بایگانی برچسب: s

لزوم اخذ مجوز مرکز اصلاح نژاد دامی برای واردات گوسفند و بز مولد نژاد خالص

تاریخ 1397/03/02
شماره بخشنامه 60/58959
مرجع صدور: دفتر مقررات صادرات و واردات - سازمان توسعه تجارت ایران

سازمان صنعت، معدن و تجارت 31 استان و جنوب استان کرمان
با سالم
به پیوست تصویر نامه شماره 848/502/97 مورخ 30/02/1397 وزارت جهاد کشاورزی در خصوص کنترل واردات دام ها مولد نژاد ارسال و به آگاهی میرساند:
ثبت سفارش و واردات »گوسفند مولد نژاد خالص« با ردیف تعرفه (01041010 ) و »بز مولد نژاد خالص« با ردیف تعرفه ( 01042010 ) منوط به اخذ مجوز از مرکز اصلاح نژاد دامی معاونت امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی می باشد./ 1761707

1-97 | واردات محصولات تراریخته با مجوز سازمان تحقیقات وزارت کشاورزی

بخشنامه 1-97 گمرک - واردات محصولات تراریخته با مجوز سازمان تحقیقات ترویج وزارت کشاورزی

1/96/1492335
1396/12/28

به پیوست تصویر نامه شماره 60/278378 مورخ 96/12/15 دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره 96/502/5746 مورخ 96/12/08 دفتر مقررات و استانداردهای بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در خصوص صدور مجوز محصولات کشاورزی تراریخته ارسال می گردد. ادامه‌ی خواندن

سایر حیوانات زنده

 

شماره تعرفه
H.S CODE
توضیح و شرح کالاحقوق ورودی Import
Duty
ارزش افزوده و عوارض دیگر مجوزهای لازمکد کشور دارنده
تعرفه ترجیحی
Preferential
Tariff
Description
0106

 
سایر حیوانات زندهمجوز بهداشت کشور مبدا + مجوز دامپزشکی - اگر وحشی باشد مجوز سازمان محیط زیست نیز لازم است .Other live animals.
پستانداران :- Mammals:
010611- - میمون ها :(Primates)- - Primates
01061110- - - براي تحقیقات (پزشکی، آزمایشگاهی و سرم سازی)4-- - - For research (medical, laboratories and antisera production)
01061190- - - سایر 15-- - - Other
010612 نهنگ ها، دولفین ها و خوک های دریایی (پستانداران و گاو دریایی (manatees) گاو آبی ؛(Cetacea ازنوع
:(Sirenia پستانداران از نوع ) (Dugon)
- - Whales, dolphins and porpoises
(mammals of the order Cetacea);
manatees and dugongs (mammals of the
order Sirenia)
01061210- - - براي تحقیقات (پزشکی، آزمایشگاهی و سرم سازی)4-- - - For research (medical, laboratories and antisera production)
01061290- - - سایر15-- - - Other
01061300- - شترها و سایر گونه های شتر ( Camelidae )4-- - Camelidae
01061400- - خرگوشها و خرگوشهای صحرایی 15-- - rabbits and fieldrabbits
010619- - سایر :- - Other:
01061910- - - سگ و گربه معمولی40-ورود سگ و گربه ممنوع- - - Dogs and cats
01061920- - - سگ و گربه برای تحقیقات پزشکی و آزمایشگاهی و تربیت شده پلیس و راهنما4-نظریه سازمان مربوطه برای سگ تربیت شده پلیس و راهنمای روشندلان + گواهی بهداشت کشور مبدا + مجوز دامپزشکی + - - - Dogs and cats for medical research and
laboratories; and for use by the police as
trained dogs and dogs for guiding
01061930- - - سایر برای تحقیقات پزشکی و آزمایشگاهی4-گواهی بهداشت کشور مبدا + مجوز دامپزشکی - - - Other for medical research and laboratories
01061990- - - سایر15-- - - Other
010620- خزندگان (از جمله مار و لاک پشت دریایی) :- Reptiles (including snakes and turtles)
01062010- - - براي تحقیقات ( پزشکی،آزمایشگاهی وسرم سازی)4-- - - For research, (medical, laboratories and antisera production)
01062090- - - سایر15-- - - Other
- پرندگان :- Birds:
010631- - پرندگان شکاری: - - Birds of prey:
01063110- - - برای تحقیقات (پزشکی،آزمایشگاهی وسرم سازی)4-- - - For research, (medical, laboratories and antisera production)
01063190- - - سایر15-- - - Other
010632- - طوطی ها (ازجمله طوطی معمولی، طوطی کوچک 32 دم دراز، طوطی بزرگ آمریکای جنوبی با دم بلند و
طوطی استرالیا یا هند با کاکل زرد یا قرمز):
- - Psittaciformes (including parrots,
parakeets, macaws and cockatoos):
01063210- - - برای تحقیقات پزشکی، آزمایشگاهی وسرم سازی4-- - - For research, (medical, laboratories and antisera production)
01063290- - - سایر15-- - - Other
010633- - شترمرغ ها ، شترمرغ استرالیایی ( Dromaius Dovaehollondiae )- - ( Dromaius Dovaehollondiae )
01063310- - - شتر مرغ بالغ مولد4-- - - Adult ostrich
01063320- - - شترمرغ استرالیایی4-- - - Dromaius (Dovaehollondiae )
01063390- - - سایر4-
010639- - سایر :- - Other
01063910- - - برای تحقیقات (پزشکی، آزمایشگاهی وسرم سازی)4-- - - For research, (medical, laboratories and antisera production)
01063990- - - سایر4-- - - Other
- - حشرات- insecta
010641- - زنبورها- - beeses
01064110- - - کلنی زنبور عسل22-- - - Colony of honey bees
01064120- - - ملکه زنبور عسل10-- - - Queen of honey bees
01064130- - - سایر15-- - - other
01064900- - سایر15-- - other
010690- سایر :- other :
01069010- - - برای تحقیقات ( پزشکی ، آزمایشگاهی و سرم سازی )4-- - - For research, (medical, laboratories and antisera production)
01069020- - - عوامل ماکرو ارگانیسم (عوامل زنده کنترل کننده آفات، بیماری ها و علف های هرزه)4-- - - Micvo organism ingredietnt (Live
ingredients that eantral diseouse and weed)
01069090- - - سایر4-- - - Other

