بایگانی برچسب: s

معافیت حقوق ورودی ماشین آلات اکتشاف و استخراج و صنعتی مورد نیاز خط تولید معادن

341/97/137/6998
1397/11/08

ناظرین محترم حوزه های نظارت گمرکات استان
مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرایی

با سلام و احترام

با عنایت به وجود تفاسیر سلیقه ای از پذیرش معافیت حقوق ورودی مواد 109 و 110 آیین نامه اجرایی قانون معادن در گمرکات کشور، تشکیل پرونده های متعدد مورد اختلاف و مکاتبات عدیده در این خصوص، اعلام می دارد :

برابر ماده 109 آیین نامه اجرایی قانون معادن مصوب 1392/4/11 " به منظور تشویق و حمایت از سرمایه گذاری های معدنی، ورود ماشین آلات و تجهیزات اکتشافی، استخراجی و صنعتی مورد نیاز خط تولید عملیات معدنی و صنایع معدنی که با مجوز وزارت انجام می شود، از پرداخت هرگونه حقوق ورودی معاف هستند. "

ماده مذکور به صراحت مقرر نموده است که ماشین آلات و تجهیزات اکتشافی، استخراجی و صنعتی که مورد نیاز خط تولید عملیات معدنی و صنایع می باشند، از پرداخت حقوق ورودی معاف می باشند. ادامه‌ی خواندن

مواد 109 و 110 آیین نامه اجرایی قانون معادن – معافیت حقوق ورودی و واردات ماشین آلات مستعمل

ماده ۱۰۹ـ به منظور تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری‌های معدنی، ورود ماشین‌آلات و تجهیزات اکتشافی، استخراجی و صنعتی مورد نیاز خط تولید عملیات معدنی و صنایع معدنی که با مجوز وزارت انجام می‌شود، از پرداخت هرگونه حقوق ورودی معاف هستند.

ماده ۱۱۰ (اصلاحی 31/06/1392)ـ به منظور تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری‌های معدنی، واردات ماشین‌آلات و تجهیزات اکتشافی، استخراجی و صنعتی مناسب دست دوم مورد نیاز خط تولید عملیات معدنی با تأیید سازمان ملی استاندارد ایران و وزارت و با رعایت ضوابط فنی، ایمنی و بهداشتی قرنطینه ای موضوع ماده (109) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1389 – مجاز است. با تشخیص وزارت، مقررات موضوع آیین‌نامه ضوابط فنی واردات خودرو در این خصوص لازم‌الرعایه نیست. ادامه‌ی خواندن

تعیین حقوق ورودی تخم مرغ خوراکی به شماره تعرفه 04072110

1397/2/1 ھـ55294ت/8133شماره
تصویب نامه در خصوص تعیین حقوق ورودی تخم مرغ خوراکی به شماره تعرفه 04072110
وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
وزارت جھاد کشاورزی ـ وزارت کشور ـ سازمان برنامه و بودجه کشور
بانک مرکزی جمھوری اسلامی ایران
ھیأت وزیران در جلسه 26/1/1397 به پیشنھاد شماره 248/020 مورخ 16/1/1397 وزارت جھاد کشاورزی و به استناد اصل یکصد و سی و
ھشتم قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران تصویب کرد:
1ـ حقوق ورودی تخم مرغ خوراکی به شماره تعرفه 04072110 از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه تا تاریخ 25/3/1397 به میزان پنج درصد تعیین می گردد. ادامه‌ی خواندن

خریدهای اینترنتی و مرسولات پستی مشمول پرداخت حقوق ورودی گمرک

95/210/49753          دانلود بخشنامه
تاریخ 1395/08/12

جناب آقای شامانی
سرپرست محترم مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه - گمرک ایران

سلام علیکم

بازگشت به رونوشت نامه شماره 95/06508 مورخ 1395/5/25 موضوع کالاهایی که به صورت اینترنتی خریداری واز طریق پست به کشور وارد می شود با توجه به تصریح متن ماده 39 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات در صورتی که ورود کالا از این طریق بصورت یک جریان تجاری درآید یا مشکلات دیگری ایجاد نماید وزارت صنعت معدن و تجارت می تواند با هماهنگی وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات فهرست کالای مذکور را برای جلوگیری از ترخیص به گمرک اعلام نماید. " و لذا با توجه به اینکه پاسخی از وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات مبنی بر اعلام فهرتس و اطلاعات عدمه کالاهایی که از طریق اینترنتی خریداری و از طریق پست وارد کشور می شوند ( موضوع نامه شماره 95/210/66661 مورخ 1395/10/28) دریافت نشده است به جهت حمایت از تولیدات داخلی، بدینوسیله کلیه خریدهای اینترنتی که از طریق پست وارد کشور می شود ( با استثناء موارد که توسط متقاضی مستنداتی مبنی بر غیرتجاری بودن کالا ارایه شود) از شمول مواده 39 آیین نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات مستثنی و مشمول ضوابط و مقررات کالاهای تجاری اعلام می گردد.

علی خلج
سرپرست دفتر مقررات صادرات و واردات

49753

اصلاح حقوق ورودی کالاهای تعرفه های جداول پيوست آیين نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات

اصلاح مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالاهای مشمول ردیف تعرفه های جداول پيوست آیين نامه اجرایی قانون مقررات صادرات وواردات (در 46 رديف)
کالاهای مشمول ردیف تعرفههای جداول پيوست آیيننامه اجرایی تصویبنامه درخصوص تعيين مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی شماره 132600/ت52703هـ 12/10/1394
وزارت صنعت٬ معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی قانون مقررات صادرات و واردات (در 46 ردیف) هيأت وزیران در جلسه 2/10/1394 به پيشنهاد وزارت صنعت٬ معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالاهای مشمول ردیف تعرفههای جداول پيوست آیيننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات (در 46 ردیف) به شرح جداول پيوست که تأیيد شده به مهر دفتر هيأت دولت است٬ تعيين میگردد.
معاون اول رئيس جمهور ـ اسحاق جهانگيری

 

