بخشنامه 229 کالاهای مشمول مقررات ماده 11 آیین نامه مقررات صادرات و واردات

229/96/958851
1396/09/07

کلیه گمرکات اجرایی

پیرو بخشنامه ردیف 261 مورخ 94/8/12 به پیوست تصویر تصویب نامه شماره ه53465ت/105682 مورخ 96/8/24 هیات محترم وزیران در خصوص اصلاح تبصره 5 الحاقی ماده 11 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال و اعلام می دارد، در صورتی که کالاهای وارد شده به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در انطباق کامل با یکی از بندهای دوگانه زیر ( موضوع تبصره 5 اصلاحی) باشد، ضمن رعایت سایر مقررات مربوطه، مشمول مفاد ماده 11 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات خواهد بود :

1- قبض انبار کالا مورد تفکیک، تجمیع یا معامله قرار نگرفته باشد و حداکثر تا شش ماه از تاریخ ورود به کشور در گمرک اظهار شود. در این صورت زمان ورود کالا به قلمرو گمرکی از تاریخ ورود کالا به کشور محسوب می شود.
برای این منظور ثبت این قبیل اطلاعاتدر قبض انبار صادره و تغییرات آن از سوی سازمان منطقه در سامانه گمرک الزامی است. ادامه خواندن بخشنامه 229 کالاهای مشمول مقررات ماده 11 آیین نامه مقررات صادرات و واردات

بخشنامه 136 – کالاهای تجاری مسافری و ورود کالاهای تولید شده در مناطق آزاد و ویژه

136/73/323 94/81313 دانلود کامل بخشنامه
94/05/04

کلیه گمرکات مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی
به منظور یکسان سازی و ایجاد یکپارچگی در اجرای مقررات مربوط به کالاهای تجاری ، مسافری و ورود کالاهای تولید یا پردازش شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی موضوع مواد 15 و 16 قانون چگونگی ادامه مناطق آزاد تجاری-صنعتی و 11 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی و بند ب ماده 112 قانون برنامه پنجم توسعه، همچنین مفاد مصوبه شماره ک48003ت/31639 مورخ 91/2/20 وزیران محترم عضور شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ( تصویر پیوست ) شیوه نامه ذیل تهیه و جهت اجرا ابلاغ می گردد

تعیین عوارض برای کالاهای وارداتی از مناطق آزاد به سرزمین اصلی

ه53274ت/18296
تاریخ 1396/2/20

هیات وزیران در جلسه 1396/2/17 به پیشنهاد شماره 60/77759
مورخ 1395/4/1 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد :

عوارض دریافتی توسط سازمان های مناطق آزاد از کالاهایی که به صورت تجاری از مناطق آزاد تجاری- صنعتی به سرزمین اصلی وارد می شوند موضوع تصویب نامه شماره ه47257ت/186994 مورخ 1390/9/26 در مورد هر کالا دو درصد کمتر از میزان کاهش سود بازرگانی ورود کالا از مناطق مذکور به سرزمین اصلی تعیین می گردد.

اسحاق جهانگیری
معاون اول رئیس جمهور ادامه خواندن تعیین عوارض برای کالاهای وارداتی از مناطق آزاد به سرزمین اصلی

شرایط ارائه کارت بازرگانی و نحوه تشریفات امور گمرکی در مناطق آزاد تجاری

اجرایی کشور

باسلام و احترام
به پیوست تصویر نامه شماره 53231‏/210‏/95 مورخ 29‏/8‏/95 دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران منضم به نامه شماره 224057 مورخ 1‏/12‏/95 مرکز واردات و امورمناطق آزاد و ویژه درخصوص شرایط ارائه کارت بازرگانی و نحوه تشریفات امور گمرکی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی ارسال واعلام میدارد :
1- کالاهایی که از قلمرو گمرکی به مناطق آزاد تجاری ‏- صنعتی و ویژه اقتصادی وارد و عیناً از آن مناطق به خارج از کشور صادر می¬گردد، به استناد ماده 17 قانون مناطق آزاد تجاری‏‏- صنعتی و تبصره 1 ماده 8 قانون مناطق ویژه اقتصادی، مشمول مقررات صادرات و واردات خواهد بود و لازم است صادر کننده نسبت به ارائه کارت بازرگانی اقدام نموده و سایر تشریفات نیز براساس مقررات صادرات، واردات و امورگمرکی انجام پذیرد. ادامه خواندن شرایط ارائه کارت بازرگانی و نحوه تشریفات امور گمرکی در مناطق آزاد تجاری

