بایگانی برچسب: s

تاکید بر ممنوعیت صادرات خاک زراعی و مرتعی کشاورزی

شماره:340/1358234  تاریخ 1397/11/06

گمرکات اجرایی

پیرو مفاد بخشنامه شماره 82043‏/58664‏/747‏/480‏/71‏/126 مورخ 22‏/04‏/90 موضوع ممنوعیت صادرات خاکهای زراعی و مرتعی، مجدداً تأکید می گردد با عنایت به مفاد بند «الف‏-2» ذیل ماده 23 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، صادرات انواع خاک زراعی – مرتعی وگونه هایی که جنبه حفظ ذخائر ژنتیکی و یا محیط زیستی داشته باشند، کما فی السابق ممنوع میباشد، ادامه‌ی خواندن

لزوم اعلام آمار تاخیر در جوابیه های آزمایشگاهها مجاز به انجام آزمونهای مواد نفتی

121/96/468635 دانلود بخشنامه
1396/05/21

پیرو بخشنامه های شماره های 519/93/234039 مورخ 93/12/19 و 20/94/27646 مورخ 94/02/21 موضوع لزوم اعلام آمار تاخیر در جوابیه های آزمایشگاهها مجاز به انجام آزمونهای مواد نفتی و نیز کارگروه های تعیین ماهیت سازمان ملی استاندارد ایران ( مرکزی و استانی) در خصوص نمونه محموله های صادراتی مشتفات مایع نفت و گاز، دستور فرمایید ظرف مدت یک هفته و با در نظر گرفتن مدت زمان تصریح شده در تبصره های 3 و 4 ذیل ماده 26 دستورالعمل اصلاح و بهبود فرآیندهای صادرات، واردات، عبور ( ترانزیت) و سوآپ نفت خام و میعانات گازی، فرآورده ها و مشتقات نفتی ( ابلاغی طی بخشنامه شماره 98/96/369789 مورخ 96/05/01) ضمن پیگیری مجدد، مشخصات کلیه اظهارنامه های صادراتی که تا کنون جوابیه آنها واصل نگردیده است را در قالب جدول ذیل به این دفتر اعلام نمایند.

بدیهی است مفاد این بخشنامه صرفا در خصوص گمرکات مجاز به انجام تشریفات صادرات مشتقات مایع نفت و گاز بوده و ابلاغ آن به سایر گمرکات جهت آگاهی می باشد.

جداول کیل مصرف خاک روی در عیارهای مختلف بر حسب تن

کلیه گمرکات اجرایی

با سلام ،
به پیوست تصویر نامه شماره 74414‏/60 – 23‏/03‏/96 دفتر صنایع فلزی معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت به انضمام تصویر نامه شماره 16292 مورخ 16‏/03‏/96 سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان و جداول کیل مصرف خاک روی در عیارهای مختلف بر حسب تن برای تولید یک تن شمش روی جهت اقدام لازم با رعایت سایر مقررات و تشریفات ارسال می گردد .

ادامه‌ی خواندن

اعلام تایید صلاحیت آزمایشگاه کیفیت آزمای کردستان

192658/341

گمرکات جلفا، بازرگان، بندرامام خمینی (ره) ، شهیدرجایی ،دوغارون ، باشماق ،آستارا، خسروی،آبادان ،خرمشهر،مهران، بوشهر،نوردوز، سرخس، ماهیرود، میرجاوه، کرمانشاه ، رازی (برای خروج قطار به ترکیه) زاهدان ( برای اظهار محموله های ریلی که از میرجاوه خارج میشود)، خارک(صرفأبرای تولیدات پتروشیمی خارک)، مناطق آزادوویژه اقتصادی( جهت صدور محصولات تولیدی مناطق مذکور) ، ،سمنان ، غرب تهران ،اصفهان ، اراک، یزد، شیراز، قم ، مشهد(صرفا برای خروج از گمرکات مرزی سرخس و دوغارون )،گمرک میلک (صرفا برای خروج محموله های نفتی شرکتهای خوشنام )، ،پیرانشهر و پیشین (صرفا خروج محموله های نفتی ) ، سهلان( صرفا جهت انجام تشریفات صدور محموله های نفتی واحدهای تولیدی مستقر در استان آذربایجان شرقی )

موضوع: اعلام تایید صلاحیت آزمایشگاه کیفیت آزمای کردستان ادامه‌ی خواندن

تایید صلاحیت آزمایشگاه پارس لیان اروند

گمرکات جلفا، بازرگان، بندرامام خمینی (ره) ، شهیدرجایی ،دوغارون ، باشماق ،آستارا، خسروی،آبادان ،خرمشهر،مهران، بوشهر،نوردوز، سرخس، ماهیرود، میرجاوه، کرمانشاه ، رازی (برای خروج قطار به ترکیه) زاهدان ( برای اظهار محموله های ریلی که از میرجاوه خارج میشود)، خارک(صرفأبرای تولیدات پتروشیمی خارک)، مناطق آزادوویژه اقتصادی( جهت صدور محصولات تولیدی مناطق مذکور) ، ،سمنان ، غرب تهران ،اصفهان ، اراک، یزد، شیراز، قم ، مشهد(صرفا برای خروج از گمرکات مرزی سرخس و دوغارون )،گمرک میلک (صرفا برای خروج محموله های نفتی شرکتهای خوشنام )، ،پیرانشهر و پیشین (صرفا خروج محموله های نفتی ) ، سهلان( صرفا جهت انجام تشریفات صدور محموله های نفتی واحدهای تولیدی مستقر در استان آذربایجان شرقی )
موضوع: اعلام تایید صلاحیت آزمایشگاه پارس لیان اروند جهت تعیین ماهیت فرآورده های نفتی در استان تهران

باسلام و احترام
به پیوست تصویر نامه شماره 1005/95/ص مورخ 10/01/95 دفتر مبارزه با قاچاق فرآورده های نفتی و نظارت بر حمل و نقل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ارسال می گردد. خواهشمند است در خصوص آیتم ها ومشخصات مورد نیاز که می بایستی در تعیین ماهیت نمونه فرآورده نفتی از آزمایشگاههای مربوطه استعلام گردد مطابق بخشنامه ردیف 185 مورخ 13/6/90 با رعایت مقررات و ضوابط مربوطه از جمله دستورالعمل اصلاحی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اقدام لازم معمول نمایند.در ضمن مدت اعتبار فعالیت آزمایشگاه فوق الذکر یک سال می باشد.(خاطر نشان می گردد، بدلیل آنکه آزمایشگاه مذکور در محوطه گمرک غرب مستقر است ، دستور فرمایید ترتیبی اتخاذ شود تا حد امکان از ارسال نمونه های مربوط به گمرک غرب به آزمایشگاه مزبور خودداری شود. ) ادامه‌ی خواندن

تاييد صلاحيت آزمايشگاه شركت فني ومهندسي پارس ليان اروند

173934/304

گمركات جلفا، بازرگان، بندرامام خميني (ره) ، شهيدرجايي ،دوغارون ، باشماق ،آستارا، خسروي،آبادان ،خرمشهر،مهران، بوشهر،نوردوز، سرخس، ماهيرود، ميرجاوه، كرمانشاه ، رازي (براي خروج قطار به تركيه) زاهدان ( براي اظهار محموله هاي ريلي كه از ميرجاوه خارج ميشود)، خارك(صرفأبراي توليدات پتروشيمي خارك)، مناطق آزادوويژه اقتصادي( جهت صدور محصولات توليدي مناطق مذكور) ، ،سمنان ، غرب تهران ،اصفهان ، اراك، يزد، شيراز، قم ، مشهد(صرفا براي خروج از گمركات مرزي سرخس و دوغارون )،گمرك ميلك (صرفا براي خروج محموله هاي نفتي شركتهاي خوشنام )، ،پيرانشهر و پيشين (صرفا خروج محموله هاي نفتي ) ، سهلان( صرفا جهت انجام تشريفات صدور محموله هاي نفتي واحدهاي توليدي مستقر در استان آذربايجان شرقي )
موضوع: اعلام تاييد صلاحيت آزمايشگاه شركت فني و مهندسي پارس ليان اروند در استان تهران ، جهت تعيين ماهيت فرآورده هاي نفتي .
باسلام و احترام
پيرو بخشنامه شماره 113151/94/202 مورخ 18/06/94 به پيوست تصوير نامه شماره 3950 /94/ص مورخ 01/09/94 دفتر مبارزه با قاچاق فرآورده هاي نفتي و نظارت بر حمل و نقل ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز ارسال ميگردد. خواهشمند است در خصوص آيتم ها ومشخصات مورد نياز كه مي بايستي در تعيين ماهيت نمونه فرآورده نفتي از آزمايشگاههاي مربوطه استعلام گردد مطابق بخشنامه رديف 185 مورخ 13/6/90 با رعايت مقررات و ضوابط مربوطه از جمله دستورالعمل اصلاحي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز اقدام لازم معمول نمايند. ضمنا مدت اعتبار فعاليت آزمايشگاه فوق الذكر جهت پذيرش نمونه فرآورده هاي مشتقات مايع نفت و گاز به مدت سه ماه از زمان صدور نامه مذكور مي باشد.

