ابلاغ رای کمیته فنی مکمل در خصوص مندرجات بسته بندی فرآورده های وارداتی

شماره نامه:665/188690 تاریخ:1395/12/17
مدیر عامل محترم کلیه شرکت های وارد کننده مکمل های تغذیه ای
موضوع: ابلاغ رای کمیته فنی مکمل در خصوص مندرجات بسته بندی فرآورده های وارداتی
سلام علیکم؛
با احترام، با توجه به رای بیست ودومین جلسه کمیته فنی مکمل و شیرخشک مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۹۵ به اطلاع میرساند درج پرچم کشور مبداء (پرچم هر کشور به غیر از پرچم جمهوری اسلامی ایران) درمندرجات بسته بندی و لیبل فرآورده های مکمل تغذیه ای از تاریخ ۰۱/۰۱/۹۶ ممنوع و فرآورده های دارای IRC حداکثر تا تاریخ ۳۱/۰۵/۹۶ فرصت اعمال این تغییر را دارند. بدیهی است پس از تاریخ مورد اشاره، با ترخیص هیچ فرآورده مکمل تغذیه ای که پرچم کشور دیگری بر روی لیبل و بسته بندی آن درج شده باشد موافقت نخواهد شد.

فهرست محصولات تولیدی استاندارد سازی شده شرکت عالی پردازان آتیه

208035/363

ناظرین ‏‏/مدیران کل ‏‏/مدیران محترم گمرکات اجرایی مستقل

موضوع: اعلام فهرست محصولات تولیدی استاندارد سازی شده شرکت عالی پردازان آتیه

باسلام و احترام
پیرو بخشنامه شماره 137559‏‏/95‏‏/262 مورخ 1‏‏/8‏‏/95 به پیوست تصویر نامه شماره 5246 ‏‏‏/95‏‏‏/ص مورخ 2‏/11‏/95 معاونت محترم برنامه ریزی، نظارت و هماهنگی اقتصادی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع اعلام محصولات تولیدی استاندارد سازی شده شرکت عالی پردازان آتیه به شرح جدول پیوست ، ارسال و اعلام می دارد شرکت موصوف مجاز می باشند صرفاًً محصولات استاندارد سازی (کد گذاری شده) خود را به میزان سقف ظرفیت تولید سالیانه مندرج در پروانه بهره برداری معتبرمربوطه با رعایت دستورالعمل اصلاحی ستادمذکور و سایر مقررات و ضوابط مربوطه صادر نمایند.

ادامه خواندن فهرست محصولات تولیدی استاندارد سازی شده شرکت عالی پردازان آتیه

تشریفات صدور محموله های فوتس اویل ،پارافین مایع ،اسلاک وکس

208230/365

ناظرین ‏‏‏‏‏/مدیران کل ‏‏‏‏‏/مدیران محترم گمرکات اجرایی مستقل

باسلام و احترام

پیرو بخشنامه های ردیف 385 مورخ 12‏/11‏/94 و 433 مورخ 25‏/12‏/94 موضوع انجام تشریفات صدور محموله های فوتس اویل ،پارافین مایع ،اسلاک وکس و......مطابق ضوابط مندرج در دستورالعمل اصلاحی ستاد و رسیدگی به پرونده های صادراتی مزبور در کارگروه فنی تشخیص فرآورده های نفتی مرکزی و استانی (صرفا چهار استان معرفی شده) بپیوست تصویر نامه5306‏/95‏/ص مورخ 5‏/11‏/95 ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز بهمراه نامه شماره 128185 مورخ 4‏/11‏/95 دفتر ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی سازمان ملی استاندارد ایران موضوع صادرات اسلاک وکس جامد به صورت بسته بندی جامبو ارسال و اعلام میدارد : درصورتیکه محموله صادراتی اسلاک وکس بصورت کاملا جامد و در بسته بندی جامبو در گمرکات اجرایی اظهار گردد انجام تشریفات صدور محموله مزبور خارج از دستورالعمل اصلاحی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز می باشد. لذا پس از ارسال نمونه به آزمایشگاه استاندارد جهت تعیین نوع و ماهیت محموله اظهاری و تائید جامد بودن آن با رعایت مقررات و ضوابط مربوطه اقدام لازم معمول نمایند.
ادامه خواندن تشریفات صدور محموله های فوتس اویل ،پارافین مایع ،اسلاک وکس

فهرست محصولات تولیدی استاندارد سازی شده شرکت های پترو آموت پویا – پارس پارافین امیر کبیر – صدر شیمی گستران – پویان صنعت خمین – ثامن مهران گستر‏- البرز پالایش اشتهارد – صدرا نفت پارسیان – پالایش نفت و گاز پیروزی – مرجان پیمان .