قرنطینه نباتی ترانزیت محصولات کشاورزی به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

95/04/06 :تاریخ
8699/730 :شماره

سازمان جهاد کشاورزی استان (کلیه استانها)
مدیریت محترم حفظ نباتات
موضوع: ترانزیت به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

سلام علیکم
احتراماَ با توجه به اینکه محموله های گیاهی پتانسیل همراه داشتن آفات و عوامل خسـارتزای گیـاهی را دارند و از آنجائیکه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در قلمرو و خاک ج.ا.ایران واقـع مـیباشـند، لـذا بـه منظور جلوگیری از ورود آفات و بیماریهای احتمالی، واردات و یـا هـر گونـه ترانزیـت (داخلـی و خارجی) محصولات کشاورزی به این مناطق زمانی مجاز خواهد بود که دارای گـواهی بهداشـت گیاهی منطبق با شرایط قرنطینه ورود و پس از بازرسـی مـامورین قرنطینـه گیـاهی و اطمینـان از سلامت محموله باشد. لذا خواهشمند است دستور فرمائید موضوع به کلیـه مراکـز قرنطینـه گیـاهی آن استان اعلام گردد تا منطبق با آن عمل نمایند./.

ادامه خواندن قرنطینه نباتی ترانزیت محصولات کشاورزی به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

کنترل ورود کالاهای مورد استفاده در منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی خلیج فارس، صنایع انرژی بر پارسیان و لامرد از طریق اعتبارات اسنادی بانک های ایرانی

هیئت وزیران در جلسه 27 /11 /1395 به پیشنهاد شماره 56940 /60 مورخ 3 /3 /1395 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

1 – گمرک جمهوری اسلامی ایران کالاهایی را که به منظور استفاده و مصرف در منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی خلیج فارس، صنایع انرژی بر پارسیان و لامرد از طریق اعتبارات اسنادی بانک های ایرانی وارد می شوند، در مبادی ورودی به منطقه کنترل نموده و جهت رفع تعهدات بانک های باز کننده اعتبار و یا حواله کننده ارز گواهی لازم را مبنی بر مطابقت کالا با سفارش صادر نماید.

2 – کالاهایی که تا کنون با گشایش اعتبار اسنادی توسط بانک های ایرانی به این منطق وارد شده است نیز مشمول این تصویب نامه می شود.

اسحاق جهانگیری
معاون اول رییس جمهور

تخفیف سود بازرگانی 69 قلم کالای وارداتی از بنادر استانهای جنوبی و آذربایجان شرقی برداشته شد + لیست اقلام

77060/ت52910ه مورخ 95/06/28 دانلود بخشنامه و لیست اقلام مشمول

هیات وزیران در جلسه 1395/6/21 به پیشنهاد شماره 60/247687 مورخ 1394/11/20 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد :

1- 69 قلم کالا به شرح پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیئت دولت است از تخفیف سود بازرگانی وارده از مناطق مرزی استان های خوزستان، بوشهر، هرمزگان و آذربایجان شرقی و سیستان و بلوچستان موضوع تصمیم نامه شماره 85793/44492 مورخ 1389/4/22 مستثنی می شود.
2- این تصویب نامه یک ماه پس از تاریخ ابلاغ ، لازم الاجرا می باشد.

