بایگانی برچسب: s

لغو ممنوعیت واردات 1339 قلم کالای گروه 4 به مناطق آزاد و ویژه

97/1270953
1397/10/16

ناظرین و مدیران کل محترم گمرکات اجرایی

گمرک ایران با بخشنامه جدید امکان انتقال کالاهای مشمول اولویت گروه چهارم که پیش از این و قبل از ممنوعیت مجوزثبت سفارش گرفته اند به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی فراهم کرد.

پیرو نامه شماره 1170379 / 97 مورخ 26/ 9/ 97 مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه مبنی بر عدم پذیرش ثبت سفارشات کالاهای مشمول گروه کالایی و عدم انتقال این گروه کالاها به مقاصد گمرکات داخلی و با مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، با توجه به اینکه: ادامه‌ی خواندن

رعایت نکات اعلامی دفتر ترانزیت گمرک برای محموله های عبوری

شماره : 170/1/5776
تاریخ: 1397/2/18

بخشنامه

شرکت حمل و نقل بین المللی (عضو و غیرعضو)

بر اساس اعلام مدیرکل محترم دفتر نظارت بر ترانزیت گمرک جمهوری اسلامی ایران به آگاهی می رساند، با عنایت به مصوبات جلسه کارگروه پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز مورخ 96/2/4 حوزه معاونت محترم حقوقی گمرک ایران منطبق بر منویات مقام معظم رهبری و به منظور جلوگیری از قاچاق و رسوب محمولات ترانزیتی و پیشگیری از ورود محمولات پیش ساز مواد مخدر، خواهشمند است دستور فرمائید که هنگام پذیرش محمولات عبوری موارد ذیل را در مدنظر داشته و در اسناد حمل درج نمایند. ادامه‌ی خواندن

استاندارد و دستورالعمل ترانزیت محموله های کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی
سازمان حفظ نباتات   دانلود دستورالعمل

استاندارد و دستورالعمل
ترانزیت محموله های کشاورزی
بازنگری: تابستان 95
معاونت قرنطینه و بهداشت گیاهی
دفتر قرنطینه
هدف : این استاندارد به روشهای شناسایی، ارزیابی و مدیریت خطرات قرنطینه ای مربوط به محموله های کشاورزی مشمول قانون صوری از قلمرو یک کشور بدون آنکه این کشور مقصد نهایی محموله باشد، می پردازد. به صورتی که همه اقدامات قرنطینه ای به کار برده شده در کشور ترانزیتی دارای توجیه فنی بوده و اعمال این اقدامات به منظور جلوگیری از ورود، استقرار و یا انتشار آفات در این کشور الزامی باشد.

مقدمه : محموله های ترانزیت ادامه‌ی خواندن

شرایط ترخیص کالاهای وارداتی غیرتجاری توسط شرکتهای پستی

۱۹/۲/۱۳۹۴ هـ۵۰۷۱۰ت/۱۸۱۲۴شماره
وزارت امور اقتصادی و دارایی توسط شرکتهای پستی تصویبنامه در خصوص شرایط ترخیص کالاهای وارداتی غیرتجاری
وزارت صنعت٬ معدن و تجارت
هیأت وزیران در جلسه ۱۳/۲/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۴۲۲۷۱ مورخ ۲۰/۳/۱۳۹۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره ماده (۱۳۱)
قانون امور گمرکی ـ مصوب ۱۳۹۰ـ تصویب کرد:
در اجرای ماده (۱۹۵) آییننامه اجرایی قانون امور گمرکی موضوع تصویبنامه شماره ۲۶۲۷۵۸/ت۴۷۷۷۵هـ مورخ ٬۲۹/۱۲/۱۳۹۱ ترخیص کالاهای
وارداتی موضوع بندهای (٬(۴) ٬(۱ و (۶) ماده (۳۸) و کالاهای وارده از طریق پست موضوع صدر ماده (۳۹) آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و
واردات ـ مصوب ۱۳۷۳ـ و نمونه های وارداتی (با ارز متقاضی) در صورتی که به تشخیص گمرک به میزانی باشد که جنبه تجاری پیدا نکند٬ توسط شرکتهای پستی دارای شرایط زیر با نظارت و کنترل بلامانع است:
۱ـ داشتن نمایندگی یکی از شرکتهای معتبر خارجی یا شرکت ایرانی دارای نمایندگی در خارج از کشور
۲ـ داشتن پروانه فعالیت در زمینه حمل و نقل هوایی از سازمان هواپیمایی کشوری و پروانه فعالیت در زمینه امور پستی از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ایران
۳ـ داشتن مجوز فعالیت ترانزیت از گمرک جمهوری اسلامی ایران برای محموله های ترانزیتی
۴ـ مجاز بودن به حمل سریع طبق اساسنامه شرکت متقاضی
۵ ـ تأیید مکان فیزیکی و شرایط مربوط به وسیله گمرک جمهوری اسلامی ایران
معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

