ليست تعرفه های مشمول تحت كنترل سازمان انرژی اتمی ايران

با عنایت به ضرورت بازبینی سالیانه لیست تعرفه کالاهای تحت نظارت سازمان انرژی اتمی ایران، پیشنهادات و ضوابط در مورد واردات کالاهای مذکور به شرح زیر اعلام می‌گردد:
1) لیست تعرفه‌ کلیه کالاهایی که تحت نظارت سازمان انرژی اتمی ایران قرار دارد به شرح پیوست اعلام می‌گردد.
2) شماره تعرفه‌های مندرج در لیست مذکور که با علامت یک ستاره(*) مشخص گردیده، به هنگام ترانزیت نیز لازمست مجوز اخذ نمایند.
3 ) شماره تعرفه‌های لیست پیوست که با علامت دو ستاره(**) مشخص گردیده، نیاز به اخذ مجوز ورود ندارند ولی به هنگام ترخیص و ترانزیت لازم است مجوز دریافت نمایند.
4)واردکنندگان کالای تحت تعرفه شماره38220000 "کیت‌های آزمایشگاهی(کیت‌های هورمونی) نشاندارشده با مواد پرتوزا (رادیوایمنواسی)" باید دارای پروانه معتبر واردات کالای مورد درخواست از امور حفاظت در برابر اشعه کشور باشند و در غیر این‌صورت لازمست نسبت به اخذ مجوز موردی برای ورود اقدام نمایند. بدیهی است ترخیص اقلام موصوفه باید با اخذ مجوز قبلی از این امور انجام پذیرد.
5) با توجه به این‌که پرتوهای ماوراءبنفش دستگاه‌های برنزه کننده پوست که با نام‌های مختلف نظیر برنزه‌کننده، سولاریوم، حمام آفتابی، تخت یا کاناپه آفتابی(Sun beds, Tanning device, Solarium) و غیره به منظور زیبایی پوست تحت تعرفه‌های 90182000، 901849، 901890، 902750، 902780 و ... وارد کشور می‌گردند، می‌تواند خطراتی برای افراد ایجاد کند، واردات این‌گونه دستگاه‌ها به کشور به‌طورکلی ممنوع اعلام می‌گردد.

دفتر امور حفاظت در برابر اشعه کشور
شماره تعرفهنام کالا
28459000 *ساير(راديو داروها كه به منظور تشخيص و درمان بيماري ها تهيه گرديده)
38220000كيتهاي آزمايشگاهي(كيتهاي هورموني) كه با مواد پرتوزا نشاندار شده اند (راديو
ايمنواسي)
** 7204قراضه و ضايعات چدن، آهن يا فولاد، شمشهاي حاصل از ذوب مجدد ضايعات آهن يا
فولاد
74040000 **قراضه و ضايعات مس
75030000 **قراضه و ضايعات نيكل
76020000 **قراضه و ضايعات آلومينيوم
78020000 **قراضه و ضايعات سرب
79020000 **قراضه و ضايعات روي
80020000 **قراضه و ضايعات قلع
* 8401(non irradiated) راكتورهاي هستهاي، عناصر سوخت، مصرف نشده براي راكتورهاي هسته اي
84011000 *راكتور هاي هسته اي
84013000 *عناصر سوخت، مصرف نشده
84014000 *اجزا و قطعات راكتورهاي هسته اي
84561000ماشين ابزارهايي كه با اشعه ليزر كار مي كنند
85153190ماشين هاي جوشكاري ليزري
85153900ماشين هاي جوشكاري ليزري
85165000فر مايكروويو
85176100(Base Stations) ايستگاه هاي مخابراتي اصلي
85256030دستگاه هاي گيرنده، فرستنده تلفن همراه
85256090بي سيم
85394900لامپ هاي ماوراء بنفش يا مادون قرمز
85407100ماگنترون ها
90132000(IV و III-B دستگاه هاي ليزر غير از ديودهاي ليزري(فقط ليزرهاي كلاس

(ترازياب- فاصله ياب- متر ليزري و دماسنج ليزري نياز به اخذ مجوز ندارد)
90181300MRI دستگاه هاي تشخيص امراض
90182000دستگاه هاي اشعه ماوراء بنفش يا مادون قرمز
901849

90185090
ليزرهاي پزشكي يا دندانپزشكي
9022دستگاههايي كه اشعه ايكس يا تشعشعات آلفا، بتا، گاما يا نوترون را بكار مي برند، حتي براي
مصارف پزشكي، صنعتي، جراحي، پژوهشي، آموزشي و دامپزشكي، همچنين دستگاه هاي
راديوگرافي و راديوتراپي، تيو بهاي اشعه ايكس و ساير مولد هاي اشعه ايكس، مولد فشار
قوي اشعه ايكس، پانل ها و ميزهاي كنترل اشعه ايكس، صفحه هاي اشعه ايكس
902212000دستگاه هاي توموگرافي كامپيوتري
902213ساير، براي مصارف دندانپزشكي
902214ساير، براي مصارف پزشكي، جراحي يا دامپزشكي
90221490X-ray ساير مصارف دستگاه هاي
* 90221900دستگاههايي كه تشعشعات آلفا، بتا يا گاما را بكار مي برند، حتي براي مصارف پزشكي،
جراحي، دندانپزشكي يا دامپزشكي، همچنين دستگاه هاي راديوگرافي و راديوتراپي
90221910

90221920
دستگاه های موبايل براي بازرسي كالا X-ray
90222100براي مصارف پزشكي، جراحي، دندانپزشكي يا دامپزشكي
90222900براي ساير مصارف
90223000تيوب هاي اشعه ايكس