 

حیوانات زنده از نوع گوسفند و بز

شماره نعرفهنوع --------------------------- کالامجموع
حقوق گمرکی
و سود بازرگانی
Total
Customs
Duty
and
Commercial
benefit
مالیات بر
ارزش افزوده
VAT
توضیحاتکد کشور
دارنده تعرفه
ترجیحی
Preferential
Tariff
DescriptionHS code
0104حیوانات از نوع گوسفند و بز :ارائه گواهی بهداشت کشور مبدا و ترخیص از گمرکات دارای امکانات قرنطینه دامی
همچنین نوع وحشی آن
مجوز سازمان محیط
زیست را لازم دارد.
Live swine .0104
01041000- از نوع گوسفند2-Live sheep and goats.01041000
010420- از نوع بز:- Sheep010420
01042010- - - بز مولد نژاد2-- Goats:01042010
01042090- - - سایر8---- Pure-bred breeding animals01042090

گوسفند پستانداری است از راسته سم داران از دسته زوج‌سمان، از گروه نشخوارکنندگان و از خانوداده گاوسانان (تهی‌شاخان). این حیوان را جهت استفاده از پشم، شیر و گوشتش اهلی کرده، به صورت گله‌های بزرگ نگهداری می‌کنند. برخی نژادهای گوسفند نر دارای شاخ مورب و حلقوی و پیچ دار می‌باشند و در این صورت به نام قوچ یا راک نامیده می‌شوند؛ ولی گوسفند ماده متعلق به هر نژادی که باشد، به طور عام به نام میش خوانده می‌شود.

۱ معرفی نژادها

  • ۱.۱ نژادهایی با پشم خیلی ظریف
   • ۱.۱.۱ مرینوس (merino)
   • ۱.۱.۲ رامبویه(Rambouillet)
   • ۱.۱.۳ دبویلت(Debouillet)
  • ۱.۲ نژادهایی با پشم نسبتا ظریف
   • ۱.۲.۱ دورست (Dorest)
   • ۱.۲.۲ گوسفند فنلاندی(Finn sheep)
   • ۱.۲.۳ همشایر (Hampshire)
   • ۱.۲.۴ مونتادال(Montadal)
   • ۱.۲.۵ اکسفورد (Oxford)
   • ۱.۲.۶ شروپ شایر (Shropshire)
   • ۱.۲.۷ سات داون(Soutdown)
   • ۱.۲.۸ سافولک (Suffolk)
   • ۱.۲.۹ تونس (Tunis)
  • ۱.۳ نژادهای پشم دراز
   • ۱.۳.۱ کاتسولد (Cotswold)
   • ۱.۳.۲ لایسستر (Leicester)
   • ۱.۳.۳ لینکلن (Lincoln)
   • ۱.۳.۴ رامنی (Romney)
  • ۱.۴ نژادهای پشم تلاقی یافته
   • ۱.۴.۱ کلمبیا (Columbia)
   • ۱.۴.۲ کوریدال (Corriedale)
   • ۱.۴.۳ پاناما (Panama)
   • ۱.۴.۴ راملدال (Romeldale)
   • ۱.۴.۵ تارگی (Tar ghee)
   • ۱.۴.۶ بدون دم (Tailless)
   • ۱.۴.۷ سوت دال (Southdaie)
   •  نژادهای پشم قالی
   • صورت سیاه‌ها اسکاتلند (Black-Faced Highland)
   • نژاد پوستی

   • قره گل (Karakul)

بهترین نژادهای گوسفند عبارت‌اند از:

 • نژاد مرینوس که دارای پشمهای لطیفی است.
 • گوسفند قره‌گل که پشمهایش دارای جعد خاصی است.

بُز (نام علمی: Capra aegagrus hircus) حیوانی است اهلی از راستهٔ زوج‌سُمان (Artiodactyla)، خانوادهٔ گاوسانان (Bovidae)، زیرخانوادهٔ بزیان (Caprinae)، جنس بزها (Capra).

به بچه‌بز یا بزِ خردسال، بُزغاله گویند. به بزغالهٔ شیرمست یا بزغاله شش ماهه کهره می‌گویند. بز نر بالغ نیز «پازن» نام دارد.

بزهای وحشی

تارها

تارها (Tahr) حيواناتي كوتاه با بدني عضلاني و شاخ‌هايي كوتاه و توپر (بلندترين شاخ 43 سانتيمتر ركورد شده حداكثر محيط پايه شاخ 27 سانيتمتر) و به عقب برگشته هستند. تارها فاقد ريش‌اند. سه گونه مختلف تار وجود دارند كه در فواصل خيلي دور از هم زندگي مي‌كنند:
1) تار هيماليايي
(Hemitragus jemlahicus)
با موهاي قهوه‌اي طلايي زياد و نسبتا بلند اطراف شانه و سينه و رنگ عمومي متمايل به قرمز يا قهوه‌اي تيره و شاخي محدب (در بيرون) و گره‌دار (در داخل) فقط در نوار باريكي از بوتان تا كشمير زندگي مي‌كند. اين حيوان به كاليفرنياي امريكا و نيوزيلند برده شده و تكثير گرديده است.
2) تار نيلگيري
(Hemitragus hylocrius)
با رنگ تماماً تيره و لكه‌هاي زين مانند پهلوها و لكه‌هاي سفيد بالاي زانوها در ارتفاعات جنوب هندوستان و منطقه نيلگير، آناماليس و فلات غربي هند زيست مي‌كند.
3) تار عربي
(Hemitragus jayakari)
با بدن قهوه‌اي و ناحيه زير شكم كم‌رنگ و موهاي بلند ناحيه فك‌ها، سينه و بالاي پاها فقط به عمان محدود مي‌شود. تمام گونه‌هاي تار نقاط كوهستاني و پر شيب را براي زيست مي‌گزينند. تار هيماليايي از ارتفاع 2400 تا 5000 متر از سطح دريا زيست مي‌كند.

