ممنوعیت های گمرکی – کالاهای ممنوعه

قانون امور گمرکی ایران ممنوعیت ها را در چهار بخش تقسیم بندی می کند. این ممنوعیت ها شامل کالاهای وارداتی قطعی ، کالاهایی که به صورت ورود موقت به کشور داخل می شوند، ممنوعیت در ترانزیت خارجی و ممنوعیت در صادرات تقسیم می شوند.

قانون امور گمرکی در این خصوص چنین می گوید :

فصل دوم ـ ممنوعيتها

مبحث اول ـ ممنوعيتها در ورود قطعي

ماده ۱۲۲ ـ ورود قطعي كالاهاي مشروحه زير ممنوع است:

الف ـ كالاهاي ممنوعه براساس شرع مقدس اسلام و به موجب قانون

ب ـ كالاهاي ممنوع شده به موجب جدول تعرفه گمركي يا تصويب ‌نامه هاي متكي به قانون

پ ـ اسلحه از هر قبيل، باروت، چاشني، فشنگ، گلوله و ساير مهمات جنگي، ديناميت و مواد محترقه و منفجره مگر با اعلام و موافقت وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح

ت ـ مواد مخدر و روانگردان از هر قبيل و پيش سازهاي آنها مگر با موافقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در هر مورد

ث ـ دستگاههاي فرستنده از هر نوع و قطعات متعلق به آنها مگر با موافقت وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در هر مورد

ج ـ دستگاه مخصوص عكاسي و فيلمبرداري هوايي مگر با موافقت وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح

چ ـ سامانه (سيستم‌)هاي استراق سمع، فرستنده ها و ضبط كننده هاي كوچك اعم از ريزدوربينها و ريزميكروفونها با قابليت جاسوسي و فرستنده هاي خاص و پوششي با سرعت بالا، انواع كالا يا سامانه (سيستم)‌هاي با قابليت كنترل و شنود ارتباطات با سيم و بيسيم (مونيتورينگ) و سامانه (سيستم‌)‌هاي رمزكننده كه در راستاي اهداف جاسوسي كاربرد دارند مگر با موافقت وزارت اطلاعات در هر مورد

تبصره ۱ ـ ورود كالاهاي الكترونيكي و مخابراتي با كاربرد تجاري و مدل خاص كه مورد سوءاستفاده جاسوسي قرار مي گيرند و همچنين كالاها و مواد دارويي، غذايي، معدني، سموم و مواد آلي كه به عنوان كالاي دومنظوره مورد سوءاستفاده بيوتروريزم قرار مي گيرند براساس اعلام وزارت اطلاعات حسب مورد ممنوع مي گردد.
تبصره ۲ ـ فهرست و مشخصات كالاهاي موضوع اين بند و تبصره(۱) توسط وزارت اطلاعات تعيين و به گمرك ايران اعلام مي گردد.

ح ـ حاملين صوت و تصوير ضبط شده خلاف نظم عمومي يا شؤون ملي يا عفت عمومي و يا مذهب رسمي كشور به تشخيص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

خ ـ كتاب، روزنامه، مجله، صور، علامت و هر نوع نوشته مخالف نظم عمومي يا شؤون ملي يا عفت عمومي و يا مذهب رسمي كشور به تشخيص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

د ـ كالاهاي داراي عبارت يا علامتي مخالف نظم عمومي يا شؤون ملي يا عفت عمومي و يا مذهب رسمي كشور روي خود آنها يا روي لفاف آنها و يا در اسناد مربوط به آنها

ذ ـ اسكناس‌هاي خارجي از جريان قانوني خارج شده، اسكناس، تمبر و برچسب (باندرول) تقلبي و بليط بخت آزمايي (لاتاري)

ر ـ كالاهاي داراي نشاني يا نام يا علامت يا مشخصات ديگري بر روي خود كالا يا روي لفاف آنها به منظور فراهم كردن موجبات اغفال خريدار و مصرف كننده نسبت به سازنده يا محل ساخت يا خواص يا مشخصات اصلي آن كالا

تبصره ـ كالايي كه با نظارت و تأييد گمرك موجبات اغفال در آنها محو گردد، از شمول بند فوق مستثني است.
ز ـ كالاهاي ممنوع الورود به موجب قوانين خاص
مبحث دوم ـ ممنوعيتها در ورود موقت و عبور داخلي

ماده ۱۲۳ ـ در ورود موقت و عبور داخلي، محدوديتهاي ذيل قابل اعمال است:

الف ـ ورود موقت و عبور داخلي كالاهايي كه به موجب قانون ممنوع گرديده است، امكانپذير نيست.
ب ـ ورود موقت و عبور داخلي كالاهاي موضوع بندهاي (پ) تا (ج) ماده (۱۲۲) اين قانون منوط به موافقت وزارتخانه هاي مربوطه است.
پ ـ ورود موقت كالاهاي موضوع بندهاي (چ) و (ح) ماده (۱۲۲) اين قانون ممنوع است وليكن عبور داخلي اين كالاها منوط به موافقت وزارتخانه هاي مربوطه است.
ت ـ ورود موقت و عبور داخلي كالاهاي مجاز مشروط، با موافقت گمرك ايران امكانپذير است.

