بایگانی برچسب: s

بخشنامه گمرک در خصوص رفع تعهد ارزی کسری وزن

127/96/483111
1396/05/24

ضمن ارسال تصویر نامه شماره 96/134406 مورخ 96/5/3 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص فرآیند رفع تعهد ارزی واردات کالا و با توجه به مشکلات مربوط به رفع تعهدات ارزی ناشی از اختلاف وزن اظهارنامه های وارداتی، دستور فرمایید در صورت مراجعه ذینفع یا استعلام بانک به منظور رفع ابهام کسر تخلیه با دسترسی ارایه شده وفق نامه مورد اشاره و با رعایت تمامی مقررات مربوطه به شرح زیر در سامانه اقدام نمایند.

1- در مواردی که اختلاف وزن به وجود آمده در خصوص کالایی باشد که ارزشگذاری و یا اخذ حقوق ورودی از وزن کالا است، ‌ به شرح ذیل اقدام شود: ادامه‌ی خواندن

تسهیلات صادراتی گمرک / اظهار صادرات بدون ورود کامیون حامل

شماره : 281/96/1227208            دانلود بخشنامه
تاریخ 1396/11/07

پیرو بخشنامه شماره 96/206379 مورخ 96/3/29 رویه صادرات، موارد تکمیلی جهت اجرا به شرح ذیل ابلاغ می گردد :
در هنگام اظهار رویه صادرات ( اظهارنامه های که گمرک مبدا و مرز خروج یکسان نباشد)، صادر کنندگان اعم از تولیدی و بازرگانی نوع حمل را " ارزیابی در محل " انتخاب نمایند.

صادرکنندگان فرآورده های نفتی نوع حمل را الزاما " انباری " انتخاب نموده و تشریفات گمرکی با ورود حامل له محوطه گمرک صورت می گیرد.

در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی محموله های داخل مناطق به عنوان " حمل یکسره " و یا " انباری " و در صورتی که محموله های اظهاری خارج از مناطق باشند " ارزیابی در محل " انتخاب نماید. ادامه‌ی خواندن

شرایط حمل کالای فله یا مایع به وسیله کشتی

۹۳/۲۰۲۹۹۲----------------۹۳/۱۱/۰۶

ستاد نظارت گمرکات استان خوزستان، هرمزگان، بوشهر و گیلان  دانلود بخشنامه ۲۰۲۹۹۲

با سلام و احترام

پیرو بخشنامه شماره ۷۳/۳۷۳/۵۰۷/۱۳۰۶۶۳ مورخ ۷۵/۹/۲۵ ( تصویر پیوست) در رابطه با حمل کالای فله یا مایع به وسیله کشتی، که به روش های دریافت درافت سوری و یا اولیج سوری توسط شرکتهای بازرسی کننده مورد تایید سازمان ملی استاندارد ایران، گواهی تایید وزن دریافت می کنند، احتساب میزان افت معادل ۹ در هزار وزن کالا ( پنج در هزار برای کشتی در بندر مبدا و مقصد به اضافه چهار در هزار برای عملیات تخلیه و باسکول کامیونها) منظور گردد.

ضمنا آن گمرک موظف می باشد بطور منظم و در فاصله زمانی حداقل شش ماهه بوسیله سازمان استاندارد استان از باسکول های موجود ان گمرک بازدید و از استاندارد بودن باسکول های مورد استفاده اطمینان لازم بعمل آورد.

فرود عسگری
مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه