بایگانی برچسب: s

فهرست خودروهای سواری، باری، راهسازی و معدنی مشمول اخذ شناسه کالا

شماره : 60/54422
تاریخ : 1397/02/29

سازمان صنعت، معدن و تجارت 31 استان و جنوب استان کرمان

دفتر صنایع خودرو و نیرومحرکه وزارت متبوع در خصوص فهرست تعرفه های خودروهای سواری بنزینی و هیبریدی، خودروهای تجاری حمل مسافر و حمل بار، موتورسیکلت، ماشین آلات راهسازی و معدنی مشمول اخذ شناسه کالا جهت اطلاع و اقدام لازم با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه ارسال می گردد.

دفتر مقررات صادرات و واردات
سازمان توسعه تجارت ایران

دانلود بخشنامه به همراه لیست پیوستی آن

لزوم اخذ شناسه کالا جهت ثبت سفارش و واردات تبلت

تاریخ 1397/03/02
شماره بخشنامه 60/58967
مرجع صدور : دفتر مقررات صادرات و واردات - سازمان توسعه تجارت ایران

سازمان صنعت، معدن و تجارت 31 استان و جنوب استان کرمان

به پیوست تصویر نامه شماره 56437/60 مورخ 30/02/1397 دفتر صنایع برق و الکترونیک وزارت متبوع درخصوص شمولیت دریافت شناسه کالا جهت " رایانه لوحی (PC Tablet) با صفحه نمایش لمسی حداقل 7 اینچ حتی با قابلیت نصب سیم کارت« با شماره تعرفه (84713040) جهت اطلاع و اقدام لازم با
رعایت ضوابط و مقررات مربوطه ارسال میگردد.

الزم به ذکر است شماره تعرفه (84713090) با عنوان »سایر« تا اطلاع ثانوی مشمول دریافت شناسه کالا نمیباشد./ 1761620

الزام ارائه نمایندگی برای ترخیص واحدهای داخلی و خارجی کولر اسپلیت

 شماره : 41803 / 60
تاریخ : 1397/02/11
سازمان صنعت، معدن و تجارت 31 استان و جنوب استان کرمان
با سلام
به پیوست تصویر نامه شماره 97/102457 مورخ 1397/02/03 گمرک ایران در خصوص واحدهای داخلی وخارجی کولرهای دو تکه اسپلیت  ارسال و به آگاهی می رساند :
ثبت سفارش و واردات واحدهای داخلی و خارجی کولرهای دو تکه (اسپیلت) با ردیف تعرفه شماره 84159010 منوط به دریافت گواهی فعالیت نمایندگی از مرکز اصناف و بازرگانان ایران میباشد. ادامه‌ی خواندن

تعرفه گمرکی درب و کابینت یخچال یخچال فریزر، فریزر و ساید بای ساید

1393/04/22
72/11/108/93/

نظر به ابهام در نحوه طبقه بندی انواع درب و کابینت یخچالف یخچال فریزر، فریزر و ساید بای ساید بدینوسیله اعلام می دارد : سه خطی های ایجاد شده به شماره 84189920 ( انواع درب یخچال، یخچال فریزر، فریزر ساید بای ساید) و شماره 84189930 ( انواع کابینت یخچال، یخچال فریزر، فریزر و ساید بای ساید) مطابق اعلام نظر شماره 60/87166 مورخ 93/4/15 اداره کل امور اقتصادی وزارت صنعت، معدن و تجارت صرفا جهت انواع کالاهای از نوع خانگی می باشد. خواهشمند است دستور فرمایید با رعایت ماده 135 قانون امور گمرکی و رعایت کامل سایر مقررات اقدام لازم معمول نمایند.

بدیهی است حسن اجرای مفاد این بخشنامه بر عهده مسئولین ذیربط می باشد.

عبدالرضا غلامی
مدیرکل دفتر بررسی و تعیین تعرفه ادامه‌ی خواندن

اصلاح حقوق ورودی کالاهای تعرفه های جداول پيوست آیين نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات

اصلاح مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالاهای مشمول ردیف تعرفه های جداول پيوست آیين نامه اجرایی قانون مقررات صادرات وواردات (در 46 رديف)
کالاهای مشمول ردیف تعرفههای جداول پيوست آیيننامه اجرایی تصویبنامه درخصوص تعيين مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی شماره 132600/ت52703هـ 12/10/1394
وزارت صنعت٬ معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی قانون مقررات صادرات و واردات (در 46 ردیف) هيأت وزیران در جلسه 2/10/1394 به پيشنهاد وزارت صنعت٬ معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالاهای مشمول ردیف تعرفههای جداول پيوست آیيننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات (در 46 ردیف) به شرح جداول پيوست که تأیيد شده به مهر دفتر هيأت دولت است٬ تعيين میگردد.
معاون اول رئيس جمهور ـ اسحاق جهانگيری