اسحاق جهانگیری
معاون اول رئیس جمهور

 

 استفاده از کارنه تیر صادراتی برای حمل محمولات ارسالی از مناطق آزاد و ویژه

49/71/25631
تاریخ 1395/2/14

در راستای سیاست های کلی گمرک جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ارایه تسهیلات به صادرکنندگان به مفاد ماده 119 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی موضوع امکان ارسال کالاهای صادراتی تولید شده در مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی از سرزمین اصلی به مقصد کشور هدف صادراتی ( که بخشی از مواد اولیه به کار رفته در آن مطابق جداول ضمیمه مصوبات شواری عالی مناطق آزاد تجاری - صنعی و وِیژه اقتصادی از خارج کشور تامین و تشریفات ورود قطعی در خصوص آن اعمال نگردیده است اعلام می دارد ارسال کالاهای صادراتی موصف به مقصد گمرکات مرزی خروجی ( مجاز در رویه خروجی کارنه تیر) توسط شرکتهای حمل و نقل بین المللی دارای پروانه و مجاز به فعالیت پس از اظهار توسط صاحب کالا یا نماینده قانونی وی تحت رویه صادرات قطعی و با پیش اظهاری الکترونیکی کارنه تیر ( TIrepd) در سامانه جامع امور گمرکی و نیز تسلیم کارنه تیر به گمرک مبدا امگان پذیر می باشد. بنابراین پذیرش کانه تیر موصوف تا سقف اعتبار مقرر قانونی ( در حال حاضر 60000 یورو و از تاریخ 95/5/11 مبلغ 100000 یورو) به عنوان جایگزین تضمین موضوع بند (ح)

49-71-25631

معافیت از ارزش افزوده کالاهای ترخیص در صورت انتقال به مناطق آزاد

سال هفتاد و دو شماره 20698
تصویبنامه درخصوص خروج ماشین آلات و تجهیزات خارجی ترخیص شده در قلمرو گمرکی از شمول پرداخت مالیات بر ارزش
افزوده درصورت انتقال داخلی به مناطق آزاد با ارایه پروانه ترخیص گمرکی و تأیید گمرک
26/12/1394 هـ 52402ت/171345شماره
تصویبنامه درخصوص خروج ماشینآلات و تجهیزات خارجی ترخیصشده در قلمرو گمرکی از شمول پرداخت مالیات بر ارزش
افزوده درصورت انتقال داخلی به مناطق آزاد با ارایه پروانه ترخیص گمرکی و تأیید گمرک
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت نفت
وزارت نیرو ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت
دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی
هیأت وزیران درجلسه 26/12/1394 به پیشنهاد شماره 107934 مورخ 11/6/1394 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی
و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
1ـ ماشینآلات و تجهیزات خارجی ترخیص شده در قلمرو گمرکی در صورت انتقال داخلی به مناطق آزاد با ارایه پروانه ترخیص گمرکی و تأیید
مراتب توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران مستقر در منطقه، مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده نمیباشد.
2ـ انتقال ماشینآلات و تجهیزات تولید داخلی به مناطق آزاد با ارایه برگ خروجی صادره توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران، مشمول حکم
ماده (13) قانون مالیات بر ارزشافزوده ـ مصوب 1387ـ میباشد. همچنین صادرکننده مکلف به ثبت نام در نظام مالیاتی، تسلیم اظهارنامه
مالیاتی در مهلت مقرر و سایر مقررات مربوط در قانون مالیات بر ارزش افزوده است.
3ـ در صورت اعاده ماشینآلات و تجهیزات از منطقه به سایر مناطق کشور، ضوابط و مقررات مربوط به قانون مالیات بر ارزش افزوده نسبت به آنها
اعمال خواهد شد.
معاون اول رییس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

قوانین و مقررات مربوط به واردات خودرو و خرید پلاک منطقه آزاد انزلی

الف : مقررات، ضوابط كلي استفاده از خودرو با پلاك منطقه ازاد انزلي

- شعاع تردد خودرو هاي با پلاك منطقه آزاد انزلي ۵۰ كيلومتر بوده كه در نقاط مرزي تردد با تابلو مشخص گرديده است.

- آخرين نقاط تردد خودرو ها كه با تابلو مشخص گرديده اند عبارتند از :


الف ) نقاط اصلي محدوده تردد :

۱- مسير رشت به رودبار بعد از امام زاده هاشم

۲- مسير رشت به تالش نرسيده به سه راه اسالم

۳- مسير رشت به رودسر قبل ازپليس راه چابكسر

- خودروهاي با پلاك منطقه آزاد انزلي نمي توانند از نقاط تعيين شده خارج گردند و در صورت خروج از محدوده تعيين شده، ضمن تعيين جرايم سنگين ،خودروي مربوط توسط پليس توقيف و طبق قانون قاچاق با آن برخورد مي گردد.

