بایگانی برچسب: s

بخشنامه 229 کالاهای مشمول مقررات ماده 11 آیین نامه مقررات صادرات و واردات

229/96/958851
1396/09/07

کلیه گمرکات اجرایی

پیرو بخشنامه ردیف 261 مورخ 94/8/12 به پیوست تصویر تصویب نامه شماره ه53465ت/105682 مورخ 96/8/24 هیات محترم وزیران در خصوص اصلاح تبصره 5 الحاقی ماده 11 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال و اعلام می دارد، در صورتی که کالاهای وارد شده به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در انطباق کامل با یکی از بندهای دوگانه زیر ( موضوع تبصره 5 اصلاحی) باشد، ضمن رعایت سایر مقررات مربوطه، مشمول مفاد ماده 11 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات خواهد بود :

1- قبض انبار کالا مورد تفکیک، تجمیع یا معامله قرار نگرفته باشد و حداکثر تا شش ماه از تاریخ ورود به کشور در گمرک اظهار شود. در این صورت زمان ورود کالا به قلمرو گمرکی از تاریخ ورود کالا به کشور محسوب می شود.
برای این منظور ثبت این قبیل اطلاعاتدر قبض انبار صادره و تغییرات آن از سوی سازمان منطقه در سامانه گمرک الزامی است. ادامه‌ی خواندن

تسهیلات صادراتی گمرک / اظهار صادرات بدون ورود کامیون حامل

شماره : 281/96/1227208            دانلود بخشنامه
تاریخ 1396/11/07

پیرو بخشنامه شماره 96/206379 مورخ 96/3/29 رویه صادرات، موارد تکمیلی جهت اجرا به شرح ذیل ابلاغ می گردد :
در هنگام اظهار رویه صادرات ( اظهارنامه های که گمرک مبدا و مرز خروج یکسان نباشد)، صادر کنندگان اعم از تولیدی و بازرگانی نوع حمل را " ارزیابی در محل " انتخاب نمایند.

صادرکنندگان فرآورده های نفتی نوع حمل را الزاما " انباری " انتخاب نموده و تشریفات گمرکی با ورود حامل له محوطه گمرک صورت می گیرد.

در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی محموله های داخل مناطق به عنوان " حمل یکسره " و یا " انباری " و در صورتی که محموله های اظهاری خارج از مناطق باشند " ارزیابی در محل " انتخاب نماید. ادامه‌ی خواندن

استعلام مشخصات واحدهای تولیدی صادرکننده معتبر فعال

کلیه گمرکات اجرایی کشور
موضوع: استعلام مشخصات واحدهای تولیدی صادرکننده معتبر فعال

باسلام و احترام
پیرو بخشنامه شماره 73096‏/95 مورخ 22‏‏/4‏‏/95 موضوع استعلام مشخصات واحدهای تولیدی صادرکننده معتبر فعال در گمرکات اجرایی کشور، با عنایت به عدم وصول پاسخ از برخی گمرکات اجرایی، به منظور حمایت همه جانبه و هدفمند از صادرات کشور و ارائه تسهیلات گمرکی جدید به واحدهای تولیدی صادراتی معتبر فعال در آن گمرک، چنانچه تا کنون نسبت به ارسال اطلاعات درخواستی به این دفتر اقدام ننموده اند، شایسته است پس از اخذ تأییدیه از واحدهای حقوقی و حراست خود، نسبت به ارسال اطلاعات موصوف در قالب فایل ضمیمه (در محیط نرم افزاری Excel) تسریع نمایند.

مهلت زمانی ضمانت نامه های تودیعی توسط واحد های تولیدی و بازرگانی در گمرک

ناظرین محترم گمرکات استانها
مدیران کل ومدیران محترم گمرکات اجرایی مستقل
موضوع : بندهای (د)و(ه)بخشنامه شماره2740/95/8296/94/73/9مورخ 16/01/95

باسلام و احترام
پیروبخشنامه شماره 2740/95/8296/94/73/9مورخ 16/01/95 ضمن ارسال تصویر نامه شماره 10576/95مورخ25/01/94معاونت محترم توسعه مدیریت ومنابع موارد ذیل جهت اقدام لازم با رعایت سایر مقررات و تشریفات اعلام می گردد:
1.در اجرای بند (د)بخشنامه صدرالاشاره، مفاد بندهای (1)و(2) بخشنامه شماره 27857/71/61 مورخ 20/2/93 درخصوص مهلت زمانی ضمانت نامه های تودیعی توسط واحد های تولیدی و بازرگانی نیز (با سررسید حداکثر 15/11/95 )مد نظر قرار گیرد.
2.با عنایت به بند (ه) بخشنامه صدر الذکر مهلت انجام تعهدات مربوط به پروانه های ورودموقت موضوع ماده 51 ق.ا.گ. و بند (د)ماده 72 آ.ا.ق.ا.گ. به استناد ماده 82 آ.ا.ق.ا.گ. یکسال از تاریخ صدور سندترخیص کالا می باشد لذا با عنایت به مفاد نامه معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع، مهلت تضامین بانکی مربوطه(به استثنای گندم جهت صدور آردکه مهلت سررسید تضامین مربوطه فعلا چهار ماه از تاریخ ترخیص می باشد)، مشمول محدویت تعیین شده تا تاریخ 15/11/95 نخواهد بود. ضمنا در موارد خاص موضوع در متن مجوزهای ورود موقت صادره این دفتر یا سایر مکاتبات مربوطه اعلام خواهد شد.بدیهی است تمدیدمهلت پروانه های ورودموقت وتضامین مربوطه مستند به ماده82 آ.ا.ق.ا.گ وبراساس شیوه نامه ابلاغی امکان پذیرخواهدبود.
3.مفاد تبصره بند (4) بخشنامه مورخ 16/1/95 مشمول بند دوم این دستورالعمل نخواهد بود.

رونوشت :

1- جناب آقای کمالوند معاون محترم توسعه مدیریت و منابع بازگشت به نامه صدرالاشاره جهت استحضار.
2- جناب آقای پور سیف مدیر کل محترم مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه جهت آگاهی.