173934

جدول مجوزهاي موضوع بخشنامه منتهي به سريال 514 مورخ 13/12/93

بسمه تعالي

36572/94/113/73/40
03/03/1394

كليه گمركات اجرايي

باسلام و احترام
نظر به مكاتبات و برقراري تماس هاي فراوان به دليل وجود ابهام در خصوص نحوه استفاده از جدول مجوزهاي مورد نياز جهت ترخيص كالاها به آگاهي مي رساند، جدول مجوزهاي موضوع بخشنامه منتهي به سريال 514 مورخ 13/12/93 صرفا جهت سهولت و تسريع در دسترسي به ليست مجوزها بوده و به معناي عدم مراجعه به بخشنامه هاي مرتبط، مندرجات ذيل فصول و جداول ضميمه كتاب مقررات صادرات و واردات نمي باشد. همچنين جدول ارسالي بر اساس اعلام سازمان هاي هم جوار و كتاب مورد اشاره تنظيم شده و همانگونه كه ملاحظه مي شود اغلب رديف هاي تعرفه كلي يا ساير مي باشد كه ممكن است در بر گيرنده كالاهاي بسياري باشد، از اين رو مراجعه به توضيحات مندرجات ذيل فصول و جداول ضميمه و همچنين متن نامه هاي پيوست شده به بخشنامه هاي ارسالي و نيز اخذ نظر آزمايشگاه در خصوص نوع جنس و كاربرد كالاي وارده جهت تصميم گيري در خصوص نياز يا عدم نياز به اخذ مجوز سازمان مربوطه الزامي مي باشد. لذا ضمن ارسال فايل بروز شده جدول مجوزها، خواهشمند است دستور فرماييد قبل از هرگونه مكاتبه و برقراري ارتباط با اين مركز نسبت به بررسي جامع به شرح پيشگفت اقدام نمايند.
همچنين اين مركز در خصوص اصلاح مواردي كه اعلام اشتباه آن پس از بررسي همه جانبه توسط گمرك مربوطه محرز شده باشد، اقدام مي نمايد.
فرود عسگري
مدير كل مركز واردات وامور مناطق آزاد و ويژه

معرفی پژوهشكده توسعه صنايع شيميايي ايران و پيرايه زيست قزوين

63727/99

گمركات جلفا، بازرگان، بندرامام خميني (ره) ، شهيدرجايي ،دوغارون ، باشماق ،آستارا، خسروي،آبادان ،خرمشهر،مهران، بوشهر،نوردوز، سرخس، ماهيرود، ميرجاوه، كرمانشاه ، رازي (براي خروج قطار به تركيه) زاهدان ( براي اظهار محموله هاي ريلي كه از ميرجاوه خارج ميشود)، خارك(صرفأبراي توليدات پتروشيمي خارك)، مناطق آزادوويژه اقتصادي( جهت صدور محصولات توليدي مناطق مذكور) ، ،سمنان ، غرب تهران ،اصفهان ، اراك، يزد، شيراز، قم ، مشهد(صرفا براي خروج از گمركات مرزي سرخس و دوغارون )،گمرك ميلك (صرفا براي خروج محموله هاي نفتي شركتهاي خوشنام )، ،پيرانشهر و پيشين (صرفا خروج محموله هاي نفتي ) ، سهلان( صرفا جهت انجام تشريفات صدور محموله هاي نفتي واحدهاي توليدي مستقر در استان آذربايجان شرقي )
موضوع: اعلام تاييد صلاحيت آزمايشگاه مركز خدمات تخصصي آناليز شيميايي پژوهشكده توسعه صنايع شيميايي ايران(استان البرز) و آزمايشگاه پيرايه زيست قزوين(استان قزوين) جهت تعيين ماهيت فرآورده هاي نفتي
باسلام و احترام
پيرو بخشنامه شماره 183492/92/420- 20/9/92 و 43340/94/53- 11/3/94 و نامه شماره 226998/93-10/12/93 موضوع معرفي آزمايشگاه هاي تأييد صلاحيت شده جهت تعيين ماهيت فرآورده هاي نفتي، به پيوست تصوير نامه شماره 2086/94/ص مورخ 2/4/94 دفتر مبارزه با قاچاق فرآورده هاي نفتي و نظارت بر حمل و نقل ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز مبني بر معرفي آزمايشگاه هاي «مركز خدمات تخصصي آناليز شيميايي پژوهشكده توسعه صنايع شيميايي ايران» و «پيرايه زيست قزوين» بعنوان آزمايشگاه هاي تأييد صلاحيت شده و مجاز در زمينه تشخيص فرآورده هاي نفتي ارسال ميگردد. خواهشمند است دستور فرماييد در خصوص آيتم ها ومشخصات مورد نياز كه مي بايستي در تعيين ماهيت نمونه فرآورده نفتي از آزمايشگاههاي مربوطه استعلام گردد مطابق بخشنامه رديف 185 مورخ 13/6/90 با رعايت مقررات و ضوابط مربوطه از جمله دستورالعمل اصلاحي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز اقدام لازم معمول نمايند. ضمنا جهت ارسال نمونه فرآورده هاي مشتقات مايع نفت و گاز مدت اعتبار فعاليت آزمايشگاه هاي موصوف يكسال از تاريخ صدور نامه صدرالذكر (تا 2/4/95) ميباشد.

63727-99