سایر مقررات

- امكان خريد و پلاك گذاري براي هر شخص حقيقي و حقوقي يك دستگاه خودرو در سال وجود دارد.

- خودرو هاي سواري قابل پلاك در منطقه مي بايست توليد سال جاري و حداكثر يك سال پايين تر از سال جاري بوده و نو باشد.

- بر روي كليه خودروها دستگاه GPS نصب مي گردد و صاحب خودرو مي بايست از هرگونه دستكاري در دستگاه مذكور خودداري نمايند.

- از آنجايي كه جهت ترخيص خودرو با پلاك منطقه آزاد انزلي پروانه ورود موقت گمركي صادر مي گردد و صدور اين پروانه مستلزم ارائه تضامين بيمه اي مي باشد
لذا ارائه ضمانتهاي لازم به شركت بيمه مستقر در سازمان بعهده فرد متقاضي خودرو مي باشد و شركت وارد كننده و منطقه آزاد انزلي هيچگونه مسئوليتي در اين خصوص ندارد

- نقل و انتقال خودرو بعد از ترخيص بلامانع است و اين انتقال براساس ضوابط تعيين شده منطقه آزاد انزلي صورت خواهد پذيرفت.

- به منظور خروج خودرو ها از محدوده تردد خودرو ، متقاضي مي بايست مجوزهاي لازم را از گمرك جمهوري اسلامي ايران اخذ نمايد.

ب ) ساير شرايط و ضوابط:
-كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه تمايل به خريد خودرو با پلاك منطقه آزاد انزلي دارند مي رساند جهت خريد خودرو مي توانند به شركت هاي زير مراجعه نمايند
و يا راساً اقدام به خريد و واردات خودرو براساس بند الف مندرج در ذيل صفحه اقدام نمايند.