گونه‌ها و زير‌گونه‌هاي بزهاي وحشي
معمولاً شرط لازم براي تفكيك گونه‌ها آن است كه حيوانات مختلفي كه در طبيعت در كنار يكديگر زيست مي‌كنند با يكديگر امتزاج نداشته باشند. نظير مار‌خور و آيبكس آسيايي كه در يك محيط زندگي كرده ولي با يكديگر امتزاج نمي‌نمايند. در رابطه با حيواناتي كه از لحاظ جغرافيايي و طبيعي، دور از يكديگر زيست مي‌كنند، بايد از روي فيزيك جانور و ساير خواص جانورشناسي آن قضاوت كرد. به عنوان نمونه، انواع تور قفقازي، از لحاظ جغرافيايي، از آيبكس و مار‌خور كاملاً جدا هستند، لذا، نمي‌توان گفت كه آيا در طبيعت با اين دو حيوان امتزاج مي‌نمايند يا خير.
در اسارت، تمام گونه‌هاي بز وحشي با يكديگر در مي‌آميزند. انواع بزهاي وحشي پرورش يافته در شكارگاه‌هاي خصوصي تگزاس، معمولاً امتزاج بين كل ايراني و بز خانگي و يا آيبكس و بز خانگي هستند. بين مار‌خور و بز خانگي نيز نسل‌گيري صورت پذيرفته است.
نويسنده بزهاي وحشي را در 6 گونه اصلي جاي مي‌دهد:
Capra aegagrus : يا كل و بز ايراني يا Bezoar Goat يا پا‌سنگ (Pasang) با شاخ‌هاي تيز در لبه پيشين.
Capra ibex : شامل انواع Ibex كه داراي شاخ‌هايي با لبه پهن در جلو هستند.
Capra cylindricornis : يا تور قفقازي شرقي با شاخ‌هاي گرد برگشته به عقب و متمايل به بالا.
Capra caucasica : يا تور قفقاز غربي با شاخ‌هاي قوسي مثل شاخ‌ كل ولي كوتاه‌تر و داراي برجستگي و دندانه روي شاخ و گاه بدون دندانه.
Capra falconeri : يا مار‌خور با شاخ‌هاي مارپيچ.
Capra aegagrus : يا بز كوهي اسپانيايي با شاخ‌هايي كه ابتدا به سمت بالا و عمودي رشد مي‌كند و سپس به سمت چپ و راست متمايل مي‌شود و سپس دوباره به سمت داخل بر‌ مي‌گردد.
زير گونه‌ها معمولاً يك يا چند دسته از يك گونه حيواني هستند كه از لحاظ خصوصيات آناتوميكي نظير شكل شاخ يا اندازه بدن و گاه رنگ پوست، بتوان آنها را در يك گستره جغرافيايي، از بقيه تشخيص داد. با توجه قراردادي بودن مرزهاي بين گونه‌ها و زير گونه‌ها، اختلاف نظر زيادي بين جانورشناسان مختلف وجود دارد. نويسنده، با توجه به تجربيات شخصي، جدول رده‌بندي‌ بزهاي وحشي (چاپ شده در شماره قبل) را تنظيم كرده است.
اسامي موسوم در مورد بزهاي وحشي گيج‌كننده است. مثلاً Ibex اكثراً به كل ايراني (Persian Ibex) اطلاق مي‌شود يا بز وحشي اسپانيايي را Spanish Ibex مي‌نامند كه به نظر نويسنده، اين اسامي غلط هستند. با توجه به جدول مذكور، گونه‌ها و زير گونه‌هاي Ibex تعيين گرديده و اين دو حيوان Ibex نيستند. به علاوه، به نظر نويسنده، نام Persian Ibex اين اشكال را دارد كه اين حيوان يا Bezoar Goat در خارج از ايران نيز يافت مي‌شود. نويسنده، كل ايراني را Bezoar يا Pasang مي‌نامد.
توضيح مترجم: به نظر من، اين حيوان اگر چه در تركيه و عراق هم يافت مي‌شود، دليلي ندارد كه نام معروف كل و بز را روي آن نگذاريم و كلمه Pasang نيز غلط است.

-------------------------------------------------------------------------

منابع :  ویکیپدیا : بز ،  کویرها و بیابانهای ایران : بزهای وحشی 

حیوانات زنده از نوع خوک

شماره نعرفهنوع --------------------------- کالامجموع
حقوق گمرکی
و سود بازرگانی
Total
Customs
Duty
and
Commercial
benefit
مالیات بر
ارزش افزوده
VAT
توضیحاتکد کشور
دارنده تعرفه
ترجیحی
Preferential
Tariff
DescriptionHS code
0103حیوانات زنده از نوع خوکواردات ممنوعLive swine.
01031000 - مولد نژاد خالص4-4- Pure-bred breeding animals
- سایر- Other:
01039100- - به وزن کمتر از 50 کیلوگرم4-4- Weighing less than 50 kg
01039200- - به وزن 50 کیلوگرم یا بیشتر4-4- Weighing 50 kg or more

خوک Pig

یک خوک همراه یک خوکچه

خوک پستانداری از خانوادهٔ گرازسانان (Suidae) و راستهٔ جفت‌سمان است. خوک‌ها شامل خوک های اهلی می شوند، که جد آن ها گراز وحشی و بسیاری از دیگر بستگان وحشی می باشد. خوک ها حیواناتی همه چیزخوار، به شدت اجتماعی و باهوش هستند.

یک خوک معمولی دارای یک سر بزرگ با پوزه دراز است که با استخوان های ویژه پیش‌دماغی و یک دیسک غضروفی در نوک تقویت شده است. پوزه برای جستجوی خاک به منظور یافتن غذا مورد استفاده قرار می گیرد و عضو بسیار حساسی است. در هر پا چهار انگشت سم دار وجود دارد. بیشتر وزن حیوان روی دو انگشت بزرگتر میانی تحمل می شود؛ اما دو انگشت بیرونی نیز در زمین های نرم مورد استفاده قرار می گیرند. فرمول دندان خوک های بالغ ۳،۴،۱،۳ در هر فک است، که در مجموع ۴۴ دندان می دهد. دندان های عقب برای خرد کردن سازگاری یافته اند.در نرها دندان ها به شکل عاج بوده و به طور مداوم رشد می کنند و در اثر اصطکاک با زمین دائماً تیز می شوند.