نمونه برداری کالاهای صادراتی در گمرک

222888/399
ناظرين محترم گمركات استانها
مديران كل ومديران محترم گمركات اجرايي مستقل

باسلام و احترام
پيرو بخشنامه شماره 74114/93/1 مورخ 25/4/93 ابلاغيه مقام محترم رياست كل وبخشنامه شماره 151790/130832/747/480/71/173 مورخ 7/7/1388 تاكيد ميگردد، بمنظور تسريع و تسهيل در تجارت خارجي و رفع موانع توليد وصادرات محصولات توليدي وكاهش هزينه هاي صادركنندگان واحدهاي توليدي ،دستور فرماييد چنانچه صادرات محموله هاي صادراتي در آن گمرك مسبوق به سابقه بوده وآزمايشگاه نيز نسبت به تعيين ماهيت آن اعلام نظر نموده است ( بشرط اينكه مواداوليه صادراتي از محل ورودموقت ماده 51 ويا مواد 66 لغايت 70 قانون امور گمرکی وهمچنين مشمول ضوابط خاص منجمله استاندارد اجباري ،اخذمجوزياپرداخت عوارض صادراتي ومشتقات مايع نفت وگاز موضوع دستورالعمل ستاد مركزي مبارزه باقاچاق كالا وارز نباشد)، با تشخيص وموافقت مديريت محترم آن گمرك ازارسال مكرر كالا به آزمايشگاه با رعايت مفاد بخشنامه فوق الاشاره خودداري و وفق سابقه اقدام وشماره كوتاژوتاريخ اظهارنامه استنادي بصورت سيستمي در اظهارنامه صادرات اظهاري درج ونظريه آزمايشگاه نيز اسكن گردد.
بديهي است نمونه برداري واستعلام نظريه آزمايشگاه بصورت تصادفي از محموله هاي صادراتي تكراري جزء اختيارات مديران گمركات اجرايي بوده كه جهت اعمال مديريت ريسك قابل استفاده مي باشد.

لغو تسهیلات صادراتی 4 شرکت صادر کننده فرآورده های نفتی

61762/94

گمركات جلفا، بازرگان، بندرامام خميني (ره) ، شهيدرجايي ،دوغارون ، باشماق ،آستارا، خسروي،آبادان ،خرمشهر،مهران، بوشهر،نوردوز، سرخس، ماهيرود، ميرجاوه، كرمانشاه ، رازي (براي خروج قطار به تركيه) زاهدان ( براي اظهار محموله هاي ريلي كه از ميرجاوه خارج ميشود)، خارك(صرفأبراي توليدات پتروشيمي خارك)، مناطق آزادوويژه اقتصادي( جهت صدور محصولات توليدي مناطق مذكور) ، ،سمنان ، غرب تهران ،اصفهان ، اراك، يزد، شيراز، قم ، مشهد(صرفا براي خروج از گمركات مرزي سرخس و دوغارون )،گمرك ميلك (صرفا براي خروج محموله هاي نفتي شركتهاي خوشنام )، ،پيرانشهر و پيشين (صرفا خروج محموله هاي نفتي ) ، سهلان( صرفا جهت انجام تشريفات صدور محموله هاي نفتي واحدهاي توليدي مستقر در استان آذربايجان شرقي )

موضوع: ضوابط صدور فرآورده هاي نفتي در خصوص شركتهاي موصوف بشرح جدول ذيل :

باسلام و احترام
بپيوست تصوير اعلام جرم و نامه هاي گمركات ذيربط در خصوص شركت هاي موصوف بشرح جدول ذيل ارسال و اعلام ميداردتا اطلاع ثانوي مطابق بند 9 بخشنامه رديف 73 مورخ 17/3/91 معاونت محترم فني و امور گمركي خروج محمولات بعدي شركتهاي مذكور صرفا پس از وصول جوابيه كارگروه فني استاندارد يا توديع ضمانتنامه بانكي به ميزان 3 برابر ارزش محموله بر اساس قيمت بين المللي نفت گاز امكانپذير ميباشد.
خواهشمند است دستور فرماييد ضمن اقدام لازم مراتب را به كليه گمركات و واحدهاي تابعه نيز ابلاغ نموده و بر حسن اجراي آن نظارت مستمر معمول نمايند.

نام شركت مرجع اعلام كننده شماره نامه
مهرانديش هيوا گمرك شهيد رجايي بندرعباس 25109/28/165 - 94

شركت صنعتي سامان تجارت تاپ گمرك خراسان جنوبي –بيرجند 2967- سال94
پتروشيمي ارمغان فريمان گمرك خراسان جنوبي –بيرجند 1939- 1937 – سال 94
كيميا رزين اراك مركز جرايم سازمان يافته 34151-سال 94
روغن سازان نوين هرمزگان گمرك خراسان جنوبي –بيرجند 2027- سال93

34151-1

34151-2

34151-3

معرفی پنج شرکت مجاز به استفاده از تسهیلات صادراتی

۵۴۰۱۷/۷۱

گمرکات جلفا، بازرگان، بندرامام خمینی (ره) ، شهیدرجایی ،دوغارون ، باشماق ،آستارا، خسروی،آبادان ،خرمشهر،مهران، بوشهر،نوردوز، سرخس، ماهیرود، میرجاوه، کرمانشاه ، رازی (برای خروج قطار به ترکیه) زاهدان ( برای اظهار محموله های ریلی که از میرجاوه خارج میشود)، خارک(صرفأبرای تولیدات پتروشیمی خارک)، مناطق آزادوویژه اقتصادی( جهت صدور محصولات تولیدی مناطق مذکور) ، ،سمنان ، غرب تهران ،اصفهان ، اراک، یزد، شیراز، قم ، مشهد(صرفا برای خروج از گمرکات مرزی سرخس و دوغارون )،گمرک میلک (صرفا برای خروج محموله های نفتی شرکتهای خوشنام )، ،پیرانشهر و پیشین (صرفا خروج محموله های نفتی ) ، سهلان( صرفا جهت انجام تشریفات صدور محموله های نفتی واحدهای تولیدی مستقر در استان آذربایجان شرقی )

موضوع:
- معرفی پنج شرکت از هفت شرکت معرفی شده ( بشرح جدول پیوست)، مجاز به استفاده از تسهیلات صادراتی فرآورده های نفتی

