عدم نیاز واردات ذرت به جز ذرت دامی و کنجاله سویا به مجوز وزارت کشاورزی

بسمه تعالي

 18565/9097/113/73/38

07/02/1393

ستاد نظارت گمركات استان ................./اداره كل گمرك ........

باسلام و احترام
- به پيوست تصوير نامه شماره 2270/210/93 مورخ 24/1/93 اداره كل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ايران، منضم به نامه شماره 84-67/6/93 مورخ 18/1/93 معاونت برنامه ريزي و اقتصادي وزارت جهاد كشاورزي مبني بر عدم نياز به اخذ مجوز قبلي وزارت جهاد كشاورزي در سال 1393 جهت واردات كالاهاي :
الف) كنجاله سويا ذيل رديف تعرفه 23040000 و ساير كنجاله ها ذيل رديف تعرفه 2306 .
ب) ذرت ذيل رديف تعرفه 1005 به استثناء ذرت بذري، مشروط به رعايت ضوابط قرنطينه اي و بهداشتي و اينكه پهلوگيري كشتي و يا اعلاميه ورود وسيله حمل كالاي مذكور حداكثر تا تاريخ 31/6/1393 و يا پس از تاريخ 1/11/1393 در بنادر و يا مبادي ورودي رسمي كشور ثبت و انجام شده باشد.
جهت اطلاع و اقدام لازم با رعايت كامل ساير مقررات ارسال مي گردد
فرود عسگري
مدير كل مركز واردات وامور مناطق آزادو ويژه

18565-9097-113-73-38-1

18565-9097-113-73-38-2