در اسلام و یهودیت، گوشت خوک برای خوردن حرام دانسته شده است. خوک مدفوع خوار بوده و انواع بیماریها را به انسان منتقل می کند.

 

 

حیوانات زنده از نوع گاو

این شماره شامل کلیمه حیوانات تیره های فرعی گاو و گاومیش، اهلی یا غیر اهلی، صرفنظر از موارد استفاده آنها می شود.

شماره تعرفهتوضیح و شرح کالاحقوق ورودیگروهمجوزهای لازمترجیحیDESCRIPTION
0101اسب ، الاغ و استر زندهقد،سدک،سحمز-Live horses, asses, mules and hinnies
- اسبها-horses
01012100- - حیوانات مولد نژاد خالص52D8pure-bred breeding animals:
010129- - سایر- - other
01012910- - - اسب برای مسابقه262-- - - Horse for race
01012990- - - سایر *402-- - - Other
01013000- الاغ52- osse
01019000- سایر322- Other
0102حیوانات زنده از نوع گاوقد،سدک،سحمزLive bovine animals.
- گاو :- boving
010221- - مولد نژاد خالص :- - Pure-bred breeding animals
01022110- - - گاو شیری51- - - Milk cow
01022120- - - گاو گوشتی51- - - Beef cattle
01022130- - - گاو دو منظوره (شیری و گوشتی)52- - - Dual-purpose catlle
01022140- - - گاو نر مولد نژاد (شیری،گوشتی، دو منظوره)51- - - Breeding bull (daing, beef-purpose)
01022190- - - سایر51- - - Other:
01022900- - سایر :51- - Other
- بوفالو- buffalo
01023100- - مولد نژاد خالص *52- - Pure- bred breeding animals
01023900- - سایر52- - other
01029000- سایر52- other
0103حیوانات زنده از نوع خوک **قد،سدک،سحمزLive swine.
01031000- مولد نژاد خالص54- Pure-bred breeding animals
- سایر- Other:
01039100- - به وزن کمتر از 50 کیلوگرم54- - Weighing less than 50 kg
01039200- - به وزن 50 کیلوگرم یا بیشتر54- - Weighing 50 kg or more
0104حیوانات زنده از نوع گوسفند و بزقد،سدک،سحمزLive sheep and goats.
010410- از نوع گوسفند :- Sheep
01041010- - - گوسفند مولد نژاد خالص51- - -Purebreed producer sheep
01041090- - - سایر51- - - Other
010420- از نوع بز :- Goats:
01042010- - - بز مولد نژاد51- - - Pure-bred breeding animals
01042090- - - سایر52- - - Other:
0105مرغ، خروس، اردک، غاز، بوقلمون و مرغ شاخدار،زنده ازنوع خانگیقد،سدک،سحمزLive poultry, that is to say, fowls of the species Gallus domesticus, ducks,geese, turkeys and guinea fowls.
- به وزن 185 گرم و کمتر :- Weighing not more than 185 g:
010511- - مرغ و خروس :- - Fowls of the species Gallus domesticus:
01051110- - - جوجه اجداد گوشتی یکروزه51- - - meat ancestor pullet
1051120- - - جوجه مادر گوشتی یکروزه51- - - mother meat pullet
1051130- - - جوجه اجداد تخم گذار یکروزه51- - - Ancestor pullet laying egg
1051140- - - جوجه مادر یکروزه تخمگذار51- - - Masther pullet laying egg
1051150- - - جوجه یکروزه گوشتی51- - - Meat one-day pullet
1051160- - - جوجه یکروزه تخمگذار51- - - one-day pullet laying egg
1051190- - - سایر202- - - Other
10512- - بوقلمون :- - Turkeys:
01051210- - - مولد نژاد خالص :52- - - Pure-bred breeding
1051220- - - جوجه یکروزه گوشتی بوقلمون202- - - One day Pullet meat of turkey
1051290- - - سایر102- - - Other
1051300- - مرغابی ها *322- - Ducks
1051400- - غازها *152- - Gooses
1051500- - مرغ شاخدار152- - Gineh Callus
10594- - مرغان خانگی Gallus domesticus- - Fowls of the species Gallus domesticus
1059410- - - مرغ هیبرید تجاری552- - - Trading hybrid Poultry
1059420- - - پولت مرغ تخمگذار552- - - Laying Pullets Poultry
1059490- - - سایر552- - - Other
1059900- -سایر :552- - Other
106سایر حیوانات زندهقد،سدک،سحمزOther live animals.
پستانداران :- Mammals:
010611- - میمون ها :(Primates)- - Primates
1061110- - - براي تحقیقات (پزشکی، آزمایشگاهی و سرم سازی)51- - - For research (medical, laboratories and antisera production)
01061190- - - سایر202- - - Other
10612نهنگ ها، دولفین ها و خوک های دریایی (پستانداران و گاو دریایی (manatees) گاو آبی ؛(Cetacea ازنوع :(Sirenia پستانداران از نوع ) (Dugon)- - Whales, dolphins and porpoises (mammals of the order Cetacea); manatees and dugongs (mammals of the order Sirenia)
01061210- - - براي تحقیقات (پزشکی، آزمایشگاهی و سرم سازی)52- - - For research (medical, laboratories and antisera production)
01061290- - - سایر202- - - Other
10613- - شترها و سایر گونه های شتر:- - Camelidae
1061310- - - مولد نژاد خالص52- - - Purebred Breeding
1061390- - - سایر52- - - Others
1061400- - خرگوشها و خرگوشهای صحرایی202- - rabbits and fieldrabbits
10619- - سایر :- - Other:
01061910- - - سگ و گربه معمولی552- - - Dogs and cats
1061920- - - سگ و گربه برای تحقیقات پزشکی و آزمایشگاهی و تربیت شده پلیس و راهنما52- - - Dogs and cats for medical research and laboratories; and for use by the police as trained dogs and dogs for guiding
1061930- - - سایر برای تحقیقات پزشکی و آزمایشگاهی52- - - Other for medical research and laboratories
1061990- - - سایر202- - - Other
10620- خزندگان (از جمله مار و لاک پشت دریایی) :- Reptiles (including snakes and turtles)
1062010- - - براي تحقیقات ( پزشکی،آزمایشگاهی وسرم سازی)52- - - For research, (medical, laboratories and antisera production)
01062090- - - سایر202- - - Other
- پرندگان :- Birds:
010631- - پرندگان شکاری:- - Birds of prey:
01063110- - - برای تحقیقات (پزشکی،آزمایشگاهی وسرم سازی)52- - - For research, (medical, laboratories and antisera production)
01063190- - - سایر202- - - Other
10632- - طوطی ها (ازجمله طوطی معمولی، طوطی کوچک 32 دم دراز، طوطی بزرگ آمریکای جنوبی با دم بلند و طوطی استرالیا یا هند با کاکل زرد یا قرمز) :- - Psittaciformes (including parrots,parakeets, macaws and cockatoos):
01063210- - - برای تحقیقات پزشکی، آزمایشگاهی وسرم سازی52- - - For research, (medical, laboratories and antisera production)
01063290- - - سایر202- - - Other
10633- - شترمرغ ها ، شترمرغ استرالیایی ( Dromaius Dovaehollondiae )- - ( Dromaius Dovaehollondiae )
1063310- - - شتر مرغ بالغ مولد52- - - Adult ostrich
1063320- - - شترمرغ استرالیایی *52- - - Dromaius (Dovaehollondiae )
1063330- - - جوجه یکروزه شترمرغ2- - - One-day Pullet Striches
1063390- - - سایر *52- - - others
10639- - سایر :- - Other
1063910- - - برای تحقیقات (پزشکی، آزمایشگاهی وسرم سازی)52- - - For research, (medical, laboratories and antisera production)
01063920- - - پردندگان زینتی شامل قناری، مرغ عشق و فنچ52
1063990- - - سایر52- - - Other
- حشرات- insecta
10641- - زنبورها- - beeses
1064110- - - کلنی زنبور عسل322- - - Colony of honey bees
1064120- - - ملکه زنبور عسل102- - - Queen of honey bees
1064130- - - سایر202- - - other
1064900- - سایر202- - other
10690- سایر :- other :
01069010- - - برای تحقیقات ( پزشکی ، آزمایشگاهی و سرم سازی )52- - - For research, (medical, laboratories and antisera production)
01069020- - - عوامل ماکرو ارگانیسم (عوامل زنده کنترل کننده آفات، بیماری ها و علف های هرزه)51- - - Micvo organism ingredietnt (Live ingredients that eantral diseouse and weed)
1069090- - - سایر51- - - Other