 

ردیف  شماره تعرفه  شرح كالا   مجموع حقوق گمركي و سود بازرگاني(درصد) ملاحظات
فعلی پیشنهادی
 1  72253000  ـ ساير، فقط گرم نورد شـده، بـه صـورت طومار  4  10  اصلاح مجموع حقوق گمركـي و سود بازرگاني
2  72255000  ـ ساير، فقط سرد نورد شده  4  10  اصلاح مجموع حقوق گمركـي و سود بازرگاني
3  72251100  ـ ـ داراي دانه هاي جهت دار شده 4 10   اصلاح مجموع حقوق گمركـي و سود بازرگاني
4  72251900   - - سایر 4 10   اصلاح مجموع حقوق گمركـي و سود بازرگاني
5  72259100  ـ ـ آبكاري شده يا اندود شده بـا روي بـه طريقه الكتروليت 4 10   اصلاح مجموع حقوق گمركـي و سود بازرگاني
6  72259200  ـ ـ آبكاري شده يا اندود شده بـا روي بـه نحوي ديگر 4 10   اصلاح مجموع حقوق گمركـي و سود بازرگاني
7  72259900  - - سایر 4 10   اصلاح مجموع حقوق گمركـي و سود بازرگاني
8  72261100  ـ ـ داراي دانه هاي جهت دار شده 4 10   اصلاح مجموع حقوق گمركـي و سود بازرگاني
9  72261900 - - سایر  4 10   اصلاح مجموع حقوق گمركـي و سود بازرگاني
10  72262000   ـ از فولادهاي تندبر  7  10   اصلاح مجموع حقوق گمركـي و سود بازرگاني
11  72151000  ـ از فولاد غيرممـزوج تراشـكاري (خـوش تراش) فقط سرد شكل داده شده يا سـرد تمام شده  20  26   اصلاح مجموع حقوق گمركـي و سود بازرگاني
12  72269200  ـ ـ فقط سرد نورد شده  4  10   اصلاح مجموع حقوق گمركـي و سود بازرگاني
13  72269900  - - سایر  4  10   اصلاح مجموع حقوق گمركـي و سود بازرگاني
14  72101200  ـ به ضخامت كمتراز 0.5 ميليمتر  10  15   اصلاح مجموع حقوق گمركـي و سود بازرگاني
15  72143000  ـ ساير، از فولادهاي غيرممزوج تراشكاري (خوش تراش)  20  26   اصلاح مجموع حقوق گمركـي و سود بازرگاني
16  72254000  ـ ساير، فقط گرم نورد شـده، بـه صـورت غير طومار  4  10   اصلاح مجموع حقوق گمركـي و سود بازرگاني
17  72269100  ـ ـ فقط گرم نورد شده  7  10   اصلاح مجموع حقوق گمركـي و سود بازرگاني
18  72299010  ـ ـ ـ از فولاد فنري كرم سيليكون  10  20   اصلاح مجموع حقوق گمركـي و سود بازرگاني
19  292910  ـ ايزوسيانات ها:  تفكيك رديف تعرفه و حذف عدد ستون مجموع حقوق گمركي سود بازرگاني
20  29291010   ـ ـ ـ تولوئن دي ايزوسيانات (TDI)  -  10  ايجاد رديف تعرفه
21  29291090   ـ ـ ـ ساير  -  4 ايجاد رديف تعرفه
22  38089219   ـ ـ ـ ـ ساير LD50 بيشتر از 2000  10  4  اصلاح مجموع حقوق گمركي و سودبازرگاني
23  39204940   ـ ـ ـ با عرض بيشتراز 2.2 متر  -  4  ايجاد رديف تعرفه
24  72051000   ـ دانه هاي كوچك (گرانول)  7  10  اصلاح مجموع حقوق گمركي و سودبازرگاني
25  72052100  ـ ـ از فولادهاي ممزوج  4  10  اصلاح مجموع حقوق گمركي و سودبازرگاني
26  73181190   ـ ـ ـ ساير  20 يا 11000 Ris/Kg (هركدام كه بيشترباشد)  32  حذف معادل ريالي و اصلاح مجموع حقوق گمركي و سود بازرگاني
