ممانعت از ثبت سفارش برنج با توجه به نامه وزارت جهاد کشاورزی

60/198554 دانلود بخشنامه
1396/09/07

سازمان صنعت معدن و تجارت 31 استان و جنوب استان کرمان
با سلام

پیرونامه شماره 60/192955 مورخ 1396/8/29 ضمن ارسال تصویر نامه شماره 020/22138 مورخ 1396/09/04 وزیر محترم جهاد کشاورزی در خصوص واردات بی رویه " برنج" و ممانعت از ثبت سفارش آن ضروری است از ثبت سفارش جدید برای واردات برنج تحت ردیف تعرفه های 10061000،10062000، 10063000، 10064000 تا اطلاع ثانوی ممانعت به عمل آید.

علی علی آبادی فرآهانی
مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات

حقوق ورودی واردات موز و صادرات پرتقال و سیب و کشمش

60/190646
1396/08/24

جناب آقای معقولی
مدیرکل محترم مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
گمرک ایران

با سلام ضمن ارسال تصویر تصویب نامه مشاره ه54835ت/104002 مورخ 1396/08/22 هیات محترم وزیران خواهشمند است دستور فرمایید مراتب را یادداتش و به گمرکات اجرایی ابلاغ گردد

الف - حقوق ورودی موز سبز به شماره 08031000 معادل بیست درصد (20 %) تعیین می شود.
ب- بند 5 مندرجات ذیل یادداشت فصل 8 مقررات صادرات و واردات به شرح ذیل اصلاح می شود :
5- به ازای صادرات یک و نیم کیلوگرم سیب درختی و صادرات یک کیلوگرم کشمش و صادرات دو کیلوگرم پرتقال، حقوق ورودی یک کیلوگرم موز معادل 5 درصد ارزش تعیین می شود.

علی علی آبادی فرآهانی
مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات

ادامه خواندن حقوق ورودی واردات موز و صادرات پرتقال و سیب و کشمش

فهرست کالاهای ممنوع فصل 85 مگر با موافقت وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات

60/182658
1396/08/14

سازمان صنعت، معدن و تجارت 31 استان و جنوب استان کرمان

با سلام
به پیوست تصویر نامه های شماره 60/166284 مورخ 1396/07/24 دفتر صنایع برق و الکترونیک وزارت متبوع و شماره 103/63604 مورخ 1396/06/15 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوی در خصوص فهرست ردیف تعرفه های مشمول مندرجات ذیل یادداشت فصل 85 مبنی بر ثبت سفارش و ورود دستگاه های کنترل کننده دستگاه ها و سیستم های مخابراتی و ارتباطی و فناوری اطلاعات مطابق جدول ذیل جهت اطلاع و اقدام لازم با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه ارسال می گردد.
علی علی آبادی فرآهانی
مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات
ادامه خواندن فهرست کالاهای ممنوع فصل 85 مگر با موافقت وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات

واردات و صادرات ماده شیمیایی داینوزب با کاربرد صنعتی

60/158950
1396/07/16

سازمان صنعت معدن و تجارت 31 استان و جنوب استان کرمان

با سلام
به پیوست تصویر نامه مشاره 96/24575 مورخ 1396/07/04 سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص عدم نیاز به مجوز دفتر آب و خاک سازمان حفاظت از محیط زیست جهت واردات و صادرات ماده شیمیایی داینوز ب با کاربرد صنعتی مشمول کنوانسیون روتردام با ردیف تعرفه 29089100 اطلاعا و اقدام بازم با رعایت کامل مقررات مربوطه ارسال می گردد.
شایان ذکر است داینوزب با کاربرد کشاورزی ( سم شیمیایی ) نیازمند اخذ مجوز از سازمان حفظ نباتات می باشد

علی علی آبادی فراهانی
مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات

ادامه خواندن واردات و صادرات ماده شیمیایی داینوزب با کاربرد صنعتی

معافیت مالیات بر ارزش افزوده خودروهای برقی- بنزینی، موتورسیکلت و خودروهای الکتریکی تولید داخل

60/157842
تاریخ 1396/07/15

جناب آقای معقولی
مدیر کل محترم مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
گمک ج.ا.ایران
با سلام
ضمن ارسال تصویر نامه شماره 61599 مورخ 1396/05/23 ریاست محترم جمهوری به سازمان حفاظت محیط زیست موضوع ابلاغ قانون هوای پاک جهت اجرا، خواهشمند است دستور فرمایید مراتب را یادداشت و به گمرکات اجرایی ابلاغ گردد:
به استناد تبصره ذیل ماده 9 قانون هوای پاک " خودروهای برقی- بنزینی، موتورسیکلت و خودروهای الکتریکی تولید داخل از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف می باشند " ادامه خواندن معافیت مالیات بر ارزش افزوده خودروهای برقی- بنزینی، موتورسیکلت و خودروهای الکتریکی تولید داخل

عدم نیاز به گواهی نمایندگی رسمی جهت واردات شال و روسری

شماره : 60/163670
تاریخ 1396/07/22

سازمان صنعت معدن و تجارت 31 استان و جنوب استان کرمان
با سلام به پیوست تصویر نامه شماره 60/70824 مورخ 1396/03/20 معاونت امور اقتصادی و بازرگانی وزارت متبوع در خصوص عدم نیاز به گواهی نمایندگی رسمی جهت ثبت سفارش شش ردیف تعرفه انواع شال و روسری به شرح جدول ذیل جهت استحضار و اقدام لازم با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه ارسال می گردد/

ردیف شماره تعرفه شرح کالا
1 61171000 شال و روسری ( کشباف)
2 62141000 شال و روسری از ابریشم ( غیر کشباف)
3 62142000 شال و روسری از پشم ( غیرکشباف)
4 62143000 شال و روسری از الیاف سنتتیک ( غیر کشباف)
5 62144000 شال و روسری از الیاف مصنوعی ( غیر کشباف)
6 62149000 شال و روسری از سایر مواد نسجی ( غیر کشباف)

ادامه خواندن عدم نیاز به گواهی نمایندگی رسمی جهت واردات شال و روسری

اصلاح ردیف «1» جدول تصویب نامه شماره 138869/ت 53335 مورخ 19/11/1395

60/167826
تاریخ 1396/07/26
جناب آقای معقولی
مدیر کل محترم مرکز واردات و امور مناطق آزادو ویژه
گمرک ج.ا..ایران

با سلام

پیرونامه شماره 95/210/71626 مور 1395/11/27 ضمن ارسال تصویر تصویب نامه شماره ه54119ت/83899 مورخ 1396/07/11 هیات محترم وزیران خواهشمند است دستور فرمایید مراتب را یادداشت و به گمرکات اجرایی ابلاغ گردد :
در ردیف 1 جدول تصویب نامه شماره ه53335ت/138869 مورخ 1395/11/19 عبارت " داروهای ساخته شده برای بیماران خاص، مزمن، صعب العلاج و داروهای مشمول یارانه "حذف و واژه " واکسن " به عبارت " واکسن های انسانی " اصلاح می شود

علی علی آبادی فرآهانی
مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات ادامه خواندن اصلاح ردیف «1» جدول تصویب نامه شماره 138869/ت 53335 مورخ 19/11/1395

کمیته احراز اصالت گوشی تلفن همراه موسوم به طرح ریجیستری

پیرو تصمیمات متخذه در کمیته احراز اصالت گوشی تلفن همراه (موسوم به طرح ریجیستری) مورخ 10/7/1396 مبنـی بـر الزام اخذ شناسه کالا برای «گوشی تلفن همراه» تحت ردیف تعرفه (85171210 (و «تبلت با قابلیت نصب سیم کارت» تحت ردیف تعرفه (84713040 (در سامانه جامع تجارت از تاریخ 17/7/1396 خواهشمند است؛ به فوریت طی یوم جاری نسبت به درج اطلاعیه ای به شرح زیر در سامانه جامع تجارت و سامانه ثبتارش اقدام نمایند.
اطلاعیه شماره2 : (ثبت سفارش گوشی تلفن همراه تحت ردیف تعرفه(85171210 (و تبلت با قابلیت نصب سیم کارت تحت ردیف تعرفه(84713040) از مورخ 17/7/1396 موکول به اخـذ شناسـه کالا از سامانه http://cid.ntsw.ir میباشد. تبعات منفی عدم اقدام بر عهده واردکنندگان خواهد بود.

ترخیص و واردات کالاهای ساخت سوریه با 4 درصد حقوق ورودی

25/96/42505
1396/02/09
ناظرین، مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرایی

پیرو بخشنامه شماره 38/73/113/14902/95/19246 به پیوست تصویر نامه شماره 96/210/711 مورخ 96/1/15 مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات، منضم به تصویر نامه شماره 95/330/61415 مورخ 95/10/13 معاونت امور بین الملل و توسعه روابط تجاری سازمان توسعه تجارت در خصوص موافقت نامه تجارت آزاد بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی سوریه و نیز موافقتنامه تجارت ترجیحی بین ایران و ازبکستان ارسال می گردد

مقتضی است ضمن نظارت بر حسن اجرای آن دستور فرمائید مطابق مفاد نامه های ارسالی اقدامات لازم را معمول نمایند. شایان ذکر است بر اساس موافق نامه تجارت ازاد ایران و سوریه ماخذ کالاهای وارداتی از کشور سوریه ( به غیر از اقلام مستثنی شده ) در سال 1396 نیز مشروط بر رعایت قواعد مبدا و حمل مستقیم کالا از کشور سوریه و نیز سایر موارد اشاره شده در بخشنامه های مربوطه مربوط به میزان 4 درصد است.
همچنین در خصوص کالای وارده از ازبکستان و اعمال تخفیفات متعلقه، اقدام مطابق ضمیمه شماره 7 مقررات صادرات و واردات بلامانع خواهد بود.

علی معقوی
مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

ادامه خواندن ترخیص و واردات کالاهای ساخت سوریه با 4 درصد حقوق ورودی

واردات پوشش پلیمیری لوله های فولادی ذیل تعرفه 39012059

 

60/140258
1396/06/19

به پیوست تصویر نامه شماره 60/78994 مورخ 1396/03/31 دفتر صنایع شیمایی و سلولزی وزارت متبوع منضم به نامه شماره 96/254 مورخ 1396/03/24 انجمن تولیدکنندگان مستربچ و کامپاند ایران در خصوص واردات پوشش پلیمری لوله های فولادی ارسال و به اطلاع می رساند
واردات پوشش پلیمیری لوله های فولادی ذیل تعرفه 39012059 با عنوان سایر کامپاند پلی اتیلن و حقوق ورودی 10 درصد طبقه بندی می گردد.

علی علی آبادی فراهانی
مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات

ادامه خواندن واردات پوشش پلیمیری لوله های فولادی ذیل تعرفه 39012059