انواع نژاد گاو

سلسله: جانوران
شاخه : مهره داران
رده: پستانداران
راسته: سم داران
خانواده: Bovidea
زیر خانواده: Bovinae
جنس: Bos مهمترین گونه هایی که در این جنس دیده می شوند عبارتند از: 1- Bos taurus : گاوهای اهلی اروپا که بدون کوهان هستند.
2- Bos indicus : گاوهای کوهان دار هندوستان معروف به زیبو
3- Bos grunniens : گاو میش اهلی تبت موسوم به یاک
4- Bos bison : گاومیش وحشی آمریکای شمالی موسوم به باسیون آمریکایی
5- Bos bublus : گاومیش اهلی هندوستان گفته می شود که همه گاوهای شیری و حتی گوشتی از گاو وحشی اوراک یا Bos taurus بوجود آمده اند. گاوهای زیبو به حالت وحشی شناسایی نشده اند ولی گفته می شود که از Bos namadicus بوجود آمده اند. این گاو در شمال بلوچستان اهلی شده و در آسیا و آفریقا گسترش یافتند. احتمال می رود که بین اوراک و زیبو آمیزش انجام شده باشد. زیرا نژادهای زیادی وجود دارند که کوهان آنها از زیبوی اصلی کوچکتر است. از نقطه نظر نوع استفاده گاوها را به نژادهای شیری ، گوشتی و دو یا چند منظوره تقسیم بندی می کنند.

نژادهای گوشتی :

نام اهلی این نژاد آبردین آنگوس (Aberdeen Angus) و منشاء آن اسکاتلند است

1- آنگوس (Angus) - نام اهلی این نژاد آبردین آنگوس (Aberdeen Angus) و منشاء آن اسکاتلند است

گله های این نژاد حاصل تلاقی گاوهای قرمز اصلاح شده با گاوهای قرمز حاصل از آنگوس سیاه می باشند. فرزندان حاصل از تلاقی های آنگوس قرمز همیشه قرمز رنگ می باشند .

2- آنگوس قرمز (Red Angus) - گله های این نژاد حاصل تلاقی گاوهای قرمز اصلاح شده با گاوهای قرمز حاصل از آنگوس سیاه می باشند. فرزندان حاصل از تلاقی های آنگوس قرمز همیشه قرمز رنگ می باشند .

3- شارولی (Sharolais)- یکی از قدیمی ترین نژادهای گاوهای گوشتی فرانسوی است. این نژاد در منطقه شاروله در مرکز فرانسه توسعه یافته است. گاو شارولی سفید متمایل به کرم بوده و پوستی صورتی رنگ دارد. گاو نر بالغ وزنی برابر 907 تا 1134 کیلوگرم و گاو ماده بالغ نیز وزنی برابر 680 تا 816 کیلو گرم دارد

3- شارولی (Sharolais)- یکی از قدیمی ترین نژادهای گاوهای گوشتی فرانسوی است. این نژاد در منطقه شاروله در مرکز فرانسه توسعه یافته است. گاو شارولی سفید متمایل به کرم بوده و پوستی صورتی رنگ دارد. گاو نر بالغ وزنی برابر 907 تا 1134 کیلوگرم و گاو ماده بالغ نیز وزنی برابر 680 تا 816 کیلو گرم دارد