آدرس نمايندگي شركتهاي وارد كننده خودرو با پلاك منطقه آزاد انزلي در منطقه

نام نمايندگي

آدرس

مدير فروش

شماره تماس

تات خودروي ايرانيان

منطقه آزاد انزلي – مجتمع ونوس - غرفه ۱۰۴

آقاي قلندري

۰۱۳۴۴۴۵۰۱۶۰

۰۱۳۴۴۴۵۰۱۶۱

۰۱۳۴۴۴۵۰۱۶۲

۰۹۱۱۶۱۱۱۴۱۲

۰۹۱۱۱۳۶۵۱۰۱

پيشرو خودرو

منطقه آزاد انزلي – مجتمع ونوس - غرفه ۱۰۵

آقاي مير كيان بهمن

۰۱۳۳۳۶۰۰۴۵۰

۰۱۳۳۳۶۰۰۴۵۱

۰۱۳۳۳۶۰۰۴۵۲

۰۹۱۱۸۳۱۰۹۱۰

بنيان خودروي زرين

منطقه آزاد انزلي – مجتمع ستاره شمال غرفه۲۱۷

آقاي قرباني

۰۹۱۱۳۳۶۹۷۴۷

۰۹۱۱۱۳۶۳۱۷۱

۰۱۳۳۳۸۵۰۳۳۳

ارمغان نوين

منطقه آزاد انزلي – مجتمع ونوس - غرفه ۳۹۲

آقاي تقي پور

۰۱۳۴۴۴۳۸۲۲۸

۰۹۱۱۷۱۶۴۷۰۳

دلتا موتور خزر

منطقه آزاد انزلي – مجتمع كاسپين - غرفه ۱۶۱

آقاي تقديسي

۰۱۳۴۴۴۲۷۷۵۲

۰۱۳۴۴۴۲۷۷۵۳

۰۹۱۱۱۳۸۸۴۳۰

آتيه سازان صنعت آرين

منطقه آزاد انزلي – مجتمع ونوس - غرفه ۸۷

آقاي دين گرد

۰۱۳۴۴۴۵۱۴۰۲

۰۹۱۷۱۹۹۰۰۹۱

آرمان خودرو

منطقه آزاد انزلي – مجتمع ستاره شمال غرفه۲۴۰

آقاي نوروزي

۰۹۱۱۳۳۳۰۰۱۸

۰۹۱۱۱۳۲۱۸۸۸

۰۱۳۳۳۸۲۴۹۶۶

۰۱۳۳۳۸۲۷۸۶۶

شركت خانه خودرو شمال

منطقه آزاد انزلي – مجتمع ونوس غرفه ۴۳۳

آقاي عمل صالح

۰۱۳۳۳۷۳۱۲۳۰

۰۹۱۲۱۱۸۵۶۵۰

شركت تضامني رمزي و شركاء

منطقه آزاد انزلي – مجتمع ونوس غرفه ۱۰۷

آقاي رمزي

۰۹۱۲۱۱۰۶۷۶۸

۰۹۱۲۱۴۰۰۸۸۷

۰۹۱۲۱۱۳۳۷۰۲

۰۱۳۴۴۴۵۱۲۲۲

تذكرات خيلي مهم:

الف -افرادي كه تمايل به واردات خودرو به نام خود دارند مي بايست قبل از اقدام به واردات خودرو مورد نظر نسبت به مراجعه به مديريت بازرگاني سازمان و اخذ مجوز ورود خودرو براساس ضوابط سازمان اقدام نمايند.

توضيح: واردات خودرو به نام اشخاص يك خودرو در سال امكان پذير مي باشد.

ب- در صورتي كه متقاضيان مبالغي را تحت عنوان پيش پرداخت به شركتهاي وارد كننده فوق پرداخت نمايند كليه مسئوليت هاي تحويل خودرو براساس شرايط قرارداد بين متقاضيان و شركت وارد كننده با طرفين قرارداد بوده و سازمان منطقه آزاد انزلي هيچگونه مسئوليتي در اين خصوص ندارد.

ج- با توجه به اينكه تغييرات نرخ ارز، آپشن هاي خودرو (امكانات خودرو) و زمان تحويل خودرو در قيمت نهايي خودروها تاثير دارد لذا قيمت نهايي خودروها براساس توافق شركت هاي وارد كننده و متقاضيان خودرو خواهد بود.

عوارض و جرايم خودروهاي وارداتي با پلاك منطقه آزاد انزلي

ردیف نوع تخلف تعداد دفعات مبلغ جریمه سال 94

 

1

خروج از محدود مصوب

تردد خودرو بدون مجوز

در داخل استان

دفعه اول 5 میلیون ریال و تعهد کتبی عدم تکرار
دفعه دوم ده میلیون ریال و یک هفته توقیف خودرو
دفعه سوم 20 میلیون ریال و یک هفته توقیف خودرو
دفعه چهارم و بیشتر 50 میلیون ریال و یک ماه توقیف خودرو
2

خروج از محدود مصوبتردد خودرو بدون مجوز

در خارج استان

دفعه اول 10 میلیون ریال و یک هفته توقیف خودرو و تعهد کتبی عدم تکرار
دفعه دوم 20 میلیون ریال و یک ماه توقیف خودرو
دفعه سوم 50 میلیون ریال و دو ماه توقیف خودرو
دفعه چهارم و بیشتر 100 میلیون ریال و سه ماه توقیف خودرو
در صورت خروج بدون مجوز منطقه آزاد و گمرک جمهوری اسلامی ایران مشمول ماده 113 قانون امور گمرکی و اجرای مقررات قاچاق خواهد شد و متعهد به پرداخت خسارت های ناشی از جرایم قاچقا اعلامی از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران می گردد.

عوارض سالیانه خودرو

خودروهای سواری و انواع وانت نیم درصد ارزش سیف  در اظهارنامه گمرکی خودرو
برای خودروهای سنگین، نیمه سنگین و غیره یک میلیون ریال

ضمنا تاکید می گردد یک هفته قبل از سر رسید تاریخ پروانه تردد یکساله مالکین خودروها با ارائه اصل پروانه تردد سالیانه و بازدید خودرو نسبت به تمدید بیمه نامه مسئولیت عدم خروج خودروی خود به مرکز شماره گذاری خودرو با پلاک منطقه آزاد مراجعه نمایند.

