بایگانی برچسب: s

کدینگ گمرک

گمرک ایران برای شناسایی صاحبان کالا، اظهار کننده و نمایندگان آنها از سیستم کدینگ استفاده می کند.
سیستم کدینگ گمرک بدین صورت کار می کند:

اول اطلاعات دارنده کارت بازرگانی و خود کارت بازرگانی و اطلاعات شخص حقوقی یا حقیقی در این سیستم درج می شود. و به شخص حقوقی و حقیقی کدی توسط گمرک اختصاص می یابد که گمرک می تواند با آن کد تمام اطلاعات شخص حقوقی و یا حقیقی را استخراج و از آن استفاده نماید.

هم اکنون گمرک از شناسه ملی به عنوان شماره کدینگ اشخاص حقوقی و از شماره ملی به عنوان شماره کدینگ اشخاص حقیقی استفاده می کند.

شماره کدینگ در اظهارنامه های گمرکی استفاده می شود و صاحبان کالا به جای درج اطلاعات صاحب کالا و یا نماینده از کد استفاده می کنند و سیستم به صورت خودکار با توجه به کد درج شده اطلاعات لازم را در محل مورد نظر چاپ می کند.

شما می توانید فرم های مورد نیاز اخذ کدینگ را از این لینک دریافت و دانلود کنید.

شرايط انجام تشريفات گمركي ترخيص كالاي اشخاص حقيقي

441/73/737/91/239361------------------1393/12/19  دانلود بخشنامه

کلیه گمرکات اجرایی کشور

با سلام و احترام

در اجرای بند 5-2-2 مصوبات دومین نشست تخصصی و آموزشی مدیران ستادی و گمرکات اجرایی دوم اسفند ماه سال جاریف با عنایت به قانون امور گمرکی و قوانین موضوعه خواهشمند است دستور فرمایید انجام تشریفات گمرکی ترخیص کالای اشخاص حقیقی صرفا از طیق خود شخص یا کارگزار گمرکی امکان پذیر بوده و شخص حقیقی نمی تواند برای ترخیص کالا نماینده معرفی نماید.

در اجرای بند 4-2-1 نیز مقرر گردید تا گمرکات اجرایی هنگام صدور گواهی مدلول سند چنانچه کالا دارای بیش بود ارزش است مراتب را در گواهی مدلول سند قید نمایند.

فرود عسگری
مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه - گمرک ایران

مدارک مورد نیاز جهت صدور کارت عضویت اشخاص حقیقی

۱- یک برگ اصل اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی که به گواهی اداره ثبت شرکتها رسیده باشد .
۲- اصل گواهی پلمپ دفاتر ، از اداره ثبت شرکتها.
برای دریافت اظهارنامه و گواهی پلمپ به نزدیکترین دفتر پست و اداره ثبت شرکتها مراجعه فرمائید.
۳- اصل گواهی عدم سوء پیشینه.
۴- فرم دال ( تکمیلی از وب سایت به همراه مهر و امضاء متقاضی)
۵- اصل کارت ملی( در صورت داشتن هر گونه تغییرات در مشخصات سجلی اسکن و بارگذاری تصویر شناسنامه
از تمامی صفحات الزامی میباشد).
۶- دو قطعه عکس ( جدید، تمام رخ ، ساده ، رنگی و با پشت زمینه سفید )
۷- اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان
تبصره : متقاضیانی که سن آنان ۵۵ سال تمام باشد از ارائه پایان خدمت معاف می باشند .
۸- داشتن حداقل سن ۲۳ سال تمام.
۹- ارائه یکی از مدارک ذیل:
الف- اصل سند مالکیت شش دانگ به نام متقاضی، به آدرس دفتر کار (آدرس اظهارنامه).
ب- اصل اجاره نامه به نام متقاضی ، برای محل کار و به آدرس دفتر کار ( آدرس اظهارنامه).
ج- اصل اجاره نامه بنگاه املاک دارای کد رهگیری به نام متقاضی، برای محل کار و به آدرس دفتر کار(آدرس اظهارنامه ).