ردیف  شماره تعرفه  شرح كالا   مجموع حقوق گمركي و سود بازرگاني(درصد) ملاحظات
فعلی پیشنهادی
 1  72253000  ـ ساير، فقط گرم نورد شـده، بـه صـورت طومار  4  10  اصلاح مجموع حقوق گمركـي و سود بازرگاني
2  72255000  ـ ساير، فقط سرد نورد شده  4  10  اصلاح مجموع حقوق گمركـي و سود بازرگاني
3  72251100  ـ ـ داراي دانه هاي جهت دار شده 4 10   اصلاح مجموع حقوق گمركـي و سود بازرگاني
4  72251900   - - سایر 4 10   اصلاح مجموع حقوق گمركـي و سود بازرگاني
5  72259100  ـ ـ آبكاري شده يا اندود شده بـا روي بـه طريقه الكتروليت 4 10   اصلاح مجموع حقوق گمركـي و سود بازرگاني
6  72259200  ـ ـ آبكاري شده يا اندود شده بـا روي بـه نحوي ديگر 4 10   اصلاح مجموع حقوق گمركـي و سود بازرگاني
7  72259900  - - سایر 4 10   اصلاح مجموع حقوق گمركـي و سود بازرگاني
8  72261100  ـ ـ داراي دانه هاي جهت دار شده 4 10   اصلاح مجموع حقوق گمركـي و سود بازرگاني
9  72261900 - - سایر  4 10   اصلاح مجموع حقوق گمركـي و سود بازرگاني
10  72262000   ـ از فولادهاي تندبر  7  10   اصلاح مجموع حقوق گمركـي و سود بازرگاني
11  72151000  ـ از فولاد غيرممـزوج تراشـكاري (خـوش تراش) فقط سرد شكل داده شده يا سـرد تمام شده  20  26   اصلاح مجموع حقوق گمركـي و سود بازرگاني
12  72269200  ـ ـ فقط سرد نورد شده  4  10   اصلاح مجموع حقوق گمركـي و سود بازرگاني
13  72269900  - - سایر  4  10   اصلاح مجموع حقوق گمركـي و سود بازرگاني
14  72101200  ـ به ضخامت كمتراز 0.5 ميليمتر  10  15   اصلاح مجموع حقوق گمركـي و سود بازرگاني
15  72143000  ـ ساير، از فولادهاي غيرممزوج تراشكاري (خوش تراش)  20  26   اصلاح مجموع حقوق گمركـي و سود بازرگاني
16  72254000  ـ ساير، فقط گرم نورد شـده، بـه صـورت غير طومار  4  10   اصلاح مجموع حقوق گمركـي و سود بازرگاني
17  72269100  ـ ـ فقط گرم نورد شده  7  10   اصلاح مجموع حقوق گمركـي و سود بازرگاني
18  72299010  ـ ـ ـ از فولاد فنري كرم سيليكون  10  20   اصلاح مجموع حقوق گمركـي و سود بازرگاني
19  292910  ـ ايزوسيانات ها:  تفكيك رديف تعرفه و حذف عدد ستون مجموع حقوق گمركي سود بازرگاني
20  29291010   ـ ـ ـ تولوئن دي ايزوسيانات (TDI)  -  10  ايجاد رديف تعرفه
21  29291090   ـ ـ ـ ساير  -  4 ايجاد رديف تعرفه
22  38089219   ـ ـ ـ ـ ساير LD50 بيشتر از 2000  10  4  اصلاح مجموع حقوق گمركي و سودبازرگاني
23  39204940   ـ ـ ـ با عرض بيشتراز 2.2 متر  -  4  ايجاد رديف تعرفه
24  72051000   ـ دانه هاي كوچك (گرانول)  7  10  اصلاح مجموع حقوق گمركي و سودبازرگاني
25  72052100  ـ ـ از فولادهاي ممزوج  4  10  اصلاح مجموع حقوق گمركي و سودبازرگاني
26  73181190   ـ ـ ـ ساير  20 يا 11000 Ris/Kg (هركدام كه بيشترباشد)  32  حذف معادل ريالي و اصلاح مجموع حقوق گمركي و سود بازرگاني
27  73181290   ـ ـ ـ ساير  20 يا 11000 Ris/Kg (هركدام كه بيشترباشد)  32  حذف معادل ريالي و اصلاح مجموع حقوق گمركي و سود بازرگاني
28  73181390  ـ ـ ـ ساير  20 يا 11000 Ris/Kg (هركدام كه بيشترباشد) 32  حذف معادل ريالي و اصلاح مجموع حقوق گمركي و سود بازرگاني
29  73181490  ـ ـ ـ ساير  20 يا 11000 Ris/Kg (هركدام كه بيشترباشد) 32  حذف معادل ريالي و اصلاح مجموع حقوق گمركي و سود بازرگاني
30  73181590  ـ ـ ـ ساير  20 يا 11000 Ris/Kg (هركدام كه بيشترباشد) 32  حذف معادل ريالي و اصلاح مجموع حقوق گمركي و سود بازرگاني
31  73181690  ـ ـ ـ سايرمهره ها  20 يا 11000 Ris/Kg (هركدام كه بيشترباشد)  32  حذف معادل ريالي و اصلاح مجموع حقوق گمركي و سود بازرگاني
32  84439920  ـ ـ ـ اجزاء و قطعات غيرالكتريكي و غيرالكترونيكي مورد مصرف در چاپگربه استثناي قطعات كارتريج  15  15  اصلاح شرح رديف تعرفه
33  84818025  ـ ـ ـ شيرمخصوص ظروف اسپري  20  26  اصلاح مجمـوع حقـوق گمركـي و سودبازرگاني
34  84818030   ـ ـ ـ شيرمخصوص سيلندر گاز مايع  20  26  اصلاح مجمـوع حقـوق گمركـي و سودبازرگاني
35  84818035  ـ ـ ـ شيرمخصوص اجاق گاز 20 26  اصلاح مجمـوع حقـوق گمركـي و سودبازرگاني
36  84818040  ـ ـ ـ شيرمخصوص بخاري گازي 20 26  اصلاح مجمـوع حقـوق گمركـي و سودبازرگاني
37  84818045  ـ ـ ـ شيرمخصوص آبگرمكن گازي،مخزنـي، ديواري 20 26  اصلاح مجمـوع حقـوق گمركـي و سودبازرگاني
38  86071100  ـ ـ بوژي محرك و بوژي راهنما  4  7  اصلاح مجموع حقوق گمركي و سودبازرگاني (به دليل همسان سازي)
39  988427  قطعات منفصله براي توليد ليفتراك به استثناي دكل كامل، اكسل فرمان، رينگ، شاسي، وزنه، تعادلي، كابين راننده، باطري، رادياتور آب، لاستيك و كپسول مخصوص ليفتراك گازي باهر درصد ساخت داخل  7 4  اصلاح شرح كالا و مجموع حقوق گمركي و سودبازرگاني
40  76129020  ـ ـ ـ قوطي بدون درز آلومينيومي براي انواع  نوشابه و نوشيدني  7  10  صلاح مجموع حقوق گمركي و سودبازرگاني
41  76061220  ـ ـ ـ كويل آلومينيومي با حداكثر ضخامت 0.35 ميليمتر و عرض حداكثر 1800 ميليمتر -  4 - ايجاد رديف تعرفه
42  76069220  ـ ـ ـ ورق و نوار آلومينيوم تا عرض 150 ميليمتر به صورت دو رويه لاك خورده از ـ  7  0  حذف رديف تعرفه
43  76069240  ـ ـ ـ كويل آلومينيوم با حداكثر ضخامت 0.35 ميليمتر و عرض حداكثر 1800 ميليمتر  -  4   ايجاد رديف تعرفه
44  76069290  ـ ـ ـ ساير  -  15  حذف دو صفر از مقابل شرح رديف تعرفه و درج عـددمجمـوع حقـوق گمركي و سودبازرگاني
45  76069291  ـ ـ ـ كويل آلومينيومي 0.274 و 295 ميليمتر و عرض 1683.20 و 1742 ميليمتر براي توليد بدنه قوطي دو تكه  4  -  حذف رديف تعرفه
46  76069299  ـ ـ ـ ـ ساير  15  -  حذف رديف تعرفه

 

آموزش پرداخت اینترنتی حقوق ورودی گمرک

راهنمای پرداخت اینترنتی

آدرس اینترنتی صفحه پرداخت اینترنتی حقوق ورودی گمرک : payment.irica.ir
جهت انجام پرداخت اینترنتی نیاز است که دارای یکی از کارتهای بانکی متصل به شبکه شتاب کشور باشید. جهت انجام پرداخت
به اطلاعات زیر نیاز می باشد:

ادامه‌ی خواندن

تغییرات قوانین و نرخ حقوق ورودی

ایران از جمله کشورهایی است که قوانین و مقررات تجارت خارجی آن ممکن است به صورت لحظه ای عوض شود یا تعرفه و نرخ حقوق ورودی جدیدی بر کالا اعمال گردد.
قانون مقررات صادرات و واردات ایران برای جلوگیری از متضرر شدن تاجران از این تغییرات ماده ۱۱ را به تصویب رسانده است . طبق این قانون با احراز شرایط ذکر شده ذیل مقررات و تعرفه های جدید بر کالاهای شما اعمال نخواهد شد.
تذکر مهم : دقت نمایید که مناطق آزاد تجاری و صنعتی و ویژه اقتصادی از این قانون مستثنی هستند و اگر کالاهای شما وارد انبار این مناطق شود تغییرات تعرفه ای بر آن اعمال خواهد شد. چون این مناطق خارج از قلمرو گمرکی هستند. مثل گمرک بازرگان، گمرک شهید رجایی، گمرک خرمشهر، گمرک بندر انزلی

ماده ۱۱* :

کالاهایی که سودبازرگانی آنها به موجب جدول پیوست این آیین‌نامه یا تصویب‌نامه‌های خاصی از طرف دولت در جهت افزایش تغییر می‌یابد و کالاهایی که ممنوع اعلام می‌شود و همچنین کالاهایی که شرط ورود آنها در جهت محدودیت تغییر می‌کند، در صورت انطباق با یکی از شرایط ذیل و با رعایت مقررات قبل از ممنوعیت توسط دولت یا تغییر شرط ورود و یا افزایش سودبازرگانی قابل ترخیص خواهد بود:

۱ ـ قبل از ممنوع شدن توسط دولت یا تغییر شرط ورود و یا افزایش سودبازرگانی،‌ در گمرک موجود بوده و در دفاتر گمرک به ثبت رسیده باشد.

۲ ـ برای کالا قبل از ممنوعیت توسط دولت یا تغییر شرط ورود و یا افزایش سودبازرگانی، اعتبار اسنادی‌گشایش شده و یا حواله ارزی ¹ و بارنامه حمل قبل از انقضای مهلت اولیه اعتبار صادر‌گردد. اعتباراتی‌که پس از تغییر شرط ورود و یا افزایش سودبازرگانی تمدید می‌شود،‌مشمول این بند نخواهد گردید.

۳ ـ‌ برای کالا قبل از ممنوعیت توسط دولت یا تغییر شرط ورود و یا افزایش سودبازرگانی از طریق بروات اسنادی پس از تأیید ثبت سفارش توسط بانک مجاز ثبت سفارش گردیده و بارنامه حمل قبل ازانقضای مدت اعتبار ثبت سفارش صادر شده باشد و ظرف مهلت‌های ذیل بند (۴) این ماده به کشور وارد گردد.

۴ ـ در مورد کالاهای بدون انتقال ارز (بدون تعهد سیستم بانکی برای پرداخت وجه) که مجوزهای لازم برای ورود آنها براساس مقررات قبل از ممنوعیت توسط دولت یا تغییر شرط ورود کسب شده باشد در صورتی که اولین بارنامه حمل قبل از ممنوعیت یا تغییر شرط ورود صادر و ظرف مهلت‌های زیر به کشور وارد گردد:

الف ـ در صورت حمل از طریق هوایی حداکثر ظرف ۱۰ روز از تاریخ صدور اولین بارنامه حمل.

ب - در صورت حمل از طریق دریا، زمین یا بطور مرکب از طریق دریا و زمین از تاریخ صدور اولین بارنامه حمل به شرح زیر مهلت خواهد داشت:

۱- در مورد کالاهایی که از کشورها و امارات عربی خلیج فارس و کشورهای همجوار خریداری و حمل میگردد ۲۰ روز.

۲- در مورد سایر کشورها از طریق زمین ۴۰ روز، دریایی یا دریایی و زمینی ۵۵ روز.

تبصره ۱ ـ در مورد کالاهای موضوع این ماده چنانچه مجوز قبلی وزارت بازرگانی قبل از ممنوعیت توسط دولت یا تغییر شرط ورود کسب شده باشد، باید بارنامه ظرف مهلت مندرج در مجوز صادر و کالا ظرف مهلت‌های تعیین‌‌‌شده در بندهای «الف» و «ب» فوق وارد شود.

تبصره ۲ ـ موارد استثناء جز در رابطه با تغییر سود بازرگانی با موافقت کمیسیون موضوع ماده یک قابل انجام خواهد بود.

تبصره ۳ ـ کلیه کالاهایی که به صورت بدون انتقال ارز وارد می‌گردد و در زمان افزایش سود بازرگانی در‌گمرکات موجود می‌باشد، مشمول سودبازرگانی افزایش یافته خواهد بود.

تبصره ۴ ـ چنانچه سودبازرگانی در جهت کاهش باشد، سود بازرگانی کمتر ملاک محاسبه خواهد بود.

نحوه اخذ ضمانت نامه بانکی بابت حقوق ورودی واردات قطعی در سال ۱۳۹۴

رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه ای به شرح زیر اعلام نموده است:
به استناد ماده ۶ قانون امور گمرکی و به منظور تسهیل و تسریع در ترخیص کالاهای واردات قطعی و جبران کمبود نقدینگی فعالان اقتصادی (تولید کنندگان، تجار و صاحبان کالا) اجازه داده می شود ضمن رعایت دقیق قوانین و مقررات بر اساس شرایط ذیل بابت حقوق ورودی کالای مربوطه حسب درخواست صاحب کالا ، اظهار کننده یا نماینده قانونی ایشان ضمانت نامه بانکی معتبر و مطابق با فرم مورد قبول گمرک جمهوری اسلامی ایران اخذ نمایند.

۱- مهلت ضمانت نامه های بانکی ماخوذه با توجه به نوع کالاهای وارده به شرح ذیل می باشد:
الف: برای مواد اولیه، ماشین آلات خط تولید، قطعات منفصله (CKD) و قطعات یدکی مورد نیاز واحدهای تولیدی، انواع دارو، لوازم و تجهیزات پزشکی، بیمارستانی، آزمایشگاهی، توانبخشی، ماشین آلات راه سازی، تجهیزات کارگاهی و معدنی، ۹ (نه) ماه تعیین می شود.
ب: برای کالاهای اساسی (شامل گندم، برنج، شکر، جو، کنجاله، ذرت دامی، روغن، کره) و سایر کالاها ۶(شش) ماه تعیین می شود.
ج: برای خودرو ۳(سه) ماه تعیین می شود.
تبصره۱- قبول ضمانت نامه بانکی برای اشخاص حقیقی صرفا به مبلغ بیش از چهارصد میلیون ریال امکان پذیر می باشد.
تبصره ۲- نام ضمانت نامه گذار (مضمون عنه) در متن ضمانت نامه می بایست با نام صاحب کالا در متن اظهارنامه گمرکی یکسان باشد.

