بایگانی برچسب: s

ضوابط فنی واردات خودرو های سواری SONATA LF و SANTAFE STATION WAGON

تاریخ: ۰۳/۱۰/۱۳۹۳

شماره بخشنامه: ۱۴۶۰۵۲/۹۳/۱۴۲۷۶۶/۷۹۱/۷۳/۳۵۱

بخشنامه گمرک ایران در خصوص ابلاغ مشخصات خودرو های سواری قابل ورود با نشان تجاری HYUNDAI

به پیوست تصاویر نامه های شماره ۴۱۸۸۸/۲۱۰/۹۳ مورخ ۳/۸/۹۳ و ۱۵۶۹۸۹/۶۰ مورخ ۱۹/۷/۹۳ دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه در خصوص ضوابط فنی خودرو های سواری قابل ورود با نشان تجاری HYUNDAI به شرح مندرج در جدول نامه فوق الذکر جهت اقدام با رعایت مقررات ارسال میگردد.ضمناً اقدام برای گمرکات تخصصی بوده و برای سایر گمرکات صرفاً جهت اطلاع می باشد.

فرود عسگری – مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

*متن نامه شماره ۱۵۶۹۸۹/۶۰ مورخ ۱۹/۷/۹۳ دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه به شرح زیر است :

جناب آقای حسینی-مدیر کل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات-سازمان توسعه تجارت

سلام علیکم- با احترام به پیوست روگرفت گواهی نمایندگی و مجوزهای واردات خودرو مطابق مشخصات جدول زیر به نام شرکت آسان موتور نماینده رسمی برند HYUNDAI کشور کره جنوبی در ایران، ارسال می گردد.با توجه به صورتجلسه مورخ ۱۵/۷/۹۳ کمیته ضوابط فنی واردات خودرو، مراتب جهت اقدام مقتضی در زمینه ثبت سفارش خودرو مورد اشاره برابر آیین نامه ضوابط فنی واردات خودرو (موضوع مصوبه شماره ۱۸۷۵۸/ت۲۸۸۱۷ مورخ ۱۰/۴/۸۲ و اصلاحیه شماره ۲۴۷۲۹۷/ت۴۷۷۲۲هـ مورخ ۱۵/۱۲/۹۰ هیأت محترم وزیران) اعلام می گردد:

 

نشان تجاری نام شرکت تولید کننده

نوع خودرو

(گروه خودرو)

مدل خودرو (نوع گیربکس) نوع مدل موتور (حجم موتور)
HYUNDAI HYUNDAI MOTOR COMPANY سواری M1 SANTAFE (STATION WAGON) (A/T) G4KJ(2359CC)
SONATA LF(A/T) G4KJ(2359CC)
G4KE(2359CC)

 

مجوز سازمان محیط زیست شماره ۴۹۳۵۵ مورخ ۲۰/۱۲/۹۱ و شماره ۲۷۰۱ مورخ ۲۲/۶/۹۳
مجوز سازمان استاندارد شماره ۳۹۲۲۹ مورخ ۲۸/۵/۹۳ و شماره ۵۰۹۶۲ مورخ ۶/۷/۹۳
گواهی فعالیت نمایندگی شماره ۲۲۲۰۰۰۱۱۳۲۸۱ مورخ ۱۹/۱۱/۹۲ تا ۲۹/۱۲/۹۳ معتبر است

امیرحسین قناتی-مدیر کل صنایع خودرو و نیرو محرکه