نسبت وزنی یا کسر جرمی weight ratio

کسر جرمی(به انگلیسی: Mass fraction) در علم شیمی و در توصیف رفتار مخلوط ها و محلول ها بیان گر نسبت جرم یک ماده به نسبت کل جرم مخلوط یا محلول است.

{\displaystyle w_{i}={\frac {m_{i}}{m_{tot}}}}

در رابطه با{\displaystyle m_{i}} نشان دهنده جرم جز i و {\displaystyle m_{tot}} نشان دهنده جرم کل محلول یا مخلوط است.

همچنین جمع کسر های جرمی برای تمام اجزا همواره برابر با یک است.

{\displaystyle \sum _{i=1}^{N}m_{i}=m_{tot};\sum _{i=1}^{N}w_{i}=1}

گلوله یا حب Pellets

طبق یادداشت 1 قسمت دوم و چهارم کتاب مقررات صادرات و واردات :

 اصطلاح "گلوله یا حب" (Pellets) به محصولات عرضه شده به شکل استوانه، گلوله کوچک و همانند اطلاق می‌شود‌ که خواه فقط با فشار و خواه با افزودن یک چسباننده‌ که نسبت وزنی آن از 3 درصد بیشتر نباشد "به هم فشرده" (Agglomerated) شده باشد

In this Section the term "pellets" means products which have been agglomerated either directly by compression or by the addition of a binder in a proportion not exceeding 3% by weight.

پنجره واحد تجارت فرامرزی گمرک

پنجره واحد تجارت فرارمزی گمرک سامانه ای است که توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران برای دوراظهاری واردات، صادرات، ترانزیت و دیگر رویه های مرتبط با تجارت خارجی ایران تهیه شده است.
برای دریافت آموزشهای مرتبط با این سامانه می توانید به آدرس زیر مراجعه کنید .

برای ورود به این سامانه در لینک زیر کلیک کنید.

ورود به سامانه تجارت فرامرزی گمرک. کلیک کنید

 

کدینگ گمرک

گمرک ایران برای شناسایی صاحبان کالا، اظهار کننده و نمایندگان آنها از سیستم کدینگ استفاده می کند.
سیستم کدینگ گمرک بدین صورت کار می کند:

اول اطلاعات دارنده کارت بازرگانی و خود کارت بازرگانی و اطلاعات شخص حقوقی یا حقیقی در این سیستم درج می شود. و به شخص حقوقی و حقیقی کدی توسط گمرک اختصاص می یابد که گمرک می تواند با آن کد تمام اطلاعات شخص حقوقی و یا حقیقی را استخراج و از آن استفاده نماید.

هم اکنون گمرک از شناسه ملی به عنوان شماره کدینگ اشخاص حقوقی و از شماره ملی به عنوان شماره کدینگ اشخاص حقیقی استفاده می کند.

شماره کدینگ در اظهارنامه های گمرکی استفاده می شود و صاحبان کالا به جای درج اطلاعات صاحب کالا و یا نماینده از کد استفاده می کنند و سیستم به صورت خودکار با توجه به کد درج شده اطلاعات لازم را در محل مورد نظر چاپ می کند.

شما می توانید فرم های مورد نیاز اخذ کدینگ را از این لینک دریافت و دانلود کنید.

تضمین گمرکی

گاهی اوقات صاحبان کالا یا نمایندگان آنها در رویه های مختلف گمرکی به علت نداشتن نقدینگی لازم از تضمین استفاده می کنند.

بند ح از ماده یک قانون امور گمرکی تضمین در گمرک را چنین تعریف می کند :

ح ـ تضمین: وجه نقد، ضمانتنامه بانکی و بیمه‌نامه معتبری است که برای اجرای الزامات مندرج در مقررات گمرکی نزد گمرک سپرده می‌شود.

ماده ۱۰ قانون امور گمرکی در این خصوص چنین می گوید :

ماده ۱۰ ـ به استثناء هزینه انجام خدمات که بلافاصله وصول می‌شود، میزان تضمین اخذ شده برای وصول حقوق ورودی برای کالاهای مجاز معادل حقوق ورودی متعلقه و برای سایر کالاها معادل حقوق ورودی متعلقه به‌علاوه نصف تا سه برابر ارزش کالا است که حسب مورد توسط گمرک تعیین می‌شود.