۲- گمرکات موظفند جهت اطمینان از صحت ضمانتنامه های بانکی صادره از کلیه بانکهای کشور موضوع را از طریق شعبه صادر کننده ضمانت نامه و یا سرپرستی ذیربط شعبه مزبور و یا سامانه های تحت وب معرفی شده به صورت کتبی استعلام و پس از اخذ تاییدیه، نسبت به تامین اظهارنامه های وارداتی اقدام نمایند.

۳- جهت جلوگیری از هر گونه جعل و سوء استفاده می بایست تاییدیه وصول وجه ضمانتنامه های بانکی از طریق سیستم های بانکی تحت وب در زمان دریافت فیش های واریزی به طور همزمان صورت پذیرد. از پذیرش فیش واریزی توسط نمایندگان صاحب کالا جدا خودداری شود.

۴- با توجه به اینکه مهلت های مذکور در بند یک بعنوان حداکثر مهلت تعیین گردیده است، لذا مسئولین گمرکات اجرایی ضمن ابلاغ مراتب به کلیه مراجعین با برنامه ریزی مناسب به نحوی اقدام کنند که در پایان هر ماه حقوق ورودی به میزان هدفگذاری شده و قابل قبولیوصول و سررسید ضمانتنامه ها بنحوی تنظیم شود که حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۵ وصول شود. ضمنان چنانچه هر یک از شعب بانک ها وجه ضمانتنامه های صادره را در سررسید مقرر پرداخت ننمایند، ضمن پیگیری در خصوص وصول اصل وجه و خسارت تاخیر تادیه و اعلام مراتب قصور شعبه به بازرسی بانک مربوطه، نتیجه را به معاونت توسعه مدیریت و منابع گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام تا در خصوص عدم پذیرش ضمانت نامه های صادره بانک مذکور تصمیم مقتضی اتخاذ شود.
تبصره- گمرکات اجرایی از پانزدهم بهمن ماه به بعد مجاز به پذیرش ضمانتنامه نمی باشند.

۵- گمرکات موظفند نسبت به ثبت اطلاعات ضمانتنامه های ماخوئه و تصاویر مربوطه و هر گونه اصلاحات بعدی آن در سیستم متمرکز وب بنیاد ضمانتنامه های بانکی اقدام نمایند.

۶- چنانچه مهلت ضمانت نامه های بانکی ماخوذه به هر دلیل در زمان ترخیص کالا، کمتر از حداکثر مهلت های مقرر در بند یک دستورالعمل باشد، گمرکات اجرایی مجاز به تمدید آنها تا سقف مقرر نبوده و اقدام در این خصوص و یا تمدید مهلت سررسید ضمانتنامه های بانکی بیبش از مهلت مقرر منوط به اخذ مجوز از ستاد مرکزی گمرک جمهوری اسلامی ایران میباشد.

۷- مسئولیت حسن اجرای این دستورالعمل در هر استان به عهده مدیر و معاون اداری و مالی و در کل کشور معاونت توسعه مدیریت و منابع می باشد. ضمنا با ابلاغ این دستورالعمل، کلیه بخشنامه های مغایر قبلی در خصوص اخذ ضمانت نامه لغو می گردد.

فصل ۱ – حیوانات زنده

یادداشت :

۱ این فصل شامل تمام حیوانات زنده است، باستثنای:
الف - ماهی ها و قشرداران، صدفداران و سایر آبزیان فاقد ستون فقرات، ۰۳۰۱, ۰۳۰۶, ۰۳۰۷ یا ۰۳۰۸
ب - کشت های موجودات ذره بینی و سایر محصولات شماره ۳۰۰۲
ج- حیوانات شماره ۹۵۰۸

مندرجات ذیل یادداشت فصل ۱

۱ـ ورود و صدور حیوانات و پرندگان وحشی موکول به موافقت سازمان حفاظت محیط زیست می‌باشد.

۲ـ ورود و صدور هر نوع دام زنده موکول به رعایت ماده ۷ قانون دامپزشکی کشور مصوب ۱۳۵۰ می‌باشد.

۳ـ ترخیص کلیه حیوانات زنده منوط به ارائه گواهی بهداشت کشور مبدأ بوده و منحصراً از گمرکخانه‌هایی که دارای پست قرنطینه دامی وزارت جهادکشاورزی می‌باشد قابل ترخیص خواهد بود.

۴ـ ورود حیوانات زنده مشمول ردیفهای ۱۰۰۰ ۰۱۰۳ الی ۹۲۰۰ ۰۱۰۳ ممنوع می‌باشد.( *)

۵ ـ ورود سگ و گربه ممنوع است. مگر برای تحقیقات پزشکی، آزمایشگاهی و سرم‌سازی و همچنین سگهای تربیت شده پلیس، سگهای راهنما برای روشندلان که در این صورت با موافقت وزارت بازرگانی پس از کسب نظر سازمان دولتی ذی‌ربط مجاز خواهد بود.

 

Note:

۱٫ This chapter covers all live animals except:
(a) Fish and crustaceans, molluscs and other aquatic invertebrates, of heading 03.01,03.06 or 03.07;
(b) Cultures of micro-organisms and other products of heading 30.02; and
(c) Animals of heading 95.08.

Explanatory remarks to Chapter 1 :

۱. The importation and exportation of wild animals and birds are subject to the approval of the Environment Protection Organization.
۲٫ The importation and exportation of live animals of any kind are subject to the observance of Article seven of the Veterinary law approved in 1971.
۳. The clearance of live animals is subject to the submission of health certificate issued by the country of origin and may be carried out only through custom houses which have animal quarantine station under the Ministry of Agriculture Jihad.
۴. The importation of live animals of heading No. 01031000 to ۰۱۰۳۹۲۰۰ is prohibited.
۵٫ The importation of dogs and cats is prohibited expect for research, laboratories, antisera production purposes as well as for use by the police force as trained dogs and dogs for guiding the blind, in which case the entry shall be permitted subject to the consent of the respective governmental organization.


شماره تعرفه کالا حقوق ورودی ارزش افزوده مجوزهای لازم کد کشور دارنده تعرفه ترجیحی Description
۰۱۰۱

اسب ، الاغ و استر زنده

- ا - Live horses, asses, mules and hinnies.
- اسبها - - horses
۰۱۰۱۲۱۰۰   - - حیوانات مولد نژاد خالص ۴ - - pure-bred breeding animals:
۰۱۰۱۲۹   - - سایر - - other
۰۱۰۱۲۹۱۰     - - - اسب برای مسابقه ۲۶ - - - - - Horse for race
۰۱۰۱۲۹۹۰     - - - سایر ۲۶ - - - - - Other
۰۱۰۱۳۰۰۰ - الاغ ۴ - - osse
۰۱۰۱۹۰۰۰ - سایر ۲۶ - - Other
۰۱۰۲

حیوانات زنده از نوع گاو

Live bovine animals.
گاو : - boving
۰۱۰۲۲۱   - - مولد نژاد خالص : - - Pure-bred breeding animals
۰۱۰۲۲۱۱۰     - - - گاو شیری ۴ - ۸ - - - Milk cow
۰۱۰۲۲۱۹۰     - - - سایر ۴ - ۸ - - - Other:
۰۱۰۲۲۹۰۰   - - سایر : ۴ - - - Other
- بوفالو - buffalo
۰۱۰۲۳۱۰۰   - - مولد نژاد خالص ۴ - - - Pure- bred breeding animals
۰۱۰۲۳۹۰۰   - - سایر ۴ - - - other
۰۱۰۲۹۰۰۰ - سایر ۴ - - other
۰۱۰۳