مبحث سوم ـ ممنوعيتها در عبور خارجي

ماده ۱۲۴ ـ فهرست كالاهاي ممنوعه براي عبور خارجي و عمل انتقال (ترانشيپمنت) توسط شوراي امنيت كشور تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ماده ۱۲۵ ـ دولت ميتواند با صدور تصويبنامه، عبور خارجي، ورود موقت، عمل انتقال يا كران‌بري(كابوتاژ) هر كالايي را به اقتضاء مصالح اقتصادي يا امنيت عمومي يا بهداشتي منع يا مقيد به شرايطي كند.

مبحث چهارم ـ ممنوعيتها در صادرات

ماده ۱۲۶ ـ كالاهاي زير قابليت صدور قطعي ندارد:

الف ـ كالاهاي ممنوع‌الصدور براساس شرع مقدس اسلام و يا به موجب قانون
ب ـ اشياء عتيقه يا ميراث فرهنگي به تشخيص سازمان ميراث فرهنگي، گردشگردي و صنايع دستي
پ ـ اقلام دامي يا نباتي و گونه هاي جانوري براي حفظ ذخاير ژنتيك يا حفاظت محيط زيست طبق فهرست اعلامي ازسوي سازمانهاي مربوطه
ت ـ ساير كالاهاي ممنوع الصدور به موجب قوانين خاص

ماده ۱۲۷ ـ ورود و ترخيص كالاها تحت هر يك از رويه هاي گمركي كه بنا به ملاحظات بهداشتي، قرنطينه اي، ايمني و زيست محيطي و نظاير آن براساس قانون مستلزم اعلام نظر سازمان‌هاي مربوطه باشد، موكول به اخذ گواهي از اين سازمانها است.

آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی نیز در خصوص ممنوعیت ها چنین می گوید :

بخش نهم ـ معافیت‌ها و ممنوعیت‌ها

 ماده۱۸۹ـ در مورد کالای موضوع بند (ب)  ماده (۱۱۹) قانون در هر مورد باید از طرف  وزارت امور خارجه موافقت‌نامه کتبی با ذکر مشخصات  کامل طبق نمونه مخصوص صادر و حکم معافیت به استناد آن از طرف  گمرک ایران صادر و ابلاغ شود و ترخیص آن موکول به تسلیم اظهارنامه به امضای مقام متقاضی و انجام تشریفات مربوط خواهد بود.

14 فکر می‌کنند “ممنوعیت های گمرکی – کالاهای ممنوعه

 1. علیرضا جهانبخش

  سلام من سوالی دارم آیا من میتوانم از کشور سوئد ۱ عدد گیتار الکتریک به ایران بیاورم؟ آیا گیتار الکتریک جزء کالاهای ممنوعه هست؟ آیا در صورت موافقت با ورود گمرکی به این کالا میخورد؟ حتی اگر از جعبه خارج شده باشد؟ بسیار بسیار سپاسگزارم و لطفاً اگر امکانش هست سریعتر پاسخ دهید ممنون میشوم

 2. IBfon.OrgIBfon.Org نویسنده

  سلام. شما می توانید کالای خود را از طریق پست ایران و یا شرکتهای پست سریع بین الملل وارد کنید. معمولا این نوع کالاها را به عنوان کالای هدیه و سوغات قبول می کنند و عوارضی نمی گیرند. اگر هم بگیرند عدد زیادی نمی شود.
  گیتار جزء کالاهای ممنوعه نیست. شما می توانید از فرستند خود بخواهید که پاکت تبریک و… مسائل کنار گیتار بگذارد تا جلوه سوغات یا هدیه بودن را بهتر نشان دهد.

 3. صبا

  آیا ترانزیت گوشت خوک از خاک ایران مجاز است؟
  سپاس

  1. IBfon.OrgIBfon.Org نویسنده

   قرار بود شواری امنیت کشور طبق بند 124 اقدام به تهیه لیست ممنوعیت های ترانزیت بکند که تا به حال انجام نشده است و در مجلس نیز در این خصوص اختلاف نظر وجود دارد.
   اما ترانزیت گوشت خوک طبق بعضی از اخبار نمی تواند ترانزیت شود. طبق این خبر :