4- چیانینا یا کیانینا Chianina) - منشأ این نژاد ، دره کیانینا در ایتالیا می باشد و یکی از قدیمی ترین ن‍ژادهای گاو در ایتالیا و احتمالاً یکی از قدیمی ترین نژادها در جهان بوده و قبل از زمان امپراتوری رم وجود داشته است. بلندی قد گاو نر چیانینا به 8/1 متر می رسد و وزنی بالغ بر 1814 کیلوگرم دارد. بلندی قد گاو ماده نیز به 5/1 متر و وزن آن به 1088 کیلوگرم می رسد

4- چیانینا یا کیانینا Chianina) - منشأ این نژاد ، دره کیانینا در ایتالیا می باشد و یکی از قدیمی ترین ن‍ژادهای گاو در ایتالیا و احتمالاً یکی از قدیمی ترین نژادها در جهان بوده و قبل از زمان امپراتوری رم وجود داشته است. بلندی قد گاو نر چیانینا به 8/1 متر می رسد و وزنی بالغ بر 1814 کیلوگرم دارد. بلندی قد گاو ماده نیز به 5/1 متر و وزن آن به 1088 کیلوگرم می رسد

5- گالووای (Galloway)- این گاوها برای سده های پیاپی در جنوب غربی اسکاتلند دیده می شوند. گفته می شود این نژاد هرگز با نژادهای دیگر آمیخته نشده و بنابراین کهن ترین نژاد گوشتی بریتانیا است. این گاوها بسیار مقاوم است.

5- گالووای (Galloway)-
این گاوها برای سده های پیاپی در جنوب غربی اسکاتلند دیده می شوند. گفته می شود این نژاد هرگز با نژادهای دیگر آمیخته نشده و بنابراین کهن ترین نژاد گوشتی بریتانیا است. این گاوها بسیار مقاوم است.

 

6- هرفورد (Herford) منشأ هرفورد از بخش هرفورد در انگلستان می باشد. این نژاد دارای صورت سفید و بدنی قرمز رنگ بوده و شکم ، پاها و دم افشان نیز سفیدرنگ می باشد. وزن هرفورد نر در حدود 834 کیلوگرم و وزن هرفورد ماده 544 کیلوگرم است.

6- هرفورد (Herford) منشأ هرفورد از بخش هرفورد در انگلستان می باشد. این نژاد دارای صورت سفید و بدنی قرمز رنگ بوده و شکم ، پاها و دم افشان نیز سفیدرنگ می باشد. وزن هرفورد نر در حدود 834 کیلوگرم و وزن هرفورد ماده 544 کیلوگرم است.

7- لیموزین(Limousin) -منشأ این نژاد استان لیموزین در غرب فرانسه است.

7- لیموزین(Limousin) -منشأ این نژاد استان لیموزین در غرب فرانسه است.

8- ماین آنجو(Main - Anjou) - منشأ این نژاد کشور فرانسه می باشد.ماین آنجوحاصل تلاقی شورت هورن نر انگلیسی و مانسل ماده فرانسوی است. اصالتاً این نژاد حیوان کاری است و در اثر اصلاح نژاد برای صفات تولید شیر و گوشت توسعه یافته است

8- ماین آنجو(Main - Anjou) - منشأ این نژاد کشور فرانسه می باشد.ماین آنجوحاصل تلاقی شورت هورن نر انگلیسی و مانسل ماده فرانسوی است. اصالتاً این نژاد حیوان کاری است و در اثر اصلاح نژاد برای صفات تولید شیر و گوشت توسعه یافته است

9- شورت هورن و شورت هورن بدون شاخ (Short horn and polled short horn) منشأ این نژاد از شمال انگلستان است و گاوهای شورت هورن به رنگ قرمز و سفید و یا ابرش دیده می شوند گاو نر بالغ وزنی معادل 1088 کیلوگرم و ماده آن 680کیلوگرم دارد.

9- شورت هورن و شورت هورن بدون شاخ (Short horn and polled short horn) منشأ این نژاد از شمال انگلستان است و گاوهای شورت هورن به رنگ قرمز و سفید و یا ابرش دیده می شوند گاو نر بالغ وزنی معادل 1088 کیلوگرم و ماده آن 680کیلوگرم دارد.

10- سیمنتال (Simmental) منشأ این نژاد از دره سیمن در کشور سوئیس است وزن گاو نر بالغ 1043 تا 1179 کیلوگرم و وزن ماده بالغ آن 658 تا 816 کیلوگرم است. این نژاد در هردوره شیردهی 4082 کیلوگرم شیر با %4 چربی تولید می نماید.

10- سیمنتال (Simmental) منشأ این نژاد از دره سیمن در کشور سوئیس است وزن گاو نر بالغ 1043 تا 1179 کیلوگرم و وزن ماده بالغ آن 658 تا 816 کیلوگرم است. این نژاد در هردوره شیردهی 4082 کیلوگرم شیر با %4 چربی تولید می نماید.

11- براهمن (Brahman) این نژاد در جنوب غربی ایالات متحده آمریکا توسعه یافته است و منشأ اصلی آن از کشور هند است و از گاو Bos indicus بوجود آمده است. Bos indicus دارای کوهان بوده که اغلب به نام زبو معروف هستند.

11- براهمن (Brahman) این نژاد در جنوب غربی ایالات متحده آمریکا توسعه یافته است و منشأ اصلی آن از کشور هند است و از گاو Bos indicus بوجود آمده است. Bos indicus دارای کوهان بوده که اغلب به نام زبو معروف هستند.

12- برانگوس(Brangus) این نژاد از تلاقی گاوهای برهما و آنگوس بوجود آمده است و اولین تلاقی در سوئیزیانای آمریکا صورت گرفته است. برانگوس به رنگ سیاه و بدون شاخ می باشد

12- برانگوس(Brangus) این نژاد از تلاقی گاوهای برهما و آنگوس بوجود آمده است و اولین تلاقی در سوئیزیانای آمریکا صورت گرفته است. برانگوس به رنگ سیاه و بدون شاخ می باشد

14- ماری گری (Murray Grey) منشأ این نژاد نیز استرالیا است

14- ماری گری (Murray Grey) منشأ این نژاد نیز استرالیا است

 

13- درات ماستر (Drought master) - این نژاد در استرالیا ایجاد شد که ترکیب %50 برهمن و %50 شورت هورن دارد

13- درات ماستر (Drought master) - این نژاد در استرالیا ایجاد شد که ترکیب %50 برهمن و %50 شورت هورن دارداز سایر نژادها می توان به سنپول(Senpol) ، پینزگاوور(Pinzgaur)،ردپول(Redpoll)و ... اشاره کرد

 نژادهای گاو شیری :

1- ایر شایر (Ayrshire) موطن اصلی این نژاد از استان ایر در اسکاتلند می باشد مقدار شیر تولیدی اینگونه گاوها نسبت به اندازه آنها خوب است و می توانند تا 4000 کیلوگرم شیر با %4 چربی

1- ایر شایر (Ayrshire) موطن اصلی این نژاد از استان ایر در اسکاتلند می باشد مقدار شیر تولیدی اینگونه گاوها نسبت به اندازه آنها خوب است و می توانند تا 4000 کیلوگرم شیر با %4 چربی

2- براون سوئیس (Brown swiss) - منشاء این نژاد از کشور سویس بوده و که تولید شیر آنها زیاد ولی چربی آنها اندک است. امروزه از این نژاد بیشتر بعنوان نژاد دو منظوره ( گوشت و شیر) استفاده می شود. تولید شیر براون سوئیس برای یک نژاد دومنظوره خوب است و به طور میانگین 4000کیلوگرم شیر با چربی 8/3 درصد چربی تولید می کند

2- براون سوئیس (Brown swiss) - منشاء این نژاد از کشور سویس بوده و که تولید شیر آنها زیاد ولی چربی آنها اندک است. امروزه از این نژاد بیشتر بعنوان نژاد دو منظوره ( گوشت و شیر) استفاده می شود. تولید شیر براون سوئیس برای یک نژاد دومنظوره خوب است و به طور میانگین 4000کیلوگرم شیر با چربی 8/3 درصد چربی تولید می کند

3- گرنزی(Guernse ) - موطن این نژاد از جزیره گرنزی در انگلستان است. رنگ حنایی باعلامتهای سفید رنگ روی بدن ، پوست زرد رنگ و پوزه نخودی رنگ از مشخصات این نژاد می باشد. گاوهای گرنزی در انگلستان نزدیک به 3600 کیلوگرم شیر با 6/4 درصد چربی تولید می کنند. ..

3- گرنزی(Guernse ) - موطن این نژاد از جزیره گرنزی در انگلستان است. رنگ حنایی باعلامتهای سفید رنگ روی بدن ، پوست زرد رنگ و پوزه نخودی رنگ از مشخصات این نژاد می باشد. گاوهای گرنزی در انگلستان نزدیک به 3600 کیلوگرم شیر با 6/4 درصد چربی تولید می کنند.

 4-هلشتاین(holstein) این نژاد استان فریسلند واقع در شمال هلند بوده و از جمله پرشیر ترین نژادهای دنیا به شمار می آید. رنگ این نژاد بصورت ابلق سیاه و سفید بوده و و میزان تولید سالانه شیر آن در سال 1999 در حدود 10 تن اندازه گیری شده است. اصیل ترین گاوهای هلشتاین رنگ پوستشان از مفصل مچ ( کارپ ) به پایین ، کاملاً سفید می باشد

4-هلشتاین(holstein) این نژاد استان فریسلند واقع در شمال هلند بوده و از جمله پرشیر ترین نژادهای دنیا به شمار می آید. رنگ این نژاد بصورت ابلق سیاه و سفید بوده و و میزان تولید سالانه شیر آن در سال 1999 در حدود 10 تن اندازه گیری شده است. اصیل ترین گاوهای هلشتاین رنگ پوستشان از مفصل مچ ( کارپ ) به پایین ، کاملاً سفید می باشد

اسب | الاغ | قاطر و استر زنده

0101اسب، الاغ، قاطر و استر زنده       
- اسب ها
01012100- - حیوانات مولد نژاد خالص4-
010129- - سایر:
01012910- - - اسب برای مسابقه22-
01012990- - - سایر4-
01013000- الاغ4-
01019000-سایر22-

خر به انگلیسی Donkey :

طبقه‌بندی علمی
فرمانرو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پستانداران
راسته: تک‌سمان
تیره: اسبیان
سرده: Equus
زیرسرده: Asinus
گونه: E. africanus
زیرگونه: E. africanus asinus
نام سه‌جمله‌ای
Equus africanus asinus

خر یا اُلاغ یا درازگوش (Equus africanus asinus) حیوانی است از دستهٔ چهار پایان. این حیوان اهلی است و انسان‌ها از آن به عنوان بارکش استفاده می‌کنند. خر در فرهنگ عامیانهٔ ایران نماد حماقت است.

در جهان چندین نوع درازگوش است.

 • درازگوش تبتی
 • درازگوش معمولی
 • درازگوش شامی
 • درازگوش قبرسی
 • درازگوش حبشی

اسب به انگلیسی horse :

طبقه‌بندی علمی
فرمانرو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پستانداران
راسته: فردسمان
تیره: اسبیان
سرده: اسبان
گونه: E. caballus
نام علمی
Equus caballus

اسب، با نام علمیEquus ferus caballus، یکی از دو زیرگونه‌های اسب وحشی (Equus ferus) است. این جانور پستاندار و فَردسُم است و به تیره اسبیانتعلق دارد. فرگشت اسب از ۴۵ تا ۵۵ میلیون سال پیش به این سو آغاز شده است، گذشتهٔ اسب‌های بزرگ و تک‌سم امروزی به جانورانی کوچک‌جثه و چندسم باز می‌گردد. نزدیک به ۴۰۰۰ سال پیش از میلاد انسان تلاش کرد تا اسب را اهلی کند. گمان بر این است که تا سال ۳۰۰۰ پیش از میلاد اسب‌های اهلی در جاهای گوناگونی از زمین حضور داشتند. اسب‌های زیرگونهٔ caballus اهلی شده‌اند، اگرچه بسیاری از آن‌ها در طبیعت آزاد زندگی می‌کنند. البته اسب‌هایی وجود دارند که هرگز اهلی نشده‌اند؛ برای نمونه اسب شوالسکی تنها زیرگونه‌ای است که واقعاً تاکنون وحشی باقی‌مانده است.