27  73181290   ـ ـ ـ ساير  20 يا 11000 Ris/Kg (هركدام كه بيشترباشد)  32  حذف معادل ريالي و اصلاح مجموع حقوق گمركي و سود بازرگاني
28  73181390  ـ ـ ـ ساير  20 يا 11000 Ris/Kg (هركدام كه بيشترباشد) 32  حذف معادل ريالي و اصلاح مجموع حقوق گمركي و سود بازرگاني
29  73181490  ـ ـ ـ ساير  20 يا 11000 Ris/Kg (هركدام كه بيشترباشد) 32  حذف معادل ريالي و اصلاح مجموع حقوق گمركي و سود بازرگاني
30  73181590  ـ ـ ـ ساير  20 يا 11000 Ris/Kg (هركدام كه بيشترباشد) 32  حذف معادل ريالي و اصلاح مجموع حقوق گمركي و سود بازرگاني
31  73181690  ـ ـ ـ سايرمهره ها  20 يا 11000 Ris/Kg (هركدام كه بيشترباشد)  32  حذف معادل ريالي و اصلاح مجموع حقوق گمركي و سود بازرگاني
32  84439920  ـ ـ ـ اجزاء و قطعات غيرالكتريكي و غيرالكترونيكي مورد مصرف در چاپگربه استثناي قطعات كارتريج  15  15  اصلاح شرح رديف تعرفه
33  84818025  ـ ـ ـ شيرمخصوص ظروف اسپري  20  26  اصلاح مجمـوع حقـوق گمركـي و سودبازرگاني
34  84818030   ـ ـ ـ شيرمخصوص سيلندر گاز مايع  20  26  اصلاح مجمـوع حقـوق گمركـي و سودبازرگاني
35  84818035  ـ ـ ـ شيرمخصوص اجاق گاز 20 26  اصلاح مجمـوع حقـوق گمركـي و سودبازرگاني
36  84818040  ـ ـ ـ شيرمخصوص بخاري گازي 20 26  اصلاح مجمـوع حقـوق گمركـي و سودبازرگاني
37  84818045  ـ ـ ـ شيرمخصوص آبگرمكن گازي،مخزنـي، ديواري 20 26  اصلاح مجمـوع حقـوق گمركـي و سودبازرگاني
38  86071100  ـ ـ بوژي محرك و بوژي راهنما  4  7  اصلاح مجموع حقوق گمركي و سودبازرگاني (به دليل همسان سازي)
39  988427  قطعات منفصله براي توليد ليفتراك به استثناي دكل كامل، اكسل فرمان، رينگ، شاسي، وزنه، تعادلي، كابين راننده، باطري، رادياتور آب، لاستيك و كپسول مخصوص ليفتراك گازي باهر درصد ساخت داخل  7 4  اصلاح شرح كالا و مجموع حقوق گمركي و سودبازرگاني
40  76129020  ـ ـ ـ قوطي بدون درز آلومينيومي براي انواع  نوشابه و نوشيدني  7  10  صلاح مجموع حقوق گمركي و سودبازرگاني
41  76061220  ـ ـ ـ كويل آلومينيومي با حداكثر ضخامت 0.35 ميليمتر و عرض حداكثر 1800 ميليمتر -  4 - ايجاد رديف تعرفه
42  76069220  ـ ـ ـ ورق و نوار آلومينيوم تا عرض 150 ميليمتر به صورت دو رويه لاك خورده از ـ  7  0  حذف رديف تعرفه
43  76069240  ـ ـ ـ كويل آلومينيوم با حداكثر ضخامت 0.35 ميليمتر و عرض حداكثر 1800 ميليمتر  -  4   ايجاد رديف تعرفه
44  76069290  ـ ـ ـ ساير  -  15  حذف دو صفر از مقابل شرح رديف تعرفه و درج عـددمجمـوع حقـوق گمركي و سودبازرگاني
45  76069291  ـ ـ ـ كويل آلومينيومي 0.274 و 295 ميليمتر و عرض 1683.20 و 1742 ميليمتر براي توليد بدنه قوطي دو تكه  4  -  حذف رديف تعرفه
46  76069299  ـ ـ ـ ـ ساير  15  -  حذف رديف تعرفه

