ممنوع شدن واردات خودروهای ثبت سفارش شده از تاریخ 96/04/28

230/96/965175
1396/09/08

به پیوست تصویر نامه شمره 60/200517 مورخ 96/09/08 اداره کل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ارسال و خواهشمند است دستور فرمایید از ترخیص خودروهایی که ثبت سفارش آنها از تاریخ 96/4/28 به بعد صادرگردیده اکیدا خودداری و مراتب را به این مرکز اعلام نمیاند. همچنین عدم ترخیص فوق شامل هرگونه تمدیدیه ثبت سفارش از تاریخ فوق نیز می گردد.

علی معقولی
مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

ممانعت از ثبت سفارش برنج با توجه به نامه وزارت جهاد کشاورزی

60/198554 دانلود بخشنامه
1396/09/07

سازمان صنعت معدن و تجارت 31 استان و جنوب استان کرمان
با سلام

پیرونامه شماره 60/192955 مورخ 1396/8/29 ضمن ارسال تصویر نامه شماره 020/22138 مورخ 1396/09/04 وزیر محترم جهاد کشاورزی در خصوص واردات بی رویه " برنج" و ممانعت از ثبت سفارش آن ضروری است از ثبت سفارش جدید برای واردات برنج تحت ردیف تعرفه های 10061000،10062000، 10063000، 10064000 تا اطلاع ثانوی ممانعت به عمل آید.

علی علی آبادی فرآهانی
مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات

آزاد شدن واردات برنج از تاریخ 1396/09/01 تا 1397/04/31

60/192955
تاریخ 1396/08/29

سازمان صنعت، معدن و تجارت 31 استان و جنوب استان کرمان
با سلام
به پیوست تصویر نامه شماره 96/501/3389 مورخ 1396/08/03 وزارت جهاد کشاورزی موضوع مصوبه شماره ه53885ت/135023 مورخ 1395/11/02 هیات محترم وزیران مبنی بر تعیین حقوق ورودی کالاهای اساسی ، حساس و ضرروی ارسال و به آگاهی می رساند :
ثبت سفارش و واردات برنج تحت ردیف های 10061000، 10063000، 100062000،10064000 از تاریخ 1396/09/01 تا 1397/04/31 مجاز می باشد.
و ضروری است به کلیه واردکنندگان برنج ابلاغ و تعهد اخذ گردد که کالاهای وارداتی آنان حداکثر تا تاریخ 1397/04/31 وارد و ترخیص شود ادامه خواندن آزاد شدن واردات برنج از تاریخ 1396/09/01 تا 1397/04/31

حقوق ورودی واردات موز و صادرات پرتقال و سیب و کشمش

60/190646
1396/08/24

جناب آقای معقولی
مدیرکل محترم مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
گمرک ایران

با سلام ضمن ارسال تصویر تصویب نامه مشاره ه54835ت/104002 مورخ 1396/08/22 هیات محترم وزیران خواهشمند است دستور فرمایید مراتب را یادداتش و به گمرکات اجرایی ابلاغ گردد

الف - حقوق ورودی موز سبز به شماره 08031000 معادل بیست درصد (20 %) تعیین می شود.
ب- بند 5 مندرجات ذیل یادداشت فصل 8 مقررات صادرات و واردات به شرح ذیل اصلاح می شود :
5- به ازای صادرات یک و نیم کیلوگرم سیب درختی و صادرات یک کیلوگرم کشمش و صادرات دو کیلوگرم پرتقال، حقوق ورودی یک کیلوگرم موز معادل 5 درصد ارزش تعیین می شود.

علی علی آبادی فرآهانی
مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات

ادامه خواندن حقوق ورودی واردات موز و صادرات پرتقال و سیب و کشمش

فهرست کالاهای ممنوع فصل 85 مگر با موافقت وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات

60/182658
1396/08/14

سازمان صنعت، معدن و تجارت 31 استان و جنوب استان کرمان

با سلام
به پیوست تصویر نامه های شماره 60/166284 مورخ 1396/07/24 دفتر صنایع برق و الکترونیک وزارت متبوع و شماره 103/63604 مورخ 1396/06/15 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوی در خصوص فهرست ردیف تعرفه های مشمول مندرجات ذیل یادداشت فصل 85 مبنی بر ثبت سفارش و ورود دستگاه های کنترل کننده دستگاه ها و سیستم های مخابراتی و ارتباطی و فناوری اطلاعات مطابق جدول ذیل جهت اطلاع و اقدام لازم با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه ارسال می گردد.
علی علی آبادی فرآهانی
مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات
ادامه خواندن فهرست کالاهای ممنوع فصل 85 مگر با موافقت وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات

واردات و صادرات ماده شیمیایی داینوزب با کاربرد صنعتی

60/158950
1396/07/16

سازمان صنعت معدن و تجارت 31 استان و جنوب استان کرمان

با سلام
به پیوست تصویر نامه مشاره 96/24575 مورخ 1396/07/04 سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص عدم نیاز به مجوز دفتر آب و خاک سازمان حفاظت از محیط زیست جهت واردات و صادرات ماده شیمیایی داینوز ب با کاربرد صنعتی مشمول کنوانسیون روتردام با ردیف تعرفه 29089100 اطلاعا و اقدام بازم با رعایت کامل مقررات مربوطه ارسال می گردد.
شایان ذکر است داینوزب با کاربرد کشاورزی ( سم شیمیایی ) نیازمند اخذ مجوز از سازمان حفظ نباتات می باشد

