واردات کالای مستعمل و یا دست دوم

در آئین نامه اجرایی قانون صادرات و واردات ایران شرایط کلی زیر برای واردات در نظر گرفته شده است. در نظر داشته باشید که بخشنامه های مختلفی در خصوص کالای مستعمل صادر می شود. بطور کلی می توان گفت به جز کالاهای مورد نیاز شرکتهای تولیدی آنهم با اخذ مجوز از وزارتخانه مربوطه و بعضی کالاهای راهسازی و معدنی و ماشین آلات خاص واردات کالای مستعمل و کارکرده ممنوع است. یعنی به آن اجازه ورود داده نمی شود.

قوانین به شرح ذیل است :

ماده 42: چگونگي ورود كالاي مستعمل:

1-  ورود خودروهاي مستعمل از جمله راه سازي در چارچوب قانون مربوطه و آيين‌نامه اجرايي آن امكان‌پذير مي‌باشد.

2- ورود تجهيزات، دستگاهها و ماشين‌آلات مستعمل براي خط توليد با رعايت مقررات مربوط منوط به تأييد وزارتخانه توليدي ذيربط مي‌باشد.

3- در ساير موارد ورود كالاهاي مستعمل با رعايت مقررات مربوط منوط به موافقت كميسيون موضوع ماده يك اين آيين نامه است.

اما بند 3 از ماده 43 آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات چنین می گوید :

3- كالاهاي مستعمل مربوط به دفاتر نمايندگي وزارتخانه‌ها و سازمانهاي دولتي خارج از كشور كه تعطيل مي‌شوند، در صورتي‌كه مشمول تعرفه ممنوع باشد با موافقت كميسيون موضوع ماده (1) اين آيين نامه.

و ماده 38 از همان آئین نامه می گوید :

واردات قطعی کالا به صورت بدون انتقال ارز :

1ـ  قطعات يدكي، ابزار برشي، قالب نو يا مستعمل و نمونه كالا (براي تحقيق و كپي برداري) براي واحدهاي توليدي، آموزشي يا تحقيقاتي همچنين نمونه دارو (فراورده‌هاي دارويي، مواد اوليه و مواد جانبي) و مواد مورد نياز براي بسته‌بندي آن، تجهيزات و ملزومات پزشكي، آزمايشگاهي و بهداشتي، شير و غذاي كودك، كتب و نشريات و تجهيزات آزمايشگاهي و ملزومات تحقيقات علمي براي دانشگاههاي علوم پزشكي در صورتي كه جنبه تجاري نداشته باشد، رأساً به نام واحد توليدي يا مؤسسه آموزشي يا تحقيقاتي يا درماني مربوط قابل ورود و ترخيص است.

لیست کالاهای مستعمل مشمول موافقت کلی 

کمیسیون ماده یک 

  ورود و ترخيص ده رديف ماشين آلات كشاورزي مستعمل  تصویب نامه ترخیص ماشین آلات معدنی و راهسازی مستعمل مارک های معتبر جهانی