
 تا اطلاع ثانوی سنگین ماشین ایستا CHANGLIN COMPANY LIMITED SHANGHAI SC11CB220G2B1 957Z لودر چرخ لاستیکی 372
 تا اطلاع ثانوی سنگین ماشین ایستا CHANGLIN COMPANY CUMMINS QSM11-C290 980H لودر چرخ لاستیکی 373
 تا اطلاع ثانوی تیراژه ماشین LONKING(FUJIAN)INTERNATIONAL TRADE CO LTD WEICHAI WP6G125E22 CDM833(CDM833D) لودر چرخ لاستیکی 374
 تا اطلاع ثانوی تیراژه ماشین LONKING(FUJIAN)INTERNATIONAL TRADE CO LTD WEICHAI WD10G220E21 CDM855(ZL50EXK) لودر چرخ لاستیکی 375
 تا اطلاع ثانوی تیراژه ماشین LONKING(FUJIAN)INTERNATIONAL TRADE CO LTD WEICHAI WD10G220E21 CDM856 لودر چرخ لاستیکی 376
 تا اطلاع ثانوی سنگین ماشین ایستا CHANGLIN COMPANY LIMITED CUMMINS QSM11-C335 CHANGLIN 996 لودر چرخ لاستیکی 377
 تا اطلاع ثانوی حفار ماشین شیراز GUANGXI LIUGONG MACHINERY CO.LTD CUMMINS 6BTAA5.9-C130 CLG835 لودر چرخ لاستیکی 378
 تا اطلاع ثانوی حفار ماشین شیراز GUANGXI LIU MACHINERY CO.LTD WEICHAI WP6G125E22 CLG836 لودر چرخ لاستیکی 379
 تا اطلاع ثانوی حفار ماشین شیراز GUANGXI LIUGONG MACHINERY CO.LTD WD61567G3-28 CLG855 لودر چرخ لاستیکی 380
 تا اطلاع ثانوی حفار ماشین شیراز GUANGXI LIUGONG MACHINERY CO CUMMINS 6CTA8,3_C215 CLG856 لودر چرخ لاستیکی 381
 تا اطلاع ثانوی حفار ماشین شیراز GUANGXI LIUGONG MACHINERY CO.LTD CUMMINS 6LTAA 8.9-C220 CLG856 لودر چرخ لاستیکی 382
 تا اطلاع ثانوی حفار ماشین شیراز GUANGXI LIU MACHINERY CO.LTD CUMMINS 6LTAA9.3 CLG856 لودر چرخ لاستیکی 383
 تا اطلاع ثانوی حفار ماشین شیراز GUANGXI LIUGONG MACHINERY CO.LTD CUMMINS 6LTAA9.3 CLG856H لودر چرخ لاستیکی 384
 تا اطلاع ثانوی حفار ماشین شیراز GUANGXI LIUGONG MACHINERY CO LTD CUMMINS 6LT9.3 CLG856-I لودر چرخ لاستیکی 385
 تا اطلاع ثانوی حفار ماشین شیراز GUANGXI LIUGONG MACHINERY CO.LTD CUMMINS 6LTAA8.9-C295 CLG877 لودر چرخ لاستیکی 386
 تا اطلاع ثانوی حفار ماشین شیراز GUANGXI LIUGONG MACHINERY CO.LTD CUMMINS QSM11_C290 CLG877 لودر چرخ لاستیکی 387
 تا اطلاع ثانوی حفار ماشین شیراز GUANGXI LIUGONG MACHINERY CO.LTD CUMMINS QSM 11-C315 CLG888 لودر چرخ لاستیکی 388
 تا اطلاع ثانوی حفار ماشین شیراز GUANGXI LIUGONG MACHINERY CO.LTD CUMMINS QSM11-C335 CLG888 لودر چرخ لاستیکی 389
 تا اطلاع ثانوی حفار ماشین شیراز GUANGXI LIUGONG MACHINERY CO.LTD CUMMINS QSM11 CLG890 لودر چرخ لاستیکی 390
 تا اطلاع ثانوی حفار ماشین شیراز GUANGXI LIUOGONG MACHINERY CO.LTD CUMMINS QSM11 CLG890H لودر چرخ لاستیکی 391
 تا اطلاع ثانوی پاسارگاد ماشین پرشیا جنوب HYUNDAI CUMMINS QSM11 HL 780-9S لودر چرخ لاستیکی 392
 تا اطلاع ثانوی آسان راه البرز HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO HYUNDAI HM8.3 HL760-9S لودر چرخ لاستیکی 393
 تا اطلاع ثانوی پاسارگاد ماشین پرشیا جنوب HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO HYUNDAI CUMMINS HE8.9 HL770-9S لودر چرخ لاستیکی 394
 تا اطلاع ثانوی آسان راه البرز HYUNDAI HYUNDAI HE8.9 HL770-9S لودر چرخ لاستیکی 395
 تا اطلاع ثانوی آسان راه البرز HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO CUMMINS QSM11 HL780-9(MARBLE) لودر چرخ لاستیکی 396
 تا اطلاع ثانوی آسان راه البرز HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO CUMMINS QSM11 HL780-9S لودر چرخ لاستیکی 397
 تا اطلاع ثانوی پارسیان پیشرو صنعت VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT AB VOLVO D7E L110F لودر چرخ لاستیکی 398
 تا اطلاع ثانوی پارسیان پیشرو صنعت VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT AB VOLVO D7E L120F لودر چرخ لاستیکی 399
 تا اطلاع ثانوی پارسیان پیشرو صنعت VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT AB VOLVO D7E L120GZ لودر چرخ لاستیکی 400
 تا اطلاع ثانوی پارسیان پیشرو صنعت VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT AB VOLVO D13F L150H لودر چرخ لاستیکی 401
 تا اطلاع ثانوی پارسیان پیشرو صنعت VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT AB VOLVO D13F L180H لودر چرخ لاستیکی 402
 تا اطلاع ثانوی پارسیان پیشرو صنعت VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT AB VOLVO D13F L220H لودر چرخ لاستیکی 403
 تا اطلاع ثانوی پارسیان پیشرو صنعت VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT AB VOLVO D13F L250H لودر چرخ لاستیکی 404
 تا اطلاع ثانوی پارسیان پیشرو صنعت VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT AB VOLVO D16 L350F لودر چرخ لاستیکی 405
 تا اطلاع ثانوی صباماشین SINOMACH CHANGLIN COMPANY LIMITED SHANGHAI SC11CB220G2B1 L380B لودر چرخ لاستیکی 406
 تا اطلاع ثانوی پارسیان پیشرو صنعت VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT AB VOLVO D6E L60F لودر چرخ لاستیکی 407
 تا اطلاع ثانوی پارسیان پیشرو صنعت VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT AB VOLVO D6E L60GZ لودر چرخ لاستیکی 408
 تا اطلاع ثانوی پارسیان پیشرو صنعت VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT AB VOLVO D6E L70F لودر چرخ لاستیکی 409
 تا اطلاع ثانوی پارسیان پیشرو صنعت VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT AB VOLVO D6E L90F لودر چرخ لاستیکی 410
 تا اطلاع ثانوی پارسیان پیشرو صنعت VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT AB VOLVO D6E L90GZ لودر چرخ لاستیکی 411
 تا اطلاع ثانوی همیارماشین آسیا SHANDONG LINGONG CONSTRUCTION MACHINERY WD10G220E23 L953F لودر چرخ لاستیکی 412
 تا اطلاع ثانوی همیارماشین آسیا SHANDONG LINGONG CONSTRUCTION MACHINERY SC11CB220G2B1 L958F لودر چرخ لاستیکی 413
 تا اطلاع ثانوی همیارماشین آسیا SHANDONG LINGONG CONSTRUCTION MACHINERY WD10G220E21 L958F لودر چرخ لاستیکی 414
 تا اطلاع ثانوی همیارماشین آسیا SHANDONG LINGONG CONSTRUCTION MACHINERY WD12G336E211 L978F لودر چرخ لاستیکی 415
 تا اطلاع ثانوی همیارماشین آسیا SHANDONG LINGONG CONSTRUCTION MACHINERY YC4D80-T20 LG918 لودر چرخ لاستیکی 416
 تا اطلاع ثانوی همیارماشین آسیا SHANDONG LINGONG CONSTRACTION MACHINERY WEICHAI WP 6G125E22 LG936L لودر چرخ لاستیکی 417
 تا اطلاع ثانوی همیارماشین آسیا SHANDONG LINGONG CONSTRUCTION MACHINERY SHANGHAI SC11CB220G2B1 LG956L لودر چرخ لاستیکی 418
 تا اطلاع ثانوی همیارماشین آسیا SHANDONG LINGONG CONSTRUCTION MACHINERY WEICHAI WD10G220E11 LG958L لودر چرخ لاستیکی 419
 تا اطلاع ثانوی همیارماشین آسیا SHANDONG LINGONG CONSTRUCTION MACHINERY WEICHAI WD10G220E21 LG958L لودر چرخ لاستیکی 420
 تا اطلاع ثانوی همیارماشین آسیا SHANDONG LINGONG CONSTRUCTION MACHINERY SHANGHAI SC11CB220G2B1(162kw) LG958L لودر چرخ لاستیکی 421
 تا اطلاع ثانوی حفار ماشین شیراز GUANGXI LIU MACHINERY CO.LTD CUMMINS 6BTAA5.9-C170 LIUGONG CLG842 لودر چرخ لاستیکی 422
 تا اطلاع ثانوی واژه ماشین زاگرس SHANDONG SHANTUI WEICHAI DEUTZ WP6G125E22 SL30W لودر چرخ لاستیکی 423
 تا اطلاع ثانوی واژه ماشین زاگرس SHANDONG SHANTUI WEICHAI DEUTZ WP4G110E220 SL30W لودر چرخ لاستیکی 424
 تا اطلاع ثانوی واژه ماشین زاگرس SHANDONG SHANTUI SHANGHAI SC11CB220G2B1 SL50W-3 لودر چرخ لاستیکی 425
 تا اطلاع ثانوی محور ماشین KOMATSU LTD SAA6D114E-2 WA380-5 لودر چرخ لاستیکی 426
 تا اطلاع ثانوی محور ماشین KOMATSU LTD SAA6D125E-3 WA430-5 لودر چرخ لاستیکی 427
 تا اطلاع ثانوی محور ماشین KOMATSU LTD SAA6D125E-3 WA470-5 لودر چرخ لاستیکی 428
 تا اطلاع ثانوی محور ماشین KOMATSU LTD SAA6D140E-5 WA500-6R لودر چرخ لاستیکی 429
 تا اطلاع ثانوی محور ماشین KOMATSU LTD SAA6D170E-5 WA600-6R لودر چرخ لاستیکی 430
 تا اطلاع ثانوی آرین ماشین راهبرد HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY CORPORATION FZE DAIMLER CHRYSLER OM460LA ZW310 لودر چرخدار 431
 تا اطلاع ثانوی محور ماشین KOMATSU LTD SA6D140-2 D155C-1A لوله گذار 432
 تا اطلاع ثانوی محور ماشین KOMATSU LTD SA6D140-2 D355C-3A لوله گذار 433
 تا اطلاع ثانوی ویرتگن قشم WIRTGEN GMBH CAT3412E (1-199) 2200SM معدن تراش 434
 تا اطلاع ثانوی ویرتگن قشم WIRTGEN GMBH CUMMINS QST30 2500SM معدن تراش 435
 تا اطلاع ثانوی توسعه تجارت نایبند MULTIONE S.R.L YANMAR L100 1,1 مینی لودر 436
 تا اطلاع ثانوی توسعه تجارت نایبند MULTIONE S.R.L YANMAR 4TNV98 10,8 مینی لودر 437
 تا اطلاع ثانوی توسعه تجارت نایبند MULTIONE S.R.L KOHLER 2504 TCR 10,9 مینی لودر 438
 تا اطلاع ثانوی توسعه تجارت نایبند MULTIONE S.R.L B AND S SVANGUARD 7220 2,2 مینی لودر 439
 تا اطلاع ثانوی توسعه تجارت نایبند MULTIONE S.R.L B AND S SVANGUARD 7220 2,3 مینی لودر 440
 تا اطلاع ثانوی توسعه تجارت نایبند MULTIONE S.R.L YANMAR 3 TNV76 5,3 مینی لودر 441
 تا اطلاع ثانوی توسعه تجارت نایبند MULTIONE S.R.L YANMAR 3 TNV76 6,3 مینی لودر 442
 تا اطلاع ثانوی توسعه تجارت نایبند MULTIONE S.R.L YANMAR 3 TNV76 6,3S مینی لودر 443
 تا اطلاع ثانوی توسعه تجارت نایبند MULTIONE S.R.L YANMAR 3TNV76 7,2 مینی لودر 444
 تا اطلاع ثانوی توسعه تجارت نایبند MULTIONE S.R.L YANMAR 3TNV82 7,3 مینی لودر 445
 تا اطلاع ثانوی توسعه تجارت نایبند MULTIONE S.R.L YANMAR 3TNV82 7,3 S مینی لودر 446
 تا اطلاع ثانوی توسعه تجارت نایبند MULTIONE S.R.L YANMAR 3TNV82 7,3+ مینی لودر 447
 تا اطلاع ثانوی توسعه تجارت نایبند MULTIONE S.R.L YANMAR 3TNV88 8,4 مینی لودر 448
 تا اطلاع ثانوی توسعه تجارت نایبند MULTIONE S.R.L YANMAR 3TNV88 8,4+ مینی لودر 449
 تا اطلاع ثانوی توسعه تجارت نایبند MULTIONE S.R.L YANMAR 3TNV88 8,4S مینی لودر 450
 تا اطلاع ثانوی توسعه تجارت نایبند MULTIONE S.R.L YANMAR 4TNV88 9,5 مینی لودر 451
 تا اطلاع ثانوی توسعه تجارت نایبند MULTIONE S.R.L KOHLER 1903 TCR 9,6 مینی لودر 452
 تا اطلاع ثانوی تیراژه ماشین LONKING(FUJIAN)INTERNATIONAL TRADE CO LTD YTO YT4A2-24 CDM816D(ZL16) مینی لودر 453
 تا اطلاع ثانوی آسان راه البرز HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO KUBOTA V3307-T HSL850-7A مینی لودر 454
 تا اطلاع ثانوی پاسارگاد ماشین پرشیا جنوب HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO KUBOTA V3307-T HSL850-7A مینی لودر 455
 تا اطلاع ثانوی توسعه تجارت نایبند MULTIONE S.R.L KUBOTA D722 S 520 مینی لودر 456
 تا اطلاع ثانوی توسعه تجارت نایبند MULTIONE S.R.L KUBOTA D902 S 525 مینی لودر 457
 تا اطلاع ثانوی تیراژه ماشین LONKING(FUJIAN)INTERNATIONAL TRADE CO LTD KUBOTA V3600 CDM308 مینی لودر چند منظوره 458
 تا اطلاع ثانوی تیراژه ماشین LONKING(FUJIAN)INTERNATIONAL TRADE CO LTD KUBOTA V3600-T CDM312 مینی لودر چند منظوره 459
 تا اطلاع ثانوی زاگرس ماشین BELAZ CUMMINS KTA50-C 74131 یدک کش معدنی 460

 

لیست تراکتورهای مجاز وارداتی برای سال 96

فهرست زیر لیست تراکتورهای مجاز برای واردات در سال 96 را نشان می دهد و واردات این تراکتورها به صورت نو به داخل کشور مجاز می باشد.

مهلت اعتبارثبت سفارش خودرو کلاس خودرو نام نمایندگی سازنده مدل موتور مدل خودرو نام خودرو ردیف
1396/08/24 نیکو کشت سبز بنیان ANTONIO CARRARO S.P.A YANMAR 3NNDA 218211 (SUPER TIGRE 5800) تراکتور 1
1396/08/24 نیکو کشت سبز بنیان ANTONIO CARRARO S.P.A YANMAR 3NNDA 218221 (TIGRONE 5800) تراکتور 2
1396/05/16 ارس آسیا سازه AGT LOMBARDINI LDW1603 B1 AGT 835 بدون کابین تراکتور 3
1396/05/16 ارس آسیا سازه AGT LOMBARDINI LDW2204 B1 AGT 850 بدون کابین تراکتور 4
1396/07/06 دیزل موتور باختر KUBOTA SFB-M242-E B2420 بدون کابین تراکتور 5
1396/11/17 نوین برداشت سینا KUKJE MACHINERY CO LTD KUKJE/A1100T1 BRANSON 2900 تراکتور 6
1396/11/19 نوین برداشت سینا KUKJE MACHINERY CO LTD A2300N2 KUKJE MACHINERY CO BRANSON 5025R TYPE 25R TIPE VARIANT CBMCR تراکتور 7
1396/11/17 نوین برداشت سینا KUKJE MACHINERY CO LTD KUKJE/A1700T1 BRANSON F42R تراکتور 8
1396/04/08 دیزل موتور باختر GOLDONI VM87C/3-D 703 IE3 CLUSTER 70 SN تراکتور 9
1396/04/08 دیزل موتور باختر GOLDONI LOMBARDINI LDW 1603/G EURO 45 SN بدون کابین تراکتور 10
1397/02/04 سبز کوش نگین FERRARI FERRARI KDI 2504M/26 LOMBARDINI KOHLER FERRARI COBRAM 60AR AR TIPE 60F تراکتور 11
1397/02/04 سبز کوش نگین FERRARI FERRARI V1505-EUI KUBOTA FERRARI CROMO K40AR AK4A TIPE 40F تراکتور 12
1397/02/10 تراکتور سازی داروانا JINMA(JM) CHANGCHAI 3M78-R01 HHJM-164Y جفت دیفرانسیل مخصوص برنج و باغی تراکتور 13
1397/02/10 تراکتور سازی داروانا JINMA(JM) SHANDONG HUAYUAN LIADONG KM385TE1 HHJM-204E جفت دیفرانسیل مخصوص برنج تراکتور 14
1397/02/10 تراکتور سازی داروانا JINMA(JM) SHANDONG HUAYUAN LIADONG KM385TE HHJM-244E جفت دیفرانسیل مخصوص برنج تراکتور 15
1397/02/10 تراکتور سازی داروانا JINMA(JM) SHANDONG HUAYUAN LIADONG 4L22T1 HHJM-304E جفت دیفرانسیل مخصوص برنج تراکتور 16
1397/02/10 تراکتور سازی داروانا JINMA(JM) SHANDONG HUAYUAN LIADONG 4L22T HHJM-354E جفت دیفرانسیل مخصوص برنج تراکتور 17
1396/11/09 سبز کوش نگین FERRARI BCS V1505-EU1 KUBOTA CORPORATION INVCTUS K400AR AK4A(بدون کابین) TYPE 40B تراکتور 18
1397/02/10 تراکتور سازی داروانا JINMA LIADONG KM385BT JINMA 254 تراکتور 19
1397/02/10 تراکتور سازی داروانا JINMA JIANG-DONG TY395IT JINMA 354 تراکتور 20
1396/10/14 دیزل موتور باختر KUBOTA D1703-MA-2 L3408 بدون کابین تراکتور 21
1396/11/26 ارغوان آدینه LS MTRON LTD IVECO F5AE945E A L7010 PLUS 70R (بدون کابین) تراکتور 22
1396/11/26 ارغوان آدینه LS MTRON LTD LS MTRON PLUS80ROPS IVECO S.P.A F5AE545F A L7020 (بدون کابین) تراکتور 23
1396/11/26 ارغوان آدینه LS MTRON LTD LS MTRON PLUS100C IVECO S.P.A F4CE9484M J L7040 (با کابین) تراکتور 24
1397/01/20 برلیانس اینداستریال کمپانی آف ارس فری زون MAHINDRA AND MAHINDRA LIMITED MAHINDRA AND MAHINDRA-LTD(FES)NE 352H (41.03KW) MAHINDRA 5530 TURBO(2WD) بدون کابین تراکتور 25
1397/01/20 برلیانس اینداستریال کمپانی آف ارس فری زون MAHINDRA AND MAHINDRA LIMITED MAHINDRA AND MAHINDRA-LTD(FES)NE 357H (44.76KW) MAHINDRA 6030 TURBO(4WD) بدون کابین تراکتور 26
1397/01/20 برلیانس اینداستریال کمپانی آف ارس فری زون MAHINDRA AND MAHINDRA LIMITED MAHINDRA AND MAHINDRA-LTD(FES)NEF 479H (59.00KW) MAHINDRA 8560 TURBO(4WD) بدون کابین تراکتور 27
1396/11/18 قوای محرکه تندک تیز ZETOR TRACTORS A.S ZETOR Z1005 PROXIMA100 TIPE 2008-P4 تراکتور 28
1396/11/26 ارغوان آدینه LS MTRON LTD LS MTRON S4Q-D30.2KW R-41 (بدون کابین) تراکتور 29
1397/02/10 نوین برداشت سینا ZHEJIANG XINCHAI CO.LTD A498BT3 RK40-A TIPE RK454-A2 تراکتور 30
1396/10/28 تام اروند ماشین INTERNATIONAL TRACTORS LTD MVS3L2-JCSA MHI-VST DIESEL ENGINE SOLIS 26 (4WD) تراکتور 31
1396/12/23 تام اروند ماشین INTERNATIONAL TRACTORS LTD SONALIKA 3102EL SOLIS 50 4WD (بدون کابین) تراکتور 32
1396/12/23 تام اروند ماشین INTERNATIONAL TRACTORS LTD SONALIKA 4100ELT SOLIS 75 4WD (بدون کابین) تراکتور 33
1396/12/23 تام اروند ماشین INTERNATIONAL TRACTORS LTD SONALIKA 4105ELT SOLIS 90 4WD (بدون کابین) تراکتور 34
1396/11/23 تعاونی خدمات کشاورزی بکتاش بهنمیر NEW HOLLAND CNH-667 TA/EEP T6090 تراکتور 35
1396/12/22 تولید ادوات دهقان ورز TRACTOR AND FARM EQUIPMENT LIMITED SIMPSON S325 TAFE 45Di تراکتور 36
1396/10/29 تولید ادوات دهقان ورز TRACTOR AND FARM EQUIPMENT LIMITED SIMPSON ST440.3 TAFE 8502 4WD تراکتور 37
1396/03/10 گسترش ماشین نیکان LOVOL C490BT1 TYPE TB VARIANT TB404R تراکتور 38
1396/03/10 گسترش ماشین نیکان LOVOL KM385 TYPE TE VARIANT TE254R تراکتور 39
1396/03/10 گسترش ماشین نیکان LOVOL KM385 TYPE TE-1 VARIANT TE254 تراکتور 40
1396/11/26 ارغوان آدینه LS MTRON LTD LS MTRON S4QT(60PS) U60 (با کابین) تراکتور 41
1396/11/26 ارغوان آدینه LS MTRON LTD LS MTRON S4QT(60PS) U60 (بدون کابین) تراکتور 42
1396/09/30 ارغوان آدینه LS MTRON U-MODEL LS MTRON L4AL-T1 U65 TIPE UL65 BRAND ULTRA65 (با کابین) تراکتور 43
1396/09/30 ارغوان آدینه LS MTRON U-MODEL LS MTRON L4AL-T1 U65 TIPE UL65 BRAND ULTRA65 (بدون کابین) تراکتور 44
1396/10/10 برچینکار YTO INTERNATIONAL.LTD YTO 1104D-E44TA YTO-X1254 تراکتور 45
1396/10/10 برچینکار YTO INTERNATIONAL.LTD YTO 4RZT YTO-X904 تراکتور 46

 

لیست موتورسیکلت های مجاز برای واردات سال 96

واردات موتورسیکلت نیز همانند واردات خودرو نیازمند کسب مجوزهای استاندارد، محیط زیست، و داشتن نمایندگی می باشد.

لیست زیر لیست مجاز واردات موتورسیکلت برای سال 1396 می باشد.

سفارش مهلت مجوز استاندارد نام نمایندگی سازنده نام تجاری و نوع ENGINE مدل موتورسیکلت نام موتورسیکلت ردیف
تا اطلاع ثانوی 96/10/01 مهندسی جستجو گران نوین سپاهان WUXI GREEN MOTOR CO WUXIBODO ELACTRIC VEHICLE GROUP INC.BD72V3000W ALFA E-ARCEE TIPE TDR-2232 موتور سیکلت الکتریکی 1
تا اطلاع ثانوی 97/10/01 الماس اروند آبی JIANGSU XINRI INTERNATIONAL TRADING CO SUNRA XR2000W 72V (2000 WATT) SUNRA EM06 LXRBD.GW1 موتور سیکلت برقی 2
تا اطلاع ثانوی 96/10/01 الماس اروند آبی JIANGSU XINRI INTERNATIONAL TRADING XINRI XR2000W 72V SUNRA EM45 موتور سیکلت برقی 3
تا اطلاع ثانوی 96/10/01 آریان یسان ماهان TAIZHOU UGBEST EV.CO.LTD ZN60V 3000W UGBEST A9 TIPE ZM-EV16 TYPE ZM45B MODEL ZMFKA موتور سیکلت برقی 4

 

مجوز ورود و ترخیص ماشین آلات راهسازی و کامیون سنگین

22178/ت 53126ه  / 30/2/1396

هیئت وزیرات در جلسه 1396/2/24 به پیشنهاد شماره 60/113949 مورخ 1395/5/18 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد :

1- ورود و ترخیص ماشین آلات معدنی و راهسازی غیر اسقاطی دارای نشان تجاری معتبر جهانی به شرج جدول زیر صرفا تا پایان سال 1397 با ارز متقاضی به صورتی که حداکثر پنج سال از سال ساخت آنها نگذشته باشد و بدون شرط داشتن نمایندگی مجاز و با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط مجاز است :

ردیف شماره تعرفه گمرکی شرح کالا
1 84303120 دستگاه های حفاری ردهدر ( Road header)
2 84295219 بیل مکانیکی با قدرت فقط 220 اسب بخار
3 84295229 سایر بیل مکانیکی با قدرت بیشتر از 220 اسب بخار
4 84295129 لودر با قدرت بالاتر از 310 اسب بخار
5 84291129 بلدوزر با قدرت بالاتر از 360 اسب بخار
6 87041090 دامپتراک با ظرفیت حمل بار بالای 35 تن

2- اعلام نشان های تجاری مذکور بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
3- ورود و ترخیص و شماره گذاری کشنده های مستعمل که حداقل با قدرت موتور بالای 500 اسب بخار ثبت سفارش شده اند مشروط به داشتن استانداردهای ایمنی و عملکردی به تشخیص سازمان ملی استاندارد ایران مجاز می باشد.

اسحاق جهانگیری
معاون اول رئیس جمهور ادامه خواندن مجوز ورود و ترخیص ماشین آلات راهسازی و کامیون سنگین

دستورالعمل الزامات نکات عمومی پیش فاکتور و فاکتور تجهیزات پزشکی

شماره نامه: د/664/16854     تاریخ: 1396/02/30   دانلود دستورالعمل

معاونت محترم غذا و دارو دانشگاههای علوم پزشکی وخدمات درمانی...

موضوع:ابلاغ دستورالعمل مربوط به الزامات و نکات عمومی پیش فاکتور و فاکتور تجهیزات و ملزومات پزشکی

با سلام ؛

احتراما با عنایت به ماده 2 آیین نامه تجهیزات و ملزومات پزشکی، به منظور ضابطه مندی و شفاف سازی در فرآیندها، بدین وسیله دستورالعملمربوط به الزامات و نکات عمومی پیش فاکتور و فاکتور تجهیزات و ملزومات پزشکی به شماره مدرکQU-WI- 14  جهت اجراء و ابلاغ به حوزه های ذیربط به حضور ارسال می گردد. لذا خواهشمند است با توجه به اهمیت موضوع دستور فرمایید تا اقدامات لازم در اجرایی شدن این دستورالعمل صورت پذیرد.