باسلام و احترام
بپیوست تصویر نامه شماره ۱۹۰۶/۹۴/ص- ۱۹/۰۳/۹۴ معاونت برنامه ریزی، نظارت و هماهنگی اقتصادی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص معرفی شرکتهای مجاز به استفاده از تسهیلات پیش بینی شده دربند ۱ماده ۱۸ دستورالعمل اصلاحی ستاد ارسال و اعلام می دارد: تعداد پنج شرکت از هفت شرکت معرفی شده (مطابق جدول بشرح ذیل ) که شرکتهای تولیدی صرفاً جهت صدور محصولات استاندارد سازی شده مندرج در پروانه بهره برداری و شرکتهای بازرگانی با رعایت بخشنامه های مربوطه علی الخصوص ردیف ۲۷ و ردیف ۱۴۷سال ۹۲ موضوع لزوم اخذ یک برابر ضمانتنامه بانکی ، مجاز به استفاده از تسهیلات موصوف بمدت یکسال از تاریخ صدور نامه صدرالذکر می باشند..خواهشمند است دستور فرمایید با رعایت مقررات و ضوابط مربوطه اقدام لازم معمول و مراتب را به کلیه واحدها و گمرکات تابعه ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول داشته و در صورت مشاهده هرگونه تخلف از شرکتهای مذکور، موارد را سریعاً به این دفتر اعلام نمایند.

ردیف نام شرکت نوع فعالیت تاریخ انقضاء
۱-کیمیا پارافین تولیدی ۱۹/۰۳/۹۵
۲-سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران تولیدی ۱۹/۰۳/۹۵
۳- صنایع رنگ اطلس فام سهند تولیدی ۱۹/۰۳/۹۵
۴- پتروپاسارگاد خاورمیانه تولیدی ۱۹/۰۳/۹۵
۵- خدمات بازرگانی سهند نفتیران بازرگانی ۱۹/۰۳/۹۵

اعلام فهرست محصولات تولیدی استاندارد سازی شده شرکت ها

۵۲۷۴۱/۶۷
گمرکات جلفا، بازرگان، بندرامام خمینی (ره) ، شهیدرجایی ،دوغارون ، باشماق ،آستارا، خسروی،آبادان ،خرمشهر،مهران، بوشهر،نوردوز، سرخس، ماهیرود، میرجاوه، کرمانشاه ، رازی (برای خروج قطار به ترکیه) زاهدان ( برای اظهار محموله های ریلی که از میرجاوه خارج میشود)، خارک(صرفأبرای تولیدات پتروشیمی خارک)، مناطق آزادوویژه اقتصادی( جهت صدور محصولات تولیدی مناطق مذکور) ، ،سمنان ، غرب تهران ،اصفهان ، اراک، یزد، شیراز، قم ، مشهد(صرفا برای خروج از گمرکات مرزی سرخس و دوغارون )،گمرک میلک (صرفا برای خروج محموله های نفتی شرکتهای خوشنام )، ،پیرانشهر و پیشین (صرفا خروج محموله های نفتی ) ، سهلان( صرفا جهت انجام تشریفات صدور محموله های نفتی واحدهای تولیدی مستقر در استان آذربایجان شرقی )
موضوع: اعلام فهرست محصولات تولیدی استاندارد سازی شده شرکت های : اکسیر پویان - فرآیند شیمی زنگان - توان شیمی توس پویا - پترو لیان ویژن- پالایش روغن مسعود- پترو ماد کیمیا - اطلس سینا شیمی .

باسلام و احترام
پیرو بخشنامه ردیف ۱۳ مورخ ۱۴/۲/۹۴ موضوع اعلام فهرست ۱۲۸ شرکت تولیدی فرآورده ها و مشتقات نفتی که محصولات تولیدی آنها استاندارد سازی گردیده است، به پیوست تصویر نامه شماره ۱۵۸۷ /۹۴/ص مورخ ۲۷/۰۲/ ۹۴ معاونت محترم برنامه ریزی، نظارت و هماهنگی اقتصادی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع اعلام فهرست ۷ شرکت که محصولات تولیدی آنها استاندارد سازی شده است، ارسال و اعلام می دارد شرکتهای تولیدی که نام آنها در جداول موضوع نامه های صدرالذکردرج گردیده است، مجاز می باشند صرفاًً محصولات استاندارد سازی (کد گذاری شده ) خود را به میزان سقف ظرفیت تولید سالیانه مندرج در پروانه بهره برداری اصلاح شده با رعایت دستورالعمل اصلاحی ستاد و سایر مقررات و ضوابط مربوطه صادر نمایند.