علی علی آبادی فراهانی
مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات

ادامه خواندن واردات و صادرات ماده شیمیایی داینوزب با کاربرد صنعتی

معافیت مالیات بر ارزش افزوده خودروهای برقی- بنزینی، موتورسیکلت و خودروهای الکتریکی تولید داخل

60/157842
تاریخ 1396/07/15

جناب آقای معقولی
مدیر کل محترم مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
گمک ج.ا.ایران
با سلام
ضمن ارسال تصویر نامه شماره 61599 مورخ 1396/05/23 ریاست محترم جمهوری به سازمان حفاظت محیط زیست موضوع ابلاغ قانون هوای پاک جهت اجرا، خواهشمند است دستور فرمایید مراتب را یادداشت و به گمرکات اجرایی ابلاغ گردد:
به استناد تبصره ذیل ماده 9 قانون هوای پاک " خودروهای برقی- بنزینی، موتورسیکلت و خودروهای الکتریکی تولید داخل از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف می باشند " ادامه خواندن معافیت مالیات بر ارزش افزوده خودروهای برقی- بنزینی، موتورسیکلت و خودروهای الکتریکی تولید داخل

عدم نیاز به گواهی نمایندگی رسمی جهت واردات شال و روسری

شماره : 60/163670
تاریخ 1396/07/22

سازمان صنعت معدن و تجارت 31 استان و جنوب استان کرمان
با سلام به پیوست تصویر نامه شماره 60/70824 مورخ 1396/03/20 معاونت امور اقتصادی و بازرگانی وزارت متبوع در خصوص عدم نیاز به گواهی نمایندگی رسمی جهت ثبت سفارش شش ردیف تعرفه انواع شال و روسری به شرح جدول ذیل جهت استحضار و اقدام لازم با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه ارسال می گردد/

ردیف شماره تعرفه شرح کالا
1 61171000 شال و روسری ( کشباف)
2 62141000 شال و روسری از ابریشم ( غیر کشباف)
3 62142000 شال و روسری از پشم ( غیرکشباف)
4 62143000 شال و روسری از الیاف سنتتیک ( غیر کشباف)
5 62144000 شال و روسری از الیاف مصنوعی ( غیر کشباف)
6 62149000 شال و روسری از سایر مواد نسجی ( غیر کشباف)

ادامه خواندن عدم نیاز به گواهی نمایندگی رسمی جهت واردات شال و روسری

اصلاح ردیف «1» جدول تصویب نامه شماره 138869/ت 53335 مورخ 19/11/1395

60/167826
تاریخ 1396/07/26
جناب آقای معقولی
مدیر کل محترم مرکز واردات و امور مناطق آزادو ویژه
گمرک ج.ا..ایران

با سلام

پیرونامه شماره 95/210/71626 مور 1395/11/27 ضمن ارسال تصویر تصویب نامه شماره ه54119ت/83899 مورخ 1396/07/11 هیات محترم وزیران خواهشمند است دستور فرمایید مراتب را یادداشت و به گمرکات اجرایی ابلاغ گردد :
در ردیف 1 جدول تصویب نامه شماره ه53335ت/138869 مورخ 1395/11/19 عبارت " داروهای ساخته شده برای بیماران خاص، مزمن، صعب العلاج و داروهای مشمول یارانه "حذف و واژه " واکسن " به عبارت " واکسن های انسانی " اصلاح می شود

علی علی آبادی فرآهانی
مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات ادامه خواندن اصلاح ردیف «1» جدول تصویب نامه شماره 138869/ت 53335 مورخ 19/11/1395

تعرفه گمرکی درب و کابینت یخچال یخچال فریزر، فریزر و ساید بای ساید

1393/04/22
72/11/108/93/

نظر به ابهام در نحوه طبقه بندی انواع درب و کابینت یخچالف یخچال فریزر، فریزر و ساید بای ساید بدینوسیله اعلام می دارد : سه خطی های ایجاد شده به شماره 84189920 ( انواع درب یخچال، یخچال فریزر، فریزر ساید بای ساید) و شماره 84189930 ( انواع کابینت یخچال، یخچال فریزر، فریزر و ساید بای ساید) مطابق اعلام نظر شماره 60/87166 مورخ 93/4/15 اداره کل امور اقتصادی وزارت صنعت، معدن و تجارت صرفا جهت انواع کالاهای از نوع خانگی می باشد. خواهشمند است دستور فرمایید با رعایت ماده 135 قانون امور گمرکی و رعایت کامل سایر مقررات اقدام لازم معمول نمایند.

بدیهی است حسن اجرای مفاد این بخشنامه بر عهده مسئولین ذیربط می باشد.

عبدالرضا غلامی
مدیرکل دفتر بررسی و تعیین تعرفه ادامه خواندن تعرفه گمرکی درب و کابینت یخچال یخچال فریزر، فریزر و ساید بای ساید