 

مجوز واردات پرینترهای INKJET

۸۴/۲/۱۲۷۸۲ ................ تاریخ : ۸۴/۸/۱۸

گمرک ایران - دفتر وارادات
سلام علیکم

احتراما، پیور بخشنامه های شماره ۸۴/۲/۱۱۳۶۲ مورخ ۸۴/۷/۲۴ و شماره ۸۴/۲/۱۱۵۶۲ مورخ ۸۴/۷/۲۷ و شماره ۸۴/۲/۱۲۳۴۲ مورخ ۸۴/۸/۱۱ ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۱۳۴/۷۳۰۲۲ مورخ ۸۴/۸/۱۱ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به اطلاع می رساند ورود دستگاههای INKJET مشمول ردیف تعرفه ۸۴۴۳ با عرض بیشتر از ۱۲۰ سانتی متر با اخذ مجوز موردی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی امکان پذیر خواهد بود.
خواهشمند است مراتب را یادداشت و به گمرکات اجرایی ابلاغ نمایند.

سید عباس حسینی
مدیرکل مقررات صادرات و واردات
سازمان توسعه تجارت ایران

PRINTER PERMIT

تعرفه های گمرکی | فصل ۸۴

رآکتورهای هسته‌ای، دیگ‌های بخارو آبگرم، ماشین‌ آلات و وسایل مکانیکی؛ اجزاء و قطعات آنها


یادداشت‌ها.

۱ ـ مشمول این فصل نمی‌شود:

الف ـ سنگ آسیاب، سنگ سنباده (grindstones) یا سایر اشیاء فصل ۶۸؛
ب ـ ماشین آلات یا وسایل (مثلاً، تلمبه)،‌از مواد سرامیک و اجزاء و قطعات سرامیکی ماشین‌آلات یا وسایل سرامیکی (فصل ۶۹)؛
ج ـ اشیاء شیشه‌ای آزمایشگاه (شماره ۱۷ ۷۰)؛ ماشین آلات، وسایل و سایر اشیاء برای مصارف فنی یا قطعات مربوطه، از شیشه (شماره ۱۹ ۷۰ یا ۲۰ ۷۰)؛
د ـ اشیاء مشمول شماره ۲۱ ۷۳ یا ۲۲ ۷۳ یا اشیاء همانند از سایر فلزات معمولی (فصول ۷۴ لغایت ۷۶ یا ۷۸ لغایت ۸۱)؛
هـ ـ جاروهای برقی مشمول ردیف ۰۸ ۸۵؛ .
و ـ جاروهای مکانیکی‌که با دست کار می‌کنند، غیر از آنهایی‌که مجهز به موتور هستند (شماره ۰۳ ۹۶).

۲ ـ "ضمن رعایت مفاد یادداشت ۳ قسمت شانزدهم و یادداشت ۹ این فصل، ماشین یا وسیله‌ای که با یک یا تعدادی ازتوصیفات ردیف‌های ۰۱ ۸۴ تا ۲۴ ۸۴، یا ردیف ۸۷ ۸۴ و همزمان با یک یا سایر توصیفات ردیف‌های ۲۵ ۸۴ تا ۸۰ ۸۴ مطابقت داشته باشد می‌بایست تحت ردیف مناسب در گروه اولی (۰۱ ۸۴ تا ۲۴ ۸۴) یا تحت ردیف ۸۷ ۸۴ طبقه‌بندی شود، علی‌رغم آنکه ممکن است مورد (مشمول) گروه دومی (۲۵ ۸۴ تا ۸۰ ۸۴) باشد، و نباشد.

شماره ۱۹ ۸۴ به هر حال موارد زیر را شامل نمی‌شود:
الف ـ مجموعه ماشین آلات رویاندن (Germination Plant)، ماشین‌های جوجه‌کشی (Incubator) یا جوجه‌پروری مصنوعی (Brooders) برای پرورش پرندگان خانگی (۳۶ ۸۴)؛
ب ـ ماشین‌های مرطو‌ب کردن حبوبات (شماره ۳۷ ۸۴)؛
ج ـ دستگاههای شیره‌کشی برای به دست آوردن شیره قند (شماره ۳۸ ۸۴)؛ یا
د ـ ماشین آلات حرارتی برای عمل‌آوردن نخ، پارچه یا مصنوعات نسجی (شماره ۵۱ ۸۴)؛ یا
هـ ـ ماشین‌آلات یا مجموعه ماشین آلات (Plant) به منظور انجام یک عمل مکانیکی، که در آنها حتی اگر تغییر درجه حرارت، لازم باشد، جنبه فرعی دارد.
شماره ۲۲ ۸۴ شامل موارد زیر نمی‌شود:
الف ـ ماشین‌های دوزندگی برای بستن کیسه یا محفظه‌های همانند (شماره‌۵۲ ۸۴)؛ یا
ب ـ ماشین آلات دفتری مشمول شماره ۷۲ ۸۴
شماره ۲۴ ۸۴ مشمول ماشین های چاپ جوهرافشان (Ink-jet) نمی‌شود(۴۳ ۸۴).