لیست شرکتهای خوشنام صادراتی در گمرک

ردیف نام شرکت نوع فعالیت شماره و تاریخ نامه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالاوارز شماره بخشنامه مهلت زمان استفاده از تسهیلات
۱ اطلس سینا شیمی تولیدی ۹۳/۰۹/۲۵ -۹۳/۳۹۳۹/ص ۴۲۷/۹۳/۱۸۴۱۷۵- ۹۳/۱۰/۰۸ ۹۴/۰۹/۲۵
۲ اکسیر پویان تولیدی ۹۳/۰۶/۰۴    -  ۹۳/۲۶۵۰/ص ۹۳/۰۶/۱۲-۲۴۹/۹۳/۱۰۶۹۵۴  ۹۴/۰۶/۰۴
۳ الوان صادق توس تولیدی  ۹۳/۰۹/۱۶- /۹۳/۳۸۴۸/ص ۹۳/۰۹/۲۵-۴۱۵/۹۳/۱۷۷۷۷۲ ۹۴/۰۹/۱۶
۴ بازرگانی پارس راین بازرگانی  ۹۳/۰۶/۰۴    -  ۹۳/۲۶۵۰/ص ۹۳/۰۶/۱۲   -۲۴۹/۹۳/۱۰۶۹۵۴ ۹۴/۰۶/۰۴
۵ بازرگانی پترو گل بازرگانی ۹۲/۱۲/۱۱  -۹۲/۴۷۸۳/ ص ۵۳۴/۹۲/۲۴۳۹۶۹ - ۹۲/۱۲/۱۳ ۹۳/۱۲/۱۱
۶ بازرگانی پتروسایان ملایر بازرگانی   ۹۳/۰۴/۱۸   -  ۹۳/۲۰۶۰/ص   ۹۳/۰۴/۲۱ -۱۵۶/۹۳/۶۹۷۶۸ ۹۴/۰۴/۱۸
۷ بازرگانی پرسال بازرگانی  ۹۳/۰۶/۱۸  - ۹۳/۲۷۷۱ /ص ۹۳/۰۶/۱۹ -۲۵۹/۹۳/۱۱۲۲۷۳ ۹۴/۰۶/۱۸
۸ بازرگانی سیرجان گستر تولیدی ۹۳/۰۵/۰۴ -  ۹۳/۲۲۷۶/ص   ۹۳/۰۵/۰۵  -۱۹۲/۹۳/۸۰۵۰۱ ۹۴/۰۵/۰۴
۹ بنا گستر کرانه تولیدی ۹۳/۱۱/۱۴ -/۹۳/۴۶۵۴/ص ۹۴/۱۱/۱۴
۱۰ بهتاز شیمی تولیدی ۹۳/۰۴/۰۲ -  ۹۳/۱۸۶۶/ص ۹۳/۰۴/۰۷ -  ۱۴۷/۹۳/۵۹۱۷۴ ۹۴/۰۴/۰۲
۱۱ پارس مرمر بازرگانی ۹۳/۰۴/۱۸ -  ۹۳/۲۰۶۰/ص ۹۳/۰۴/۲۱ - ۱۵۶/۹۳/۶۹۷۶۸ ۹۴/۰۴/۱۸
۱۲ پارسا ادیب پویا تولیدی ۹۳/۰۹/۲۵ -۹۳/۳۹۳۹/ص ۴۲۷/۹۳/۱۸۴۱۷۵- ۹۳/۱۰/۰۸ ۹۴/۰۹/۲۵
۱۳ پارسا فن آوری ادیب تولیدی ۹۳/۰۲/۱۷ -  /۹۳/۱۳۶۷/ص ۹۳/۰۲/۲۲  - ۷۰/۹۳/۲۹۹۶۶ ۹۴/۰۲/۱۷
۱۴ پاک اویل زنجان تولیدی ۹۳/۰۵/۲۶ -  ۹۳/۲۵۱۴/ص ۹۳/۰۵/۲۸ - ۲۲۶/۹۳/۹۵۲۷۰ ۹۴/۰۵/۲۶
۱۵ پالایش البرز آبادان تولیدی ۹۳/۰۳/۱۰ -۹۳/۱۶۰۸/ص ۹۳/۰۳/۱۳ - ۱۰۶/۹۳/۴۳۳۹۸ ۹۴/۰۳/۱۰
۱۶ پالایش قطران ذغال سنگ تولیدی ۹۳/۰۴/۱۸ - ۹۳/۲۰۶۰/ص ۹۳/۰۴/۲۱ - ۱۵۶/۹۳/۶۹۷۶۸ ۹۴/۰۴/۱۸
۱۷ پایه گستر سهند تولیدی ۹۳/۰۴/۱۸  - ۹۳/۲۰۶۰/ص ۹۳/۰۴/۲۱ - ۱۵۶/۹۳/۶۹۷۶۸ ۹۴/۰۴/۱۸
۱۸ پترو پردیس بازرگانی ۹۳/۱۱/۱۴ - /۹۳/۴۶۵۴/ص ۹۴/۱۱/۱۴
۱۹ پترو زیست البرز تولیدی ۹۳/۰۹/۲۵ -۹۳/۳۹۳۹/ص ۴۲۷/۹۳/۱۸۴۱۷۵- ۹۳/۱۰/۰۸ ۹۴/۰۹/۲۵
۲۰ پتروآذر آسیا تولیدی ۹۳/۰۵/۲۶ - ۹۳/۲۵۱۴/ص ۹۳/۰۵/۲۸ - ۲۲۶/۹۳/۹۵۲۷۰ ۹۴/۰۵/۲۶
۲۱ پتروشیمی اصفهان تولیدی ۹۳/۰۷/۲۳  -  ۹۳/۳۲۲۱/ص ۹۳/۰۷/۳۰ - ۳۲۹/۹۳/۱۳۹۷۱۸ ۹۴/۰۷/۲۳
۲۲ پتروشیمی شازند اراک تولیدی ۹۲/۱۲/۲۵ -  ۹۲/۴۹۴۹/ص ۹۲/۱۲/۲۷ - ۵۷۸/۹۲/۲۵۷۴۳۷ ۹۳/۱۲/۲۵
۲۳ پلیمر پارس هرمزان تولیدی ۹۳/۰۳/۱۳  -  ۹۳/۱۶۵۵/ص ۹۳/۰۳/۲۰ - ۱۲۲/۹۳/۴۷۰۵۱ ۹۴/۰۳/۱۳
۲۴ پیام صادرات تولیدی ۹۲/۱۲/۱۴ - ۹۲/۴۸۳۸/ص ۹۲/۱۲/۱۸ -  ۵۴۹/۹۲/۲۴۸۷۵۶ ۹۳/۱۲/۱۴
۲۵ تعاونی ۱۴۱۹ بهتاز شیمی نور تولیدی   ۹۳/۱۰/۰۸- ۹۳/۴۱۰۹/ص ۴۴۸/۹۳/۱۹۳۲۶۸- ۹۳/۱۰/۲۱ ۹۴/۱۰/۰۸
۲۶ تعاونی چند منظوره عام نوید نور تولیدی ۹۳/۰۷/۲۳ - ۹۳/۳۲۲۱/ص ۹۳/۰۷/۳۰ -  ۳۲۹/۹۳/۱۳۹۷۱۸ ۹۴/۰۷/۲۳
۲۷ تعاونی قطران شهاب تولیدی   ۹۳/۱۰/۰۸- ۹۳/۴۱۰۹/ص ۴۴۸/۹۳/۱۹۳۲۶۸- ۹۳/۱۰/۲۱ ۹۴/۱۰/۰۸