دکتر بیگلر مدیرکل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی

تعیین عوارض برای کالاهای وارداتی از مناطق آزاد به سرزمین اصلی

ه53274ت/18296
تاریخ 1396/2/20

هیات وزیران در جلسه 1396/2/17 به پیشنهاد شماره 60/77759
مورخ 1395/4/1 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد :

عوارض دریافتی توسط سازمان های مناطق آزاد از کالاهایی که به صورت تجاری از مناطق آزاد تجاری- صنعتی به سرزمین اصلی وارد می شوند موضوع تصویب نامه شماره ه47257ت/186994 مورخ 1390/9/26 در مورد هر کالا دو درصد کمتر از میزان کاهش سود بازرگانی ورود کالا از مناطق مذکور به سرزمین اصلی تعیین می گردد.

اسحاق جهانگیری
معاون اول رئیس جمهور ادامه خواندن تعیین عوارض برای کالاهای وارداتی از مناطق آزاد به سرزمین اصلی

مصوبه دولت برای ترخیص ماشین آلات رهسازی مسجد جمکران

ه53922 ت/18299
1396/2/20

هیات وزیران در جلسه 1396/2/17 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد :

ترخیص قطعی یک دستگاه بلدوزر و یک دستگاه بیل مکانیکی اهدایی به مسجد مقدس جمکران موضوع تصویب نامه شماره ه37712ت/59976 مورخ 1386/4/19 مشروط به عدم امکان واگذاری به غیر، بدون رعایت شرط های سال ساخت و داشتن نمایندگی مجاز در داخل کشور و با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط مجاز است. ادامه خواندن مصوبه دولت برای ترخیص ماشین آلات رهسازی مسجد جمکران

آیین نامه اجرایی شرایط و چگونگی مصادره محل نگهداری کالای قاچاق ممنوع

1396/2/13 9000/5447/100شماره
جناب آقای سینجلی جاسبی
رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور
تصویر آییننامه اجرایی شماره 100/5410/9000 مورخ 13/2/1396 ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص «شرایط و چگونگی مصادره محل
نگهداری کالای قاچاق ممنوع» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد میگردد.
مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث
1396/2/13 9000/5410/100شماره
آییننامه اجرایی شرایط و چگونگی مصادره محل نگهداری کالای قاچاق ممنوع

فصل اول ـ تعاریف

در اجرای تبصره ماده 24 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مصوب 3/10/1392 مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی، آییننامه اجرایی شرایط و چگونگی مصادره محل نگهداری کالای قاچاق ممنوع، به شرح مواد آتی است:

ماده1ـ واژگان مذکور در این آییننامه به معانی زیر میباشد:

الف ـ محل نگهداری: هرگونه محل از قبیل انبار، منزل، سردخانه و زمین اعم از محصور یا غیرمحصور، مسقف یا غیرمسقـف که کالای قاچاق ممنوع در آن نگهداری شود.
ب ـ مصادره: سلب دائمی مالکیت محل کالای موضوع ماده 24 قانون از مالک و انتقال آن به دولت با حکم مرجع قانونی ذی صلاح.

پ ـ نگهداری: عبارت است از نگهداشتن کالای قاچاق ممنوع برای مدت زمانی که عرفاً نگهداری محسوب میشود در محل خاص مذکور در بند (الف) این ماده.
ت ـ قانون: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3/10/1392 مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی.
ث ـ آییننامه: آییننامه اجرایی ماده 24 قانون.

فصل دوم ـ چگونگی مصادره محل نگهداری و شرایط آن

ماده2ـ مصادره محل نگهداری موضوع ماده 24 قانون شامل مال غیرمنقول می شود و اموال منقول موجود در آن که محل نگهداری کالای قاچاق نبوده، از شمول مصادره خارج است.

ماده3ـ اموال غیرمنقول مشمول ماده 24 قانون، قبل از صدور رأی و در حین رسیدگی توسط مرجـع ذیصلاح توقیف ثبتی میشود و در صورت فقدان سابقه ثبتی مراتب به مالک یا متصرف و مراجع قانونی ذی ربط ابلاغ و به ایشان تفهیم میشود که هر گونه نقل و انتقال آن فاقد اثر قانونی است. اموال منقول مشمول ماده (2) آییننامه تا قبل از صدور رأی قطعی توقیف و تحویل امین اموال میشود.