۳ ـ ماشین ابزارها برای کارکردن روی هر ماده که با یکی از توصیف‌های مندرج در شماره ۵۶ ۸۴ از یک طرف و از طرف دیگر با یکی از توصیف‌های مندرج در شماره‌های ۵۷ ۸۴، ۵۸ ۸۴، ۵۹ ۸۴، ۶۰ ۸۴، ۶۱ ۸۴، ۶۴ ۸۴ یا ۶۵ ۸۴ متناسب باشند در شماره ۵۶ ۸۴ طبقه‌بندی می‌شوند.

۴ ـ شماره ۵۷ ۸۴ فقط شامل ماشین ابزارهایی می‌شود‌‌که برای‌کارکردن روی فلزات می‌باشند غیر از ماشین‌های تراش (Lathes) از جمله دستگاههای متمرکزتراش‌کاری دورانی (Turning Centres) که قادر به انجام انواع مختلف عملیات ماشین‌کاری باشند خواه:

الف ـ به وسیله تعویض خودکار ابزار، از یک مخزن(Magazine) یا همانند طبق یک برنامه ماشین‌کاری (دستگاه متمرکز ماشین‌کاری) (Machining centers)،
ب ـ به وسیله به کارگیری خودکار، همزمان یا متوالی؛ سرهای مختلف دستگاه که روی قطعه کار ثابت شده کار می‌کنند (ماشین‌های ساخت تک‌واحدی یک مرحله‌ای) (single station)، یا
ج ـ به وسیله انتقال خودکار قطعه‌کار به سرهای مختلف دستگاه (ماشین‌های انتقالی چند‌مرحله‌ای) (multi-station transfer machines).

۵ ـ الف ـ بنا به مقتضیات ردیف ۷۱ ۸۴، اصطلاح "ماشین‌های داده‌پردازی اتوماتیک (Automatic data processing machines)" یعنی ماشین‌هایی که قادرند:

یکم ـ برنامه یا برنامه‌های پردازش و حداقل داده‌هایی را که برای اجرای برنامه موردنظر بفوریت ضروری است ذخیره نمایند؛
دوم ـ منطبق با نیازهای کاربر به آسانی برنامه‌ریزی شوند؛
سوم ـ محاسبات ریاضی مشخص شده توسط کاربر را انجام دهند؛ و
چهارم ـ یک برنامه پردازشی را که نیازمند تعدیل در حین اجرا می‌باشد، بدون مداخله انسان، با تصمیم‌گیری منطقی، اجرا نمایند.
ب ـ ماشین‌های داده پردازی اتوماتیک ممکن است به شکل سیستم‌هایی متشکل از تعداد متغیری واحدهای (Units) مجزا باشند.

ج ـ‌ ضمن رعایت مفاد پاراگراف‌های (د) و (هـ) زیر، یک واحد (Unit) در صورتی بعنوان قسمتی از سیستم‌ داده‌پردازی محسوب می‌گردد که حائز کلیه شرایط زیر باشد:
(یکم) منحصراً یا عمدتاً از نوع مورد استفاده در سیستم داده‌پردازی اتوماتیک باشد؛
(دوم) قابل اتصال به واحد پردازش مرکزی مربوطه مستقیماً یا از طریق یک یا تعدادی از واحدهای دیگر باشد؛ و
(سوم) توانایی پذیرش یا ارائه داده‌ها به شکلی (کد یا سیگنال) که توسط سیستم قابل استفاده شود داشته باشد.
واحدهای به صورت جداگانه عرضه شده ماشین داده‌پردازی اتوماتیک می‌بایست در ردیف ۷۱ ۸۴ طبقه‌بندی شوند.
بهرحال، صفحه‌کلیدها، وسایل ورودی هماهنگی ایکس ـ ایگرگ (X-Yco-ordinate input devices) و واحدهای ذخیره‌سازی دیسکی‌که حائز شرایط پاراگراف‌های (ج) (دوم) و (ج) (سوم) فوق‌الذکر باشند، در کلیه موارد می‌بایست بعنوان واحدهای مشمول ردیف ۷۱ ۸۴ طبقه‌بندی شوند.
د ـ ردیف ۷۱ ۸۴ زمانی که واحدها به حالت جداگانه ارائه شوند، حتی اگر حائز تمام شرایط مندرج در یادداشت ۵ (ج) فوق‌الذکر نیز باشند، شامل موارد ذیل نخواهد شد:
(یکم) چاپگرها، ماشین‌های کپی، ماشین‌های فکس، چه توأمان شده (Combined) یا نشده؛
(دوم) دستگاه جهت انتقال یا دریافت صدا، تصویر یا سایر داده‌ها، شامل دستگاه برای برقراری ارتباط در یک شبکه با سیم یا بی‌سیم (مانند شبکه محلی یا با شبکه گسترده)؛
(سوم) بلندگوها و میکروفون‌ها؛
(چهارم) دوربین‌های تلویزیونی، دوربین‌های دیجیتال و دوربین‌های ضبط ویدئویی (Video camera recorders) ؛
(پنجم) مانیتورها و پروژکتورها، غیریکپارچه با دستگاه گیرنده تلویزیونی.
(هـ) ماشین‌های یکپارچه شده یا در حال کار متصل با ماشین داده‌پردازی اتوماتیک و با کارکردی خاص بغیر از پردازش داده‌ها می‌بایست در ردیف‌های متناسب با کارکردهای مربوطه یا، در صورت عدم امکان، در ردیف‌های باقی مانده طبقه‌بندی شوند."

۶ ـ ‌گلوله‌های فولادی کالیبرشده یعنی گلوله‌های صیقلی شده که قطر حداکثر یا حداقل آنها از قطر اسمی، بیش از یک درصد تفاوت نداشته باشد مشروط بر اینکه در هر حال این تفاوت (اغماض) بیش از ۰۵/۰ میلیمتر نباشد مشمول شماره ۸۲ ۸۴ می‌شود.

گلوله‌های فولادی که با تعریف فوق مطابقت نکند در شماره ۲۶ ۷۳ طبقه‌بندی می‌شوند.

۷ ـ ماشینهایی‌که چندین مورد استعمال دارند، در شماره مربوط به مورد استعمال اصلی آنها طبقه‌بندی می‌شوند.

با حفظ مقررات یادداشت ۲ این فصل، و یادداشت ۳ قسمت شانزدهم، ماشین‌هایی که مورد استعمال اصلی آنها در هیچیک از شماره‌ها توصیف نگردیده یا وقتی که تعیین مورد استعمال اصلی آن میسر نباشد جز در مواردی که مقررات مخالفی باشد، در شماره ۷۹ ۸۴ طبقه‌بندی می‌شوند، در هر صورت ماشینهای طناب یا کابل‌سازی (مثلاً، ماشینهای ریسمان‌تابی، طناب‌تابی، و کابل تابی) از مفتول فلزی، نخ نسجی یا از سایر مواد یا از ترکیب این چنین مواد مشمول شماره‌۷۹ ۸۴ می‌شوند.

۸ ـ به مفهوم شماره ۷۰ ۸۴، عبارت «اندازه جیبی pocket-size» فقط به ماشینهایی اطلاق می‌گردد که ابعاد آن از ۴۵ میلیمتر، ۱۰۰ میلیمتر، ۱۷۰ میلیمتر تجاوز نکند.

"۹ ـ (الف) یادداشت‌های ۸(الف) و۸(ب) فصل ۸۵، به ترتیب در مورد اصطلاحات "وسایل نیمه‌رسانا (Semiconductor devices)" و "مدارهای مجتمع شده (آی‌سی) الکترونیک (Electronic integrated circuits)"،به صورتی که در این یادداشت و ردیف ۸۶ ۸۴ بکار رفته، نیز به کار می‌روند.

در هر حال، بنا به مقتضیات این یادداشت و ردیف ۸۶ ۸۴، اصطلاح "وسایل نیمه رسانا" شامل وسایل نیمه‌رسانای حساس نسبت به نور و دیودهای نوری (LED) نیز می‌گردد.
(ب) بنا به مقتضیات این یادداشت و ردیف ۸۶ ۸۴، اصطلاح "ساخت نمایشگرهای صفحه تخت (Flat panel) "شامل تولید صفحه‌های تخت حاصل از تبدیل زیرلایه‌ها (Substrates) می‌شود. اصطلاح فوق شامل ساخت شیشه یا سوارکردن صفحات مدار چاپی یا سایر اجزای الکترونیک درون صفحه تخت موردنظر نمی‌گردد. اصطلاح "نمایشگر صفحه تخت" شامل تکنولوژی لوله پرتوی کاتدی نمی‌شود.
(ج) ردیف ۸۶ ۸۴ همچنین شامل ماشین‌ها و دستگاه‌هایی که منحصراً یا عمدتاً از نوع مورد استفاده جهت:
(یکم) تولید یا تعمیر ماسک‌ها و ریزتورینه‌ها (Reticles)؛
(دوم) سوار کردن وسایل نیمه‌رسانا یا مدارهای مجتمع شده الکترونیک؛ و
(سوم) بالا بردن (Lifting)، بکار گرفتن (Handling)، بارگذاری (Loading) یا تخلیه سازی (Unloading) گوی‌های بلورین (Boules)، و ویفرها، وسایل نیمه رسانا، مدارهای مجتمع شده الکترونیک و نمایشگرهای صفحه تخت.
(د) ضمن رعایت مفاد یادداشت ۱ قسمت شانزدهم و یادداشت ۱ فصل ۸۴، ماشین‌ها و دستگاه‌هایی که با توصیفات ردیف ۸۶ ۸۴ مطابقت دارند می‌بایست در همان ردیف و نه ردیف دیگری از نمانکلاتور طبقه‌بندی شوند."