حیوانات زنده از نوع خوک

Live swine.
۰۱۰۳۱۰۰ - مولد نژاد خالص ۴ - واردات ممنوع - Pure-bred breeding animals
- سایر - Other:
۰۱۰۳۹۱۰۰   - - به وزن کمتر از ۵۰ کیلوگرم ۴ - واردات ممنوع - - Weighing less than 50 kg
۰۱۰۳۹۲۰۰   - - به وزن ۵۰ کیلوگرم یا بیشتر ۴ - واردات ممنوع - - Weighing 50 kg or more
۰۱۰۴

حیوانات زنده از نوع گوسفند و بز

Live sheep and goats.
۰۱۰۴۱۰ - از نوع گوسفند - Sheep
۰۱۰۴۱۰۱۰     - - - گوسفند مولد نژاد خالص ۴   Purebreed producer sheep
    - - - سایر ۴   Other
۰۱۰۴۲۰ - از نوع بز : - Goats:
۰۱۰۴۲۰۱۰     - - - بز مولد نژاد ۴ - - - - Pure-bred breeding animals
۰۱۰۴۲۰۹۰     - - - سایر ۷ - - - - Other:
۰۱۰۵

مرغ، خروس، اردک، غاز، بوقلمون و مرغ شاخدار،زنده ازنوع خانگی

مجوز بهداشتکشور مبدا و مجوز دامپزشکی Live poultry, that is to say, fowls of
the species Gallus domesticus, ducks,
geese, turkeys and guinea fowls.
- به وزن ۱۸۵ گرم و کمتر : - Weighing not more than 185 g:
۰۱۰۵۱۱    - - مرغ و خروس : -- Fowls of the species Gallus domesticus:
۰۱۰۵۱۱۱۰       - - - جوجه اجداد گوشتی یکروزه ۴ - meat ancestor pullet
۰۱۰۵۱۱۲۰       - - - جوجه مادر گوشتی ۴ - mother meat pullet
۰۱۰۵۱۱۳۰       - - - جوجه اجداد تخم گذار ۴ - Ancestor’pullet laying egg
۰۱۰۵۱۱۴۰       - - - جوجه مادر یکروزه تخم گذار ۴ - Masther pullet laying egg
۰۱۰۵۱۱۵۰       - - - جوجه یکروزه گوشتی ۴ - Meat one-day pullet
۰۱۰۵۱۱۶۰       - - - جوجه یکروزه تخم گذار ۴ - one-day pullet laying egg
۰۱۰۵۱۱۹۰       - - - سایر ۱۵ - - - - Other
۰۱۰۵۱۲    - - بوقلمون : - - Turkeys:
۰۱۰۵۱۲۱۰       - - - مولد نژاد خالص : ۴ - - - - Pure-bred breeding
۰۱۰۵۱۲۲۰       - - - جوجه یکروزه گوشتی بوقلمون ۱۰ - - - - One day Pullet meat of turkey
۰۱۰۵۱۲۹۰       - - - سایر ۴ - - - - Other
۰۱۰۵۱۳۰۰    - - مرغابی ها ۱۵ - - - Ducks
۰۱۰۵۱۴۰۰    - - غازها ۷ - - - Gooses
۰۱۰۵۱۵۰۰    - - مرغ شاخدار ۷ - - - Gineh Callus
- سایر  - Other:
۰۱۰۵۹۴    - - مرغان خانگی (Gallus domesticus) - - Fowls of the species Gallus domesticus
۰۱۰۵۹۴۱۰       - - - مرغ هیبرید تجاری ۳۲   Trading Hybird Poultry
۰۱۰۵۹۴۲۰       - - - پولت مرغ تخم گذار ۳۲   Laying Pullets Poultry
۰۱۰۵۹۴۹۰       - - - سایر ۳۲   Other
۰۱۰۵۹۹۰۰    - -سایر : ۳۲ - - - Other
۰۱۰۶

سایر حیوانات زنده

مجوز بهداشت کشور مبدا + مجوز دامپزشکی - اگر وحشی باشد مجوز سازمان محیط زیست نیز لازم است . Other live animals.
پستانداران : - Mammals:
۰۱۰۶۱۱    - - میمون ها :(Primates) - - Primates
۰۱۰۶۱۱۱۰       - - - برای تحقیقات (پزشکی، آزمایشگاهی و سرم سازی) ۴ - - - - For research (medical, laboratories and antis era production)
۰۱۰۶۱۱۹۰       - - - سایر ۱۵ - - - - Other
۰۱۰۶۱۲ نهنگ ها، دولفین ها وخوک های دریایی (پستانداران و گاو دریایی (manatees) گاو آبی ؛(Cetacea ازنوع
:(Sirenia پستانداران از نوع ) (Dugon)
- - Whales, dolphins and porpoises
(mammals of the order Cetacea);
manatees and dugongs (mammals of the
order Sirenia)
۰۱۰۶۱۲۱۰       - - - برای تحقیقات (پزشکی، آزمایشگاهی و سرم سازی) ۴ - - - - For research (medical, laboratories and antisera production)
۰۱۰۶۱۲۹۰       - - - سایر ۱۵ - - - - Other
۰۱۰۶۱۳۰۰    - - شترها و سایر گونه های شتر ( Camelidae ) ۴ - - - Camelidae
۰۱۰۶۱۴۰۰    - - خرگوشها و خرگوشهای صحرایی ۱۵ - - - rabbits and fieldrabbits
۰۱۰۶۱۹    - - سایر : - - Other:
۰۱۰۶۱۹۱۰       - - - سگ و گربه معمولی ۴۰ - ورود سگ و گربه ممنوع - - - Dogs and cats
۰۱۰۶۱۹۲۰       - - - سگ و گربه برای تحقیقات پزشکی و آزمایشگاهی و تربیت شده پلیس و راهنما ۴ - نظریه سازمان مربوطه برای سگ تربیت شده پلیس و راهنمای روشندلان + گواهی بهداشت کشور مبدا + مجوز دامپزشکی + - - - Dogs and cats for medical research and
laboratories; and for use by the police as
trained dogs and dogs for guiding
۰۱۰۶۱۹۳۰       - - - سایر برای تحقیقات پزشکی و آزمایشگاهی ۴ - گواهی بهداشت کشور مبدا + مجوز دامپزشکی - - - Other for medical research and laboratories
۰۱۰۶۱۹۹۰       - - - سایر ۱۵ - - - - Other
۰۱۰۶۲۰ - خزندگان (از جمله مار و لاک پشت دریایی) : - Reptiles (including snakes and turtles)
۰۱۰۶۲۰۱۰       - - - برای تحقیقات ( پزشکی،آزمایشگاهی وسرم سازی) ۴ - - - - For research, (medical, laboratories and antisera production)
۰۱۰۶۲۰۹۰       - - - سایر ۱۵ - - - - Other
- پرندگان : - Birds:
۰۱۰۶۳۱    - - پرندگان شکاری: - - Birds of prey:
۰۱۰۶۳۱۱۰       - - - برای تحقیقات (پزشکی،آزمایشگاهی وسرم سازی) ۴ - - - - For research, (medical, laboratories and antisera production)
۰۱۰۶۳۱۹۰       - - - سایر ۱۵ - - - - Other
۰۱۰۶۳۲    - - طوطی ها (ازجمله طوطی معمولی، طوطی کوچک ۳۲ دم دراز، طوطی بزرگ آمریکای جنوبی با دم بلند و
طوطی استرالیا یا هند با کاکل زرد یا قرمز):
- - Psittaciformes (including parrots,
parakeets, macaws and cockatoos):
۰۱۰۶۳۲۱۰       - - - برای تحقیقات پزشکی، آزمایشگاهی وسرم سازی ۴ - - - - For research, (medical, laboratories and antisera production)
۰۱۰۶۳۲۹۰       - - - سایر ۱۵ - - - - Other
۰۱۰۶۳۳    - - شترمرغ ها ، شترمرغ استرالیایی ( Dromaius Dovaehollondiae ) - - ( Dromaius Dovaehollondiae )
۰۱۰۶۳۳۱۰       - - - شتر مرغ بالغ مولد ۴ - - - - Adult ostrich
۰۱۰۶۳۳۲۰       - - - شترمرغ استرالیایی ۴ - - - - Dromaius (Dovaehollondiae )
۰۱۰۶۳۳۳۰       - - - جوجه یکروزه شترمرغ ۷ One – day Pullet Striches
۰۱۰۶۳۳۹۰       - - - سایر ۱۰ -
۰۱۰۶۳۹    - - سایر : - - Other
۰۱۰۶۳۹۱۰       - - - برای تحقیقات (پزشکی، آزمایشگاهی وسرم سازی) ۴ - - - - For research, (medical, laboratories and antisera production)
۰۱۰۶۳۹۹۰       - - - سایر ۴ - - - - Other
   - - حشرات - insecta
۰۱۰۶۴۱    - - زنبورها - - beeses
۰۱۰۶۴۱۱۰       - - - کلنی زنبور عسل ۲۲ - - - - Colony of honey bees
۰۱۰۶۴۱۲۰       - - - ملکه زنبور عسل ۱۰ - - - - Queen of honey bees
۰۱۰۶۴۱۳۰       - - - سایر ۱۵ - - - - other
۰۱۰۶۴۹۰۰    - - سایر ۱۵ - - - other
۰۱۰۶۹۰ - سایر : - other :
۰۱۰۶۹۰۱۰       - - - برای تحقیقات ( پزشکی ، آزمایشگاهی و سرم سازی ) ۴ - - - - For research, (medical, laboratories and antisera production)
۰۱۰۶۹۰۲۰       - - - عوامل ماکرو ارگانیسم (عوامل زنده کنترل کننده آفات، بیماری ها و علف های هرزه) ۴ - - - - Micvo organism ingredietnt (Live
ingredients that eantral diseouse and weed)
۰۱۰۶۹۰۹۰       - - - سایر ۴ - - - - Other