۲۸ توان شیمی طوس پویا تولیدی   ۹۳/۱۰/۰۸- ۹۳/۴۱۰۹/ص ۴۴۸/۹۳/۱۹۳۲۶۸- ۹۳/۱۰/۲۱ ۹۴/۱۰/۰۸
۲۹ توسعه تجارت سیمرغ تولیدی ۹۳/۰۶/۱۱ -  ۹۳/۲۷۳۲/ص ۹۳/۰۶/۱۵ - ۲۵۰/۹۳/۱۰۷۶۹۷ ۹۴/۰۶/۱۱
۳۰ تولیدی آذر روان ساز تولیدی ۹۳/۰۳/۱۰ -  ۹۳/۱۶۰۸/ص ۹۳/۰۳/۱۳- ۱۰۶/۹۳/۴۳۳۹۸ ۹۴/۰۳/۱۰
۳۱ تولیدی بهروان لرستان تولیدی ۹۳/۰۵/۰۴ -  ۹۳/۲۲۷۶/ص ۹۳/۰۵/۰۵ - ۱۹۲/۹۳/۸۰۵۰۱ ۹۴/۰۵/۰۴
۳۲ تولیدی بهنام صادقی خوشدل تولیدی ۹۳/۰۵/۰۴ - ۹۳/۲۲۷۶/ص ۹۳/۰۵/۰۵ - ۱۹۲/۹۳/۸۰۵۰۱ ۹۴/۰۵/۰۴
۳۳ تولیدی تجهیز نیروی زنگان تولیدی ۹۳/۰۵/۰۴ - ۹۳/۲۲۷۶/ص ۹۳/۰۵/۰۵ - ۱۹۲/۹۳/۸۰۵۰۱ ۹۴/۰۵/۰۴
۳۴ تولیدی دانتکس ایران تولیدی ۹۳/۰۶/۱۸ - ۹۳/۲۷۷۱/ص ۹۳/۰۶/۱۹ - ۲۵۹/۹۳/۱۱۲۲۷۳ ۹۴/۰۶/۱۸
۳۵ تولیدی روان ساز آرین جم تولیدی ۹۳/۰۷/۲۳ - ۹۳/۳۲۲۱/ص ۹۳/۰۷/۳۰ - ۳۲۹/۹۳/۱۳۹۷۱۸ ۹۴/۰۷/۲۳
۳۶ تولیدی روغن موتور شتاب تولیدی ۹۳/۰۳/۱۰ - ۹۳/۱۶۰۸/ص ۹۳/۰۳/۱۳- ۱۰۶/۹۳/۴۳۳۹۸ ۹۴/۰۳/۱۰
۳۷ تولیدی زرین روغن تولیدی ۹۳/۰۴/۰۲ -۹۳/۱۸۶۶/ص ۹۳/۰۴/۰۷ - ۱۴۷/۹۳/۵۹۱۷۴ ۹۴/۰۴/۰۲
۳۸ تولیدی صنعتی  شیمی درسلف تولیدی ۹۳/۰۳/۱۳ - ۹۳/۱۶۵۵/ص ۹۳/۰۳/۲۰ - ۱۲۲/۹۳/۴۷۰۵۱ ۹۴/۰۳/۱۳
۳۹ تولیدی کیمیا رزین اراک تولیدی ۹۳/۰۲/۱۷ - ۹۳/۱۳۶۷/ص ۹۳/۰۲/۲۲ - ۷۰/۹۳/۲۹۹۶۶ ۹۴/۰۲/۱۷
۴۰ تولیدی نفت سپاهان تولیدی ۹۳/۰۳/۱۳ - ۹۳/۱۶۵۵/ص ۹۳/۰۳/۲۰ - ۱۲۲/۹۳/۴۷۰۵۱ ۹۴/۰۳/۱۳
۴۱ تولیدی وصنعتی روغن موتور ستاره لاهیج تولیدی ۹۳/۰۷/۲۳ - ۹۳/۳۲۲۱/ص ۹۳/۰۸/۰۳ - ۳۳۰/۹۳/۱۴۱۴۹۸ ۹۴/۰۷/۲۳
۴۲ ثمین شیمی تولیدی ۹۳/۰۹/۲۵ -۹۳/۳۹۳۹/ص ۴۲۷/۹۳/۱۸۴۱۷۵- ۹۳/۱۰/۰۸ ۹۴/۰۹/۲۵
۴۳ خدمات مهندسی پارسیا صنعت جنوب تولیدی ۹۳/۰۱/۲۷  -  ۹۳/۱۱۱۸/ص ۹۳/۰۱/۳۱  - ۲۷/۹۳/۱۳۰۴۸  ۹۴/۰۱/۲۷
۴۴ درخش ساین تولیدی ۹۳/۳۸۴۸/ص- ۹۳/۰۹/۱۶ ۹۳/۰۹/۲۵- ۴۱۵/۹۳/۱۷۷۷۷۲ ۹۴/۰۹/۱۶
۴۵ راد مهر شیمی جهان تولیدی ۹۳/۰۳/۱۰ - ۹۳/۱۶۰۸/ص ۹۳/۰۳/۱۳- ۱۰۶/۹۳/۴۳۳۹۸ ۹۴/۰۳/۱۰
۴۶ رزپلیمر تولیدی ۹۲/۱۲/۱۱ - ۹۲/۴۷۸۳/ص ۹۲/۱۲/۱۳ - ۵۳۴/۹۲/۲۴۳۹۶۹ ۹۳/۱۲/۱۱
۴۷ رنگ و رزین الوان تولیدی  ۹۳/۰۷/۲۳ - ۹۳/۳۲۲۱/ص ۹۳/۰۷/۳۰ - ۳۲۹/۹۳/۱۳۹۷۱۸ ۹۴/۰۷/۲۳
۴۸ روزبهان تولیدی ۹۳/۰۵/۲۶ - ۹۳/۲۵۱۴/ص ۹۳/۰۵/۲۸ - ۲۲۶/۹۳/۹۵۲۷۰ ۹۴/۰۵/۲۶
۴۹ روغن موتور ایران تولیدی ۹۳/۰۵/۰۴ - ۹۳/۲۲۷۶/ص ۹۳/۰۵/۰۵ - ۱۹۲/۹۳/۸۰۵۰۱ ۹۴/۰۵/۰۴
۵۰ روغن موتور آریان اطلس تولیدی ۹۳/۰۶/۰۴ -۹۳/۲۶۵۰/ص ۹۳/۰۶/۱۲ - ۲۴۹/۹۳/۱۰۶۹۵۴ ۹۴/۰۶/۰۴
۵۱ روغن موتور پردیس تولیدی ۹۳/۰۴/۱۸ - ۹۳/۲۰۶۰/ص ۹۳/۰۴/۲۱ - ۱۵۶/۹۳/۶۹۷۶۸ ۹۴/۰۴/۱۸
۵۲ روغن موتور پیروزی سپاهان تولیدی ۹۲/۱۲/۲۰ - ۹۲/۴۹۰۱/ص ۹۲/۱۲/۲۱ - ۵۶۷/۹۲/۲۵۱۸۲۹ ۹۳/۱۲/۲۰
۵۳ روغن موتور دماوند تولیدی ۹۳/۰۹/۱۶ -۹۳/۳۸۴۸ /ص ۱۷۷۷۷۲/ ۹۳/ ۴۱۵- ۹۳/۰۹/۲۵ ۹۴/۰۹/۱۶
۵۴ روغن موتور فارسان تولیدی ۹۳/۰۹/۱۶ -۹۳/۳۸۴۸ /ص ۱۷۷۷۷۲/ ۹۳/ ۴۱۵- ۹۳/۰۹/۲۵ ۹۴/۰۹/۱۶
۵۵ روغن موتور قطران کاوه تولیدی ۹۳/۰۴/۱۸ -۹۳/۲۰۶۰/ص ۹۳/۰۴/۲۱ - ۱۵۶/۹۳/۶۹۷۶۸ ۹۴/۰۴/۱۸
