بایگانی برچسب: s

شرایط قرنطینه ای واردات بذر موسیر جهت مصارف کاشت از کشور هلند

گروه بخشنامه واردات
عنوان بخشنامه اعلام شرایط قرنطینه ای واردات بذر موسیر جهت مصارف کاشت از کشور هلند(مهر96)
تاریخ 1396/7/10
شماره بخشنامه 60/155316
مرجع صدور دفتر مقررات صادرات و واردات
تصویر اصل بخشنامه دانلود فایل

ادامه‌ی خواندن

شرایط قرنطینه ای واردات بذر گل کلم از آفریقای جنوبی ،بذر بامیه وبذر شوید جعفری گشنیز

گروه بخشنامه واردات
عنوان بخشنامه اعلام شرایط قرنطینه ای واردات بذر گل کلم از آفریقای جنوبی ،بذر بامیه وبذر شوید جعفری گشنیز(مهر96)
تاریخ 1396/7/10
شماره بخشنامه 60/155304
مرجع صدور دفتر مقررات صادرات و واردات
تصویر اصل بخشنامه دانلود فایل

ادامه‌ی خواندن

شرایط قرنطینه ای واردات بذر کاکتوس جهت مصارف کاشت از کشور هلند

واردات
عنوان بخشنامه اعلام شرایط قرنطینه ای واردات بذر کاکتوس جهت مصارف کاشت از کشور هلند(مهر96)
تاریخ 1396/7/10
شماره بخشنامه 60/155006
مرجع صدور دفتر مقررات صادرات و واردات
تصویر اصل بخشنامه دانلود فایل

شرایط قرنطینه ای واردات مغز دانه کاج سیبری جهت مصارف خوراکی از کشور چین

60/157816
1396/07/15

ضمن ارسال تصویر نامه شماره 96/502/2565 مورخ 1396/6/13 وزارت جهاد کشاورزی در خصوص اعلام شرایط قرنطینه ای واردات مغز دانه کاج سیبری جهت مصارف خوراکی از کشور چین به استحضار می رساند
واردات محصول مذکور در فهرست کالاهای با ریسک قرنطینه ای کم قرار داشته و منوط به ارائه اصل گواهی بهداشت گیاهی معتبر از کشور مبدا و نیز بازدید کارشناسان قرنطینه در مرز ورودی ( گمرک ترخیص کننده) می باشد.

خواهشمند است دستور فرمایید اقدام لازم با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه معمول گردد

علی علی آبادی فرآهانی
مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات ادامه‌ی خواندن

لغو مجوزهای مربوط به واردات اندام های تکثیری

60/163761
تاریخ 1396/07/22
جناب آقای معقولی
مدیرکل محترم مرکز واردات و امور مناطقه آزاد و ویژه
گمرک ایران
با سلام دانلود بخشنامه و پیوست های آن

پیرو نامه شماره 96/210/18840 مورخ 1396/04/17 ضمن ارسال تصویر نامه شماره 96/502/2760 مورخ 1396/06/27 وزارت جهاد کشاورزی در خصوص لغو مجوزهای مربوط به واردات اندام های تکثیری به استحضار می رساند :
واردات اندام های تکثیری مندرج در فهرست پیوست ( جمعا هفت برگ) با رعایت ضوابط فنی و شرایط قرنطینه ای اعلام شده از سوی سازمان حفظ نباتات مجاز بوده و نیازی به اخذ مجوز ندارد.
خواهشمند است دستور فرمایید اقدام لازم با رعایت مقررات و ضوابط مربوطه معمول گردد

علی علی آبادی فراهانی
مدیر کل دفتر مقررات صادرات و و اردات

شرایط قرنطینه ای واردات صمغ کندر جهت مصارف خوراکی و دارویی

60/167870
تاریخ : 1396/07/26
جناب آقای معقولی
مدیر کل محترم مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

گمرک ج.ا.ایران
با سلام

ضمن ارسال تصویر نامه شماره 96/502/2561 مورخ 1396/0613 وزارت جهاد کشاورزی در خصوص اعلام شرایط قرنطینه ای واردات صمغ کندر جهت مصارف خوراکی و دارویی از کلیه کشورها به استحضار می رساند :
واردات محصول مذکور نیازی به همراه داشتن گواهی بهداشت نداشته و صرفا منوط به بازدید کارشناسان قرنطینه در مرز ورودی ( گمرک ترخیص کننده) می باشد. خواهشمند است دستور فرمایید اقدام لازم با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه معمول گردد.
علی علی آبادی فرآهانی
مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات

ادامه‌ی خواندن

شرایط قرنطینه ای واردات فتیله پنبه جاذب از کشور اندونزی

 

گروه بخشنامه واردات
عنوان بخشنامه اعلام شرایط قرنطینه ای واردات فتیله پنبه جاذب از کشور اندونزی(خرداد96)
تاریخ 96/3/21
شماره بخشنامه 96/210/13812
مرجع صدور دفتر قوانین مقررات صادرات واردات
تصویر اصل بخشنامه دانلود فایل

ضمن ارسال تصویر نامه شماره 96/502/1064 مورخ 1396/03/10 وزارت جهاد کشاورزی در خصوص اعلام شرایط قرنطینه ای واردات فتیله پنبه جاذب جهت مصارف صنعتی- بهداشتی از کشور اندونزی به استحضار می رساند :
واردات محصول مذکور از کشور فوق در فهرست کالاهای با ریسک قرنطینه ای کم قرار داشته و منوط به ارائه اصل گواهی بهداشت گیاهی معتبر از کشور مبدا و نیز بازدید کارشناسان قرنطینه در مرز ورود ( گمرک ترخیص کننده می باشد.

شرایط قرنطینه ای واردات بذر تاج الملوک seed Cohumbine از هلند

واردات و ترخیص این بذر جز فهرست محصولات قرنطینه ای با ریسک متوسط می باشد و نیازمند گواهی بهداشت و رعایت شرایط قرنطینه ای زیر و بازدید کارشناسان در گمرک مرز ورودی و گمرک ترخیص کننده می باشد.  ادامه‌ی خواندن

شرایط قرنطینه ای واردات بذر گل آیبریس از کشور هلند

واردات این بذر از کشور هلند در فهرست کالاهای با ریسک متوسط قرار داشته و واردات و ترخیص آن مستلزم رعایت شرایط قرنطینه ای زیر و بازدید کارشناسان قرنطینه در گمرک مرز ورودی و گمرک ترخیص کننده می باشد.

 

شرایط قرنطینه ای واردات بذر بامیه جهت کاشت از کشور آمریکا

 

گروه بخشنامه واردات
عنوان بخشنامه اعلام شرایط قرنطینه ای واردات بذر بامیه جهت کاشت از کشور آمریکا(خرداد96)
تاریخ 96/3/30
شماره بخشنامه 96/210/15510
مرجع صدور دفتر قوانین مقررات صادرات واردات
تصویر اصل بخشنامه دانلود فایل

ضمن ارسال تصویر نامه شماره 96/502/1249 مورخ 1396/03/24 وزارت جهاد کشاورزی در خصوص اعلام شرایط قرنطینه ای واردات بذر بامیه جهت کاشت از کشور آمریکا به اتحضار می رساند :
واردات محصول مذکور در فهرست کالاهای با ریسک قرنطینه ای متوسط قرار داشته و منوط به رعایت شرایط و نیز بازدید کارشناسان قرنطینه در مرز ورودی ( گمرک ترخیص کننده) می باشد.