ممنوع شدن واردات خودروهای ثبت سفارش شده از تاریخ 96/04/28

230/96/965175
1396/09/08

به پیوست تصویر نامه شمره 60/200517 مورخ 96/09/08 اداره کل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ارسال و خواهشمند است دستور فرمایید از ترخیص خودروهایی که ثبت سفارش آنها از تاریخ 96/4/28 به بعد صادرگردیده اکیدا خودداری و مراتب را به این مرکز اعلام نمیاند. همچنین عدم ترخیص فوق شامل هرگونه تمدیدیه ثبت سفارش از تاریخ فوق نیز می گردد.

علی معقولی
مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

تعرفه گمرکی درب و کابینت یخچال یخچال فریزر، فریزر و ساید بای ساید

1393/04/22
72/11/108/93/

نظر به ابهام در نحوه طبقه بندی انواع درب و کابینت یخچالف یخچال فریزر، فریزر و ساید بای ساید بدینوسیله اعلام می دارد : سه خطی های ایجاد شده به شماره 84189920 ( انواع درب یخچال، یخچال فریزر، فریزر ساید بای ساید) و شماره 84189930 ( انواع کابینت یخچال، یخچال فریزر، فریزر و ساید بای ساید) مطابق اعلام نظر شماره 60/87166 مورخ 93/4/15 اداره کل امور اقتصادی وزارت صنعت، معدن و تجارت صرفا جهت انواع کالاهای از نوع خانگی می باشد. خواهشمند است دستور فرمایید با رعایت ماده 135 قانون امور گمرکی و رعایت کامل سایر مقررات اقدام لازم معمول نمایند.

بدیهی است حسن اجرای مفاد این بخشنامه بر عهده مسئولین ذیربط می باشد.

عبدالرضا غلامی
مدیرکل دفتر بررسی و تعیین تعرفه ادامه خواندن تعرفه گمرکی درب و کابینت یخچال یخچال فریزر، فریزر و ساید بای ساید

صدور کد 10 رقمی با نام ” کد مجوز فعالیت ” برای هر درخواست معافیت

113/96/447233
1396/05/17

ضمن ارسال تصویر نامه شماره 220342 مورخ 95/10/12 وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص صدور کد 10 رقمی با نام " کد مجوز فعالیت " برای هر درخواست معافیت صادر شده از سوی وزارت مذکور، با توجه به اینکه کد مجوز معافیت جایگزین کد 15 رقمی بوده و با عنایت به ارتباط برقرار شده بین سامانه وزارت صنعت معدن و تجارت و سامانه پنجروه واحد گمرکی، از این پس تبادل اطلاعات درخواست شده از سوری وزارت مزبور صرف از این طریق صورت پذیرد.
خواهشمند است دستور فرمایید با رعایت کامل سایر مقررات و قوانین در خصوص مورد اقدام نمایند.

ادامه خواندن صدور کد 10 رقمی با نام ” کد مجوز فعالیت ” برای هر درخواست معافیت

ترخیص خودروهای دارای ثبت سفارش معتبر

111/96/447431
1396/05/17

پیرو بخشنامه شماره 405/73/114/228022/95/239548 مورخ 95/12/18 موضوع ترخیص خودروهای دارای ثبت سفارش معتبر صادره تا مورخ 95/10/12 دستور فرمایید در صورت اظهار خودرو از محل ثبت سفارشات مذکور، به تاریخ و و مهلت اعتبار ثبت سفارش توجه کافی مبذول و جهت حصول اطمینان نسبت پس از استعلام دقیق تاریخ قبض انبار و ورود کالا از مرجع تحویل گیرنده و در نظر داشتن مهلت ثبت سفارش با رعایت کامل سایر مقررات اقدام نمایند.

علی معقولی
مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
ادامه خواندن ترخیص خودروهای دارای ثبت سفارش معتبر

لزوم تکمیل چک لیست کارشناسان  در سامانه جامع امور گمرکی

112/96/447725
1395/05/17

نظر به لزوم تکمیل چک لیست کارشناسان  در سامانه جامع امور گمرکی و لزوم صحت اطلاعات آن به پیوست تصویر نامه شماره 96/226644 مورخ 96/3/28 دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات ارسال و اعلام می دارد پس از انتخاب کلید تایید در کارتابل کارشناس، چک لیست مذکور قابل نمایش شده و کارشناس می بایست پس از حصول اطمینان از تکمیل صحیح تمامی موارد مندرج در چک لیست مورد اشاره نسبت به تایید آن اقدام نماید. لذا خواهشمند است ضرورت اقدام را ابلاغ فرمایید.

علی معقولی
مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
ادامه خواندن لزوم تکمیل چک لیست کارشناسان  در سامانه جامع امور گمرکی

یکسان سازی ورود موقت خودروهای سواری شخصی

96/446017
1396/05/16

پیرو مفاد مندرج در بخشنامه شماره 161/73/94/91776 مورخ 94/5/19 در خصوص ورود موقت خودروهای سواری و همچنین جلسات مشترک با پلیس راهنمایی و رانندگی نیروای انتظامی به منظور یکسان سازی و ساماندهی اطلاعات ورود و خروج دستور فرمایید ضمن رعایت مفاد بخشنامه صدرالذکر و همچنین رعایت مهلت تعیین شده در ردیف های بندهای 2 و 3 بخشنامه مراتب ورود خودروها به همراه نامه رسمی و با امضا بالاترین مقام آن گمرک به مراکز شماره گذاری مستقر در استان ها و یا دفاتر تعیین شده در شهرهای مرزی اعلام گردد. همچنین صورتجلسه فک و تحویل پلا ( فرم پیوست) پس از تکمیل اطلاعات بندهای 1 و 2 پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا قابل اقدام جهت خروج خودرو از کشور می باشد. ضمنا ضروریست دستور فرمایید به منظور جلوگیری از سرگردانی مسافرین ورودی مراجعه کننده به این مرکز امضای بالاترین مقام مسئول را نیز به مراکز مربوطه در استان و همچنین به راهور استان تهران اعلام نمایند.
لازم به ذکر است مراتب صدرالذکر جهت گمرکات تخیصی ورود خودرو و مبادی ورودی ملزم به اطلاع رسانی به مالکان خودرو می باشد و همچنین برای سایر گمرک صرفا جهت اطلاع می باشد.

علی معقولی
مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه ادامه خواندن یکسان سازی ورود موقت خودروهای سواری شخصی

تفاوت چرخ های دوزندگی خانگی و صنعتی

93/81272
مورخ 1393/05/06    دانلود کامل بخشنامه

احتراما پیرو بخشنامه شماره 55/72/6/108/27/856 مورخ 83/3/21 و با در نظر گرفتن معیارهای مندرج در یادداشت های توضیحی ردیف 8451 تعرفه و بررسی های به عمل آمده، وجوده تمایز چرخ های دوزندگی خانگی و صنعتی جهت اقدام به شرح ذیل به آگاهی می رسد :

1- چرخ های خیاطی صنعتی فقط به صورت تک کاره و برای یک دوخت خاص ( راسته دوزی و یا زیگزاگ دوزی یا جا دگمه دوزی و ...) طراحی و ساخته شده است. درصورتی که چرخ های خیاطی خانگی به دلیل دارا بودن بادامکهای متفاوت قابلیت چندین نوع طرح دوخت را دارا می باشند.

2- تعداد دوخت تمامی چرخ های خیاطی صنعتی از 1500 دوخت در دقیقه بیشتر بوده و گاها تا 5000 دوخت در دقیقه نیز می رسد. درصورتی که معمولا تعداد دوخت چرخ های خیاطی خانگی کمتر از 1000 دوخت در دقیقه می باشد. ادامه خواندن تفاوت چرخ های دوزندگی خانگی و صنعتی

