ممنوعیت صادرات گوشت قرمز، دام سبک، کنجاله سویا و روغن خوراکی

بسمه تعالي
26965/59

ناظرين محترم گمركات استانها
مديران كل و مديران محترم گمركات اجرايي مستقل

باسلام و احترام،
پيرو بخشنامه رديف 301 مورخ 1/7/92 و بخشنامه رديف 559 مورخ 21/12/92 موضوع اعلام فهرست اقلام صادراتي مشمول ممنوعيت، مجوز و يا عوارض صادراتي به پيوست تصوير نامه شماره 6907/210/93 دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ارسال و مجددا تاكيد مي گردد.
1- صادرات گوشت قرمز(0204،0202،0201) و كنجاله سويا(23040000) روغن خوراكي (1507،1508،1511،1513،1514،15151100،15151900،15152100،15152900و1512) دام سبك(0104) ممنوع مي باشد.
2- كالاهاي كه در بخشنامه رديف 559 مورخ 21/12/92 نامي از آنها عنوان نشده است صادرات آنها بر اساس ضوابظ بخشنامه هاي قبلي مي باشد.
خواهشمند است دستور فرمائيد ضمن اقدام لازم مراتب را مطابق بخشنامه رديف 51 مورخ 20/11/85 به كليه
گمركات و واحدهاي تابعه ابلاغ و بر حسن اجراي آن نظارت مستمر معمول نمايند.

حسن عليدوستي
مدير كل دفترصادرات