 

تعیین مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی فولاد

شماره۱۴۹۶۹۵/ت۵۱۶۴۶هـ ۹/۱۲/۱۳۹۳

تصویب نامه در خصوص تعیین مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی فولاد
وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیئت وزیران در جلسه ۳/۱۲/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۲۵۱۰۷۴/۶۰ مورخ ۳/۱۲/۱۳۹۳ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
۱ـ مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی فولاد شامل (۱۱۴) ردیف به شرح جدول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، تعیین می شود.
۲ـ این تصویب نامه از تاریخ ابلاغ، لازم الاجرا می باشد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

ردیف شماره تعرفه شرح مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی قبلی مجموع حقوق گمرکی و سودبازرگانی مصوب
۱ ۷۲۰۶۱۰۰۰ شمش ۴ ۱۰
۲ ۷۲۰۶۹۰۰۰ سایر ۴ ۱۰
۳ ۷۲۰۴۵۰۰۰ شمش حاصل از ذوب مجدد و ضایعات ۴ ۱۰
۴ ۷۲۰۸۱۰۰۰ ـ به صورت طومار (Coil) ، فقط گرم نوردشده، دارای طرح و نقوش به صورت برجسته ۴ ۱۵
۵ ۷۲۰۸۲۵۰۰ ـ ـ به ضخامت ۷۵/۴ میلیمتر یا بیشتر ۴ ۱۵
۶ ۷۲۰۸۲۶۰۰ ـ ـ به ضخامت ۳میلیمتر یا بیشتر ولی کمتر از ۷۵/۴ میلی متر ۴ ۱۵
۷ ۷۲۰۸۲۷۰۰ ـ ـ به ضخامت کمتر از ۳ میلیمتر ۴ ۱۵
۸ ۷۲۰۸۳۶۱۰ ـ ـ ـ به ضخامت ۱۶ میلیمتر و کمتر و عرض کمتر از ۱۸۵۰ میلیمتر ۴ ۱۵
۹ ۷۲۰۸۳۶۲۰ ـ ـ ـ عرض ۱۵۰۰ میلیمتر و بالاتر با گریدهای X ۶۰ و بالاتر جهت تولید لوله های مورد استفاده در پروژه های نفت، گاز، پتروشیمی (براساس استاندارد L ۵ API ) ۴ ۱۵
۱۰ ۷۲۰۸۳۶۹۰ ـ ـ ـ سایر ۴ ۱۵
۱۱ ۷۲۰۸۳۷۱۰ ـ ـ ـ عرض ۱۵۰۰ میلیمتر و بالاتر با گریدهای X ۶۰ و بالاتر جهت تولید لوله های مورد استفاده در پروژه های نفت، گاز، پتروشیمی (براساس استاندارد L ۵ API ) ۴ ۱۵
۱۲ ۷۲۰۸۳۷۹۰ ـ ـ ـ سایر ۴ ۱۵
۱۳ ۷۲۰۸۳۸۰۰ ـ ـ به ضخامت ۳ میلیمتر یا بیشتر ولی کمتر از ۷۵/۴ میلی متر ۴ ۱۵
۱۴ ۷۲۰۸۴۰۰۰ ـ به صورت غیر طومار، فقط گرم نوردشده، دارای طرح و نقوش به صورت برجسته ۴ ۱۵
۱۵ ۷۲۰۸۵۱۱۰ ـ ـ ـ ورق به عرض بیشتر از ۱۸۵۰ میلیمتر ۴ ۱۵
۱۶ ۷۲۰۸۵۱۹۰ ـ ـ ـ سایر ۴ ۱۵
۱۷ ۷۲۰۸۵۲۱۰ ـ ـ ـ ورق با عرض بیشتر از ۱۸۵۰ میلیمتر ۴ ۱۵
۱۸ ۷۲۰۸۵۲۹۰ ـ ـ ـ سایر ۴ ۱۵
۱۹ ۷۲۰۸۵۳۱۰ ـ ـ ـ ورق با عرض بیشتر از ۱۸۵۰ میلیمتر ۴ ۱۵
۲۰ ۷۲۰۸۵۳۹۰ ـ ـ ـ سایر ۴ ۱۵
۲۱ ۷۲۰۸۵۴۱۰ ـ ـ ـ ورق با عرض بیشتر از ۱۸۵۰ میلیمتر و با ضخامت بیشتر از ۵/۲ میلیمتر ۴ ۱۵
۲۲ ۷۲۰۸۵۴۹۰ ـ ـ ـ سایر ۴ ۱۵
۲۳ ۷۲۰۸۹۰۰۰ ـ سایر ۴ ۱۵
۲۴ ۷۲۰۹۱۵۰۰ ـ ـ به ضخامت ۳ میلیمتر یا بیشتر ۶ ۱۵
۲۵ ۷۲۰۹۱۶۰۰ ـ ـ به ضخامت بیش از ۱ میلیمتر ولی کمتر از ۳ میلیمتر ۶ ۱۵
۲۶ ۷۲۰۹۱۷۰۰ ـ ـ به ضخامت ۵/۰ میلیمتر یا بیشتر ولی از ۱ میلیمتر تجاوز نکند ۶ ۱۵