۵۶ روغن موتور قم تولیدی ۹۳/۰۶/۱۸- ۹۳/۲۷۷۱/ص ۹۳/۰۶/۱۹ - ۲۵۹/۹۳/۱۱۲۲۷۳ ۹۴/۰۶/۱۸
۵۷ روغن موتور لوشان تولیدی ۹۳/۰۴/۰۲ -۹۳/۱۸۶۶/ص ۹۳/۰۴/۰۷ - ۱۴۷/۹۳/۵۹۱۷۴ ۹۴/۰۴/۰۲
۵۸ زنجان شیمی تولیدی ۹۳/۰۳/۱۰ -۹۳/۱۶۰۸/ص ۹۳/۰۳/۱۳- ۱۰۶/۹۳/۴۳۳۹۸ ۹۴/۰۳/۱۰
۵۹ زنیط تولیدی  ۹۳/۰۷/۲۳ -۹۳/۳۲۲۱/ص ۹۳/۰۷/۳۰ - ۳۲۹/۹۳/۱۳۹۷۱۸ ۹۴/۰۷/۲۳
۶۰ سامان شیمی تولیدی ۹۳/۰۳/۱۰ -۹۳/۱۶۰۸/ص ۹۳/۰۳/۱۳- ۱۰۶/۹۳/۴۳۳۹۸ ۹۴/۰۳/۱۰
۶۱ شرکت پارس بازرگان بازرگانی ۹۳/۰۶/۱۸- ۹۳/۲۷۷۱/ص ۹۳/۰۶/۱۹ - ۲۵۹/۹۳/۱۱۲۲۷۳ ۹۴/۰۶/۱۸
۶۲ شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران تولیدی ۹۳/۰۲/۲۹ -۹۳/۱۴۶۱/ص ۹۳/۰۲/۳۰ - ۸۵/۹۳/۳۵۱۱۹ ۹۴/۰۲/۲۹
۶۳ صدر شیمی گستران تولیدی  ۹۳/۱۰/۲۴  -۹۳/۴۳۴۴ / ص ۴۶۷/۹۳/۲۰۲۰۲۴- ۹۳/۱۱/۰۵ ۹۴/۱۰/۲۴
۶۴ صنایع بسته بندی شیمیایی پویان صنعت شرق تولیدی ۹۳/۰۴/۱۸ -۹۳/۲۰۶۰/ص ۹۳/۰۴/۲۱ - ۱۵۶/۹۳/۶۹۷۶۸ ۹۴/۰۴/۱۸
۶۵ صنایع رنگ اطلس فام سهند تولیدی ۹۳/۰۳/۱۳- ۹۳/۱۶۵۵/ص ۹۳/۰۳/۲۰- ۱۲۲/۹۳/۴۷۰۵۱ ۹۴/۰۳/۱۳
۶۶ عقاب گریس تولیدی ۹۳/۰۵/۱۵- ۹۳/۲۳۷۷/ص ۹۳/۰۵/۲۸- ۲۰۹/۹۳/۸۸۱۲۳ ۹۴/۰۴/۱۸
۶۷ فراز موتور تهران تولیدی ۹۳/۰۳/۱`۰- ۹۳/۱۶۰۸/ص ۹۳/۰۳/۱۳ - ۱۰۶/۹۳/۴۳۳۹۸ ۹۴/۰۳/۱۰
۶۸ فرآیند شیمی زنگان تولیدی ۹۳/۰۹/۲۵ -۹۳/۳۹۳۹/ص ۴۲۷/۹۳/۱۸۴۱۷۵- ۹۳/۱۰/۰۸ ۹۴/۰۹/۲۵
۶۹ کیمیا پارافین تولیدی ۹۳/۰۲/۱۷ - ۹۳/۱۳۶۷/ص ۹۳/۰۲/۲۲ - ۷۰/۹۳/۲۹۹۶۶ ۹۴۰۲/۱۷
۷۰ گروه شیمیایی کمال تام کیمیا تولیدی ۹۳/۰۹/۲۵ -۹۳/۳۹۳۹/ص ۴۲۷/۹۳/۱۸۴۱۷۵- ۹۳/۱۰/۰۸ ۹۴/۰۹/۲۵
۷۱ گوهر صفا کرکس تولیدی  ۹۳/۱۰/۲۴  -۹۳/۴۳۴۴ / ص ۴۶۷/۹۳/۲۰۲۰۲۴- ۹۳/۱۱/۰۵ ۹۴/۱۰/۲۴
۷۲ مهتاب موتور گرگان تولیدی ۹۳/۰۴/۰۲ -۹۳/۱۸۶۶/ص ۹۳/۰۶/۰۹ - ۲۴۲/۹۳/۱۰۲۸۶۴ ۹۴/۰۴/۰۲
۷۳ مهر شیمی سبلان تولیدی   ۹۳/۱۰/۰۸- ۹۳/۴۱۰۹/ص ۴۴۸/۹۳/۱۹۳۲۶۸- ۹۳/۱۰/۲۱ ۹۴/۱۰/۰۸
۷۴ میعان انرژی رازی تولیدی ۹۳/۰۷/۲۳ -۹۳/۳۲۲۱/ص ۹۳/۰۷/۳۰ - ۳۲۹/۹۳/۱۳۹۷۱۸ ۹۴/۰۷/۲۳
۷۵ نفت ایرانول تولیدی ۹۳/۰۴/۱۸ -۹۳/۲۰۶۰/ص ۹۳/۰۴/۲۱ - ۱۵۶/۹۳/۶۹۷۶۸ ۹۴/۰۴/۱۸
۷۶ نفت بهران تولیدی ۹۲/۱۲/۲۵ - ۹۲/۴۹۴۹/ص ۹۲/۱۲/۲۷ - ۵۷۸/۹۲/۲۵۷۴۳۷ ۹۳/۱۲/۲۵
۷۷ نفت پارس تولیدی ۹۳/۰۶/۰۴ - ۹۳/۲۶۵۰/ص ۹۳/۰۶/۱۲ - ۲۴۹/۱۰۶۹۵۴ ۹۴/۰۶/۰۴
۷۸ هما شیمی فرد تولیدی ۹۳/۰۹/۱۶ -۹۳/۳۸۴۸ /ص ۱۷۷۷۷۲/ ۹۳/ ۴۱۵- ۹۳/۰۹/۲۵ ۹۴/۰۹/۱۶
۷۹ هماشیمی قزوین تولیدی ۹۳/۰۵/۱۵ - ۹۳/۲۳۷۷/ص ۹۳/۰۵/۱۹ - ۲۰۹/۹۳/۸۸۱۲۳ ۴/۰۴/۱۸ ۹
۸۰ بهروان کیمیا نوین ایساتیس تولیدی ۹۳/۱۲/۰۲ -۴۸۸۷/۹۳/ص ۹۳/۲۳۳۶۴۶-۹۳/۱۲/۱۸ ۹۴/۱۲/۰۲
۸۱ مهتاب گریس تولیدی ۹۳/۴۷۶۹  ص-۹۳/۱۱/۲۵ ۹۳/۲۲۲۲۹ - ۹۳//۱۲/۰۴ ۹۴/۱۱/۲۵
۸۲ پترو پرند صبا تولیدی ۹۳/۲۳۳۶۴۶-۹۳/۱۲/۱۸ ۹۴/۱۲/۰۲
۸۳ پتروپرند پردیس بازرگانی ۹۳/۲۳۳۶۴۶-۹۳/۱۲/۱۸ ۹۴/۱۱/۱۴
۸۴ قطران موتور رخش تولیدی ۹۳/۵۱۰۱/ص-۹۳/۱۲/۱۶ ۹۳/۲۳۳۶۴۶-۹۳/۱۲/۱۸ ۹۴/۱۲/۱۶
۸۵ پتروپالایش کیان اسپادانا تولیدی ۹۳/۵۱۰۱/ص-۹۳/۱۲/۱۶ ۹۳/۲۳۳۶۴۶-۹۳/۱۲/۱۸ ۹۴/۱۲/۱۶