   ایرنا:معاون سازمان توسعه تجارت ، از ممنوعیت واردات گوشت خوك به داخل كشور از مبادی قانونی و رسمی خبرداد و گفت : گوشت خوك یكی از كالاهای ستاره دار (ممنوعه )كتاب تعرفه به شمار می آید به این معنا كه هیچ توضیحی برای واردات آن وجود ندارد.’كیومرث فتح اله كرمانشاهی ‘ جمعه شب تاكید كرد : جمهوری اسلامی ایران به عنوان یك كشور اسلامی واردات گوشت خوك را خلاف موازین دینی خود می داند و طبق قانون به هیچ عنوان دراین خصوص كوتاه نمی آید .وی درعین حال در واكنش به برخی اخبار منتشره در خصوص ثبت واردات گوشت خوك در گمرك جمهوری اسلامی، گفت : اینكه كالایی در گمرك به ثبت رسیده به معنای قانونی بودن ورود آن نیست ، بلكه ممكن است گوشت وارداتی قاچاق بوده و زیر اجناس قانونی جاسازی شده باشد . در اینگونه موارد ، گمرك آن را ثبت و ضبط می كند كه احتمال موارد مشابه این نوع واردات قاچاق از مبادی رسمی وجود دارد . وی در پاسخ به این پرسش كه آیا ممكن است گوشت خوك وارداتی به صورت ترانزیت وارد كشور شده باشد گفت : این موضوع اصلا نمی تواند صحت داشته باشد ، چرا كه اجناس داخل كامیون های بین المللی حمل بار ‘كارنه تیر ‘ به هیچ عنوان بازرسی نمی شود .كرمانشاهی تاكید كرد : به طور عموم كالاهای ترانزیتی به صورت پلمپ وارد كشوری شده و به همان صورت خارج می گردد مگر اینكه كشوری كه محل ترانزیت است نسبت به بار نوع بار درحال حمل مشكوك شود كه می تواند آن را فك پلمپ كند .

   اما قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی چنین می گوید :
   ماده 3 – ترانزیت خارجی کالاهایی که به کشور وارد می‌گردند در حدود قراردادهای
   موافقت‌نامه‌های منعقده بین دولت‌های طرفین نیاز به کسب‌هیچگونه مجوزی ندارند، مگر
   این که بنا بر علل امنیتی و مذهبی ورود آن به کشور ممنوع باشد.
   ‌تبصره 1 – فهرست کالاهای ممنوعه برای ترانزیت خارجی توسط شورای امنیت کشور تهیه و
   به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
   ‌تبصره 2 – ترانزیت خارجی محمولات دامی و نباتی و شیمیایی منوط به کسب مجوز مراجع
   مربوطه خواهد بود.

 4. امیر

  با سلام
  من میخوام یک کمان کامپوند برای تیر اندازی (نه برای شکار) از خارج از ایران بخرم ایا کمان سلاح به حساب میاد و ممنوع است یا نه

   1. امیر

    با سلام
    اگر من از کشور ترکیه کمانی بخرم در فرودگاه مشکلی برای پیش نمیاد؟
    (کمان توقیف نشود) پول کمان از بین نره

    1. IBfon.OrgIBfon.Org نویسنده

     کمان ورزشی باشد مشکلی بوجود نمی آید. اما اگر کمان شما کاربرد نظامی داشته باشد ورود آن مستلزم اخذ مجوز از وزارت دفاع می باشد.

 5. صبا

  سپاس از پاسخ گویی
  ” اجناس داخل کامیون های بین المللی حمل بار ‘ کارنه تیر ‘ به هیچ عنوان بازرسی نمی شود .کرمانشاهی تاکید کرد : به طور عموم کالاهای ترانزیتی به صورت پلمپ وارد کشوری شده و به همان صورت خارج می گردد”
  بنابر این صحبت ترانزیت کوشت خوک از خاک ایران تحت کارنه تیر مجاز میباشد.

  1. IBfon.OrgIBfon.Org نویسنده

   کرمانشاهی اینو گفته : آیا ممکن است گوشت خوک وارداتی به صورت ترانزیت وارد کشور شده باشد گفت : این موضوع اصلا نمی تواند صحت داشته باشد.

   علاوه بر آن عدم بازرسی به معنی اجازه ترانزیت نمی باشد بلکه به معنی عدم فک پلمپ می باشد. البته اگر دلایل قوی برای خلاف و محتویات باشد گمرک می تواند فک پلمپ و دوباره پلمپ و اجازه خروج بدهد. یعنی اگر اسناد شما گوشت خوک اعلام شود گمرک اجازه ترانزیت نمی دهد مگر اینکه در لیست مجاز شواری امنیت برای ترانزیت باشد.
   http://ibfon.org/forums/blog/external-transit/

 6. امیر

  سلام میخام از کشور (چین، ترکیه یا یک کشور اروپایی) یک حلال شیمیایی آزمایشگاهی خریداری و با پست EMS ,DHL,TNT یا.. وارد کنم خواستم ببینم نظارت نماینده گمرک در پست دارد ؟لیست مواد شیمیایی ممنوعه رو میتونید در اختیارم قرار بدیدتا هزینه ام از بین نرود؟متشکرم

 7. سمن

  سلام من میخوام برای تولد خواهر زادم از این بیسیما یا همون تاکی واکی بفرستم .ممنوعیت داره؟

  1. IBfon.OrgIBfon.Org نویسنده

   بی سیم هایی که جنبه نظامی نداشته باشد مشمول مقررات مقررات و ارتباطات رادیویی می باشد. البته اگر به صورت تجاری وارد شود.

دیدگاه‌ها غیرفعال هستند.