۲۷ ۷۲۰۹۱۸۰۰ ـ ـ به ضخامت کمتر از ۵/۰ میلیمتر ۴ ۱۵
۲۸ ۷۲۰۹۲۵۰۰ ـ ـ به ضخامت ۳ میلیمتر یا بیشتر ۶ ۱۵
۲۹ ۷۲۰۹۲۶۰۰ ـ ـ به ضخامت بیش از ۱ میلیمتر ولی کمتر از ۳ میلیمتر ۶ ۱۵
۳۰ ۷۲۰۹۲۷۰۰ ـ ـ به ضخامت ۵/۰ میلیمتر یا بیشتر ولی از ۲ میلیمتر تجاوز نکند ۶ ۱۵
۳۱ ۷۲۰۹۲۸۰۰ ـ ـ به ضخامت کمتر از ۵/۰ میلیمتر ۴ ۱۵
۳۲ ۷۲۰۹۹۰۰۰ ـ سایر ۶ ۱۵
۳۳ ۷۲۱۰۱۱۰۰ ـ ـ به ضخامت ۵/۰ میلیمتر یا بیشتر ۴ ۱۵
۳۴ ۷۲۱۰۱۲۰۰ ـ ـ به ضخامت کمتر از ۵/۰ میلیمتر ۴ ۱۵
۳۵ ۷۲۱۰۲۰۰۰ ـ آبکاری شده (Plated) یا اندود شده با سرب، همچنین با آلیاژ سرب و قلع ۴ ۱۵
۳۶ ۷۲۱۰۳۰۰۰ ـ آبکاری شده یا اندود شده با روی به طریق الکترونیک ۶ ۱۵
۳۷ ۷۲۱۰۴۱۰۰ ـ ـ کنگره ای ۶ ۱۵
۳۸ ۷۲۱۰۴۹۰۰ ـ ـ سایر ۶ ۱۵
۳۹ ۷۲۱۰۵۰۰۰ ـ آبکاری شده (Plated) یا اندود شده یا اکسیدهای کروم یا با کروم و اکسیدهای کروم ۴ ۱۵
۴۰ ۷۲۱۰۶۱۰۰ ـ ـ آبکاری شده یا اندودشده با آلیاژهای روی ـ آلومینیوم ۶ ۱۵
۴۱ ۷۲۱۰۶۹۰۰ ـ ـ سایر ۶ ۱۵
۴۲ ۷۲۱۰۷۰۰۰ ـ رنگ شده، ورنی زده یا اندودشده با مواد پلاستیک ۶ ۱۵
۴۳ ۷۲۱۰۹۰۰۰ ـ سایر ۶ ۱۵
۴۴ ۷۲۱۱۱۳۰۰ ـ ـ نورد شده از چهار طرف یا نورد شده در دستگاه شیارداربسته (Closed box pass) ، با پهنای بیش از ۱۵۰ میلیمتر و ضخامت ۴ میلیمتر یا بیشتر، به صورت غیر طومار و بدون طرح و نقش برجسته ۶ ۱۵
۴۵ ۷۲۱۱۱۴۰۰ ـ ـ سایر، به ضخامت ۷۵/۴ میلیمتر یا بیشتر ۶ ۱۵
۴۶ ۷۲۱۱۱۹۱۰ ـ ـ ـ با ضخامت کمتر از ۵/۰ میلیمتر ۴ ۱۵
۴۷ ۷۲۱۱۱۹۹۰ ـ ـ ـ سایر ۶ ۱۵
۴۸ ۷۲۱۱۲۳۱۰ ـ ـ ـ به ضخامت کمتر از ۵/۰ میلیمتر ۴ ۱۵
۴۹ ۷۲۱۱۲۳۹۰ ـ ـ ـ سایر ۶ ۱۵
۵۰ ۷۲۱۱۲۹۱۰ ـ ـ ـ به ضخامت کمتر از ۵/۰ میلیمتر ۴ ۱۵
۵۱ ۷۲۱۱۲۹۹۰ ـ ـ ـ سایر ۶ ۱۵
۵۲ ۷۲۱۱۹۰۰۰ ـ سایر ۶ ۱۵
۵۳ ۷۲۱۲۱۰۰۰ ـ آبکاری شده یا اندود شده با قلع ۴ ۱۵
۵۴ ۷۲۱۲۲۰۰۰ ـ آبکاری شده یا اندود شده با روی به طریقه الکترولیت ۶ ۱۵
۵۵ ۷۲۱۲۳۰۱۰ ـ ـ ـ ورق گالوانیزه به ضخامت بیشتر از ۵/۱ میلیمتر ۶ ۱۵
۵۶ ۷۲۱۲۳۰۲۰ ـ ـ ـ ورق گالوانیزه به ضخامت کمتر از ۳/۰ میلیمتر ۶ ۱۵
۵۷ ۷۲۱۲۳۰۳۰ ـ ـ ـ نوار فولادی به ابعاد ۲۱*۲۵/۰ mm به صورت رول با روکش روی جهت تولید شیلد نوار کاست صوتی (metal strips) ۴ ۱۵
۵۸ ۷۲۱۲۳۰۹۰ ـ ـ ـ سایر ۶ ۱۵
۵۹ ۷۲۱۲۴۰۰۰ ـ رنگ شده، ورنی زده یا اندود شده با مواد پلاستیک ۴ ۱۵
۶۰ ۷۲۱۲۴۰۱۰ ـ ـ ـ نوار فولادی غیر ممزوج پوشش داده شده با روی و پلیمر به ضخامت حداکثر ۵/۰ میلیمتر و عرض حداکثر ۶۰ میلیمتر ۴ ۱۵
۶۱ ۷۲۱۲۴۰۹۰ ـ ـ ـ سایر ۶ ۱۵
۶۲ ۷۲۱۲۵۰۰۰ ـ به نحو دیگری آبکاری شده یا اندود شده ۶ ۱۵
۶۳ ۷۲۱۲۶۰۰۰ ـ روکش شده ۶ ۱۵
۶۴ ۷۲۱۳۱۰۱۰ ـ ـ ـ میلگرد کلاف با قطر کمتر از ۹ میلیمتر ۶ ۲۰
۶۵ ۷۲۱۳۱۰۹۰ ـ ـ ـ سایر ۶ ۲۰
۶۶ ۷۲۱۳۲۰۰۰

ـ سایر، از فولادهای غیرممزوج تراشکاری (خوش تراش) ـ

(Non-alloy free- cutting steel)