اما در آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی در خصوص تضمین مفاد ذیل به تصویب رسیده است :

مبحث سوم ـ تضمین

ماده۶ـ در مواردی که طبـق قـانـون، گمرک مجـاز به اخـذ تضمین است اظهارکننده می‌تواند یکی از مورد تضمین موضوع بند (ح) ماده (۱) قانون را انتخاب و ارایه نماید. تضمین به صورت کلی (پس از اعلام شرایط توسط گمرک) یا موردی تودیع می‌شود و گمرک موظف است بلافاصله پس از انجام الزامات، تضمین مربوط را آزاد نماید.

تبصره۱ـ درخصوص اشخاص دارای سابقه تخلف از مقررات گمرکی، نوع تضمین از سوی گمرک ایران تعیین خواهد شد.

تبصره۲ـ بیمه‌نامه معتبر بیمه‌نامه‌ای است که شرکتهای بیمه طبق ضوابط شورای عالی بیمه با هماهنگی قبلی و عقد قرارداد با گمرک ایران صادرمی‌کنند.

تضمین در صادرات :

تبصره۳ـ در مواردی که صادرات کالا منوط به پرداخت عوارض صادراتی بر مبنای ارزش باشد، صادرکننده می‌تواند عوارض صادراتی متعلقه احتمالی را مطابق نظر گمرک به صورت تضمین تودیع و به صدور کالا اقدام نماید.

تضمین در واردات موقت :

ماده۷۴ـ ورود موقت مستلزم اخذ تضمین به میزانی است که گمرک ایران (حسب ماده (۱۰) قانون) تعیین و اعلام می‌کند.

ماده۸۰ ـ در صورتی که کالای ورود موقت در مهلت مقرر حسب مورد تحویل گمرک یا ترخیص قطعی یا برگشت نشود، در صورت تشخیص عمدی بودن مشمول مقررات قاچاق (موضوع بند (ب) ماده (۱۱۳) قانون) و در غیر این صورت نسبت به وصول تضمین و پیگیری اجرای تعهد اقدام خواهد شد.

چه هنگامی ما می توانیم به جای تضمین از به گمرک تعهد کتبی بدهیم ؟

ماده۷۵ ـ در موارد زیر به جای اخذ تضمین به اخذ تعهد کتبی اکتفا می‌شود:

الف ـ ورود موقت لوازم و قطعات یدکی هواپیماها و کشتی‌های خارجی موضوع ماده (۷۳).

ب ـ ظروف و تکیه‌گاه‌های دارای مصرف مکرر و نظایر آنها.

پ ـ ورود موقت کالاهای وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی با تعهد مسئولان مالی سازمان مربوط و در مورد نمایشگاهها تعهد سفارتخانه‌ها و یا نمایندگی‌های سیاسی کشور مربوط با گواهی وزارت امور خارجه.

رویه های گمرکی

رویه های گمرکی ( Customs procedures )
رویه های گمرکی در قانون امور گمرکی به دو بخش " کالاهای ورودی " و " کالاهای صدوری " تقسیم شده است. این دو بخش نیر به چند رویه تقسیم شده اند :

فصل اول ـ کالاهای ورودی

ماده ۴۷ـ کالای وارده به قلمرو گمرکی را می‌توان برای یکی از منظورهای زیر اظهار کرد:
الف ـ ورود قطعی
ب ـ ورود موقت
پ ـ ورود موقت برای پردازش
ت ـ مرجوعی (اعاده به خارج از کشور)
ث ـ عبور خارجی
ج ـ عبور داخلی
عملیاتی که از طرف گمرک و اشخاص ذی ‌ربط نسبت به اظهارنامه و کالای مربوط به آن انجام و منتهی به صدور پروانه گمرک در موارد بندهای (الف) تا (ث) این ماده می‌گردد تشریفات قطعی گمرکی و در مورد بند (ج) تشریفات غیرقطعی گمرکی تلقی می‌شود.