 

مقررات گمرکی پیک سیاسی و بسته های پست سیاسی

قانون امور گمرکی ایران در ماده 79 پیک سیاسی را تعریف کرد و اعلام کرده چه بسته هایی در حکم بسته سیاسی می باشند.

مبحث دوم ـ پيك سياسي و بسته هاي پست سياسي
ماده ۷۹ ـ
الف ـ پيك سياسي، شخصي است كه از طرف وزارت امور خارجه دولت متبوع خود داراي حكم و حامل نوشته هاي رسمي به عنوان سفارتخانها يا نمايندگيهاي آن دولت در كشورهاي خارجي يا سازمانهاي بين المللي است و يا حامل نوشته هاي سفارتخانه يا نمايندگيهاي مزبور به عنوان وزارت امور خارجه دولت متبوع خود و يا حامل نوشته هاي رسمي سفارت يا نمايندگي دولت خود، در يك كشور به عنوان سفارتخانه ها يا نمايندگيهاي ديگر همان دولت در كشور ثالث باشد.

ب ـ بسته پست سياسي عبارت است از بسته محتوي اسناد، اشياء مورد استفاده رسـمي و يـا نوشته هاي رسمـي دولتـي، كـه بـه مهـر وزارت امـور خـارجـه يـا نمايـندگيهاي سـياسي دولـت جمـهوري اسـلامي ايـران يـا دول خـارجه مهـر و مـوم و پلمـب شـده و عبـارت «تسـريع در ارسـال پيـك رسـمي ديپـلماتيك» (EXPEDITION OFFICIELLE COURRIER DIPLUMATIQUE) و يا هر جمله ديگري كه داراي همان مفهوم باشد روي آن نوشته و به وسيله پيك سياسي حمل شود.

تبصره ۱ـ بسته پست سياسي كه همراه پيك سياسي نيست و به عنوان بار حمل مي شود، نيازي به ورقه مخصوص پيك سياسي و رواديد ندارد و ترخيص آنها در صورت دارا بودن شرايط لازم بستههاي پست سياسي، بلامانع است.
تبصره ۲ ـ دستورالعمل اجرائي مربوط به اين بخش براساس قانون مربوط به قرارداد وين درباره روابط سياسي مصوب ۲۱ / ۷ / ۱۳۴۳ در آيين نامه اجرائي اين قانون تعيين مي گردد.

ماده ۸۰ ـ به كنسولگريهاي كشورهاي خارجي در ايران بهشرط [به شرط] معامله متقابل، حق ارسال و دريافت بسته پست سياسي به وسيله پيك سياسي داده مي شود و در اين صورت كليه شرايط مقرر در اين مبحث درباره آنها رعايت مي گردد.

