مجوز بازرگانی یا ثبت سفارش

مجوز بازرگانی یا ثبت سفارش به مجوزی گفته می شود که از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر می شود تا کالایی که تجاری شناخته می شود اجازه ورود به کشور را داشته باشد.

البته تقریبا در هیچ کشوری سیستمی به عنوان ثبت سفارش و یا مجوز بازرگانی در مراحل واردات کالا وجود ندارد و ایران در این خصوص یک کار منحصر به فرد و البته بی فایده را انجام می دهد.

اگر بخواهیم مبنای قانونی برای این عمل داشته باشیم می بایستی به مستندات قانونی آن مراجعه کنیم.

ماده 2 قانون مقررات صادرات و واردات می گوید :

ماده 2-   كالاهاي صادراتي و وارداتي به سه گروه زير تقسيم مي‌شوند:

1-     كالاي مجاز: كالايي است‌كه صدور يا ورود آن با رعايت ضوابط نياز به‌كسب مجوز ندارد.

2-     كالاي مشروط: كالايي است كه صدور يا ورود آن با كسب مجوز امكان‌پذير است.

3-     كالاي ممنوع: كالايي است كه صدور يا ورود آن به موجب شرع مقدس اسلام (به اعتبار خريد و فروش يا مصرف) و يا بموجب قانون ممنوع گردد.

اما در ماده 8 همان قانون اعلام کرده که وارد کنندگان برای اخذ مجوز واردات کالا می بایستی به کدام وازرتخانه می بایستی مراجعه کنند.

 

ماده 8- واردكنندگان كالاهاي مختلف اعم از دولتي و غيردولتي جهت اخذ مجوز ورود و ثبت سفارش بايد منحصراً به وزارت بازرگاني مراجعه نمايند.

علاوه بر آن در آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات در خصوص اخذ مجوز بازرگانی یا همان ثبت سفارش چنین گفته است :

ماده 5: با توجه به مفاد مواد (1) و (8) قانون مقررات صادرات و واردات‌كه از اين پس به اختصار «قانون» ناميده مي‌شود ورود كليه كالاهاي قابل ورود اعم از اينكه واردكننده از بخش دولتي يا غير‌دولتي باشد باستثناي موارد زير موكول به ثبت سفارش و اخذ مجوز ورود از وزارت بازرگاني با رعايت ساير شرايط مقرر خواهد بود.

<!--nextpage-->

حال برای اخذ ثبت سفارش می بایستی چه مراحلی را طی کنیم ؟