۸ ۲۰
۶۷ ۷۲۱۳۹۱۱۰ ـ ـ ـ به صورت کلاف با قطر کمتر از ۹ میلیمتر ۶ ۲۰
۶۸ ۷۲۱۳۹۱۲۰ ـ ـ ـ مفتول فولادی جهت ساخت الکترود جوشکاری ۶ ۲۰
۶۹ ۷۲۱۳۹۱۹۰ ـ ـ ـ سایر ۶ ۲۰
۷۰ ۷۲۱۳۹۹۰۰ ـ ـ سایر ۶ ۲۰
۷۱ ۷۲۱۴۱۰۰۰ ـ آهنگری شده ۶ ۲۰
۷۲ ۷۲۱۴۲۰۰۰ ـ دارای دندانه، برآمدگی، گودی یا سایر تغییر شکل یافتگی هایی باشند که در فرآیند نورد حاصل شده یا بعد از نورد تاب داده شده اند. ۶ ۲۰
۷۳ ۷۲۱۴۳۰۰۰ ـ سایر، از فولادهای غیرممزوج تراشکاری (خوش تراش) ۱۰ ۲۰
۷۴ ۷۲۱۴۹۱۰۰ ـ ـ با سطح مقطع عرضی مستطیل (غیر از مربع) ۶ ۲۰
۷۵ ۷۲۱۴۹۹۰۰ ـ ـ سایر ۱۰ ۲۰
۷۶ ۷۲۱۵۱۰۰۰ ـ از فولاد غیر ممزوج تراشکاری (خوش تراش) فقط سرد شکل داده شده یا سرد تمام شده ۱۰ ۲۰
۷۷ ۷۲۱۵۵۰۰۰ ـ سایر، فقط سرد شکل داده شده یا سرد تمام شده ۱۰ ۲۰
۷۸ ۷۲۱۵۹۰۰۰ ـ سایر ۱۰ ۲۰
۷۹ ۷۲۱۶۱۰۰۰ ـ پروفیل با مقطع I ، U یا H ، فقط گرم نوردشده، گرم کشیده شده یا گرم اکسترود شده، با بلندی کمتر از ۸۰ میلیمتر ۶ ۲۰
۸۰ ۷۲۱۶۲۱۰۰ ـ ـ پروفیل با مقطع L ۶ ۲۰
۸۱ ۷۲۱۶۲۲۰۰ ـ ـ پروفیل با مقطع T ۱۰ ۲۰
۸۲ ۷۲۱۶۳۱۰۰ ـ ـ پروفیل با مقطع U ۶ ۲۰
۸۳ ۷۲۱۶۳۲۰۰ ـ ـ پروفیل با مقطع I ۴ ۲۰
۸۴ ۷۲۱۶۳۳۰۰ ـ ـ پروفیل با مقطع H ۴ ۲۰
۸۵ ۷۲۱۶۴۰۰۰ ـ پروفیل با مقطع L یا T ، فقط گرم نورد شده، گرم کشیده شده یا گرم اکسترود شده، با بلندی ۸۰ میلیمتر یا بیشتر ۶ ۲۰
۸۶ ۷۲۱۶۵۰۰۰ ـ سایر پروفیل ها، فقط گرم نورد شده، گرم کشیده شده یا گرم اکسترود شده ۶ ۲۰
۸۷ ۷۲۱۶۶۱۰۰

ـ ـ حاصل از محصولات تخت نورد

(Flat-rolled products)

۶ ۲۰
۸۸ ۷۲۱۶۶۹۰۰ ـ ـ سایر ۱۰ ۲۰
۸۹ ۷۲۱۶۹۱۰۰ ـ ـ سردشکل داده شده یا سرد تمام شده حاصل از محصولات تخت نورد شده (Flat-rolled Products) ۱۰ ۲۰
۹۰ ۷۲۱۶۹۹۱۰ ـ ـ ـ انواع ریل مورد مصرف در صنعت آسانسور ۴ ۲۰
۹۱ ۷۲۱۶۹۹۹۰ ـ ـ ـ سایر ۶ ۲۰
۹۲ ۷۲۲۱۰۰۰۰ میله ها، گرم نوردشده، به صورت طومارهای نامنظم پیچیده شده، از فولاد زنگ نزن. ۴ ۲۰
۹۳ ۷۲۲۲۱۱۰۰ ـ ـ با سطح مقطع دایره ۶ ۲۰
۹۴ ۷۲۲۲۱۹۰۰ ـ ـ سایر ۶ ۲۰
۹۵ ۷۲۲۲۲۰۰۰ ـ میله ها، فقط سرد شکل داده شده یا سرد تمام شده ۶ ۲۰
۹۶ ۷۲۲۲۳۰۰۰ ـ سایر میله ها ۶ ۲۰
۹۷ ۷۲۲۲۴۰۰۰ ـ پروفیل ۶ ۲۰
۹۸ ۷۲۲۳۰۰۰۰ مفتول از فولاد زنگ نزن. ۴ ۲۰
۹۹ ۷۲۲۷۱۰۰۰ ـ از فولادهای تندبر ۶ ۲۰
۱۰۰ ۷۲۲۷۲۰۰۰ ـ از فولادهای سیلیکو منگنز ۶ ۲۰
۱۰۱ ۷۲۲۷۹۰۰۰ ـ سایر ۶ ۲۰
۱۰۲ ۷۲۲۸۱۰۰۰ ـ میله ها، از فولادهای تندبر ۶ ۲۰
۱۰۳ ۷۲۲۸۲۰۰۰ ـ میله ها، از فولاد سیلیکو منگنز ۶ ۲۰
۱۰۴ ۷۲۲۸۳۰۰۰ ـ سایر میله ها، فقط گرم نورد شده، گرم کشیده شده یا اکسترود شده ۶ ۲۰
۱۰۵ ۷۲۲۸۴۰۰۰ ـ سایر میله ها، فقط آهنگری شده ۶ ۲۰
۱۰۶ ۷۲۲۸۵۰۰۰ ـ سایر میله ها که فقط سرد شکل داده شده یا سرد تمام شده ۶ ۲۰
۱۰۷ ۷۲۲۸۶۰۰۰ ـ سایر میله ها ۶ ۲۰
۱۰۸ ۷۲۲۸۷۰۰۰ ـ پروفیل ۶ ۲۰
۱۰۹ ۷۲۲۸۸۰۰۰ ـ میله های توخالی برای حفاری ۸ ۲۰
۱۱۰ ۷۲۲۹۲۰۰۰ ـ از فولادهای سیلیکومنگنز ۶ ۲۰
۱۱۱ ۷۲۲۹۹۰۱۰ ـ ـ ـ از فولاد فنری کرم سیلیکون ۶ ۲۰
۱۱۲ ۷۲۲۹۹۰۲۰ از فولاد فنری کرم وانادیوم ـ ـ ـ ۶ ۲۰
۱۱۳ ۷۲۲۹۹۰۳۰ مفتول های ممزوج سرد کشیده شده، آنیل و فسفاته شده به صورت کلاف به قطر ۵ تا ۳۵ میلیمتر ـ ـ ـ ۴ ۲۰
۱۱۴ ۷۲۲۹۹۰۹۰ ـ ـ ـ سایر ۱۰ ۲۰