بایگانی برچسب: s

تامین ارز کالاهای گروه یک شامل کالاهای اساسی، تجهیزات پزشکی و دارو

شماره تصویب نامه : 63793/ت55633هـ  تاریخ : 97.05.16

 

تصویب نامه در خصوص اقدام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به تأمین ارز کالاهای فهرست گروه یک (شامل کالاهای اساسی، ضروری، دارو و ملزومات و تجهیزات پزشکی)
مصوب 1397,05,14با اصلاحات و الحاقات بعدی

هیأت وزیران در جلسه 14 /5 /1397 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تبصره (3) ماده (7) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز - مصوب 1392 - و مصوبه جلسه 13 /5 /1397 شورای عالی هماهنگی اقتصادی و به منظور ساماندهی و مدیریت بازار ارز تصویب کرد:

1 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است نسبت به تأمین ارز کالاهای فهرست گروه یک (شامل کالاهای اساسی، ضروری، دارو و ملزومات و تجهیزات پزشکی) اعلامی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به نرخ رسمی ارز اقدام نماید.

تبصره 1 - وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری وزارتخانه ‌های جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نسبت به بازنگری و به روزرسانی فهرست کالاهای مذکور و اعلام آن به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید. ادامه‌ی خواندن

لزوم اخذ مجوز جهت صادرات کلیه انواع دارو و مواداولیه دارو

پیرو بخشنامه شماره 51878‏/96‏/91 مورخ 13‏/2‏/96 موضوع شرایط صادرات داروهای انسانی، به پیوست تصویر نامه شماره 292091‏/60 مورخ 13‏/11‏/97 دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت و نامه شماره 98806‏/655 مورخ 29‏/10‏/97 سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی ارسال واعلام می دارد:

صادرات و خروج کلیه داروهای ساخته شده و مواد اولیه دارویی منوط به کسب مجوز از اداره کل امور دارو ومواد تحت کنترل سازمان غذاو دارو بوده و صادرات کالاهای موصوف بدون اخذ مجوز اشاره شده ممنوع میباشد.

ادامه‌ی خواندن

اصلاحیه ضوابط ثبت و مجوز توزیع داروهای بیولوژیک درمورد نمونه برداری از داروهای خاص

شماره نامه:665/46680 تاریخ: 1396/04/21
مدیرعامل محترم کلیه شرکتهای داروسازی
موضوع: اصلاحیه ضوابط ثبت و مجوزتوزیع داروهای بیولوژیک درمورد نمونه برداری از داروهای خاص
سلام علیکم؛
احتراما" به اطلاع می رساند با توجه به الزام ثبت داروها و فراورده های بیولوژیک مشمول ضوابط داروهای خاص قبل از ورود و مصرف درکشور و نظر به بند 9 بخش 8 ضابطه ثبت و ورود فراورده های بیولوژیک و همچنین بند 8-7 بخش 8 و بخش 11 ضابطه صدور مجوزتوزیع فراورده های بیولوژیک که نمونه برداری از فراورده های وارداتی قبل از ثبت و صدور مجوزتوزیع را الزامی می دارد و با عنایت به اینکه فرایند تولید و کنترل فراورده های بیولوژیک که مشمول ضابطه داروهای خاص (Orphan) می شوند بسیار پیچیده و بعضا غیرقابل انجام در کشور بوده و از طرفی تعداد محدود بیماران و داروهای وارد شده و قیمت بسیار بالای این داروها، در بند 9 بخش 8 ضابطه ثبت و ورود فراورده های بیولوژیک ابلاغی به شماره 65085/ 665 مورخ 12/5/94 و همچنین بند 7-8 بخش 8 و بخش 11 ضابطه صدور مجوزتوزیع فراورده های بیولوژیک به شماره 6234/665 مورخ 25/1/95 تبصره ای بشرح ذیل اضافه میشود: ادامه‌ی خواندن

فهرست اقلام دارویی و موادی که نیازمند اخذ مجوز بهداشت برای صادرات

95/210/78453
1395/12/28

پیرو بخشنامه شماره 92/210/3472 مورخ 1392/6/5 موضوع مجوز صادرات داروهای تحت کنترل، به پیوست تصویر نامه شماره 665/184676 مورخ 1395/12/10 سازمان غذاو دارو وزارت بهداشتف درمان و آموزش پزشکی در خصوص فهرست اقلام دارویی و مواد تحت کنترل که نیازمند اخذ مجوز از سازمان یاد شده است جهت بهره برداری و اقدام مقتضی ارسال می گردد.
خواهمنشد است مراتب را یادداشت و به گمرکات اجرایی ابلاغ نمایند. همچنین خاطر نشان می سازدفهرست مواد و داروهای تحت کنترل، ضمیمه شماره شش کتاب مقررات صادرات و واردات می باشد. ادامه‌ی خواندن

