بخشنامه ممنوعیت صادرات تاس ماهیان زنده (خاویاری)

سازمان شیلات ایران طی نامه ای به سازمان توسعه تجارت خواستار ممنوعیت صادرات تاس ماهیان زنده شده بود.

متن نامه سازمان شیلات ایران :

ش/30574

1392/10/2

احتراما با عنایت به وصول برخی گزارش ها مبنی بر عدم رعایت برخی مقررات فنی وضع شده برای صدور تاس ماهی زنده و نظارت مراجع تخصصی مبنی بر عدم امکان تشخیص دقیق ماهیان نر از ماده و به منظور حفظ منافع راهبردی کشور، لطفا ترتیبی اتخاذ فرمایید که نسبت به برقرای ممنوعیت صادرات تاس ماهی زنده (ماهیان خاویاری) اقدام لازم صورت پذیرد .

سازمان توسعه تجارت ایران نیز در نامه ای به گمرک صادرات ماهیان خاویاری را ممنوع اعلام کرده است.

گمرک ایران طی بخشنامه زیر مراتب را به گمرکات اجرایی اعلام می کند :

بسمه تعالي
223594/503
ناظرين محترم گمركات استانها
مديران كل و مديران محترم گمركات اجرايي مستقل

باسلام و احترام
ضمن ملغي نمودن بخشنامه 68864/159 مورخ 15/4/92 اين دفتر در خصوص ضوابط صدور تاس ماهيان به پيوست تصوير نامه شماره 40661/210/92 مورخ 22/10/92 دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت به همراه تصوير نامه شماره 30572/ش مورخ 1/10/92 سازمان شيلات ايران ارسال و اعلام مي دارد صادرات تاس ماهيان زنده(ماهيان خاوياري) ممنوع مي باشد.
مقتضي است دستور فرماييد به كليه گمركات اجرايي و واحدهاي تابعه نيز ابلاغ و بر حسن اجراي آن نظارت مستمرمعمول دارند.

حسن عليدوستي
مدير كل دفترصادرات

دریافت بخشنامه:

223594-503