اندام‌های اسب به گونه‌ای است که به آن اجازه می‌دهد بی درنگ سرعتش را در برابر درندگان بالا برد. اسب توان بالایی در نگه داشتن تعادلش در هنگام دویدن دارد، همچنین می‌تواند بی درنگ خود را آمادهٔ نبرد یا فرار از دشمن کند. اسب‌ها می‌توانند به صورت ایستاده یا نشسته بخوابند. دوران بارداری اسب ماده (مادیان) نزدیک به یازده ماه است. نوزاد اسب که کُرّه نام دارد اندکی پس از آنکه به دنیا آمد می‌تواند روی پاهایش بایستد و بدود. بیشتر اسب‌های اهلی در میانهٔ دو تا چهار سالگی زیر زین یا مهار (برای درشکه) تمرین می‌بینند. اسب در پنج سالگی کاملاً بالغ می‌شود و می‌تواند میان ۲۵ تا ۳۰ سال نیز عمر کند.

نژاد اسب بسته به خوی جانور، دارای سه دستهٔ مهم است: اسب‌های سرزنده یا «پُرحرارت» که می‌توانند در سرعت‌های بالا داشته باشند، اسب «خونسرد» مانند اسب‌های بارکشی و پونی که برای کار سنگین و سرعت کم مناسبند، و «اسب‌های خون‌گرم» که از ترکیب دو نژاد دیگر بدست آمده‌اند که برای سواری‌های با هدف ویژه آموزش می‌بیند و در اروپا معمول هستند. امروزه بیش از ۳۰۰ گونه اسب در جهان وجود دارد که هرکدام برای هدف ویژه‌ای پرورش می‌یابند.

انسان و اسب در موردهای گوناگونی به صورت رقابتی یا غیر رقابتی با هم اندرکنش دارند؛ مانند کار به صورت اسب پلیس، کشاورزی، کارهای تفریحی و درمانی. از دیرباز اسب‌ها در میدان‌های جنگ کاربرد داشته‌اند و به همین دلیل فن‌ها و ابزارهای سوارکاری و کنترل اسب بسیار گسترده‌اند. محصولات بسیاری از اسب بدست می‌آید که از آن جمله می‌توان به: گوشت، شیر، مو، استخوان، پوست و برداشت مواد دارویی از ادرار مادیان باردار اشاره کرد. انسان‌ها برای اسب‌های اهلی، خوراک، آب، پناهگاه، مراقبت‌های پزشکی و نعل فراهم می‌کنند.

قد اسب ها :

قد اسب‌ها از جدوگاه آن‌ها سنجیده می‌شود؛ جایی که گردن به پشت جانور می‌رسد.[۳۲] این نقطه از آن رو به عنوان مرجع به کار می‌رود که نقطه‌ای پایدار از دیدگاه کالبدشناسی است. بر خلاف سر یا گردن، ارتفاع جدوگاه با حرکت دادن بخش‌های مختلف بدن چون سر و گردن تغییر نمی‌کند.

اندازه اسب‌ها بسته به نژادشان فرق می‌کند، ولی به رژیم غذایی هم مرتبط می‌شود. اسب‌های سواری کم‌وزن قدی میان ۱۶۳–۱۴۲ سانتی‌متر دارند و وزنشان به ۵۵۰–۳۸۰ کیلوگرم می‌رسد.[۳۳] اسب‌های سواری بزرگتر قدی بالاتر از ۱۵۷ سانتی‌متر دارند و اغلب بیشتر از ۱۷۳ سانتی‌متر می‌شوند. آن‌ها همچنین وزنی میان ۶۰۰–۵۰۰ کیلوگرم دارند.[۳۴] اسب‌های سنگین‌وزن اغلب کمینه ۱۶۳ سانتی‌متر قد با بیشینه‌ای برابر با ۱۸۳ سانتی‌متر، و وزنی میان ۱۰۰۰–۷۰۰ کیلوگرم دارند.[۳۵]

احتمالاً بزرگترین اسب ثبت‌شده در تاریخ اسبی شایری به نام «سمپسون» بود که در ۱۸۴۸ به دنیا آمد. او ۲۲۰ سانتی‌متر طول و ۱۵۰۰ کیلوگرم وزن داشت.[۳۶] امروزه مقام کوچک‌جثه‌ترین اسب جهان متعلق به تامبلینا است؛ اسبی بالغ و مینیاتوری که مبتلا به کوتولگی است. قد تامبلینا ۴۳ سانتی‌متر و وزنش ۲۶ کیلوگرم است.

استر یا قاطر

طبقه‌بندی علمی فرمانرو:جانوران شاخه:طنابداران رده:پستانداران راسته:فردسُمان[۱] تیره:اسبیان سرده:Equus گونه:E. caballus + asinus نام علمی Equus mule

طبقه‌بندی علمی
فرمانرو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پستانداران
راسته: فردسُمان[۱]
تیره: اسبیان
سرده: Equus
گونه: E. caballus + asinus
نام علمی
Equus mule

  قاطر یا اَستَر حیوانی است که از جفت‌گیری خر نر و اسب ماده ایجاد می‌شود. قاطر یک گونه به حساب نمی‌آید زیرا توانایی تولید مثل را ندارد و برای به وجود آوردن قاطر دیگری باید حتماً یک خر نر را با یک اسب ماده آمیزش داد.این حیوان معمولاً به عنوان بارکش استفاده می‌شده‌است. جثهٔ قاطرها معمولاً از خرها برزگ تر بوده و سری بزرگ و کشیده با گوش‌های نسبتاً بلند دارد. توانایی جسمی و مقاومت آن در برابر بیماری‌ها به مراتب از خرها بیشتر است.

واژه استر ریشه در زبان سانسکریت دارد که به صورت اسوتره ادا می‌شده که جزء اول آن (اسو) بمعنی اسب است. در برخی گویش‌های ایرانی از آن جمله گویش تاتی عمارلو به این جانور مول می گویند.