210768/367

ناظرین ‏‏‏‏/مدیران کل ‏‏‏‏/مدیران محترم گمرکات اجرایی مستقل
موضوع: اعلام فهرست محصولات تولیدی استاندارد سازی شده شرکت های پترو آموت پویا – پارس پارافین امیر کبیر – صدر شیمی گستران – پویان صنعت خمین – ثامن مهران گستر‏- البرز پالایش اشتهارد – صدرا نفت پارسیان – پالایش نفت و گاز پیروزی – مرجان پیمان .
باسلام و احترام ادامه خواندن فهرست محصولات تولیدی استاندارد سازی شده شرکت های پترو آموت پویا – پارس پارافین امیر کبیر – صدر شیمی گستران – پویان صنعت خمین – ثامن مهران گستر‏- البرز پالایش اشتهارد – صدرا نفت پارسیان – پالایش نفت و گاز پیروزی – مرجان پیمان .

لزوم اخذ مجوز وزارت امورخارجه صرفأ برای صادرات تعداد 17 قلم کالای مشمول کنوانسیون منع سلاحهای شیمیایی

212223/368

ناظرین محترم گمرکات استانها
مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرایی مستقل
موضوع: تأکید بر لزوم اخذ مجوز وزارت امورخارجه صرفأ برای صادرات تعداد 17 قلم کالای مشمول کنوانسیون منع سلاحهای شیمیایی
باسلام و احترام،
پیرومفاد بخشنامه های شماره 183614‏/93‏/429 مورخ 8‏/10‏/94 و 171863‏/94‏/297 مورخ 9‏/9‏/94 مرکز واردات وامورمناطق آزادوویژه به پیوست تصویر نامه شماره241873 ‏/94 مورخ 17‏/12‏/94مرکز یادشده بهمراه تصویرنامه شماره 133606‏/94 مورخ 15‏/7‏/94 دفتر همکاری های بین الملل به انضمام نامه شماره 3763992‏/613 مورخ 13‏/7‏/94 وزارت امور خارجه درخصوص شمول مجوز ازدبیرخانه مرجع ملی کنوانسیون سلاحهای شیمیایی مستقردر وزارت امورخارجه برای صادرات 17 ماده مندرج درجدول شماره 3 ضمیمه کتاب مقررات صادرات و واردات به مقصد کشورهای غیر عضو کنوانسیون سلاحهای شیمیایی (مصر،میانمار،آنگولا،کره شمالی و رژیم صهیونیستی) ارسال و تأکید می دارد: لزوم اخذ مجوز فوق الذکر صرفا جهت صادرات کالاهای مورد اشاره با شرایط مندرج در نامه وزارت امور خارجه می باشد.(ضمنأ ممنوعیت هرگونه معامله تجاری بارژیم اشغالگر قدس وفق ماده 9ایین نامه اجرایی ق.م.ص.و نیز مدتوجه قرارگیرد). ادامه خواندن لزوم اخذ مجوز وزارت امورخارجه صرفأ برای صادرات تعداد 17 قلم کالای مشمول کنوانسیون منع سلاحهای شیمیایی

فهرست محصولات تولیدی استاندارد سازی شده شرکت های پترو زرین پالایش ایرانیان ‏- پویان صنعت خمین ‏- روان ساز آرین جم

217297/377
ناظرین ‏‏‏‏‏/مدیران کل ‏‏‏‏‏/مدیران محترم گمرکات اجرایی مستقل
موضوع: اعلام فهرست محصولات تولیدی استاندارد سازی شده شرکت های پترو زرین پالایش ایرانیان ‏- پویان صنعت خمین ‏- روان ساز آرین جم .
باسلام و احترام
پیرو بخشنامه شماره 137559‏‏‏‏‏‏/95‏‏‏‏‏‏/262 مورخ 1‏‏‏‏‏‏/8‏‏‏‏‏‏/95 موضوع اعلام فهرست اسامی 224 شرکت صادرکننده نفتی که محصولات آنها استاندارد سازی شده است، به پیوست تصویر نامه شماره 5442‏‏‏‏‏‏‏/95‏‏‏‏‏‏‏/ص – 12‏‏‏‏‏‏‏/11‏‏‏‏‏‏‏/95 معاونت محترم برنامه ریزی، نظارت و هماهنگی اقتصادی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع اعلام اسامی شرکتهای صدرالذکرکه محصولات تولیدی آنها استاندارد سازی شده است به شرح جدول پیوست ، ارسال و اعلام می دارد : شرکتهای تولیدی که نام آنها در جدول موضوع نامه مذکور درج گردیده است، مجاز می باشند صرفاًً محصولات استاندارد سازی (کد گذاری شده ) خود را به میزان سقف ظرفیت تولید سالیانه مندرج در پروانه بهره برداری اصلاح شده با رعایت دستورالعمل اصلاحی ستادمذکورو سایر مقررات و ضوابط مربوطه ، جهت اقدام در گمرکات مجاز به صادرات مشتقات مایع نفت و گازمندرج در بند 1 بخشنامه ردیف 124 سال 94 معاون فنی و امور گمرکی صادر نمایند.
ادامه خواندن فهرست محصولات تولیدی استاندارد سازی شده شرکت های پترو زرین پالایش ایرانیان ‏- پویان صنعت خمین ‏- روان ساز آرین جم

فهرست محصولات تولیدی استاندارد سازی شده شرکت های پترو ماد کیمیا، شیمی صفا ، پترو پالایش کیان اسپادانا، تبریز پترولیوم ، پترو پل جم و تهرانول

207572
ناظرین ‏‏/مدیران کل ‏‏/مدیران محترم گمرکات اجرایی مستقل

موضوع: اعلام فهرست محصولات تولیدی استاندارد سازی شده شرکت های پترو ماد کیمیا، شیمی صفا ، پترو پالایش کیان اسپادانا، تبریز پترولیوم ، پترو پل جم و تهر انول

باسلام و احترام
پیرو بخشنامه شماره 137559‏‏/95‏‏/262 مورخ 1‏‏/8‏‏/95 به پیوست تصویر نامه شماره 5126 ‏‏‏/95‏‏‏/ص مورخ 22‏/10‏/95 معاونت محترم برنامه ریزی، نظارت و هماهنگی اقتصادی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع اعلام فهرست شرکت هایی که محصولات تولیدی آنها استاندارد سازی شده است به شرح جدول پیوست ، ارسال و اعلام می دارد شرکتهای تولیدی که نام آنها در جداول ضمیمه نامه صدرالذکردرج گردیده است، مجاز می باشند صرفاًً محصولات استاندارد سازی (کد گذاری شده) خود را به میزان سقف ظرفیت تولید سالیانه مندرج در پروانه بهره برداری معتبرمربوطه با رعایت دستورالعمل اصلاحی ستادمذکور و سایر مقررات و ضوابط مربوطه صادر نمایند.

رونوشت:
1‏- مدیر کل محترم دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات در اجرای بند 1 مصوبات جلسه مورخ 2‏/9‏/95 جهت هرگونه اقدام لازم و درج در سامانه مذکور.
ادامه خواندن فهرست محصولات تولیدی استاندارد سازی شده شرکت های پترو ماد کیمیا، شیمی صفا ، پترو پالایش کیان اسپادانا، تبریز پترولیوم ، پترو پل جم و تهرانول

فهرست محصولات تولیدی استاندارد سازی شده شرکت های پارسیا صنعت جنوب – پالایش ماد غرب زاگرس – پترویزدان کویر – البرز پالایش اشتهارد – قطران موتور رخش – تروند سپاهان – مهران موتور امید – شیمی روغن فتح

221361

ناظرین ‏‏‏‏/مدیران کل ‏‏‏‏/مدیران محترم گمرکات اجرایی مستقل :

موضوع: اعلام فهرست محصولات تولیدی استاندارد سازی شده شرکت های پارسیا صنعت جنوب – پالایش ماد غرب زاگرس – پترویزدان کویر – البرز پالایش اشتهارد – قطران موتور رخش – تروند سپاهان – مهران موتور امید – شیمی روغن فتح
باسلام و احترام
پیرو بخشنامه شماره 137559‏‏‏‏‏/95‏‏‏‏‏/262 مورخ 1‏‏‏‏‏/8‏‏‏‏‏/95 موضوع اعلام فهرست اسامی 224 شرکت صادرکننده نفتی که محصولات آنها استاندارد سازی شده است ، به پیوست تصویر نامه شماره 5593‏‏‏‏‏‏/95‏‏‏‏‏‏/ص – 19‏‏‏‏‏‏/11‏‏‏‏‏‏/95 معاونت محترم برنامه ریزی، نظارت و هماهنگی اقتصادی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع اعلام اسامی شرکتهای صدرالذکرکه محصولات تولیدی آنها استاندارد سازی شده است به شرح جدول پیوست ، ارسال و اعلام می دارد : شرکتهای تولیدی که نام آنها در جدول موضوع نامه صدرالذکردرج گردیده است، مجاز می باشند صرفاًً محصولات استاندارد سازی (کد گذاری شده ) خود را به میزان سقف ظرفیت تولید سالیانه مندرج در پروانه بهره برداری، با رعایت دستورالعمل اصلاحی ستادمذکورو سایر مقررات و ضوابط مربوطه ، جهت اقدام در گمرکات مجاز به صادرات مشتقات مایع نفت و گازمندرج در بند 1 بخشنامه ردیف 124 سال 94 صادر نمایند.
ادامه خواندن فهرست محصولات تولیدی استاندارد سازی شده شرکت های پارسیا صنعت جنوب – پالایش ماد غرب زاگرس – پترویزدان کویر – البرز پالایش اشتهارد – قطران موتور رخش – تروند سپاهان – مهران موتور امید – شیمی روغن فتح

فهرست محصولات تولیدی استاندارد سازی شده شرکت عالی پردازان آتیه، ساینا شیمی بهشت ، پارس پامچال

221957/380

ناظرین ‏‏/مدیران کل ‏‏/مدیران محترم گمرکات اجرایی مستقل

موضوع: اعلام فهرست محصولات تولیدی استاندارد سازی شده شرکت عالی پردازان آتیه، ساینا شیمی بهشت ، پارس پامچال

باسلام و احترام
پیرو بخشنامه شماره 137559‏‏/95‏‏/262 مورخ 1‏‏/8‏‏/95 به پیوست تصویر نامه شماره 5522 ‏‏‏/95‏‏‏/ص مورخ 17‏/11‏/95 معاونت محترم برنامه ریزی، نظارت و هماهنگی اقتصادی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع اعلام محصولات تولیدی استاندارد سازی شده شرکت های به شرح جدول پیوست ، ارسال و اعلام می دارد : شرکت های موصوف مجاز می باشند صرفاًً محصولات استاندارد سازی (کد گذاری شده) خود را به میزان سقف ظرفیت تولید سالیانه مندرج در پروانه بهره برداری معتبرمربوطه با رعایت دستورالعمل اصلاحی ستادمذکور و سایر مقررات و ضوابط مربوطه صادر نمایند.

محصولات : اکتان افزا ، هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ، تینر شستشو

ادامه خواندن فهرست محصولات تولیدی استاندارد سازی شده شرکت عالی پردازان آتیه، ساینا شیمی بهشت ، پارس پامچال

تسریع در روند رسیدگی به تسویه پروانه های ورود موقت وتمدید تضامین مربوطه

217466/378

گمرکات اجرایی کل کشور
موضوع : تسریع در روند رسیدگی به تسویه پروانه های ورود موقت وتمدید تضامین مربوطه

باسلام و احترام
با عنایت به اینکه در خصوص تسویه پروانه های ورود موقت موضوع ماده 51 قانون امورگمرکی بعضاً مشاهده میگردد که ذینفع ظرف مهلت های قانونی مقرر نسبت به انجام تعهدات صادراتی مربوطه اقدام نموده و درخواست تسویه پروانه را نیز منضم به مستندات قبل از انقضاء مهلت پروانه به گمرک ذیربط تسلیم نموده است، لیکن انجام تشریفات بررسی و تسویه توسط گمرک اجرایی به طول انجامیده و ظرف مهلت پروانه صورت نمیپذیرد. لذا از آنجا که در موارد اشاره شده، تمدید تضامین مأخوذه تا زمان انجام تشریفات تسویه پروانه توسط گمرک ورود موقت کننده اجتناب ناپذیر میباشد، دستور فرمایید ضمن تسریع در روند رسیدگی به تسویه پروانه های ورود موقت ،در مواردی که بنا به دلایل موجهی تسویه پروانه ورود موقت در مهلت مقرر از سوی آن گمرک امکان پذیر نمی باشد، ضمن اخذ تعهد کتبی از صاحب کالا مبنی بر کامل بودن صادرات از محل پروانه و رعایت تشریفات مربوطه در هنگام صادرات و پذیرش مسئولیت مغایرت های احتمالی، رأساً نسبت به تمدید مهلت تضامین ماخوذه( بدون نیاز به تمدید پروانه ها) برای مدت سه (3)ماه از تاریخ سررسید جهت انجام تشریفات تسویه پروانه اقدام نمایند .ضمنا پس از تمدید تضامین مراتب به این دفتر نیز منعکس گردد. بدیهی است ارایه مهلت مزبور نبایستی باعث ایجاد تأخیر مجدد در روند تسویه پروانه ها گردد.