تسهیلات صادراتی گمرک / اظهار صادرات بدون ورود کامیون حامل

شماره : 281/96/1227208            دانلود بخشنامه
تاریخ 1396/11/07

پیرو بخشنامه شماره 96/206379 مورخ 96/3/29 رویه صادرات، موارد تکمیلی جهت اجرا به شرح ذیل ابلاغ می گردد :
در هنگام اظهار رویه صادرات ( اظهارنامه های که گمرک مبدا و مرز خروج یکسان نباشد)، صادر کنندگان اعم از تولیدی و بازرگانی نوع حمل را " ارزیابی در محل " انتخاب نمایند.

صادرکنندگان فرآورده های نفتی نوع حمل را الزاما " انباری " انتخاب نموده و تشریفات گمرکی با ورود حامل له محوطه گمرک صورت می گیرد.

در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی محموله های داخل مناطق به عنوان " حمل یکسره " و یا " انباری " و در صورتی که محموله های اظهاری خارج از مناطق باشند " ارزیابی در محل " انتخاب نماید. ادامه خواندن تسهیلات صادراتی گمرک / اظهار صادرات بدون ورود کامیون حامل

شرایط حمل کالای فله یا مایع به وسیله کشتی

۹۳/۲۰۲۹۹۲----------------۹۳/۱۱/۰۶

ستاد نظارت گمرکات استان خوزستان، هرمزگان، بوشهر و گیلان  دانلود بخشنامه ۲۰۲۹۹۲

با سلام و احترام

پیرو بخشنامه شماره ۷۳/۳۷۳/۵۰۷/۱۳۰۶۶۳ مورخ ۷۵/۹/۲۵ ( تصویر پیوست) در رابطه با حمل کالای فله یا مایع به وسیله کشتی، که به روش های دریافت درافت سوری و یا اولیج سوری توسط شرکتهای بازرسی کننده مورد تایید سازمان ملی استاندارد ایران، گواهی تایید وزن دریافت می کنند، احتساب میزان افت معادل ۹ در هزار وزن کالا ( پنج در هزار برای کشتی در بندر مبدا و مقصد به اضافه چهار در هزار برای عملیات تخلیه و باسکول کامیونها) منظور گردد.

ضمنا آن گمرک موظف می باشد بطور منظم و در فاصله زمانی حداقل شش ماهه بوسیله سازمان استاندارد استان از باسکول های موجود ان گمرک بازدید و از استاندارد بودن باسکول های مورد استفاده اطمینان لازم بعمل آورد.

فرود عسگری
مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه