مجوز قرنطینه – گواهی بهداشت نباتی (گیاهی)

گواهى بهداشت نباتى (Phytosanitary Certificate) گواهی است که به عنوان سند سلامت بهداشتی نباتات در دنیا شناخته می شود و در کشورهای مختلف توسط سازمانهای متبوع کشاورزی صادر می شود.
این گواهی تحت کنوانسیون بین المللی حمایت از گیاهان صادر می شود. International Plant Protection Convention به اختصار IPPC سال ۱۹۵۲ تشکیل شد که وظیفه آن حمایت از نباتات و جلوگیری از گسترش آفات نباتی است ایران نیز به این کنوانسیون ( کنوانسیون بین المللی حفظ نباتات ) پیوسته است.
بنا به ماده ۱۱ و ۱۲ قانون حفظ نباتات وارد کردن بذر – پیاز – قلمه – پیوند – ریشه – میوه – نهال و تخم نباتات و به طور کلی هر گونه نبات و قسمت‌های نباتی به کشور‌مستلزم اخذ مجوز از سازمان حفظ نباتات می باشد.
البته اگر شما قصد صادرات این اقلام را نیز داشته باشید می بایستی کالای صادراتی خود را قرنطینه و مجوز قرنطینه ایران را اخذ و به خریدار خود در خارج ارائه کنید. چون خریدار کالای صادراتی شما بدون گواهی قرنطینه ایران نخواهد توانست کالای شما را ترخیص و از آن استفاده کند.

سازمان حفظ نباتات اقلام نباتی را در سه بخش طبقه بندی کرده است :

۱- کالاهای با ریسک زیاد
۲- کالاهای با ریسک متوسط (دیدن لیست)
۳- کالاهای با ریسک کم ( دیدن لیست)

اگر کالای شما جزء این لیست ها نباشد می بایستی شرایط قرنطینه ای واردات کالای خود را قبل از خرید و یا واردات آن از سازمان حفظ نباتات استعلام کنید.

همچنین سازمان حفظ نباتات برای کالاهای ریسک متوسط شرایط قرنطینه ای تعیین کرده است که می بایستی آنرا رعایت کنید.
شما می توانید از طریق لینک های زیر به این شرایط دسترسی داشته باشید.

میوه چوب دانه
بذر پنبه متفرقه