کارگاه آموزشی مناقصه صادرات دارو‎

مدیرعامل محترم کلیه شرکتهای داروسازی شماره: ۱۵۷۲۶۳/۶۶۵ تاریخ:۵/۱۱/۹۴
موضوع:کارگاه آموزشی مناقصه صادرات دارو
سلام علیکم
احتراما ،در راستای تقویت توان صادراتی شرکتهای داروسازی کشور مقرر فرمایید مسئول فنی و مدیر صادرات آن شرکت در کارگاه آموزشی ۲ روزه که در تاریخ ۲۳ و ۲۴/۱۱/۹۴ در هتل المپیک در خصوص مناقصه دارو در عراق برگزار می شود حضور بهم رسانید. بدیهی است شرکت ایشان در جلسه مذکور بعنوان امتیاز مثبت در پرونده درج خواهد شد .ضمنا بابت شرکت هر یک از مدیران بایستی مبلغ 5 میلیون ریال به شماره حساب 103233707492 بنام سندیکای صاحبان صنایع داروسازی نزد بانک اقتصاد نوین واریز و فیش آن را تحویل دبیرخانه سندیکای مذکور گردد.

دکتر اکبر عبدالهی اصل – مدیر کل نظارت و ارزیابی دارو و مواد مخدر

صدور مجوز ترخیص اقلام دارویی با حداقل اسناد‎

مدیر عامل محترم کلیه شرکت های دارویی

موضوع:صدور مجوز ترخیص با حداقل اسناد
با سلام و احترام؛ شماره: 157664/665 تاریخ: 6/11/94
به استحضار می‌رساند از این پس صدور مجوز ترخیص با حداقل اسناد، صرفا جهت داروها و مواد اولیه ای که دارای مشابه تولید داخل نبوده و دارای شرایط نگهداری خاص می‌باشند (یخچالی و...) صادر می‌شود.

همچنین تخصیص ارز رسمی به موارد ذیل انجام نخواهد شد:

  • داروهای وارداتی فوریتی، تک نسخه‌ای یا دارای هم‌عرض تولید داخل
  • داروهای غیر مزمن

دکتر اکبر عبدالهی اصل – مدیر کل نظارت و ارزیابی دارو و مواد مخدر

توزیع و فروش محموله های وارداتی مشمول نمونه برداری

مدیر عامل محترم کلیه شرکت های توزیعی

مدیر عامل محترم کلیه  شرکت های وارد کننده دارو

سلام علیکم؛                      شماره: 156381/665 تاریخ: 4/11/94

بااحترام، پیرو نامه شماره 141990/665 مورخ 25/11/93 به اطلاع می رساند توزیع و فروش محموله های وارداتی مشمول نمونه برداری تا قبل از انجام نمونه برداری و صدور مجوز توزیع از سوی این اداره کل مجاز نمی باشد. بدیهی است این ممنوعیت شامل نمونه های ادواری که جهت اطمینان از استمرار کیفیت داروهای وارداتی، بافواصل ۳ ساله صورت می گیرد، نمی باشد. لازم به ذکر است در صورت توزیع نسبت به شرکت متخلف مطابق ضوابط و مقررات این اداره کل اقدام خواهد شد./

دکتر اکبر عبدالهی اصل  - مدیر کل نظارت و ارزیابی دارو و مواد مخدر

ورود موقت مواد اولیه دارویی جهت صادرات

مدیرعامل محترم کلیه شرکتهای داروسازی شماره: 157742/665 تاریخ: 6/11/94
موضوع: ورود موقت مواد اولیه دارویی جهت صادرات
با سلام و احترام؛
با توجه به موارد ذیل:

  • درخواست متعدد شرکتهای داروسازی برای ورود موقت مواد اولیه برای تولید صادراتی
  • رای کمیسیون مورخ 22/04/94 در خصوص ورود موقت مواد اولیه دارویی با ارائه مدارک مبنی بر صادرات
  • امکان از دست رفتن بازار صادراتی ایران با توجه به محدودیتهای واردات مواد اولیه

ادامه‌ی خواندن

تکمیل کد HS پروانه های اقلام وارداتی دارو

مدیر عامل محترم کلیه شرکت های وارد کننده فرآورده های آرایشی و بهداشتی
مدیرعامل محترم کلیه شرکتهای وارد کننده فرآورده های غذایی و آشامیدنی
موضوع: تکمیل کد HS پروانه های اقلام وارداتی شماره: 151649/675 مورخ 26/10/94
سلام علیکم؛
احتراماً پیرو جلسات حضوری با اعضاء هیات مدیره انجمن های تخصصی و با توجه به راه اندازی سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی گمرک و توافقات صورت پذیرفته، ضروریست شرکت های محترم با مراجعه به کارتابل الکترونیک خود در سامانه جامع فرآورده های سلامت محور سازمان غذا و دارو (ttac.ir) نسبت به تکمیل کدهای HS مورد استفاده برای هر یک از محصولات دارای پروانه خود تا تاریخ ۱۰/۱۱/۹۴ اقدام نموده و فایل مربوطه را تحویل انجمن تخصصی جهت جمع آوری، تکمیل، اصلاح و ارسال به این اداره کل اقدام نمایند.
دکتر بهروز جنت – مدیر کل نظارت و ارزیابی فرآورده های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی

پیش بینی برنامه تولید/ واردات شرکتهای دارویی تولیدکننده / واردکننده

مدیر عامل محترم شرکت دارویی (کلیه شرکتهای دارویی تولیدکننده / واردکننده)

موضوع: پیش بینی برنامه تولید/واردات  شماره : ۱۴۴۰۴۳/۶۶۵ تاریخ: ۱۲/۱۰/۱۳۹۴

با سلام و احترام؛

با عنایت به اجرای سیستم جدید پیش‌بینی و تعهدات تامین دارو، برای دو ماه پایانی سال جاری و سال ۹۵، مقتضی است پیشبینی بودجه‌ی برنامه ریزی تولید/ واردات، موجودی ها و قیمت پیشنهادی فراورده‌های ثبت شده خود را طبق شرایط زیر به این اداره کل اعلام فرمایید.

  • اطلاعات اعلامی مبنای برنامه ریزی تامین داروی کشور بوده و پس از طی فرایند تایید با مشارکت آن شرکت و با توجه به سایر متغیرهای دخیل در تصمیم‌گیری مثل اولویت تولید داخل، وضعیت کیفی و قیمت رقبا، پس از اصلاح به عنوان تعهد آن شرکت در نظر گرفته می‌شود. لذا ارائه آمار صحیح و رعایت تعهدات باعث اعتمادسازی در برخوردهای آتی با آن شرکت خواهد شد.
  • برای ورود اطلاعات صفحه ای تحت عنوان پیش بینی و تعهدات در کارتابل آن شرکت در سامانه تیتک ttac  طراحی شده است، لذا اطلاعات درخواستی در صفحه مذکور درج و عین آن بصورت مکتوب رسمی با تأیید مدیرعامل و مسئول فنی تا تاریخ ۲۰ دیماه ارسال گردد. در این صفحه علاوه بر امکان درج برنامه تولید/واردات بصورت سالانه، دو ستون برای اعلام موجودی قبل از آزاد سازی (موجودی انبار تولیدکنندگان و موجودی گمرک واردکنندگان) و ستون موجودی پس از آزادسازی (موجودی شعب مرکزی و استانی پخشها) وجود دارد. همچنین ستونی برای درج قیمت پیشنهادی مصرف کننده وجود دارد. لازم است در ستونهای مربوط به اطلاعات ماهانه، پیش‌بینی تعداد بسته هر فراورده که طبق بودجه در آن ماه مشخص آزاد و به پخش ارسال میشود درج شود و از ذکر میزان تولید یا سفارش واردات در این ستون خودداری گردد.
  • عدد درج شده در قیمت مصرف کننده و قیمت ارزی (برای واردات) فارغ از قیمت مصوب فعلی به عنوان فراخوان و پیشنهاد قیمت نیز در نظر گرفته خواهد شد. لذا برای واردکنندگان این قیمت مبنای تعیین سهمیه آنها بوده و تولید کنندگان نیز در طول سال ۹۵ نمیتوانند قیمتی متفاوت از قیمتی که در این ستون اعلام می‌نمایند، درخواست کنند.
  • صفحه مذکور در سایت در حال حاضر باز و در تاریخ ۱۸ دیماه بسته خواهد شد و در صورت عدم اعلام و درج اطلاعات در سایت به منزله انصراف آن شرکت از تولید/ واردات آن فرآورده در سال ۹۵ خواهد بود.
  • نحوه برنامه ریزی بصورت پیش‌بینی گردان سه ماهه rolling forecast بوده و شرکتها امکان تغییر تعهدات و برنامه ها را با توجه به شرایط زمانی و محدودیتهای خاصی خواهند داشت و  عملا انحراف از برنامه سه ماه اتی نسبت به زمان حال غیرمجاز است.

در انتها ضمن تشکر پیشاپیش از دقت نظر و توجه آن شرکت ها، باطلاع میرساند در صورت هر گونه سؤال و ابهام با خانم دکتر نوری پرتو یا دکتر سمیعی (۶۶۴۶۶۹۳۰) تماس حاصل فرمائید.

دکتر اکبر عبدالهی اصل – مدیر کل نظارت و ارزیابی دارو و مواد مخدر