صادرات حلال 402 تولیدی پالایشگاه اصفهان

223992/400

گمرکات جلفا، بازرگان، بندرامام خمینی (ره) ، شهیدرجایی ،دوغارون ، باشماق ،آستارا، خسروی،آبادان ،خرمشهر،مهران، بوشهر،نوردوز، سرخس، ماهیرود، میرجاوه، کرمانشاه ، رازی (برای خروج قطار به ترکیه) زاهدان ( برای اظهار محموله های ریلی که از میرجاوه خارج میشود)، خارک(صرفأبرای تولیدات پتروشیمی خارک)، مناطق آزادوویژه اقتصادی( جهت صدور محصولات تولیدی مناطق مذکور) ، ،سمنان ، غرب تهران ،اصفهان ، اراک، یزد، شیراز، قم ، مشهد(صرفا برای خروج از گمرکات مرزی سرخس و دوغارون )،گمرک میلک (صرفا برای خروج محموله های نفتی شرکتهای خوشنام )، ،پیرانشهر و پیشین (صرفا خروج محموله های نفتی ) ، سهلان( صرفا جهت انجام تشریفات صدور محموله های نفتی واحدهای تولیدی مستقر در استان آذربایجان شرقی )

باسلام و احترام
بپیوست تصویر نامه های شماره 4672/94/ص مورخ 30/10/94 و 4810/94/ص مورخ 11/11/94 ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز بهمراه نامه شماره 100050 مورخ 29/10/94 معاون محترم وزیر و مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی موضوع موافقت با صادرات حلال 402 (فاقد گواهی استاندار ماده 12 و استاندارد ملی ) تولیدی پالایشگاه ها عرضه شده در رینگ صادراتی بورس انرژی ارسال و اعلام میدارداز آنجائیکه حلال 402 تولیدی پالایشگاه اصفهان و سایر پالایشگاه های تولید کننده مرجع( اعلامی طی بخش نامه ردیف 188 مورخ 26/4/92)دارای آنالیز و استاندارد مشخص می باشدلذا انجام تشریفات صدور محصول مذکور پس از ارائه اصل گواهی خریداز بورس انرژی واصل فاکتور و بارنامه حمل صادره از پالایشگاه مربوطه وپس از از اطمینان از درج نام حلال موردنظر در پروانه بهره برداری پالایشگاههای موصوف با رعایت مفاد دستورالعمل پیشگیری از قاچاق و عرضه خارج از شبکه فرآورده های نفتی یارانه ای و سایر مقررات و ضوابط مربوطه بلامانع می باشد.

ضوابط صادرات عایق رطوبتی

178988/315

ناظرين /مديران كل / مديران محترم گمركات اجرايي مستقل

باسلام و احترام
پيرو بخشنامه 50597/94/58 مورخ 23/03/94 موضوع ضوابط صدور عايق رطوبتي (ايزوگام و ....) تحت رديف تعرفه شماره 68071010 از محل قير خريداري شده از رينگ صادراتي بورس كالا توسط واحدهاي توليدي تا پايان شهريور سال جاري ، بپيوست تصوير نامه شماره 54913/210/94 مورخ 4/9/94 دفتر مقررات صادرات و اردات سازمان توسعه تجارت ايران ارسال و اعلام ميدارد : صادرات عايق رطوبتي توسط واحدهاي توليدي( از محل قير خريداري شده از رينگ صادراتي بورس ) پس از ارائه گواهي خريد قير(به ميزان استفاده در توليد محصول عايق رطوبتي ) و اصل اسناد منشا تامين مواد اوليه قير عرضه شده در بورس كالا (صادره از شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران و شركتهاي تابعه) و ضميمه نمودن اسناد مذكور به اظهار نامه با رعايت كليه مقررات و ضوابط مربوطه بلامانع مي باشد .

178988-315

صادرات ایزوگام تولیدی از محل قیر خریداری شده از رینگ صادراتی بورس کالا

گروه بخشنامه صادرات
عنوان بخشنامه صادرات ایزوگام تولیدی از محل قیر خریداری شده از رینگ صادراتی بورس کالا (خرداد ۹۴)
تاریخ ۱۳۹۴/۳/۲
شماره بخشنامه ۹۴/۲۱۰/۱۲۲۳۴
مرجع صدور دفتر مقررات صادرات و واردات
تصویر بخشنامه دانلود فایل

۹۴٫۲۱۰٫۱۲۲۳۴ تاریخ ۹۴/۰۳/۰۲

جناب آقای علیدوستی
مدیرکل محترم دفتر صادرات گمرک ایران

با سلام

پیور نامه شماره ۹۳/۲۱۰/۴۵۲۴۷ مورخ ۹۳/۰۸/۲۰ و بازگشت به نامه شماره ۹۴/۴۹۱۳ مورخ ۹۴/۰۱/۱۹ در خصوص صادرات ایزوگام و پذیرش آن در بورس کالا با توجه به اینکه برخی از واحدهای تولیدی کالای مذکور هنوز در بورس کالا پذیرفته نشده اند و یا در حال انجام مراحل آن می باشند به آگاهی می رساند صادرات کالای مذکور تولیدی از محل قیر خریداری شده از رینگ صادراتی بورس کالا با ارائه گواهی خرید از رینگ مزبور تا پایان شهریور ماه سال جاری و با رعایت سایر مقررات بلامانع می باشد.

سید عباس حسینی
مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات
سازمان توسعه تجارت

صادرات مواد اوليه خريداري شده توسط واحدهاي توليدي از رينگ داخلي بورس

46765/121

ناظرين محترم گمركات استانها
مديران كل و مديران محترم گمركات اجرايي مستقل
موضوع : مواد اوليه خريداري شده توسط واحدهاي توليدي از رينگ داخلي بورس

باسلام و احترام
پيرو بخشنامه رديف 439 مورخ 9/10/92 ، بپيوست تصوير نامه هاي شماره 10539/210/93 مورخ 4/3/93 و36778/210/92مورخ 27/9/92دفترمقررات صادرات وواردات سازمان توسعه تجارت ايران به همراه تصويرنامه شماره 205493/60مورخ20/6/92معاونت محترم امورصنايع واقتصادي وزارت صنعت ،معدن وتجارت ارسال واعلام مي دارد:
1- در زمان صدور محموله هاي نفتي توسط واحدهاي توليدي ،در صورتيكه مواد اوليه مورد مصرف در محصول نهايي از رينگ داخلي بورس خريداري شده باشد به استناد بند 2 صورتجلسه مورخ 13/9/92 ( موضوع نامه شماره 205493/60 مورخ 20/6/92 صدرالذكر)پرداخت مبلغ 5 مابه التفاوت نرخ داخلي و صادراتي مواد اوليه مورد مصرف در فرآورده هاي توليدي صادراتي فاقد مستند قانوني مي باشد.
2- صدور عين محموله هاي نفتي عرضه شده در رينگ داخلي بورس (مواد اوليه ) منوط به پرداخت مابه التفاوت تعيين شده مي باشد.
خواهشمنداست دستورفرماييدضمن اقدام لازم مراتب رابه كليه گمركات وواحدهاي تابعه نيزابلاغ نموده وبرحسن اجراي آن نظارت مستمرمعمول نمايند.

حسن عليدوستي
مدير كل دفترصادرات

صادرات عايق هاي رطوبتی (ایزوگام)

45294/116

بسمه تعالي
45294/116
ناظرين/ مديران كل/ مديران محترم گمركات اجرايي مستقل

باسلام و احترام
به پيوست تصوير نامه هاي شماره 10144/210/93 و 3717/210/93 مورخ 31/1/ 93دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ايران به انضمام نامه شماره 2219/ع م مورخ 19/12/92 شركت بورس كالاي ايران ارسال و اعلام ميدارد:
1- 8 قلم محصولات پتروشيمي مندرج در نامه صدرالذكر به قسمت الف بند 4 نامه پيوستي بخشنامه شماره 34446/93/29473/71/84 مورخ 30/2/93 (موضوع اعلام فهرست اقلام صادراتي مشمول ممنوعيت، مجوز يا عوارض صادراتي) اضافه مي گردد.
2- پيرو بند 3 بخشنامه رديف 419 مورخ 18/9/92. صادرات عايق هاي رطوبتي (ايزوگام و...) تحت رديف تعرفه شماره 68071010 منوط به اخذ گواهي رينگ صادراتي بورس كالا مي باشد . بديهي است در زمان اظهار محموله هاي مزبور پس از اخذ گواهي خريد صادره از رينگ صادراتي بورس از ذينفع و مطابقت نوع محموله اظهاري با مشخصات مندرج در گواهي مربوطه با رعايت ضوابط و مقررات مربوطه اقدام لازم معمول نمايند. تاكيد ميگردد نمونه فرم گواهينامه معاملات رينگ صادراتي بورس كالا كه منقوش به امضاء و مهر برجسته ( معرفي شده ) مي باشد.( مطابق فرم پيوست بخشنامه رديف 149 مورخ 14/6/89 )كه مي بايستي پس از ممهور شدن به مهر استفاده شد ضميمه اظهارنامه صادراتي مربوطه نگهداري گردد.
شايسته است دستور فرمائيد با رعايت مقررات و ضوابط مربوطه اقدام لازم معمول و مراتب را به كليه واحدها و گمركات تابعه ابلاغ و بر حسن اجراي آن نظارت مستمر معمول نمايند.

حسن عليدوستي
مدير كل دفترصادرات