یادداشت‌های شماره فرعی.

۱ ـ به مفهوم شماره فرعی ۴۹ ۸۴۷۱ منظور از واژه «سیستمها» به معنی ماشینهای خودکار داده‌پردازی است که واحدهای آنها واجد شرایط مقرر در یادداشت (۵ – ب) فصل ۸۴ بوده و حداقل دارای یک واحد مرکزی پردازش، یک واحد ورودی (مثلاً،‌یک صفحه کلید (Keyboard) یا اسکنر ((scanner) و یک واحد خروجی (مثلاً، یک واحد نمایشگر بصری یا یک چاپگر) باشد.

۲ ـ شماره فرعی ۴۰ ۸۴۸۲ فقط شامل، رولربیرینگهایی می‌شود که دارای غلتک‌های استوانه‌ای با قطر یکنواخت حداکثر ۵ میلیمتر و طول حداقل سه برابر قطر می‌باشند. سرهای غلتک‌ها ممکن است گرد شود.

مندرجات ذیل یادداشت فصل ۸۴ :

۱ ـ ورود هرگونه ماشین آلات چاپ، لیتوگرافی، گراورساز، حروف چینی و صحافی موکول به اجازه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.
۲ ـ برای ورود اقلام ردیف تعرفه ۸۴۰۱ کسب موافقت سازمان انرژی اتمی ایران ضرورت دارد.
۳ ـ ورود کالاهای سرماساز (از جمله یخچال و فریزر، آب سردکن، چیلر، کولر گازی خودرو و غیرخودرو) دارای کلروفلوروکربن CFC-12) و (CFC-11 و کمپرسورهای سرماساز دارای کلروفلوروکربن (CFC) مشمول این فصل ممنوع می‌باشد.
۴ ـ ورود ماشین آلات و دستگاهها برای ساختن شراب و شراب سیب مشمول ردیف تعرفه ۸۴۳۵۱۰۱۰ ممنوع می‌باشد.
۵ ـ ورود ماشین نقش تمبر و کلیشه‌های مربوطه مشمول ردیف تعرفه ۸۴۷۰۹۰۰ و قطعات مجزای ماشین نقش تمبر و کلیشه‌های مربوطه مشمول ردیف تعرفه ۸۴۷۳۲۹۰۰ حسب نیاز و کاربرد آنها در امور پستی موکول به تأیید وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات (شرکت پست جمهوری اسلامی ایران) و در بقیه موارد موکول به تأیید وزارت امور اقتصادی و دارائی می‌باشد.
۶ ـ حقوق ورودی انواع برد مونتاژ شده به استثنای کالای ردیف ۱۰ ۸۰ ۸۴۷۱ تعرفه ۳۰ درصد ارزش است.
۷ ـ به موجب مصوبه شماره ۶۸۳۵۳/ت۳۴۲۳۴هـ مورخ ۱۰/۱۱/۸۴ هیأت وزیران حقوق ورودی اجزاء و قطعات و تجهیزات مورد مصرف (جهت تبدیل به خودرو با سوخت C.N.G) در خودروهای گازسوز و جایگاه‌های سوختگیری گاز طبیعی (C.N.G) و همچنین اجزاء و قطعات و تجهیزات مورد مصرف در کمپروسورهای گاز مورد مصرف در جایگاه‌های سوخت‌گیری گاز طبیعی (C.N.G) ذیل هر یک از ردیف‌های تعرفه قرار گیرد ۴ (چهار) درصد می‌باشد باستثنای مخزن گاز طبیعی، درایر، کمپرسور و دیسپنسر (ویژه تجهیزات ایستگاه‌های سوخت‌گیری گاز طبیعی)
۸- سود بازرگانی مواد، اجزاء، قطعات و تجهیزات جهت ساخت توربین، ژنراتور و توربوکمپرسورهای صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و تجهیزات مورد مصرف در نیروگاهها براساس اعلام نیاز وزارتخانه‌های نیرو و نفت (حسب مورد) مشروط به عدم تولید داخل (به تشخیص وزارت صنایع و معادن) مشمول هر یک از ردیف‌های تعرفه باشد، صفر تعیین می‌گردد..
۹- سود بازرگانی ماشین‌آلات ساخت ساختمان‌های پیش‌ساخته که فاقد تولید داخل می‌باشند صفر تعیین می‌گردد. فهرست اینگونه ماشین‌‌آلات را وزارت بازرگانی با همکاری وزارتخانه‌های صنایع و معادن و مسکن و شهرسازی تعیین خواهد نمود.