شماره تعرفه گمرکی پتو های وارداتی بصورت رول

172/96/705058
تاریخ : 1396/07/12 دانلود بخشنامه

نظر به اینکه در یادداشت 7-ب قسمت یازدهم مقرر می دارد، محصولاتی را که بتوان بعد از جدا شدن یا بریده ساده نخ های به هم نبافته بدون دوخت یا دستکاری تکمیلی دیگر مورد مصرف قرار داد همانند اشیا تمام شده و اماده برای مصرف تلقی و به عنوان اشیای دوخته و مهیا محسوب می گردند. همچنین در اجرایی یادداشت توضیحی ذیل شماره 6301 پارچه هایی که به صورت توپ بوده و با فرآیند ساده برش در امتداد خطوط معین که با فقدان نخ های پود مشخص شده است بتوان آنها را به اشیاء مجزا با خصوصیت پتو تبدیل نمود به عنوان پتو قابل طبقه بندی می باشند. لذا خواهشمند است دستور فرمایید در هنگام ورود پتو به صورت رول و حائز شرایط فوق، با استناد به مفاد یادداشت های پیش
گفته و رعایت سایر مقررات کالا را ذیل شماره 6301 طبقه بندی و همچنین در خصوص کالاهای ترخیص شده، نیز با رعایت مهلت مقرر در ماده 135 قانون امور گمرکی رسیدگی و اقدام لازم معمول نمایند.
مشابها استناد به یادداشت 7-ب قسمت یازدهم و یادداشت های توضیحی ذیل شماره 6214 در خصوص طبقه بندی پارچه ها به صورت توپ با باریکه هایی از نخ های نبافته در فواصل معین که فقط با بریدن ساده این نخ ها به اشیای ریشه دار مشمول شماره 6214 تبدیل می گردند، صادق بوده که موضوع قبلا طی بخشنامه شماره 96/67195 مورخ 95/4/13 ابلاغ گردیده و مجداد بر اجرای مفاد آن تاکید می گردد.

مسئولیت حسن اجرای بخشنامه های صادره بر عهده مدیر محترم آن گمرک خواهد بود.

خداکرم اسکندری
مدیرکل دفتر بررسی و تعیین ارزش و تعرفه

تبادل الکترونیکی اسناد گمرکی کالاها بین ایران و ترکیه

تبادل گواهی مبدا کالاهای صادراتی میان گمرکات ایران و ترکیه الکترونیکی شد .

گمرک ایران در جهت تسهیل و تسریع در صادرات و تبادل اسناد صادراتی میان ایران و ترکیه طی بخشنامه ای به صادرکنندگان اعلام کرد تا گواهی مبدا کالاهای صادراتی خود را با تایید اتاق های بازرگانی دو طرف از طریق الکترونیکی برای گمرک ارسال کنند.

متن بخشنامه مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گمرک ایران بدین شرح است :

ضمن ارسال تصویر نامه شماره 32593/300/96 مورخ 4/7/96 سازمان توسعه و تجارت در رابطه با تبادل اسناد محصولات صادراتی بین کشور جمهوری اسلامی ایران و ترکیه اعلام می‌دارد، با توجه به توافقات به عمل آمده در جهت رعایت مفاد موافقت‌نامه تجارت ترجیحی و تسهیل تبادل کالاهای صادراتی دو کشور، مقرر شده صرفاً گواهی مبداء کالاهای صادره توسط اتاق‌های بازرگانی دو کشور تأیید و به صورت الکترونیکی به گمرکات دو طرف ارائه گردد، لذا پیرو مفاد بخشنامه شماره 104858/93/247 مورخ 10/6/96 و بند 2 بخشنامه 4578/96/6 مورخ 15/1/96 مجددا تأکید می‌گردد از مطالبه تصدیق کلیه اسناد به جز در مورد تردید در اصالت اسناد خودداری نمایند. در ضمن دستورالعمل مربوط به تبادل الکترونیکی گواهی مبداء فی‌مابین گمرکات دو کشور متعاقباً توسط دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات گمرک ایران اعلام خواهد شد.

ارائه اسناد مثبته گمرکی ارائه شده جدید که صحیح و منطبق

رأی شماره465 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اطلاق بخشنامه شماره54/104/37/19845 ـ 1376/2/9 گمرک
ایران که اسناد مثبته گمرکی ارائه شده جدید که صحیح و منطبق با کالای اظھارشده می باشد را قابل پذیرش ندانسته است
خارج از حدود اختیارات مرجع فوق می باشد
1396/5/31 650/94 شماره
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 465 مورخ 10/5/1396 با موضوع:
«اطلاق بخشنامه شماره 19845/37/104/54ـ 9/2/1376 گمرک ایران که اسناد مثبته گمرکی ارائه شده جدید که صحیح و منطبق با کالای
اظھارشده می باشد را قابل پذیرش ندانسته است خارج از حدود اختیارات مرجع فوق می باشد» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال
می گردد. ادامه خواندن ارائه اسناد مثبته گمرکی ارائه شده جدید که صحیح و منطبق