وضعیت عملکرد سامانه GPS کامیون های حامل کالاهای عبوری

بخشنامه گمرک ایران در خصوص بررسی آخرین وضعیت عملکرد سامانه GPS کامیون های حامل کالاهای عبوری
شماره : ۱۵۸۷۶۴/۹۳/۱۰۸/۲۱۷/۵۵ تاریخ : ۲۸/۰۸/۱۳۹۳
گمرک.......
با سلام و احترام –با عنایت به جلسه آخرین وضعیت عملکرد سامانه GPS کامیون های حامل کالاهای عبوری در روز شنبه مورخ ۱۰/۸/۹۳ که با حضور نمایندگان واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی مهم ترانزیتی کشور در سالن اجتماعات گمرک ج.ا.ا برگزار گردید، به پیوست تصاویر دو برگ مصوبات جلسه مذکور به همراه دو برگ اسامی حاضرین در جلسه ایفاد می گردد خواهشمند است دستور فرمایید مصوبات مربوطه و موارد ذیل را به واحدهای ذیربط جهت اقدام لازم ابلاغ نمایند:
۱-با توجه به بخشنامه های صادره، مجدداً تأکید گردد که از صدور مجوز بارگیری و خروج کامیون های فاقد GPS و پذیرش تأییدیه نماینده شرکت پیمانکار مبنی بر وجود GPS خودداری نموده، درب خروج نیز موظف است رأساً قبل از هدایت وسائط نقلیه عبوری به مرز خروج از نصب و سلامت دستگاه های GPS بر روی وسائط نقلیه مذکور اطمینان حاصل نموده، سپس نسبت به خروج آنها مبادرت نمایند.
در شرایط فورس ماژور و وجود هرگونه مشکل (از جمله کمبود دستگاه GPS) با اعلام کتبی شرکت پیمانکار مبنی بر عدم وجود دستگاه GPS و دستور مستقیم مدیر گمرک ذیربط، صورتجلسه ای جهت موضوع تنظیم و پس از امضاء توسط نمایندگان گمرک، شرکت پیمانکار و شرکت حمل و نقل بین المللی مربوطه، به اظهارنامه و پروانه عبوری الصاق، سپس مجوز بارگیری و خروج کامیون ها به مقصد گمرک خروجی صادر گردد.خروج کامیون بدون دستگاه GPS و یا دستور بالاترین مقام آن گمرک قابل قبول نبوده و با افراد ذیمدخل ططبق مقررات برخورد قانونی خواهد شد.
۲-با توجه به اینکه مقرر است نصب دستگاه GPS در تمامی گمرکات حداکثر تا مورخ ۳۰/۱۰/۹۳ صورت پذیرد و پس از آن امکان نصبGPS تنها در برخی از گمرکات میسر خواهد بود، لذا حداکثر تمهیدات لازم برای اجرای سامانه GPS توسط گمرکات به عمل آید.
۳-با عنایت به بند ۳ و ۱۲ مصوبات، لازم است حداکثر اعمال مقررات در برخورد با رانندگان متخلف به عمل آید.
۴-با توجه به بند ۱۶ مصوبات جلسه مذکور به منظور وحدت رویه در ارسال و دسترسی واحدهای ذیربط ستادی به آمار یکسان، گمرکات موظفند طبق فرم پیوست آمار مربوطه را هر ۱۵ روز یکبار تهیه، در قالب PDF و FTP و در مسیر Upload/Nezarat Bar Teranzit/GPS بارگذاری نمایند.
۵-در صورت عدم حضور نماینده پیمانکار و یا حضور نامنظم وی در گمرکات اجرایی، مراتب جهت هماهنگی لازم به این دفتر اعلام گردد.
۶-در صورت مواجه با شرایط خاص و موارد ابهام، بالاترین مقام مسئول در گمرکات اجرایی با اعمال مدیریت اقدام لازم را معمول و یا مراتب را از این دفتر استعلام تا ارائه طریق حاصل گردد.
علیرضا دشتانی - مدیرکل دفتر نظارت بر ترانزیت

آئین نامه تأمین مالی صادرات خدمات حمل و نقل | ترانزیت بین المللی

آئیننامه تأمین مالی صادرات خدمات حمل و نقل (ترانزیت بین المللی)

به منظورحمایت از توسعه صادرات خدمات حمل و نقل و ترانزیت (کالا و مسافر) و افزایش توان رقابت فعالان این صنعت ، بانکها مجازند با امضاء قرارداد تسهیلات با متقاضیانی که فعالیت ترانزیتی آنها از طریق مراجع ذیربط محرز شده است ، از محل منابع ارزی خود ، با رعایت شرایط ذیل نسبت به تأمین مالی فعالیتهای مورد نظر اقدام نمایند.

الف) سقف کلی و فردی تسهیلات :

سقف کلی و فردی تسهیلات در قالب این آئین نامه بر اساس بند (١) از قسمت (الف) بخش چهارم مجموعه مقررات ارزی خواهد بود.