تعرفه گمرکی ماشین الات بسته بندی و جعبه و کارتن بندی سیگار

کالای مورد اختلاف عبارتست از ماشین آلات خط تولید سیگار که طی اظهارنامه کوتاژ ۳۰۰۷۲۲۵ سال ۸۲ ذیل شماره ۸۴۷۸۱۰-۸۰/۸۵۱۱ تعرفه به گمرک غرب تهران اظهار و گمرک محل کالا را ذیل شماره ۸۴۲۲۴۰ تعرفه طبقه بندی مینماید براساس اعتراض ذینفع پرونده به دفتر تعرفه ارسال شد.

رآی کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی بشماره ۵۸۴۵۶/۸۴۸۴ مورخ ۲۵/۱۱/۸۲ باتوجه به محتویات پرونده، گزارش گمرک ایران، مدافعات وکیل صاحب کالا کمیسیون کالای مورد اختلاف (ماشین الات بسته بندی و جعبه و کارتن بندی سیگار)را ذیل ردیف ۸۴۲۲۴۰ تعرفه طبقه بندی و آنرا مشمول پرداخت جریمه نمیداند . این رأی قابل تجدیدنظراست.صاحب کالا نسبت به رأی فوق معترض و تقاضای ارجاع پرونده به کمیسیون تجدیدنظر را مینماید لذا پرونده به استناد اصلاحیه ماده ۵۱ق.ا.گ به کمیسیون احاله میگردد. رأی کمیسیون تجدیدنظر به شماره ۷۶۵۱/۲۵۶۸ مورخ ۱۹/۵/۸۳باتوجه به محتویات پرونده متشکله و استماع مدافعات طرفین کمیسیون تجدیدنظر رأی کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی را عیناً تایید مینماید.

تعرفه گمرکی مخزن شیشه‌ای جمع آوری شیرقابل اتصال به دستگاه شیردوش

کالای مورداختلاف عبارتنداز ۲۳نگله مخزن شیشه‌ای شیردوش که طی اظهارنامه کوتاژ ۱۰۱۲۰۳۰ مورخ ۱۴/۸/۸۲ذیل شماره ۹۰/۸۴۳۴ تعرفه به گمرک شهریار اظهارو گمرک مربوطه کالا را ذیل شماره ۷۰۲۰ تعرفه طبقه بندی نمود بدنبال اعتراض ذینفع مراتب از دفتر تعرفه استعلام شد.

رأی کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی به شماره ۵۸۴۶۰/۸۴۸۴ مورخ ۲۵/۱۱/۸۲ باتوجه به محتویات پرونده گزارش گمرک ایران مدافعات وکیل صاحب کالا کمیسیون کالای مورداختلاف(مخزن شیشه‌ای جمع آوری شیرقابل اتصال به دستگاه شیردوش) را ذیل ردیف ۹۰/۸۴۳۴ تعرفه طبقه بندی مینمایند این رأی قابل تجدیدنظراست.

تعرفه گمرکی ماشین آلات و دستگاه برای آسیاب کردن

کالای مورد اختلاف عبارتست از ۱۲۹ نگله ماشین آلات و دستگاه برای آسیاب کردن که طی اظهارنامه کوتاژ ۱۰۰۷۲۳۱-۲۰/۵/۸۲ ذیل ردیف ۸۴۳۷۸۰ تعرفه به گمرک شهریار اظهارو گمرک مربوطه قسمتی از کالا را ذیل ردیف ۸۴۲۱۳۹ تعرفه طبقه بندی وحسب اعتراض ذینفع مراتب را از دفترتعرفه استعلام میماید.

رای شماره ۵۸۱۸۴/۹۴۲۱-۱۱/۸/۸۲ کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی:باتوجه به محتویات پرونده، گزارش گمرک ایران و مدافعات صاحب کالا ، دستگاه تفکیک آرد و هوا مربوط به ماشین آلات خط تولید آرد سازی را ذیل ردیف ۸۴۳۷۸۰ تعرفه طبقه بندی مینماید این رای قابل تجدیدنظراست.