ماده4ـ اگر مال موضوع مصادره مشاع باشد، نسبت به حصه مرتکب، ارزیابی و مطابق قانون اقدام به مصادره میشود.

ماده5 ـ در صورت تعدد مالکان محل نگهداری، صرفاً حصه مالکی که محکوم به مصادره شده، مشمول ماده 24 قانون میشود.

ماده6 ـ چنانچه محل نگهداری کالای قاچاق ممنوع، متعلق به دولت یا شخص حقوقی مأمور به خدمات عمومی باشد، مشمول توقیف و مصادره موضــوع ماده 24 قانون نبوده و با مرتکب طبق قانون رفتار میشود.

ماده7ـ چنانچه محل نگهداری کالای قاچاق ممنوع متعلق به مرتکب نباشد دادگاه باید وفق صدر ماده 24 قانون عمد مالک را جهت نگهداری کالای قاچاق توسط دیگری احراز کند، قرائنی از قبیل موارد زیر دلالت بر این امر دارد:
الف ـ علم و اطلاع مالک از قاچاقچی بودن مرتکب قبل از تحویل ملک به وی و دریافت حق الانتفاع یا اجاره بهای غیرمتعارف از مرتکب.
ب ـ وجود جا سازی برای نگهداری کالای قاچاق یا تغییرات مشابه آن در ملک با علم و اطلاع مالک.

ماده 8 ـ چنانچه مال موضوع حکم مصادره مشمول ماده 24 قانون بلاصاحب، مجهول المالک، یا صاحب آن متواری باشد، تحویل نهاد مأذون از سوی ولی فقیه میشود.

ماده9ـ در اجرای ماده 24 قانون ناظر بر ماده 41 قانون ضابطین مکلفند محل نگهداری کالای قاچاق ممنوع را به نحوی توقیف و پلمب کنند که با حقوق اشخاص ثالث مانند مستأجر ملک تا قبل از صدور حکم قطعی مبنی بر مصادره منافات نداشته باشد.

ماده10ـ در صورتی که مرتکب نگهداری کالای قاچاق ممنوع، صرفاً مالک عرصه و یا اعیان باشد، حسب مورد نسبت به توقیف و مصادره عرصه یا اعیان اقدام میشود.

ماده11ـ چنانچه کالا یا کالاها در محلهای متعدد نگهداری شده باشد، ملاک حدنصاب مذکور در ماده 24 قانون نسبت به کالای کشف شده در هر محل به طور جداگانه محاسبه میشود.

ماده12ـ ملاک تعیین قیمت کالای قاچاق ممنوع و محل نگهداری، زمان صدور حکم مصادره میباشد.

ماده13ـ قاضی اجرای احکام موظف است رونوشتی از حکم قطعی صادره موضوع ماده 24 قانون را حسب مورد به سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی یا ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) جهت اجرا ارسال نماید.

ماده14ـ چنانچه پس از صدور حکم قطعی مبنی بر مصادره محل نگهداری کالای قاچاق ممنوع و اجرای آن، به جهت یا جهات قانونی متعاقباً حکم برائت قطعی و استرداد مال صادر شود، در صورت موجود بودن، عین مال و در غیراین صورت قیمت روز آن به صاحب آن مسترد میشود.

این آییننامه در 14 ماده در تاریخ 13/2/1396 به تصویب رییس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازمالاجرا است.
رئیس قوه قضائیه ـ صادق آملی لاریجانی

شرایط ارائه کارت بازرگانی و نحوه تشریفات امور گمرکی در مناطق آزاد تجاری

اجرایی کشور

باسلام و احترام
به پیوست تصویر نامه شماره 53231‏/210‏/95 مورخ 29‏/8‏/95 دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران منضم به نامه شماره 224057 مورخ 1‏/12‏/95 مرکز واردات و امورمناطق آزاد و ویژه درخصوص شرایط ارائه کارت بازرگانی و نحوه تشریفات امور گمرکی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی ارسال واعلام میدارد :
1- کالاهایی که از قلمرو گمرکی به مناطق آزاد تجاری ‏- صنعتی و ویژه اقتصادی وارد و عیناً از آن مناطق به خارج از کشور صادر می¬گردد، به استناد ماده 17 قانون مناطق آزاد تجاری‏‏- صنعتی و تبصره 1 ماده 8 قانون مناطق ویژه اقتصادی، مشمول مقررات صادرات و واردات خواهد بود و لازم است صادر کننده نسبت به ارائه کارت بازرگانی اقدام نموده و سایر تشریفات نیز براساس مقررات صادرات، واردات و امورگمرکی انجام پذیرد. ادامه خواندن شرایط ارائه کارت بازرگانی و نحوه تشریفات امور گمرکی در مناطق آزاد تجاری