ب ) واجدین شرایط استفاده از تسهیلات:

١- خریداران کالاهای موضوع ترانزیت از فروشندگان خارجی.
٢- خریداران کالاهـای سـرمایهای جهـت تجهیـز ناوگـان حمـل و نقـل از جملـه کـامیون، تریلر،کشتی، هواپیما و ...
٣- متقاضیان تسهیلات جهت پرداخت اجارهی تجهیزات لازم براى انجام فرآیند حمل و نقل.
۴- پیمانکاران مجری پروژههای عمرانی جهت تسهیل امر ترانزیت از قبیل سـاخت و تکمیـل جاده ها و آزادراه ها (مندرج در تصویب نامه شـماره ٩٩۴٠٨/ت۴۵٠٢١ن مـورخ ١٣٨٩ /۵/۶ نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کارگروه ساماندهی همـاهنگی و توسـعه و تشـویق امـر ترانزیت) ، تأْسیس و تجهیز پایانه های گمرکی ترانزیت و بازارچه های مرزی.

ج) انواع تسهیلات :

١- تسهیلات کوتاه مدت :
پرداخت تسهیلات برای خرید کالاهای موضوع ترانزیت از فروشندگان خارجی و همچنین اجاره ناوگان حمل و نقل (موضوع بندهای ب-١ و ب-٣) در قالب تسهیلات کوتاهمدت شـش ماهـه و حداکثر به میزان ٨٠ درصد مبلغ کالای خریداری شده /قرارداد خواهد بود.
٢- تسهیلات میان مدت :
پرداخت تسهیلات برای تأمین مالی خرید کالاهای سرمایهای جهت تجهیز ناوگان حمل ونقـل و همچنین پروژههای عمرانی جهت تسهیل امر ترانزیت (موضـوع بنـدهای ب-٢ و ب-۴) در قالـب تسهیلات میان مدت با دو رهی تأمین مالی حداکثر ۶ سال شامل دوره استفاده حداکثر ٢ سـال و دوره هاى تنفس و بازپرداخت ،جمعا ۴ سال (به تشخیص بانک اعطا کننده) و حداکثر به میـزان ٧٠ درصد مبلغ قرارداد و حق بیمه ضامن خواهد بود.
تبصره: در موارد خاص، تعیین دوره تامین مالی مازاد بر ۶ سال منوط بـه اخـذ مجـوز از بانـک مرکزی خواهد بود.

د ) نرخ سود:

نرخ سود مورد انتظار تسهیلات به تشخیص بانک عامل با توجه به نـوع قـرارداد، نوع ارز و وضعیت اعتباری متقاضی تعیین میشود.

هـ) هزینه تعهد:

نرخ هزینه تعهد و نحوه محاسبه و پرداخت آن برای اعتبارات میان مدت مشمول این آئین نامه، میبایست در قرارداد تسهیلات تعیین شود.

و ) خسارت تأخیر تأدیه :

نرخ خسارت تأخیر تأدیه دین ، حداقل به میزان ١٢ درصد تعیـین و بـه صـورت شرط ضمن عقد در قرارداد درج و به امضای متقاضی برسد.
تبصره: هرگونه تغییر در نرخ فوق منوط به اعلام بانک مرکزی جمهوری اسـلامی ایران میباشد.

ز ) انعقاد قرارداد و دریافت وثائق :

قرارداد اعطای تسهیلات به ارز منعقد و بازپرداخت آن در سررسید به همـان ارز خواهد بود. وثائق می بایست متناسب با هم ارز ریالی کـل مبلـغ تسـهیلات بـه اضافه سود مربوطه و سایر هزینههای مربوط به ریسکهای مترتبه، بر اساس نـرخ روز ارز در تاریخ تصویب تسهیلات تعیین و توسط بانک عامل دریافت شود.

ح) سایر شرایط :

برای خرید کالاهای سرمایهای موضوع بندهای ب-٢ و ب-۴، مراحل ثبت سفارش در وزارت بازرگانی طی شده و شماره ٨ رقمی ثبت سفارش بر اوراق مربـوط درج شود.
ورود کالاهای موضوع ترانزیت ( با مالکیت داخلی و خارجی) کـه مقصـد آنهـا کشورهای دیگر میباشد، نیازی به ثبت سفارش ندارند.
پس از امضاء قرارداد توسط خریدار، پرداخت تسهیلات در قالب افتتـاح اعتبـار اسنادی یا سایر روشهای پرداخت وفق بخش اول مجموعه مقـررات ارزی انجـام
خواهد پذیرفت.
گشایش اعتبارات اسنادی، تمدید سررسید (با رعایـت سـقف دوره اسـتفاده) ،انجام اصلاحات و ... تابع مقررات مربوطه خواهد بود.
اطلاعات تسهیلات پرداختی می بایست مرتبا" از طریق سیستم مربـوط بـه اداره آمار و تعهدات ارزی بانک مرکزی ارسال شود.

ط ) موارد پیشبینی نشده :

موارد پیشبینی نشده در این آئیننامه، تابع آئیننامه تأمین مالی صادرات (کالا و خدمات) مصوب شوراى پول و اعتبارخواهد بود.