فصل دوم : کالاهای صدوری
الف : صدور قطعی
ب- صدور موقت (خروج موقت)

بدهی ماده 7 در گمرک

هر سندی که در گمرک اظهار می شود هنگام آغاز عملیات تشریفات گمرکی و نیز در درب خروج ( مرحله نهایی ترخیص ) از لحاظ نداشتن بدهی صاحب کالا به گمرک مورد بررسی قرار گرفته و مهر ماده ۷ هفت بر روی اظهارنامه و یا پروانه گمرکی درج می شود.

این کار بنا به ماده ۷ قانون امور گمرکی انجام می شود :

ماده ۷ ـ کالای موجود در گمرک، وثیقه پرداخت کلیه وجوه متعلقه به آن کالا و سایر بدهیهای قطعی صاحب کالا بابت وجوهی است که وصول آن به‌ موجب قانون برعهده گمرک است. گمرک قبل از دریافت یا تأمین وجوه مذکور نمی‌تواند اجازه تحویل و ترخیص کالا را بدهد.

اگر صاحب کالا بدهی به گمرک داشته باشد گمرک اجازه ترخیص محموله را تا زمانی که صاحب کالا مبلغ بدهی را به گمرک نپردازد، نمی دهد.

البته گمرک علاوه بر بدهی به تعهدات صاحب کالا به گمرک نیز نگاه می کند. مثلا اگر صاحب کالا به گمرک تعهد می دهد که تا زمان وعده داده شده مدارک لازم را ارائه کند و به تعهد خود عمل نکند گمرک اجازه خروج محموله را نمی دهد. البته در خصوص تعهد به نوع تعهد و بار مالی و حقوقی آن نیز دقت می شود.

اگر ارزش محموله شما از بدهی به گمرک زیاد باشد می توانید درخواست خروج قسمتی از محموله را از گمرک بنمایید تا محموله به اندازه همان بدهی در گمرک به عنوان وثیقه نگهداری شود.

صاحب کالا از نظر گمرک

صاحب کالا از نظر گمرک " شخصی است که نسخ اصلی اسناد خرید و حمل به ‌نام او صادر شده (و در مورد کالای خریداری شده با تعهد سامانه بانکی، آن اسناد از طرف بانک مهر شده) و ترخیصیه نیز به‌نام او باشد یا اسناد مزبور به‌ نام وی ظهرنویسی و صحت امضاء واگذارنده از طرف مقام صلاحیتدار گواهی شده باشد. " ( ماده ۱ قانون امور گمرکی )

طبق این ماده صاحب کالا را می توان از اسناد حمل ( بارنامه، ترخیصیه و قبض انبار ) شناسایی کرد. در نظر داشته باشید که قبض انبار قابل انتقال و واگذاری است و اگر اسامی مندرج در بارنامه و ترخیصیه با قبض انبار متفاوت باشد، قبض انبار بر آنها برتری دارد و اسم مندرج در قبض انبار به عنوان صاحب کالا شناخته می شود.

منظور از مقام صلاحیتدار دفترخانه اسناد رسمی و سازمان مناطق آزاد و ویژه می باشند که از طریق صلح و قبض انبار قابل معامله انتقال مالکیت را انجام می دهند.

ترخیص کالا

ترخیص کالا به انگلیسی (goods clearance) به فرآیند تشریفات گمرکی برای خروج کالا از گمرک گفته می شود. در ایران این واژه معمولا برای واردات قطعی کاربرد بیشتری دارد اما برای رویه واردات موقت و صادرات نیز استفاده می شود و با توجه به این فرآیند و اتمام عملیات ترخیص کالا، گمرک محوله را در اختیار صاحب کالا برای استفاده قرار می دهد و اگر کالا از درب خروج گمرک خارج شود می گویند " کالا از گمرک ترخیص شده است "

در ایران حق العمل کاران گمرک (کارگزاران گمرکی )، کارمندان شرکتها انجام فرآیند تشریفات گمرکی و ترخیص کالا را بر عهده می گیرند.