نافذ گردیدن ثبت سفارش خودروهای سواری فاقد نمایندگی

94/210/22253 به تاریخ : 1394/04/13   دانلود بخشنامه

خدمات ثبت سفارش  و ترخیص کالا از گمرکات تهران و بندرعباس و بازرگان  توسط کارگزار رسمی گمرک ایران تماس 09144617161 

جناب آقای عسگری
مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه - گمرک ایران

با سلام

پیرو نامه شماره 94/210/16023 مورخ 1394.03.18 موضوع اجراء ماده قانون حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان با توجه به دستور وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت مبنی بر " عدم اطلاع عموم از دستورالعمل واردات خودروهای سواری توسط اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد نمایندگی رسمی، ناچار ثبت سفارشات قبلی دو روز ( 1393.10.30 و 1393.11.01) نافذ گردد. خواهشمند است دستور فرمایید مراتب را یادداشت و به گمرکات ابلاغ نمایند. ضمنا رعایت بند (3) دستورالعمل مذکور " ترخیص خودروها منوط به انعقاد توافق نامه ارائه خدمات پس از فروش با نماینده رسمی " مورد تاکید است.

سید عباس حسینی
مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات


منتشرشده توسط

IBfon.Org

IBfon.Org

مدیریت اصلی انجمن تجارت بین الملل