جرایم و صدور المثنی

جریمه تاخیر در تمدید پروانه تردد به ازای هر روز تاخیر 100 هزار ریال
دستکاری در سیستم جی پی اس خروج سیم کارت، پارگی پلمپ، قطع سیم و فیوز... 30 میلیون ریال

 

صدور المثنی کارت خودرو و شناسنام مالکیت

( صدور المثنی منوط به درج اگهی اعلام مفقودی روزنامه کثیر الانتشار می باشد)

3 میلیون ریال
صدور المثنی پروانه تردد خودرو 1 میلیون ریال

 

  • مدل مجاز خودروهای سبک، سواری، بنزینی،دیزلی و هیبریدی سال جاری میلادی و حداکثر یکسال زیر مدل سال جاری میلادی می باشد ( خودروهای سواری می بایست نو باشد)
  • واردات خودروهای تصادفی، و مستعمل  و خودروهای زیر 10 هزار دلار ممنوع می باشد.
  • زمان تولید کامیون، اتوبوس، کامیونت، و شاسی های متحرک نو در زمان ورود به این منطقه بیش از دو سال نباشد.
  • زمان تولید ماشین آلات راهسازی، معدنی و کشاورزی نو و یا کارکرده در زمان ورود به کشور بیش از 5 سال نباشد.
  • زمان استهلاک و از رده خارج کردن خودروهای با پلاک منطقه آزاد انزلی 20 سال از زمان شماره گذاری می باشدو چنانچه بیش از مدت مذکور بنا به شرایط خودرو و تشخیص سازمان قابل تمدید می باشد.
  • کلیه شرکتهای وارد کننده خودرو ملزم به ارائه خدمات پس از فروش و تامین قطعات خودروی فروخته شده تا مدت 5 سال از زمان فروش آن می باشندو پس از گذشت مهلت مذکور تعهدی در این خصوص نخواهند داشت.

تمدبد ساليانه پروانه گمركي خودروهاي منطقه آزاد انزلي

كليه دارندگان خودرو با پلاك منطقه آزاد انزلي مي رساند جهت تمديد ساليانه پروانه گمركي خودرو ازاين پس مي توانند به نمايندگي گمرك منطقه آزاد انزلي مستقر در رشت به آدرس : رشت - ميدان لاكاني- فاز يك بلوار ضيابري - بعد بريدگي دوم - ساختمان ستاره شهر- طبقه سوم مراجعه نمايند.

 

مدارك مورد نياز جهت نقل و انتقال خودرو با پلاك منطقه آزاد تجاري- صنعتي انزلي

1- اصل اقرار نامه يا صلح نامه محضري (فروشنده) به همراه 2 برگ فتوكپي

2- اصل تعهد نامه محضري(خريدار) به همراه 2 برگ فتوكپي

3- تحويل اصل سند مالكيت و امضاء فروشنده در ذيل سند, در حضور مسئول مربوطه

4- اصل شناسنامه و كارت ملي خريدار به همراه 3 برگ فتوكپي در يك صفحه با درج آدرس دقيق محل سكونت,كدپستي و شماره تلفن ثابت و همراه

5- ارائه اصل پروانه تردد اورجينال (فروشنده )

6- پس از تحويل اسناد واريز مبلغ 650,000 ريال حسابداري-كانكس شماره 3

7- پس از تحويل اسناد واريز مبلغ 2,000,000 واحدحسابداري-كانكس شماره 3

8- اصل برگه عدم خلافي خودرو پليس+10 (تاريخ سر رسيد يك هفته)

9-احراز آدرس محل سكونت:ارائه كپي سند مالكيت يا اجاره منزل مسكوني (اجاره نامه داراي كد رهگيري)

توجه: در صورت اينكه سند يا اجاره نامه ملك مسكوني بنام مالك نباشد(كپي شناسنامه صفحه اول و توضيحات شناسنامه فرددرجه اول مورد نظر)

10- مبلغ تضمين اعلام شده از سوي مسئول مربوطه و ارائه تضامين به همراه يك ضامن جهت صدرو بيمه نامه مسئوليت عدم خروج از محدوده مصوب
(بيمه هاي مستقر در مركز شماره گذاري خودرو)