بایگانی برچسب: s

ممنوعیت ثبت سفارش و واردات دانه (تخم) روغنی آفتابگردان

تاریخ: 1397/03/02
شماره بخشنامه : 60/58964
مرجع صدور : دفتر مقررات صادرات و واردات - سازمان توسعه تجارت ایران

سازمان صنعت، معدن و تجارت 31 استان و جنوب استان کرمان
با سلام
به پیوست تصویر نامه شماره 812/501/97 مورخ 29/02/1397 وزارت جهاد کشاورزی درخصوص دانه روغنی آفتابگردان ارسال و به آگاهی میرساند:

ثبت سفارش و واردات »دانه روغنی آفتابگردان« با شماره تعرفه (12060010) ممنوع میباشد و کلیه تاییدیه های قبلی صورت پذیرفته در سامانه جامع تجارت جهت تخصیص 4000 ریال به ازای هر دلار برای دانه وارداتی فوق الذکر کان لم یکن اعلام میگردد./ 1761456

پذيرش مغايرت مثبت و منفي حداكثر ده درصد براي تعداد و ارزش

بسمه تعالي
225783/222134/113/73/512
19/11/1392
ستاد نظارت گمركات استان ............/اداره كل گمرك ..............

باسلام و احترام
- پيرو بخشنامه شماره 121729/296 مورخ 27/6/92 پيرامون مصوبات مورخ 21/6/1392 هيأت محترم وزيران ، بپيوست تصوير تصويب نامه شماره 146167/49515 مورخ 10/9/1392 هيئت محترم وزيران و تصوير نامه شماره 167760/49515 مورخ 6/11/1392 دبير محترم هيأت دولت پيرامون اصلاح جزء (الف) بند (1) تصويب نامه شماره 118322/49515 مورخ 21/6/1392 ارسال و اعلام مي دارد :
دستور العمل بند (2) بخشنامه پيروي صدرالذكر صرفا در ارتباط با پذيرش مغايرت مثبت و منفي حداكثر ده درصد براي تعداد و ارزش جهت درج در سامانه الكترونيكي پورتال ارزي بوده و در هر حال ترخيص كالا با رعايت مواد (108) و (110) قانون امور گمركي صورت مي پذيرد و گمركا ت مكلفند ضمن رعايت بند (2) بخشنامه موصوف هرگونه تفاوت حقوق ورودي را دريافت و متعاقباً نسبت به ترخيص كالاي وارده اقدام نمايند.
فرود عسگري
مدير كل مركز واردات وامور مناطق آزاد وويژه