مدارک مورد نیاز جهت صدور کارت بازرگانی اشخاص حقیقی

۱- اصل اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی که به گواهی اداره ثبت شرکتها رسیده باشد.
۲- اصل گواهی پلمپ دفاتر ، از اداره ثبت شرکتها.
( برای دریافت اظهارنامه و گواهی پلمپ به نزدیکترین دفتر پست و اداره ثبت شرکتها مراجعه فرمائید.)
۳- اصل گواهی عدم سوء پیشینه.
۴- فرم دال ( تکمیلی از وب سایت به همراه مهر و امضاء متقاضی و گواهی امضاء توسط دفتر اسناد رسمی)
۵- اصل گواهی موضوع ماده ۱۸۱ ق.م.م مربوط به آخرین سال عملکرد مبنی بر بلامانع بودن صدور کارت بازرگانی در سال جاری به آدرس متقاضی.
۶- اصل کارت ملی ( در صورت داشتن هر گونه تغییرات در مشخصات سجلی اسکن و بارگذاری تصویر شناسنامه از تمامی صفحات الزامی میباشد).
-۱ دو قطعه عکس ( جدید ، تمام رخ ، ساده ، رنگی و با پشت زمینه سفید. )
۷- اصل مدرک تحصیلی معتبر ( حداقل دیپلم متوسطه) مدارک خارج از کشور پس از ارزشیابی توسط اداره دانش آموختگان وزارت علوم مورد پذیرش می باشد .
تبصره : دارندگان پروانه بهره برداری صنعتی، کشاورزی، معدنی، خدمات فنی مهندسی وخدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات ( ICT ) ازمراجع ذیربط مشروط به انقضای دو سال از تاریخ صدور پروانه، ازارائه مدرک فوق معاف می باشند و ملزم به ارائه اصل مدرک تولید هستند .
۸- اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان
تبصره : متقاضیانی که سن آنان ۵۵ سال تمام باشد از ارائه پایان خدمت معاف می باشند .
۹- داشتن حداقل سن ۲۳ سال تمام.
۱۰- اصل گواهی بانک مبنی بر تایید حساب جاری وحسن اعتبار بانکی به نام متقاضی( فقط روی فرم الف قابل قبول است ) با مهر امضای رئیس شعبه. ( ضمنا حسابهای جاری شتاب مربوط به شهرستانها در صورتیکه روی فرم الف تایید شده باشد قابل قبول است )
۱۱- ارائه یکی از مدارک ذیل:
الف-اصل سند مالکیت شش دانگ به نام متقاضی، به آدرس دفتر کار ( آدرس اظهارنامه ).
ب- اصل اجاره نامه محضری معتبر به نام متقاضی ، برای محل کار و به آدرس دفتر کار ( آدرس اظهارنامه).
ج- اصل اجاره نامه بنگاه املاک دارای کد رهگیری به نام متقاضی ، برای محل کار و به آدرس دفتر کار ( آدرس اظهارنامه).
۱۲- مدرک تولیدی معتبر از یکی از وزارتخانه های تولیدی برای واحدهای تولیدی ( صنوف تولیدی دارای پروانه کسب مشمول این بند نمی گردند.)
۱۳- ارائه کد اقتصادی جدید و یا ارائه تاییدیه پیش ثبت نام در سایت Tax.gov.ir و تعهد مبنی بر ارائه کد اقتصادی جدید پس از صدور.
تذکر ۱: کارمندان تمام وقت دستگاههای دولتی نمی توانند کارت بازرگانی دریافت نمایند.
تذکر ۲: ارائه حداقل مدرک تحصیلی دیپلم الزامی است.
تذکر ۳: حضور متقاضی یانماینده قانونی او در مرحله برابراصل و تحویل کارت الزامی است.
تذکر ۴: برای هر واحد ملکی فقط یک کارت بازرگانی صادر می گردد.
تذکر ۵: حضور متقاضی در کلاسهای آموزشی براساس نوع مدرک تحصیلی پس از مراجعه به اتاق الزامی می باشد.
تذکر ۱: کلیه مدارک در محل اتاق برابر اصل می گردد.
تذکر ۷: متقاضیان محترم درانتخاب رشته فعالیتهای خاص درزمان تکمیل اطلاعات ثبت نامی از طریق سایت این اتاق دقت فرمایند که رشته های انتخاب شده در راستای نیازهای وارداتی آنان باشد زیرا تنها واردات در چهارچوب رشته های انتخابی امکان پذیر خواهد بود وبرای صادرات کالا محدودیتی وجود ندارد .