پيك سياسي وارده به كشور بايد علاوه بر گذرنامه سياسي داراي ورقه مخصوص پيك سياسي صادره از طرف فرستنده بستۀ پست سياسي باشد و ورقه مزبور بايد رواديد مخصوص پيك سياسي داشته باشد. اين رواديد فقط از طرف وزارت امور خارجه در تهران يا سفارتخانه هاي دولت جمهوري اسلامي ايران در خارج صادر مي شود.

آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی ایران نیز در ماده های 145 تا 153 به بحث پیک سیاسی و بسته های آنها پرداخته است :

مبحث دوم ـ پیک سیاسی و بسته‌های پست سیاسی

یکم ـ مقررات مربوط به پیک سیاسی و شرایط خاص بسته‌های پیک سیاسی

ماده۱۴۵ـ مسیرپیک‌سیاسی (کشورهای عبور (ترانزیت) و مقصد) در ورقه مخصوص پیک سیاسی قید خواهد شد. پیک‌سیاسی باید در موقع ورود و خروج از مرز ورقه مخصوص پیک سیاسی و عین بسته پست سیاسی را که حامل آن می‌باشد به گمرک ارایه نماید.

ماده۱۴۶ـ پیک سیاسی ممکن است حامل بسته‌های پست سیاسی یک یا چند دولت باشد که در این صورت بسته‌های صادره از طرف هریک از مبادی به عنوان هریک از مقاصد مربوط مجزا و جداگانه پلمب خواهد شد و از هریک از مبادی  به مقاصد مختلف  باید ورقه مخصوص پیک سیاسی همراه پیک سیاسی باشد.

ماده۱۴۷ـ وزن هر بسته یا مجموع چند بسته سیاسی صادره از طرف وزارت امور خارجه یا نمایندگی‌های مختلف یک دولت در یک مسافرت پیک سیاسی محدود به‌حدودی است که توسط دولت تعیین می‌شود.

تبصره ـ در مواردی که بسته‌های سیاسی بدون پیک سیاسی وارد می‌شود، وزن مقرر در این ماده وزن بسته یا بسته‌هایی است که موضوع یک بار نامه  بوده و در یک  ردیف  از فهرست کل بار(مانیفست) ثبت شده باشد.

ماده۱۴۸ـ هر گاه مأموران گمرک به صورت مستقیم یا از طریق مراجع ذی صلاح اطلاع یابند که مقررات  مربوط رعایت نشده است،چنانچه بسته‌های پست سیاسی از خارج برای نمایندگی‌های دولت‌های کامله الوداد در ایران یا وزارت امور خارجه ایران فرستاده یا از طرف نمایندگی ‌های کشورهای خارجی در ایران به خارج ارسال می‌شود،  بسته یاد شده توسط گمرک پلمب و با حضور نمایندگان  وزارت امور خارجه و سفارت مذکور باز شده و چنانچه واجد شرایط مقرر نباشد، اجازه ورود یا خروج داده نمی‌شود. در این گونه موارد صورتمجلس در دو نسخه تنظیم  و به امضای  رییس گمرک،  نمایندگان وزارت امور خارجه و سفارت می‌رسد.

تبصره ـ  بسته‌های پست سیاسی وارده به عنوان سفارتخانه‌های کشورهای  خارج در تهران که مطابق  مقررات این بخش  نباشد در صورت تقاضای‌پیک سیاسی به جای مهرو موم و ارسال آن به مرکز  می‌تواند به وسیله همان پیک  به خارج عودت گردد.

ماده۱۴۹ـ هیچ گونه  شیئی غیر از اشیاء و مکاتبات رسمی مربوط  به مأموریت و انجام وظایف آن دولت، موضوع بندهای(۲) و (۴) ماده(۲۷) قانون مربوط به قرارداد وین درباره روابط سیاسی ـ مصوب ۱۳۴۳ـ نباید به وسیله بسته پست سیاسی حمل گردد.

دوم ـ تسهیلات و معافیتهای پیک سیاسی

ماده۱۵۰ـ پیک سیاسی که با رعایت  شرایط مقرر در بند یکم این مبحث اعزام می‌شود مورد حمایت دولت جمهوری اسلامی ایران بوده  و مأمورین لشکری و کشوری موظفند در مواقع ضروری  برای حفظ و حراست پیک سیاسی و بسته سیاسی همراه وی مساعدت کامل نمایند.

ماده ۱۵۱ـ بسته‌های پست‌سیاسی که مطابق مقررات بند یکم این مبحث  فرستاده می‌شود در موقع ورود و خروج از مرز کشور از طرف مأموران‌دولت باز و بازرسی نمی‌شوند.

 تبصره ـ چنانچه پیک سیاسی  علاوه بر بسته‌های پست سیاسی محموله‌های  دیگری همراه داشته باشد،  آن محموله‌ها تابع مقررات عمومی خواهد بود،  ولی اگر حامل بسته پست سیاسی علاوه بر  عنوان پیک سیاسی از اشخاصی باشد که از نظر قانون دارای  حق استفاده از معافیت خاصی است می‌تواند از معافیت  قانونی در حدود مقررات مربوط به معافیت‌ها استفاده نماید و در غیر این صورت مسافر عادی  تلقی  و تشریفات  مقرر  درباره محموله‌های  همراه وی  انجام می‌شود.

سوم ـ  مقررات راجع به ورقه مخصوص پیک سیاسی و روادید مخصوص پیک سیاسی

ماده۱۵۲ـ  ورقه مخصوص پیک سیاسی دولت با دو سوش تنظیم می‌شود که اعتبار یک مسافرت را داشته و برای رفت و برگشت صادر نمی‌شود. روادید مخصوص ورقه پیک سیاسی مطابق نمونه‌ای خواهد بودکه از طرف وزارت  امور خارجه تهیه و به گمرک ایران  اعلام خواهد شد.

ماده۱۵۳ـ مأموران گمرک مرزی دفاتر مخصوص سوشداری  را برای ثبت ورود و خروج پیک‌های سیاسی دولت جمهوری اسلامی ایران  و دولتهای خارجی نگهداری نموده و در هر مسافرت پیک سیاسی یک ورقه  از دفتر  مذکور را که حاوی اطلاعات  مربوط می‌باشد از دفتر جدا نموده و توسط گمرک ایران به وزارت امور خارجه می‌فرستند.